A 80 éves KOTTA !

A mai (magyar) EMBER TRAGÉDIÁJA : --- "A (hitleri) KOTTA készen áll, az alkotó már pihen."

~~~ De OV és bandá(r)ja leporolja a történelem által már felújíthatatlannak vélt "kottát" és bemutatja,
----- hogy ISMÉT el lehet JÁTSZANI a már-már elfeledett DARABOT !

~~~ VIGYÁZAT !!! ami a mai Magyarországon történik, az NEM MOZI !!!

~~~ Újra és újra NÉZZÉTEK MEG !!!

a 80 évvel ezelõtti premier filmet, hogy MEGLÁSSÁTOK :

Orbán Vezér (führer) és bandá(r)ja minden BESZÉDE erre a KOTTÁRA készül !!!

NÉZD MEG OV beszédének tömörített változatát, ami a fidesz 2013. októberi kongresszusán hangzott el !
... és meglátod, hogy az ország (nemzet) és a párt(szövetség) kicserélésével, kicsit bõbeszédûbben,
de szinte szó szerint egyezik a szöveg!!! (NE a stílust, hanem a tartalmat figyeld!)

A könnyebb ÖSSZEHASONLÍTÁS ELÕSEGÍTÉSÉRE, az alábbiakban közreadom a két szöveg LEÍRT VÁLTOZATÁT:

---- Köszönet a "barneee" feliratmûhelynek a fordításért és feliratozásért

Hitler führer:

Eljön az idõ, amikor büszkék lesztek rá, hogy németek vagytok.
Szavakkal ki nem fejezhetõ, amit a mi társadalmunk elviselt az infláció alatt, amikor emberek millióitól rabolták el amiért megdolgoztak.
Minden azért volt, és mindennek az volt az oka, és minden felelõsség azokon az embereken nyugszik, akik aláírták az 1918-as békeszerzõdést.

Mi nem engedjük, hogy elnyomjanak!
Valakinek Németországban elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy kimondja: az a szerzõdés igazságtalan volt.
Mi nem fogadjuk el a német nép ezen elnyomatását! És senkitõl se kérünk rá engedélyt, hogy ezt tegyük! Nem vagyunk toleránsak. Szemünk elõtt csak egy cél lebeg, a kommunista párt teljes elpusztítása Németországban!

Összezavarnak burzsoá és marxista politikusokkal. Ma SPD, holnap USPD, és holnapután KPD, aztán szindikalisták … Vagy ma, demokrácia és holnap a német néppárt, aztán gazdaságpárt. … Minket egy cél vezet, egy cél amire könyörtelenül törekszünk!

A mozgalom a semmibõl hozta létre magát. Elnyomhatnak, megölhetnek, de mi soha nem adjuk fel! Heil!
… És ha ez a meggyõzõdés töretlen, akkor az igazság pillanata hamarosan elérkezik. És a milliók akik ma kárhoztatnak bennünket, mögénk fognak állni és együtt, egy emberként fogunk örülni az új német birodalomnak, amelyért oly régóta küzdünk!
Tisztelettel és méltósággal és amivel elérkezik a becsület és az igazság! Amen.
... Január 30-án Németországban a kocka el lett vetve. És nem hiszem, hogy az ellenségeink, akik nevettek rajtunk, ma is nevetnek.
Éljen a nemzetiszocialista mozgalom!
Éljen Németország!

1933-1938.

 

 

 

  Orbán führer:

Ha van egyetlen mondat, amiben össze lehetne foglalni mindazt amit fidesznek hívunk, nos ez a mondat úgy hangzana:
Ne hagyjuk, hogy mások diktáljanak nekünk!
… az életünket, a saját személyes életünket, csak Magyarországgal együtt lehet, és ha így lehet, hát akkor együtt kell, kiszabadítani a szürkeségbõl, a kilátástalanságból, a diktatúrából, az idegen elnyomás alól, a politikai függõségbõl, és az egypárt rendszer mocsarából.
… Mert csak mi akarjuk eléggé, ezért rajtunk kívül erre senki sem képes. … S hogyha ez a világ magától nem akar létrejönni, akkor mi magunk hozzuk létre. Tudjuk, egy igazi fideszes úgysem tehet mást!
