VÁLASZTÁSI (antifideszes) PÁRT LÉTREHOZÁSA
avagy "a bölcsességnek kell eljönnie"!

A média uralta világunk aktuális szlogenje lehetne: "A sötétség nem tart örökké", ami természetesen az emberi fejekben uralkodó sötétségre vonatkozik. Azokra a gondolkodás híján megvezetett birkaként kezelt tömegekre vonatkozna, akikrõl Hitler így beszélt:
"A nagy tömeg vak és ostoba"
(lásd: A forgatókönyv kész)

De ahhoz, hogy a szellemi sötétség ne tartson örökké, szükség van arra, hogy egyre többen tegyék fel a kérdést: "Szeretném, ha minden világos lenne?", hogy aztán egyre többükben fogalmazódjon meg a felismerés, majd a hangos felkiáltás: "Szeretném, ha minden világos lenne!" (lásd: Sötét van)

Ehhez azonban elsõként bölcsességre, bölcs vezetõkre és gondolkodásra nyitott tömegekre van szükség, akiknek a gondolkodása képes a pillanatnyi valóságos helyzetet látni, sõt annál kicsit messzebbre tekinteni. Akiknek NEM ÚJ SZLOGEN, hanem éppen, hogy nagyon RÉGI BÖLCSESSÉG jár a fejükben, amely szerint:
"Magának a bölcsességnek kell eljönnie. Nem elég a politika, azaz annak tudása, miként kell kormányozni birodalmakat és városokat. A világ azt az ismeretet kívánja meg, hogyan kell fenntartani az egész társadalom békéjét, s hogyan kell azt felvirágoztatni." (Jan Amos Komensky - Comenius 1592-1670)

2021-ben már erre a bölcsességre van szükség ahhoz, hogy újra
Alkotmányos Magyar Köztársaság legyen a Viktatúra Orbániájából!

Hogy a legközelebbi választáson (bármikor is legyen!) az a 4 millió MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR
is ELJÖJJÖN VÁLASZTANI,
akik érzik Comenius fenti bölcsességét, mégis négyévenként csak legyintenek, mondván
"Egyik se jobb mint a másik", és otthon maradnak.

MEG KELL ÉRTENI MINDENKINEK (elsõsorban a politikai pártoknak), hogy Orbániában
a választások MÁR NEM a PÁRTOKRÓL SZÓLNAK!
A fidesz teljesen torz választási rendszert kényszerített a képviseleti demokrácia hordozóira, a pártokra,
… amit ugyanazzal a PÁRT ALAPÚ gondolkodásmóddal NEM LEHET LECSERÉLNI!

MAgyarországon (Orbániában) a következõ VÁLASZTÁSON (bármikor is legyen!) a NÉP KREATÍV DÖNTÉSÉRE van szükség, márpedig a kreativitás alapja, A.Einstein igazán bölcs gondolata szerint: "Nem lehet problémákat megoldani ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel létrehoztuk õket."

Ha tehát a fidesz (a szó szoros értelmében) karanténba kényszerítette a pártokat, akkor a választások idejére (ideiglenesen) TÚL KELL LÉPNI
az 1990-es pluralitás eszmeiségének forszírozásán és LÉTRE KELL HOZNI
egy IDEIGLENES ANTIFIDESZES VÁLASZTÁSI PÁRTOT!

Ennek a bölcs gondolatnak a csíráját már 2017-ben "500 napos program" címmel elvetette Bokros Lajos, de mivel a többi párt továbbra is vakon botorkált a fideszes választási rendszer sötétjében, sajnálatos módon maga Bokros Lajos is feladta a kivitelezés küzdelmét.
Történt ez éppen azért, mert a nagyszerû elképzelést a hagyományos pártalapú rendszerben akarta megoldani, azaz a PÁRTOK ÖSSZEFOGÁSÁNAK már 2014-óta nyilvánvalóan kudarcos módszerével.

TEHÁT A MEGOLDÁS AZ lehet,
ha az "500 napos programot" ötvözzük az
IDEIGLENES ANTIFIDESZES VÁLASZTÁSI (EGY)PÁRT gondolatával!

Vagyis az egymással (programok mentén) versengõ ellenzéki pártok, kifejezetten a 2021-es választásra, illetve az azt követõ 500 napra BÖLCSEN FELADJÁK A PARLAMENTI PÁRT ambiciójukat és megelégszenek azzal, hogy a (mondjuk) 500 napos párt nevû választási párt mögé állnak egységesen. Ennek a pártnak egyetlen, könnyen kommunikálható programja lenne, mégpedig a társadalom jelentõs része által egységesen támogatott ÚJ TÁRSADALMI SZERZÕDÉS megvalósítása, azaz a Magyar Társadalmi Béke programja. Ennek a (pártérdekek felett álló) alapvetõ pontjai:


1. Új köztársasági ALKOTMÁNY megalkotása, amely az alapvetõ emberi jogokat és társadalmi kötelezettségeket, valamint a hatalmi ágak és a társadalom képviseleti egyensúlyán alapuló JOGÁLLAM leírását tartalmazza.

2.
Ez az Alkotmány méltó alapja lehet egy jogegyenlõséget megvalósító JOGRENDSZERNEK.

3.
Megalkotásra kerül a kiegyensúlyozott és biztonságos választásokat (esetleg a korszerû 21. századi technikán alapuló e-választást) lehetõvé tevõ KÉTFORDULÓS VÁLASZTÁSI RENDSZER.

4.
Az 1-2. pontok alapján helyre kell állítani a HATALMI ÁGAKAT, illetve a mûködésüket biztosító ÁLLAMI SZERVEKET.

5.
Az 1-4. pontokba foglalt feladatokat, illetve az 500 nap alatt a Magyar Köztársaság mûködését egy SZAKÉRTÕI KORMÁNY végzi.

6.
Az 500 napos abszolút (2/3-os) többségû kormánypárt vállalja, hogy 500 nap után a Parlamentet feloszlatja és az új választási törvény alapján valódi demokratikus választást ír ki.

2021. január, T.DénesT. (a NÉP nevében)

"Attól lesz KÖZÖS a GONDOLAT,
mert milliók fejében megfogant.
Leírva tán csak egyetlen mondat,
MILLIÓK FOGJÁK mégis e tollat!"
---------------------------------------------------------- (TDT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYÍTÁSHOZ kattints a képekre!

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mert nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg,
kié a múlt …
és kinek lehet itt VANni!"
(TDT.:
Fél az ORSZÁG! )

Orbánia (MAgyarország), 2021-... ??? ------------------.......---------------------------------------------------------------