Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2016-02-22 21:30


T.Dénes Tamás - Hardicsay Péter

A strukturális gondolkodás és döntések alapjai

------------------------ Synopsis in English


TARTALOMJEGYZÉK

.... Elõszó

1. Alapvetõ fogalmak, definíciók (T.Dénes Tamás)
1.1. Rendszer definíciója
1.2. Rendszerek tulajdonságai
1.2.1. A rendszer állapota és mûködése (struktúra - mûködés kölcsönhatás törvénye)
1.2.2. A változások speciális esete a fejlõdés (bonyolultság, stabilitás)
1.2.2.1. A fejlõdés fogalmi kritériumai
1.2.2.2. Strukturális bonyolultság
1.2.2.3. Strukturális stabilitás
1.2.2.4. A fejlõdés strukturális definíciója
1.2.2.5. A rendszer struktúrájának szakítópróbája a legerõsebb láncszem

2. Rendszerek megismerése és leírása (T.Dénes Tamás)
2.1. Az e-MBERi hálózatok kulcsfolyamata: információ - ismeret - tudás
2.1.1. Információ és ismeret
2.1.2. Kumulativitás, avagy a megismerés periódusos rendszere
2.1.2.1. A kumulativitás fogalma
2.1.2.2. A megismerési folyamat struktúrájának elemzése
2.1.2.3. Az ideális megismerési folyamat és a hatékonysági mutató
2.1.2.4. A megismerési folyamat periódusos rendszere
2.2. Multistruktúra modell (Structure Memory: SM)
2.3. A struktúra-idõ (a pók órája a pókháló)
2.3.1. A lineáris óra
2.3.2. Strukturális órák
2.3.3. A pók órája a pókháló
2.3.4. Intuíció (az intuitív óra)
2.3.5. A lassuló idõ törvénye (a fejlõdõ rendszerek öregedése)
2.4. Idõparadoxon (sajátidõk metszetében)
2.4.1. A rendszerek mûködési zavara az IDÕPARADOXON
2.4.2. A változásmenedzsment strukturális definíciója
2.4.3. Válság strukturális definíciója (A válság az idõparadoxon szélsõséges megjelenési formája!)
2.4.4. A válságmenedzsment strukturális megközelítése

3. "Régi-új" kognitív sémák (T.Dénes Tamás)
3.1. Kognitív sémák definíciója
3.1.1. Aréna-modell (strukturális energiamegmaradás)
3.2. Mérés fogalma és alapproblémái
3.3. Döntés, döntési folyamat (Konvergencia törvény a struktúra-térben)
3.4. Dichotom gondolkodás vagy kompromisszum
3.5. Természetes és mesterséges intelligencia
3.5.1. A Turing-teszt
3.5.2. A Turing-teszt és az e-kommunikáció ("lilatehén effektus")
3.5.3. Elõismeretek nélküli azonosítás ("zero-knowledge proof", sakknagymester probléma)
3.5.4. Az új kérdés: Valós vagy virtuális információ?
3.5.5. Redundancia a kommunikációban
3.5.6. Turing szemléltetõ példája
3.5.7. A Turing-teszt e-gyakorlata
3.5.8. CAPTCHA (napjaink fordított Turing-tesztje)

4. Alkalmazások (Hardicsay Péter)
(probléma helyzetek, sémák felismerése, döntési folyamat)

4.1. Kognitív sémák a sakkjátékban
4.1.1. A gondolkodás sokfélesége
4.1.2. Egy másik szellemi sport, szakterület mélységei
4.2. Mesterséges intelligenciák a mai sakkban (enginek)
4.3. Kognitív sémák általánosítása
4.4. Döntés és döntési folyamat
4.4.1. Döntési alternatívák (a döntés alapja nem statisztika (szavazás), hanem ismereteken alapuló modell-analógia)
4.4.2. Döntési helyzetek
4.4.3. Döntési alternatívák felállítása
4.4.4. A kognitív stratégiák gyakorlása, fejlesztése

Javasolt irodalom az 1.-3. fejezetekhez
Javasolt irodalom a 4. fejezethez

5. MELLÉKLETEK
5.1. Matematikai jelölések, definíciók, összefüggések
5.2. Redundancia az információelméletben és a kommunikációs rendszerekben