Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2020-03-01 21:19


FIGYELEM! … Ajánlom figyelmébe,
azoknak a "történész vénájú" politikusoknak (élükön orbán vezírrel),
akik szerint Horthy "kivételes államférfi volt, aki védte a zsidókat!

Horthy Miklós levele Adolf Hitlernek 1943. május 7-én.
"Excellenciás uram!
Excellenciád baráti meghívását követve folyó hó 16-án a klessheimi kastélyba utaztam, hogy a szövetségi viszonynak és a közös érdekeknek megfelelõen kicseréljük gondolatainkat az együttmûködésünkre vonatkozó kérdéseket illetõen. Minthogy nagy jelentõséget tulajdonítok az országaink közötti nyílt és bizalomteljes kapcsolatok változatlan fenntartásának, kötelességemnek tartom, hogy kellõ részletességgel válaszoljak azokra a szemrehányásokra, amelyeket az ebbõl az alkalomból tartott hosszú megbeszéléseink során nekem tettek.
Az egyik szemrehányás arra vonatkozott, hogy Magyarországon állítólag túl enyhén kezelik a zsidókat. Ebben a kérdésben minden elbizakodottság nélkül hivatkozhatom arra, hogy annak idején én voltam az elsõ, aki szót emeltem a zsidók destruktív magatartása ellen, és azóta megfelelõ intézkedéseket tettem befolyásuk visszaszorítására. Emiatt az akkoriban új irányzat miatt országomat Németország és az egész többi világ bojkottálta.
Az általam hozott intézkedések azonban gyakorlatilag elvették a zsidóktól azt a lehetõséget, hogy tovább gyakorolják káros befolyásukat az ország közéletére. Hogy ennek folyamán micsoda óriási nehézségeket kellett legyõzni, az abból a körülménybõl adódik, hogy a kereskedelem és az ipar annak elõtte majdnem teljesen a zsidók kezében volt.
A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, ezt végre is fogjuk hajtani."

(Forrás: Vitéz nagybányai Horthy Miklós levele Hitlerhez, 1943. május 7-én. Horthy Miklós titkos iratai, Kossuth Könyvkiadó, 1965. 302.)

Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára közös demonstrációt szervezett
a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és más radikális szervezetek!

Fehér lovakkal vonultak át a Szabadság-hídon!
A rendezvényt nagy erõkkel biztosította Orbánia rendõrsége!

Budapest, 2020. március 1.

VIDEÓHOZ kattints a képre!

A Mi hazánk mozgalom fidesz rendõrségi biztosítással ünnepli Horthy bevonulásának 100. évfordulóját!
Budapest, 2019. november 16.

VIDEÓHOZ kattints a képre! Novák Elõd
Toroczkai László

Horthy-szobor avatások ORBÁNIÁBAN (2017)


HORTHY-SZOBOR AVATÁS HARCON
Álmos Király Televízió (2017.06.04)

Ezt a lelkes (gyûlölet)beszélõt annyira betöltötte Horthy iránti lelkesedése,
hogy a zsidógyûlölõ (jobbikos) balczó zoltán helyett,
az olimpiai bajnok Balczó Andrásnak tulajdonítja
beszédében az antiszemita idézetet.
ELNÉZÉST KÉRÜNK Balczó András emlékétõl!

 


A VIKTÁTOR ebben a beszédében adott ZÖLD UTAT
a gomba módra szaporodó Horthy-szobor avatásoknak
... és egyben
BÍZTATÁST a HUNGARISTA, HORTHYSTA,
a múlt nagyMagyarországán merengõ,
GYÛLÖLETKULTÚRÁBAN élõ MAgyaroknak!

 


HORTHY-SZOBOR AVATÁS - Attila Nagykirály szálloda (videó)
(Hun tv, 2017.06.17)

 


HORTHY-SZOBOR AVATÁS - Kálozon a Pongrácz kastélyban (videó)
(Hun tv, 2017.05.20)

Mondja õ (zavarba ejtõ szóképpel):
"Mert ezt nem lehet tétlen kezekkel nézni!"
Mire mondhatnánk mi (hasonlóképpen),
hogy

Mert nem lehet tátott lábakkal gyûlöletbeszélni,
de lám …
Mégis lehet gumigerinccel élni!

Mert …
Kinek Horthy kell,
szobrot épít magának.
Elég … sok senkinek,
ha zsidó pusztulás helyett,
zsidó uralomról fantáziálnak,

Mert …
A GYÛLÖLET,
ha torz szóképekbe rejtett,
Szellemi nyomorba taszítja,
mind a gyûlölködõ embert!

 

 

Bár tragikomikus,
de már
AZON SEM TUDUNK NEVETNI,

hogy a képek tanúsága szerint
mindenhol ugyanazt a (sokszorosított) Horthy-szobrot
avatják fel!

 

... és van még LEJJEBB!

Horthy-misét kezdeményezett
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2018. január 27-re,
éppen a nemzetközi holokauszt-emléknapra

(1945-ben ezen a napon szabadult fel az auschwitzi haláltábor)

A Horthy-misének helyszínt biztosító Plébániatemplom "keresztény magyar egyházi vezetõinek" véleménye szerint,
a korszakot jól ismerõ hozzászólók beszélnek a kormányzóról, amelynek lényege,
hogy Horthy mindent megtett a zsidó magyarok védelméért.
A "megemlékezõ imádsághoz” kapcsolódóan – a szentmisét követõen – a korszakot jól ismerõ felkért hozzászólók osztják meg gondolatikat a résztvevõkkel:
Boross Péter egykori MAgyar miniszterelnök,
Lezsák Sándor
a jelenlegi MAgyar Parlament alelnöke ,
valamint Szakály Sándor történész, aki szerint
a numerus clausus (a zsidók jogait korlátozó törvény)
nem volt jogsértõ, és a magyar zsidók deportálása
csupán "idegenrendészeti eljárás" volt.

... és végül ...

Osztie Zoltán a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöke a szemlelek.blog.hu
interjújában azt állítja, hogy az õ szerepük az volt, hogy aláírták a meghívót és a gyakorlati rendezésben részt vállaltak, de a szervezõ a Belvárosi Nagyboldogasszony-fõplébánia lett volna. Osztie Z. maga is plébános és húsz éve vezeti a KÉSZ-t, azt mondja: "Évtizedes távlatban minden évben a Kormányzó úr halálához kapcsolódóan tartottak ilyen megemlékezést. Tényleg nem figyeltünk oda arra, hogy az Auschwitz-cal kapcsolatos nemzetközi emléknap is éppen erre a dátumra esik. Ezt akár fel is lehet róni nekünk, de nem lehet a két megemlékezést szembeállítani. Mindazonáltal egyházi elöljárókkal egyeztetve döntés született arról,
hogy sem a megemlékezést, sem a szentmisét nem tartjuk meg.
"

- mondta Osztie Z. a szervezõk nevében.

(T.Dénes T.)