N E M HALLGATUNK !!!
SZinház és Filmmûvészeti Egyetem (SzFE) Hallgatói Mozgalma

SZabadság a SZabadságtól lesz
Fiatalság Fényes az
Ereje! Egyetem!
NAGYÍTÁSHOZ kattints a képekre!

A "kockás inges" mozgalom méltó folytatása,
a SZinház és Filmmûvészeti Egyetem hallgatóinak és a hozzájuk csatlakozó
MAGYAR FIATALSÁGNAK ... NEM HALLGATUNK mozgalma!

. . .

2021.08.17.

A 2019-ben indult filmes, rendezõ és operatõr osztályainak hallgatói elhagyják a Színház és Filmmûvészeti Egyetemet (SZFE), tanulmányaikat szeptembertõl a Freeszfe Egyesületen belül folytatják

„Ha valakinek fontosabb, hogy azoktól a tanároktól tanuljon a továbbiakban is, akiket annak idején választott, és ezt akár mostohább körülmények között is vállalja, ez nem szorul magyarázatra”. (Upor László, a Freeszfe Egyesület tagja, az SZFE volt rektorhelyettese)

. . .

2021.04.07.

Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából

Nem szeretné tovább a tagjai közt tudni a Színház-és Filmmûvészeti Egyetemet (SZFE) az E:UTSA,
azaz az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniója.
Mint közleményében az E:UTSA írja, az SZFE tagságát azért szüntetik meg, mert tavaly szeptember óta jelentõs változások álltak be az intézmény vezetésében, és emlékeztetnek, hogy az egyetem alapítványi fenntartásba került. Úgy vélik, a jelenlegi SZFE nem tekinthetõ ugyannak az intézménynek, amelynek tagsági kérelmét annak idején elfogadták.

Az SZFE jelenlegi kancellárjának, Szarka Gábornak nem tetszik a Freeszfe-s diplomamentés,
ezért levelet ír a diákokat átvenni készülõ külföldi egyetemeknek.

. . .

 

2021.02.16.

Lemond új épületérõl a Freeszfe Egyesület

! ! !

2021.02.08.
!!! ÚJ KORSZAK KEZDETE !!!

Az ÚJ SZABAD FREE SZFE
ÚJ épületének átadása a Damjanich u. 4-ben!!!

Niedermüller Péter Erzsébet-város polgármestere átadja az épület kulcsát
a FREE SZFE Egyesület régi-új hallgatóinak és tanárainak!

Ettõl a naptól kezdve ebben az épületben lesz
a SZABAD színház és filmmûvészeti képzés!

KÍVÁNJUK, hogy olyan NAGYSZERÛ MÛVÉSZEK (színész, rendezõ, operatõr ÓRIÁSOK)
kerüljenek ki eme ÚJ ÉPÜLET falai küzül, mint a
Vas utcai épületbõl, amit 150 év után a fidesz kormány MEGSEMMISÍTETT!

. . .

2021.02.07.

. . .

2021.01.23.

Az SZFE elmúlt 50 évének "gyenge, hazafiatlan, nemzetietlen" vezetõi:
Nádasdy Kálmán (1964–1972)
Várkonyi Zoltán (1972–1979)
Simó Jenõ (1979–1987)
Kazimir Károly (1987–1989)
Illés György (1989–1991)
Babarczy László (1991–1994)
Huszti Péter (1994–2001)
Székely Gábor (2001–2006)
Ascher Tamás (2006–2014)
M. Tóth Géza (2014–2019)

... UTÁN, ... az új tanári kar egyik jeles tagja, a prózai színészosztály vezetõje,
a keresztény-nemzethy-hazafi vidnyánszky-klón Szarvas József lesz!
(videó)
. . .
EME 2 perces program-beszédet ("a szabad szakmáról"!) hallgatva felmerül a kérdés:
VAJON milyen lesz az a jövendõ színész generáció, amelyiknek éveken keresztül KELL MAJD ezt hallgatni?!
(Én már elõre sajnálom õket!)

