Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2016-02-22 21:27


T.Dénes Tamás

Kutatásmódszertan Strukturális Alapjai


TARTALOMJEGYZÉK

.... Elõszó

1. Alapvetõ fogalmak
1.1. A kutatás tárgya és célja
1.2. Rendszer és jelenség (rendszerszemlélet)
1.3. Az elmélet és gyakorlat közötti híd
1.4. A rendszer állapota és mûködése (struktúra-mûködés kölcsönhatás törvénye)
1.5. A változások speciális esete a fejlõdés
1.5.1. A fejlõdés fogalmi kritériumai
1.5.2. Strukturális bonyolultság
1.5.3. Strukturális stabilitás
1.5.4. A fejlõdés strukturális definíciója
1.6. A rendszer struktúrájának szakítópróbája a legerõsebb láncszem

2. A jelenségek megismerése és leírása

2.1. A megismerés kulcsfolyamata: információ - ismeret - tudás
2.2. A kumulativitás fogalma
2.2.1. A megismerési folyamat struktúrájának elemzése
2.2.2. Az ideális megismerési folyamat és a hatékonysági mutató
2.2.3. A megismerési folyamat periódusos rendszere
2.3. Megismerési (kutatási) stratégiák strukturális megalapozása
2.3.1. A kumulativitás és a megismerési folyamat konvergenciája
2.3.2. A konvergencia és igazság kritériumok véges megismerési folyamatoknál
2.3.3. Megismerési stratégia kialakítása a megerõsítési struktúra alapján
2.3.4. Megismerési stratégiák szubjektív komponensei
2.4. A különös és kivétel strukturális fogalma
2.4.1. A strukturális modell kvantitatív közelítése
2.4.1.1. A vonatkoztatási szempontok és a jelenségleírás összefüggései
2.4.2. A "különösek és kivételek törvénye" a megismerésben és a kutatásban
2.4.3. Egy "különös" kreativitási skála
2.4.4. A "különös kutató" fogalma
2.4.5. Kutatásszervezési következmények
2.5. "Fekete-doboz" és megismerés
2.5.1. Dichotom vagy többértékû gondolkodás?
2.5.2. Természetes és mesterséges intelligencia
2.5.3. A Turing-teszt
2.6. "Lilatehén effektus": Valós vagy virtuális információ?
2.6.1. Elõismeretek nélküli azonosítás ("zero-knowledge proof", sakknagymester probléma és szavazás)
2.6.2. CAPTCHA (napjaink fordított Turing-tesztje)
2.7. Információ biztonság (TALÁLD KI és TALÁLD MEG filozófia)
2.7.1. Redundancia a kommunikációban és a kutatásban
2.7.2. A Turing-teszt e-gyakorlata

3. A magyarázó rendszer a kutató világ(tér)képe
3.1. Multistruktúra modell (Structure Memory: SM)
3.2. A struktúra-idõ
3.2.1. A lineáris óra
3.2.2. Strukturális órák
3.2.3. A pók órája a pókháló
3.2.4. Intuíció (az intuitív óra)
3.2.5. A lassuló idõ törvénye (a fejlõdõ rendszerek öregedése)
3.3. Idõparadoxon (sajátidõk metszetében)
3.3.1. A rendszerek mûködési zavara az IDÕPARADOXON
3.3.2. A válság az idõparadoxon szélsõséges megjelenési formája!
3.4. Strukturális energiamegmaradás
3.4.1. Aréna modell

IRODALOMJEGYZÉK

5. MELLÉKLETEK
5.1. Matematikai jelölések, definíciók, összefüggések
5.2. Tétel bizonyítások
5.3. ELÕZETES tartalomjegyzék: Társadalmi jelenségek empírikus kutatásának módszerei (Társadalom-holográfia)