DEMOGRÁFIA
NEM SZABÁLYOZHATÓ RENDELETEKKEL!


T.Dénes Tamás matematikus


Ha a viktatúra csak annyira becsülné a magyar (magyar!) társadalomtudományt,
hogy legalább az egész társadalom jövőjét érintő döntéseknél
(a hatalomhoz lojális, ám szakértelemmel nem rendelkező tanácsadók helyett)
megkérdezné az adott szakterület nagy presztizsű tudományos kutatóit, szakembereit,
akkor biztos megértené, hogy
a DEMOGRÁFIÁT nem lehet rendeletekkel szabályozni!
Vagyis az állampolgárok nem lehetnek a hatalom kísérleti alanyai!


A HATALOM DOLGA,
hogy megteremtse a LÉT és JOGBIZTONSÁG,
azaz a TERVEZHETŐ JÖVŐ, az EMBERKÖZPONTÚ TÁRSADALOM
társadalmi és gazdasági feltételeit, amelyek mellett az optimális demográfiai viszonyokat,
(a társadalom demográfiai egységei) a családok maguk kialakítják!

Ma, a 21. század második évtizedében, már okulni kéne az 1950-es években rendeletekkel létrehozott Ratkó generáció óriási demográfiai robbanásából és annak ímmár három generáció óta tartó hatásaiból, amelyek teljesen összezavarták a magyar oktatási, egészségügyi, szociális rendszert és nem utolsó sorban a munka világát. Azt látjuk, hogy a viktorácia igen egyszerű, ám embertelen és népellenes megoldást választott az éppen ezekben az években nyugdíjas korúvá váló Ratkó-generáció problémájának megoldására:
az egészségügyi, a szociális és nyugdíj rendszer elsorvasztásával, "észrevétlenül" kiírtanak minket. Egy ilyen túlnépesedett generáció (akik a szüleikkel karöltve újraépítették Magyarországot és megteremtették az úgynevezett "rendszerváltás" feltételeit, valamint a mai 30-as 40-es 50-es krosztályok érvényesülésének a lehetőségét!), már csak teher a ma dolgozók nyakán és kerékkötője a fiatalok életszínvonal emelkedésének.
A viktatúra PR politikusai és médiája diszkréten hallgatnak erről, de végre KI KELL MONDANI, hogy a mi Ratkó-generációnk 30-40-50 évi munka után, a mai Magyarországon várható élettartam alapján, legfeljebb pár nyugdíjas évre számíthat. Mivel azonban orbániában a nyugdíjas "élet" (általában) legfeljebb VEGETÁLÁS, ezért (talán) jobb is ez így. ...

Azt azonban már NEM HAGYHATJUK, hogy ez a hatalomagyú-végbélszájú társaság (orbán és bandá(r)ja) MEGISMÉTELJE a Ratkóféle társadalmi kísérletet, TÖNKRETEGYE a magyar társadalom jövőjét, és ELÜLDÖZZE a MOST FELNÖVEKVŐ ÉS A JÖVŐ GENERÁCIÓIT!
A demográfia csak a társadalom biztonságos közérzetének és a gazdaság fejlődésének, azaz az életszínvonalnak az eredményeként "szabályozható", SEMMIKÉPPEN NEM egy új feudális arisztokrácia kénye-kedve szerint!!!!


TESSÉK TUDOMÁSUL VENNI, hogy Magyarország (és egyetlen más ország) népességének létszáma SEM kőbevésett érték! Ha megnézzük az évszázadok óta létező népességi adatokat, látható, hogy volt idő amikor ugyanezen a területen több millióval kevesebb magyar ember élt.


Azok a vészmadarak, akik a magyarországi népesség létszámának fogyásából, a magyar nép (ki)pusztulásának veszélyét vizionálják, vagy tudatlanságból, vagy szándékos megtévesztésből teszik ezt. Hiszen Európában is számtalan nálunk (jóval) kisebb népességű ország van, akik nemhogy a kihalás szélén állnak, de nálunk jóval magasabb életszinvonalon ÉLNEK.

Egy társadalom demográfiai fennmaradását ugyanis, NEM a lélekszáma,
hanem a szülőképes korú nők és a teljes népesség aránya szabályozza.
A gyermekvállalási kedvet pedig az adott társadalom egzisztenciális biztonságával, a jövő tervezhetőségével lehet serkenteni,
NEM a társadalmi folyamatok törvényszerűségeit nem ismerő,
ilyen óriási HUMÁN RENDSZEREK szervezésében járatlan fejekben született rendeletekkel!
Az efféle szociálpolitikai kóklerek legfeljebb csak a családok magánéletébe avatkoznak be odafentről,
ahonnan az egyes EMBER, a több millió CSALÁD már nem is látszik!


TESSÉK TUDOMÁSUL VENNI, hogy csak egy
ÉLHETŐ, EMBERKÖZPONTÚ, LÉT és JOGBIZTONSÁGOS Magyarország fogja
jól szabályozni a magyarországi demográfiai helyzetet.

Ehhez IDŐ KELL!

Bármikor kezdünk hozzá,
1, 2, ... több generáció múlva látszik majd az eredmény!

(Akárcsak az oktatásban, vagy a kutatásban!)

NEM a demográfiai mutatók romlása miatt,
hanem EZÉRT FONTOS minél hamarabb ELKEZDENI
annak felszámolását, hogy mindkét értelemben
FÉL (1/2) AZ ORSZÁG!

T.Dénes T. (www.titoktan.hu), 2016. január