Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2016-02-22 21:29


T.Dénes Tamás

Társadalmi jelenségek empirikus kutatásának módszerei

(Társadalom-holográfia)


TARTALOMJEGYZÉK

.... Elõszó

1. A mérés fogalma és alapproblémái
1.1. Konvergencia törvény a struktúra-térben
1.2. Mit mérünk?
1.2.1. Témaválasztás
1.2.2. A populáció kiválasztása
1.3. Mivel és hogyan mérünk? (mérõeszközök, mérési módszerek)

2. A társadalom "kétvérkörös" modellje: világ(tér)kép
2.1. A kutatások típusai (a megismerés periódusos rendszere alapján)

3. A társadalom-holográfia
3.1. Az egységes vonatkoztatási rendszer szükségessége
3.2. A holográfia elv alapgondolata
3.3. Egységes vonatkoztatási rendszer általános rendszerek esetén
3.4. Rendszerek strukturális leképezése: rendszer-hologram

4. Az empirikus kutatási projekt
4.1. A kérdõívszerkesztés lépései
4.1.1. A kérdõív formai követelményei
4.1.2. A kérdõív szerkezete
4.1.3. Kérdéstípusok
4.1.4. Kérdések sorrendje, kérdésblokkok
4.1.5. Instrukciók a válaszolónak
4.1.6. Próbakérdezés
4.2. Személyes adatfelvétel
4.2.1. A "csökkenõ mintás" adatfelvételi technika
4.3. Mintavételi eljárások
4.3.1. Valószínûségi mintavétel
4.3.2. Nem valószínûségi mintavétel
4.4. Válaszmegtagadás, adathiány
4.4.1. Nem mintavételbõl származó hibák
4.4.2. A nemválaszolás okai
4.4.3. A nemválaszolás csökkentése
4.5. A kérdezõbiztosok
4.6. Adatfeldolgozás és interpretáció
4.7. Kvalitatív módszerek
4.8. A kutatási terv
4.9. Az empirikus kutatás megszervezése
4.10. Az empirikus elemzés
4.10.1. Társadalomtudományi vizsgálatok adatszerkezete
4.10.2. Az I. szintû elemzés
4.10.3. A II. szintû elemzés
4.10.4. A III. szintû elemzés
4.10.5. A IV. szintû elemzés
4.10.6. Az V. szintû elemzés

Irodalomjegyzék

5. MELLÉKLETEK
5.1. Matematikai jelölések, definíciók, összefüggések
5.2. A kérdezõ munka alapszabályai
5.3. Felkérõ levél
5.4. A személyes adatok kezelésérõl szóló törvény