Vissza a bloGondolatok oldalra!
Utolsó frissítés: 2020-05-03 15:26

Erdély autonómiája orbán módra!

avagy

"Orbán Magyarországgal foglalkozzon, ne Romániával!" (Klaus Johannis)

 

orbán viktor már nem "csak" MAgyarország társadalmában (NÉPÉBEN) szít gyûlöletet
és osztja meg az embereket, hanem ugyanezt teszi a határainkon túl is!
Legfõképpen a több mint 100 éve Románia területét alkotó Erdélyben,
ahol a magyar és román, magyar és magyar emberek közötti gyûlölet szítására
építi az autonómia törekvéseket!!!

orbán és bandá(r)ja egy Trianon elõtti álomvilágban élnek!


Kormányülés a pompásan kivilágított Trianon elõtti NagyMagyarország térkép elõtt!

... Vajon a 2018-19-ben beindított MAgyarországi (Orbániai) fegyverkezéssel készül egy következõ háborúra???
------ (német, amerikai, izraeli fegyverrendszerek vásárlása, magyarországi kézifegyver és lõszergyártás beindítása, stb!)

... Ha a KIPcsak vezír (KIP=Korrupt Irgalmatlan Pojáca) egy kicsit is tisztában lenne a MAI VALÓSÁGGAL, akkor tudná,
--- hogy a MAI Erdélyben többnyire (és a felnövekvõ generációk még inkább!) vegyes házasságokban és családokban élnek békében,
--- és a fiataloknak már egészen más elképzeléseik vannak a FÜGGETLENSÉGRÕL, SZABADSÁGRÓL mint a "nagy Magyarország menyország" Trianon elõtti világ!

... Ha az orbáni pávatánc politika nem területi "csak" nyelvi autonómiát akar (ami természetesen nem igaz!), akkor ezzel ----------- BEZÁRNÁ az erdélyi magyarokat valamiféle rezervátumba, vagy MAgyarországra (Orbániába) kényszerítené õket.
--- Ezzel éppen azt a lehetõséget vonná meg az új fiatal generációktól, amit õk az EU-tagság legnagyobb elõnyének tartanak, ---------- vagyis azt, hogy ...

... EU állampolgárként a kormányoktól FÜGGETLENÜL, azaz SZABADON lehet utazni, tanulni, dolgozni, letelepedni az ---------- Európai Unió EGÉSZ TERÜLETÉN!

... Így az ország és egyéb földrajzi (politikai) határok jelentõsége már szimbolikus, a valódi határokat a tehetség,
--- és a tenni akarás jelenti csupán!

A Trianon traumának végképp a történelem könyvekben a helye
és semmi keresnivalója nincs a politikában!

MAgyarország (Orbánia), 2020. T.DénesT.