... És mi nem egyeztünk ki a hatalom érdekében a szocialistává vedlett kommunistákkal. Ez tartott minket egyben a 2002-es vereség után. Ez adott erõt 2006-ban! Hudini kutyafüle hozzánk képest.


… Történelmi mélypontra szorítottuk a pénzromlást, Magyarországon ma lassabban emelkednek az árak, mint más országokban. Növeltük a keresetek értékét, ezzel átléptünk a fizetések emelkedésének korszakába. A munkavédelmi akciótervvel munkahelyek százezreit védtük meg. Évtizedek után elõször, jelentõsen, 10%-kal csökkentettük a magyar családok rezsiköltségeit és van erõnk, hogy november elsejétõl további 11.1%-kal csökkentsük. És beindítottuk az európai válság elhúzódása ellenére a magyar gazdaság növekedését.

… Nem is kaptuk könnyen amit eddig elértünk. Meg kellett küzdenünk a múlt hibáival, és a múlt haszonélvezõivel. Kiálltunk mindenkivel szemben, aki gátolni próbálta a megújulást, aki megpróbálta lefogni a kezünket.


... Az ilyen tempóhoz nem szokott ellenzék leginkább a károgásban jeleskedett. A károgáson kívül még a munka lassításban tüntették ki magukat. Obstruáltak, tiltakoztak és kivonultak, majd beárulták Magyarországot minden lehetséges helyen azzal, hogy kiszorítják õket a közélet fórumairól.

… A neheze azonban most következik. Mostantól más világ lesz Magyarországon. Más lesz a dolgok rendje. Nem tûrjük el tovább az erõfölénnyel való visszaélést.
Ne legyen kétségünk afelõl, hogy mindenki fel fog vonulni velünk szemben. Mind ellenünk jönnek majd és mindent be fognak vetni. Kedves barátaim, itt óriási összegekrõl, száz és ezermilliárd forintokról, óriás beruházásokról, és korábban biztos, vagy legalábbis annak tûnõ garantált profitokról van szó. Kedves barátaim, ez már magasabb súlycsoport, ez itt már a nehézfiúk klubja.

És minden fronton át kell törni. Nem elég csupán az egyiken gyõzni!
… Kedves barátaim a jövõ évi választás errõl fog szólni, semmi másról. Kérlek benneteket, sohase feledjétek el, hogy Magyarországot és a magyar embereket a volt kommunisták adták a spekulánsok, a bankok és a multik kezére. Ez az igazság.
Barátaim, … a pufajkát öltönyre cserélték, de az alatta való mentalitás ugyanaz. A lényeg nem változik, ÕK azok és mindig ÕK azok, akik készen állnak arra, hogy Magyarországot ismét átadják a gazdasági gyarmatosítóknak.


... A helyzetet felmértük, erõinket számbavettük. Minden jel arra mutat, hogy Magyarország polgárai felsorakoztak, a küzdelem sikeres megvívásához szükséges nemzeti egység létrejött és fenn áll. A kormányzat egységes, a parlamenti kétharmad sértetlen.
... Mi hiszünk a versenyben, az okosan alakított piacban, de nem ismerjük el a kapzsiságot, és a gátlástalanságot.

Kedves barátaim, azt nem mondhatom, hogy a rezsiharc lesz a végsõ. Ebben a harcban mindent meg kell tenni, ami tõlünk telik és pontosan azt kell megtenni, amit a helyzet megkövetel. Másképp is kell gondolkodnunk… most mindenegyes voksra szükség van, mindenegyes választókerületben, akár nyerésre állunk ott, akár nem. Vagyis ez azt jelenti, hogy az összes begyûjthetõ szavazatot be is kell gyûjteni. És ez fog dönteni. Egész egyszerûen fel kell tennünk a pontot az í-re.
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

2013. október

ÉBRESZTÕ EMBEREK !!!!!!!!!!!! ... HATALOMMÁNIÁS ÕRÜLTEK kezében van az ORSZÁGUNK !

ORBÁNIA (MAgyarország), 2010 - 2017, ... ??? (T.Dénes T.)