(TDT)

. . .

2021.01.21.

Ha már nemzethy-keresztény vidnyánszky az SZFE új oktató gárdáját kiválasztotta,
... maradtak még, akik egész Orbánisztán NÉPÉT fogják taní-tani!
ÍME a MAgyar "kultúra" fellegvára!

. . .

2021.01.19.

Független alkotómûhelyt hoznak létre az SZFE tiltakozó polgárai
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem – az átalakítás ellen több mint fél éve tiltakozó – polgárai
Freeszfe Egyesület néven alkotómûhelyt hoznak létre,
céljuk demokratikus keretek közé átmenteni a 155 éves szellemiséget

- Közleményben jelentette be a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (SZFE) új vezetése,
hogy felkérte a 2021/22-es tanévben induló osztályok vezetõit

- Elkezdték törölni az SZFE-hallgatók korábbi jegyeit és gyakorlati eredményeit

. . .

2020.12.22.

Azonnali jogvédelmet rendelt el a bíróság az SZFE-s diákoknak
"A Fõvárosi Törvényszék kimondta, hogy a félév elvesztése visszafordíthatatlan károkat jelentene a hallgatók számára,
az ebbõl eredõ jogsérelmek pernyertesség esetén sem lennének hatékonyan reparálhatók. A bíróság így elrendelte a diákok számára az azonnali jogvédelmet, mely biztosítja a félév eredményes befejezését, addig is, míg a fenntartó elleni per folytatódik."

. . .

2020.12.18.

a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem ellenálló hallgatói nyerték meg
a Magyar Hang Év Embere 2020 olvasói szavazását!

. . .

2020.11.27.

Az Oktatási Jogok Biztosának jelentése!
Dr. Aáry-Tamás Lajos

Eredeti dokumentum - 1. oldal

Eredeti dokumentum - 2. oldal

"... Ezért a jogszabályban biztosított hatáskörömnél fogva,
azzal a KEZDEMÉNYEZÉSSEL fordulok a Szinhát és Filmmûvészetért Alapítvány kuratóriumához,
hogy haladéktalanul vonja vissza a jogsértõ, törvényes alapot nélkülözõ döntését."

. . .

2020.11.19.

A Fõvárosi Törvényszék megállapította,
hogy a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem oktatóinak sztrájkja jogszerû!

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Sztrájkbizottságának közleménye:
ÖTVEN NAPJA KEZDTÜK A SZTRÁJKOT!
Az Egyetem fenntartó kuratóriuma és megbízott vezetése ÖTVEN NAPJA semmibe veszi tárgyalási kötelezettségét. Azt állították, hogy követeléseink jogtalanok, és bíróságon támadták meg a sztrájk jogszerûségét. Csakhogy a Fõvárosi Törvényszék a múlt héten hozott végzésével megállapította, hogy követeléseink jogszerûségéhez nem férhet kétség! Emiatt a kérelmezõknek a figyelmeztetõ sztrájk jogellenességének megállapítása iránti kérelmét elutasította, az október 1-én indult sztrájk körében a Fõvárosi Törvényszéket viszont eljárásjogi okok miatt új eljárás lefolytatására utasította.
A Törvényszék az új eljárást lefolytatta és a kérelmezõk keresetét e körben is elutasítva szintén nekünk adott igazat.
Ezért a sztrájkot folytatjuk.


ÖTVEN NAPJA sztrájkolunk úgy, hogy közben vigyázunk arra, nehogy emiatt kárt szenvedjenek hallgatóink.
Az SZFE új vezetésének képtelen és alaptalan állításával ellentétben a félév érvényes, a tanórákat továbbra is megtartjuk, a járványügyi intézkedéseknek megfelelõen online Zoom-konferenciák formájában.
Az új kancellár és az egyetem törvénytelenül kinevezett rektorhelyettesei minden eszközt megragadnak arra, hogy akadályozzák az oktatást, és kárt okozzanak a hallgatóknak. Az áramot kikapcsolják, a termeket lezárják, az internetet elveszik. Az oktatói Neptunt letiltják. Végül az egész félévet megpróbálják törvénysértõ módon érvényteleníteni. Vélt vagy valós sérelmeikért száz tanáron és ötszáz hallgatón állnak könyörtelen bosszút, a járványidõszak kellõs közepén.

