„A KÁDÁR-RENDSZER” (1957-1989)

. . .

 

CSAK AZOK BESZÉLNEK SOMMÁSAN „A KÁDÁR-RENDSZERRŐL”, …
akiknek torzult emlékezetű családtagok, ismerősök, vagy történelemhamisító történészek NEM MESÉLTÉK EL,
hogy az 1957-1989 közötti időszak HÁROM gyökeresen eltérő szakaszból állt.

 

Az 1957-1967, az 1968-1978 és az 1979-1989-es szakaszok a történelmi helyzet,
és a magyar társadalom helyzete szempontjából is ALAPVETŐEN KÜLÖNBÖZTEK egymástól!

Aki az első szakasszal azonosítja „a Kádár-rendszert”,
az éppen olyan történelemhamisítást követ el, mint aki az inkvizícióval azonosítja a keresztény egyházat!

 

A történészek TUDOMÁNYOS felelőssége (lenne!), hogy tényeken alapuló, aktuálpolitika mentes képet adjanak át a jelen és jövendő generációknak,
ne csak „a Kádár-rendszer” első szakaszának hibáiról, hanem az azt követő 20 év (máig ható) társadalomépítő vívmányairól.
Éppen úgy, ahogy István király kétségtelenül történelmi jelentőségű államalapítása mellett, annak véres (diktatórikus) módszerét is tudatosítani KÉNE az utókorban!

 

A történelemhamisítás SZELLEMI BŰNCSELEKMÉNY,
mivel elzárja az utókort az elődök élete árán megvalósult valódi társadalmi tanulságoktól,
így a hamis társadalmi „fejlődés” és a társadalmi szintű meg nem értés (gyűlölködés) melegágya lesz!

 

KÉREM! FELSZÓLÍTOM! …

a ma még friss emlékezettel rendelkezőket, akik az 1960-as, 70-es, 80-as éveket felnőttként élték meg
(ide tartoznak sokan, a közgondolkodást jelentősen befolyásoló történészek és politológusok közül is!),
hogy tegyenek eleget azon kötelességüknek, hogy személyes tapasztalataikat, NEM az aktuálpolitika igényeihez idomítva adják át a mai ifjú generációknak!
… valamint felhívják az utódok figyelmét azon írott, képi és audiovizuális dokumentumokra, amelyekből tárgyilagosan tájékozódhatnak „a Kádár-korszak”-ról!

(TDénesT)

 

 

Mi változott 45 év alatt?
(Magyar Népköltés a 2010-20-as évekből, … T.Dénes Tamás apró megjegyzéseivel)