Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2022-03-30 4:43

 

T.Dénes Tamás

Új módszer a Prímszámok elméletében

Amellyel a 21. század hajnalán bizonyítást nyertek,
az évszázadok óta bizonyítatlan Landau-problémák

 

Videó Melléklet


A Goldbach-sejtést bizonyítani (kiváltképp hogyha páros),
280 évig a lehetetlennel volt határos.
Sõt, ennél jóval öregebb az ikerprím-sejtés,
amely mára ugyanazon módszer alapján lett tétel,
. . .
Ajánlja e kötetet a Szerzõ,
akinek mégis volt mersze foglalkozni az egésszel!

Edmund Georg Hermann Landau (1877-1938) német matematikus, több mint 250 cikket írt a számelméletrõl, amelyek nagy hatással voltak a téma fejlõdésére. Az 1912-es Nemzetközi Matematikus Kongresszuson (Cambridge, Anglia)
Landau négy prímszámokkal kapcsolatos problémát (sejtést) sorolt fel, amelyek több évszázada bizonyítatlanok voltak,
és azt állította, hogy az ismert matematikai módszerekkel valószínûtlen, hogy a 20. században bebizonyíthatók.
Állítását az élet igazolta, mivel ezen sejtések a 20. században bizonyítatlanok maradtak, sõt a mai napig megoldatlanok. Eme négy probléma, az 1912-es Matematikai Kongresszus óta Landau-problémákként ismert:

1. Christian Goldbach (1690-1764) - Páros Goldbach-sejtés:
--- Minden 2-nél nagyobb páros szám felírható két prímszám összegeként.
2. Ikerprím-sejtés: Létezik végtelen sok p prím, melyre p+2 is prímszám.

3. Adrien-Marie Legendre (1752-1833) - Legendre-sejtés:
--- Két egymást követõ négyzetszám között mindig található legalább egy prímszám.
4. Létezik végtelen sok n2+1 alakú prímszám.

A jelen kötetet -amelyben közreadom e négy sejtés bizonyítását-, tisztelettel ajánlom a Landau-problémák megfogalmazásának 110 éves évfordulójára és mindazon jelentõs matematikusok iránti tiszteletem jeléül, akik napjainkig (a klasszikus számelmélet eszközeivel) óriási erõfeszítéseket tettek a Landau-problémák bizonyítására.
Különös tisztelettel adózva Edmund Georg Hermann Landau éleslátásának, amely szerint "Ezek a problémák az ismert matematikai módszerekkel valószínûtlen, hogy a 20. században bebizonyíthatók"!

Erdõs Pál 1993-ban Budapesten tartott elõadásában így kommentálta Landau 1912-es problémáit:
"Elképzelhetõ, hogy ezek a jövõ században meg lesznek oldva."
(Lásd a Videó Mellékletet!)

Pintz János professzor a 2000-es évek elején igen részletes elemzést írt a Landau problémákban addig elért eredményekrõl, melyek forrásait a cikkéhez csatolt 9 oldalas irodalomjegyzékben adta közre.

A jelen kötetben ismertetésre kerülõ bizonyítások alapját, a 21. század hajnalán (2001-ben) publikált "komplementer prímszita" tételem, illetve az e tételre épülõ új módszertan ("Dénes-féle szimmetrikus prímszám tétel") képezi.
E módszertan további sikeres alkalmazását illusztrálandó, afféle matematikai desszertként adom közre a kötet két záró fejezetében, a 400 éve bizonyítatlan Mersenne-prímekre vonatkozó sejtés bizonyítását, valamint az általam általánosított Ikerprím-tétel bizonyítását.

Mindezen eredmények -a kötetben szereplõ cikkek publikálási kudarcai ellenére-,
mélyen megerõsítették a hitemet A.Turing gondolatában, mely szerint:
"Néha épp azok … akikrõl senki sem hinné, hogy képesek bármire,
tesznek elképzelhetetlennek tûnõ dolgokat."
(A.M. Turing)


 

TARTALOM

ELÕSZÓ

1. Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tétel és alkalmazása a páros Goldbach-sejtés bizonyítására

2. Az Ikerprím-sejtés bizonyítása

3. Egymást követõ négyzetszámok közötti prímszám létezésének bizonyítása

4. Dénes-féle Szimmetrikus prímszám tétel alkalmazása annak bizonyítására, hogy létezik végtelen sok n2+1 alakú prímszám

5. Végtelen sok Mersenne-prím létezésének bizonyítása

6. Általánosított Ikerprím-tétel

MELLÉKLET
A [Dénes 2001] cikk eredeti folyóirat másolata.

Budapest, 2022. február------------------ ---------------- a Szerzõ