Mi, sztrájkoló tanárok, azzal tiltakozunk, hogy tanítunk, mert erre kötelez a munkaszerzõdésünk, és ezt várják tõlünk a hallgatóink is.
A fenntartó kuratórium és az új vezetõség azzal vádolt bennünket, tanárokat, hogy tárgyalási ajánlataikat rendre elutasítjuk. Ehhez képest a valóság az, hogy a sztrájkbizottság ÖTVEN NAPJA hiába kéri és követeli, hogy kezdõdjenek meg a tárgyalások jogszerû követeléseinkrõl! Ezért a mai napon küldött levelünkben ismételten és nyomatékosan felszólítottuk a fenntartót és a munkáltatót, hogy haladéktalanul kezdje meg az érdemi tárgyalásokat az SZFE sztrájkbizottságával.


FELHÍVJUK A KÖZVÉLEMÉNY FIGYELMÉT,
HOGY MÁR NEMCSAK AZ EGYETEMI AUTONÓMIÁNK, HANEM AZ EGYETEMI OKTATÁS IS VÉGVESZÉLYBEN VAN!
SZTRÁJKOLUNK AZ AUTONÓMIÁÉRT! SZTRÁJKOLUNK AZ OKTATÁSÉRT!


Sztrájkköveteléseink a következõk:

1. Felszólítjuk a fenntartót és a munkáltatót, hogy fejezzék be a károkozást és a hallgatói szerzõdések megsértését, ennek érdekében állítsák vissza az oktatók elektronikus oktatási, vizsgáztatási és adminisztrációs felületekhez (a Neptun rendszerhez) való hozzáférését.
2. A fenntartó állítsa vissza az SZFE Szenátusának 2020. augusztus 1-jén fennálló jogköreit - különös tekintettel a munkáltató munkaszervezetének kialakítására és az Mt. 20. § (1) bek. szerinti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének meghatározására - valamint garantálja jogköreinek sérthetetlenségét határozatlan idõre.
3. A fenntartó garantálja, hogy az oktatásban és a mûvészi alkotómunkában szereplõ kérdéseket, továbbá az oktatásban és mûvészi alkotómunkában alkalmazott módszereket az SZFE Szenátusa (illetve az SZFE annak adott szakmai egysége, illetve az oktató) határozhassa meg.
4. A fenntartó garantálja, hogy belsõ szervezeti és mûködési rendjét az SZFE Szenátusa saját maga alakíthassa ki (pl. oktatási vagy alkotó egységek létrehozása - átalakítása, megszüntetése - és SZMSZ megalkotása).
5. A fenntartó garantálja, hogy az intézetvezetõket, osztályvezetõket az SZFE Szenátusa saját maga választhassa meg, illetve a rektor kinevezését megelõzõen a pályázati kiírást meghatározhassa, valamint a beérkezett pályázatokat megismerhesse és jelöltet állíthasson, mindezt átlátható és demokratikus eljárásban, pályázatban elõre meghatározott szempontok alapján.
6. A fenntartó garantálja, hogy a 2021-es költségvetési évre legalább olyan mértékû pénzbeli forrásokat biztosít az SZFE számára, mint amelyek a 2020-as költségvetési évben rendelkezésre álltak.
7. A fenntartó garantálja, hogy az SZFE Szenátusa önállóan állíthassa össze és nyújthassa be a fenntartónak az SZFE éves költségvetési tervét.

Sajtótájékoztató (videó)!

. . .

2020.11.14.

- KÖZLEMÉNY -
"Mi, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem polgárai november 2-án fordultunk az Oktatási Hivatalhoz, hogy az általunk el nem ismert új vezetõség által az oktatás felfüggesztése kapcsán hivatkozott végzésbe betekintést kérjünk, valamint benyújthassuk az oktatási tevékenységünk igazolásához szükséges többszáz oldalas dokumentációt, melyet az újonnan kinevezett kancellár az aláírása megtagadásával visszatart. Az Oktatási Hivatal november 12-én visszautasította mind a betekintési-, mind a benyújtási kérelmet, a hallgatók és oktatók közössége ezért közigazgatási pert indít.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kimondja, hogy hatósági eljárásban ügyfélnek az a személy számít,
akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit hatósági ellenõrzés alá vontak - az SZFE polgárai ennek megfelelõen jogorvoslattal élnek.
Ezen felül ellenérdekû ügyfelek képviseletét nem láthatja el egyazon jogi személy, így az oktatási tevékenységet folytatni kívánó egyetemi közösséget nem képviselheti az ügyben az oktatási tevékenység megakadályozását célzó illegitim vezetõség.
A kérelmeken felül közérdekû bejelentést is tettünk a hivatalnál, mivel az egyetem közhasznú feladata az oktatás, azt ellátnia társadalmi érdek – az oktatás felfüggesztésének kezdeményezése ellentmond az intézmény mûködésének elsõdleges céljával."

. . .

2020.11.11.

“A Fõvárosi Ítélõtábla kimondta,
hogy a hat pontban megfogalmazott sztrájkköveteléseink jogszerûek”

– közölte Színház- és Filmmûvészeti Egyetem sztrájkbizottsága.

“Sztrájkköveteléseink a munkavállalók gazdasági, szociális és munkajogi érdekeit érintették, ezért az Ítélõtábla megállapította, hogy figyelmeztetõ sztrájkunk jogszerû volt. Az október 1-én megkezdett sztrájkunk elbírálására formai okok miatt egyelõre nem került sor. Ebben a kérdésben az Ítélõtábla az elsõfokú bíróságot új eljárásra utasította, azonban az Ítélõtábla megállapításait figyelembe kell vennie.

A múlt péntek esti kancellári levélben foglalt tanítástilalom ellenére folytatjuk a tanítást, a továbbiakban ezt tekintjük az ellenállás új formájának. Hiszünk abban, hogy a félév határozat nélküli érvénytelenítése nem jogszerû és ellentétes még a kuratórium alapító okiratban foglalt kötelezettségeivel is” – közölték az egyetem sztrájkoló munkatársai.

. . .

2020.11.10.

"Az SZFE november 11-tõl digitális oktatásra áll át."
Az SZFE HALLGATÓINAK sajtótájékoztatója!

"A november 6-i fenntartói intézkedést, miszerint egyetemünkön az oktatás felfüggesztésre kerül, a felsõoktatási törvényt megsértve hozták meg. Többek közt a Hallgatói Önkormányzat véleményezési jogát sérti a rendelkezés, így a Hallgatói Önkormányzat november 9-én bírósághoz fordult az ügyben. Az eljárásnak halasztó hatálya van, így a fenntartói intézkedést a bíróság döntéséig végrehajtani nem lehet."

"Az épületek fizikai foglalására a pandémia miatt most épp nincs lehetõségünk.
...
A blokádot NEM FELADTUK, hanem MAGUNKKAL VISSZÜK!"

. . .

2020.11.06.

Az SZFE HALLGATÓINAK meghívását Palkovics László (ITM miniszter)
cinikus levélben ELUTASÍTOTTA!

ÍME a HALLGATÓK bölcs, tárgyszerû VÁLASZA
az MTA-t és a felsõoktatást is kivégzõ "szellemi-hóhér" miniszter elutasítására:

"A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem polgársága a jövõ hétre egyeztetni invitálta az innovációs- és technológiai minisztert és az általa összeállított minisztériumi küldöttséget az Ódry Színpadra - meghívónkra néhány perccel a pénteki munkaidõ vége elõtt reagált. Levelében úgy fogalmaz, „a Kormány politikai célok helyett szakmai célokat igyekszik szolgálni azzal, hogy a színvonalas színház- és filmmûvészeti oktatás biztosítására rendelkezésre bocsátja a szükséges költségvetési forrásokat. Ennél nagyobb mértékben nem kíván beleszólni a jelenlegi konfliktusos helyzetbe sem.”
Ismételten csalódottságunkat fejezzük ki azzal kapcsolatban, hogy a minisztérium, mint az alapítói jogok törvényes gyakorlója és az átalakítást levezénylõ fenntartó, továbbra sem vállal felelõsséget azokért a károkért, amik az általa elõadott törvény alkotmányellenes voltából és az általa kinevezett kuratórium jogszerûtlen és a Nemzeti Felsõoktatási Törvénybe ütközõ rendelkezéseibõl fakadóan az Egyetem közösségét érik.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának pontos kritikái, kezdeményezõ attitûdje és aktív részvételi szándéka ellenére hangsúlyozza Palkovics azt is, hogy az SZFE kivételével minden modellváltásra kényszerített felsõoktatási intézmény zavartalanul mûködik – ebbõl pedig arra következtet, „az Önök kortársainak többsége számára már világos a cél, hogy az elavult intézményi struktúrát egy korszerû és minõségi oktatási háttérrel cserélhetik fel, miközben garantáltan államilag finanszírozott képzéshez juthatnak.” Követeléseink közt szerepel az is, hogy az intézmény finanszírozásából az állam ne vonulhasson ki, ugyanis a törvényi keretek ezt semmilyen módon nem biztosítják.
A hallgatói követelések legfõbb célja az egyetemi közösség, ezen belül a hallgatóság korábbi önrendelkezésének visszaállítása. Az ágazatért felelõs miniszter, levelében ezeket a követeléseket így minõsíti: „[...] megítélésünk szerint lényeges visszalépést jelentenek az egyetem jelenlegi helyzetéhez és a kívánt, jövõbeni állapothoz képest. Az utcai demonstrációk, a sztrájk, a barikádok eddig sem, és ezután sem szolgálják a megoldást.”
Az Egyetem „jelenlegi helyzetét és kívánt jövõbeni állapotát” a hallgatóság a következõk mentén látja szervezõdni: a minisztérium által kinevezett kuratórium alapdokumentumai megfosztották a tizennyolc tagjából öt hallgatói küldöttet számoló szenátust minden jogkörétõl, majd a minisztérium által kinevezett kuratórium – részben jogszerûtlenül, önkényes szabályzati módosítás alapján – megbízott vezetõi az autonómia garanciáiért állított blokádra hivatkozva elrendelték a létesítmények kiürítését és az „oktatás felfüggesztését”, a szolgáltatások, eszközök és tantermek használatának megakadályozását, valamint visszatartják a hallgatók szociális támogatásait és számos más, a képzés folytatásához elengedhetetlen költséget.
Mi, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói, a tiltakozás alkotmányos jogával továbbra is élünk, abba vetett hitüket fel nem adjuk, a blokádot a követeléseink teljesüléséig fenntartjuk – bízunk a magyar állam tisztviselõinek belátó természetében."

. . .

2020.11.06.

Felfüggesztette a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem õszi félévét
Szarka Gábor kancellár és Novák Emil általános rektorhelyettes!

"A 2020/2021-es tanév 2021. február 1. napjától folytatható,
addig oktatási tevékenység az egyetemen semmilyen formában nem végezhetõ.”

„Az egyetem épületei 2020. november 9. napjától 2021. február 1. napjáig
oktatási tevékenység és kollégiumi lakhatás tekintetében zárva tartanak.”

ILYEN, amikor SZAR(kaka)ncellár ezredes ígéretet tesz, hogy "nem alkalmaz erõszakot"!
Persze egy ilyen "katona-embernek" csak az ágyúk és rakéták jelentik az "erõszakot"!
A verbális és jogi ERÕSZAKOT fel sem ismeri!

. . .

2020.11.01-02.

Sajtótájékoztató! ... amelyen tárgyalásra hívták Palkovics László minisztert 2020.11.11-re!

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak közleménye:

Alulírottak, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói és oktatói, kijelentjük, hogy a higiéniás, a tûz- és balesetvédelmi szabályok érvényesítésében az illetékes szakemberekkel felelõsen együttmûködünk, a fertõtlenítõ takarítás mindhárom épületben megtörtént. Nincs valódi indok a fenntartó részérõl az oktatás felfüggesztésére.
Az oktatás a tanév kezdete óta megfelelõ ütemben zajlik - ennek ellenõrzésére minden hivatalos információ rendelkezésre áll.
Az Oktatási Hivatal ellenõrzési eljárásához szükséges összes adatot határidõre összeállítottuk, az újonnan kinevezett kancellár azonban hetek óta gátolja annak továbbítását.
Az internet lekapcsolásával, a termek lezárásával, az értelmetlenül hosszú õszi szünet ürügyén a hallgatók és oktatók kitiltatásával, és most az oktatás felfüggesztésével a vezetés és a fenntartó minden jogszerûtlen eszközt megragad akkreditált egyetemi oktatásunk akadályozására.
Mi, az Egyetem hallgatói és oktatói kijelentjük, hogy mindezek ellenére folytatjuk a munkát, amihez jogunk van: tanulni és tanítani akarunk! ... TÖBB SZÁZ HALLGATÓ és TANÁR aláírásával!

. . .

2020.10.27.

Meghallgatást tartott a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament
A kormány részérõl György Lászlót, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát,
a kuratórium részérõl Vidnyánszky Attila elnököt,
az egyetem részérõl Upor László volt megbízott rektort,
az egyetemi hallgatók részérõl pedig Milovits Hannát, a Hallgatói Önkormányzat alelnökét hívták meg.

Vidnyánszky közölte (videó): "Sajnos az elsõ pillanattól politikai dimenzióba került ez a kérdés. Október 23-án nem azért tüntettek 15 ezren, hogy szolidaritást vállaljanak a diákokkal, hanem mert a baloldali politikai pártok kampánynyitó eseményt tartottak."

"A tanáraink sosem manipuláltak bennünket, mi az akadémiai szabadságért tüntettünk,
ami sokkal egyetemesebb érték, mint a pártpolitika."

. . .

2020.10.25.

VAJON SZAR(kaka)ncellár hogy tudja (majd) LEKAPCSOLTATNI
a flashmob mûvészet SZABADSÁGÁT?!

... A flashmob NEM 220 voltról mûködik és tantermek sem kellenek hozzá!!!
... Amikor az IFJÚSÁG BELSÕ ENERGIÁJA a mûvészetek SZABADSÁGÁBAN nyilvánul meg, a viktatúrának már gyengék a fegyverei!
HALLJA-e talpnyaló ezredes úr???

... Ennél többet egy TANÁR nem kaphat a diákjaitól! (Máté Gábornak énekelnek a diákjai)

... vidnyánszky a vezírjétõl kaphat 3 milliárdot, DE EZT sosem fogja megkapni,
mert a DIÁKOK TISZTELETE és SZERETETE megfizethetetlen!

... Amíg orbán-vidnyánszky-SZAR(kaka)ncellár "nemzeti-keresztény" kultúrkampfot folytatnak
és a saját belterjes EU-ellenes pávatáncukat járják,
addig az SZFE IFJÚSÁGA a mûvészet SZABADSÁGÁNAK VILÁGÁT hozza el az egész MAGYAR TÁRSADALOMNAK!
A TITKOS EGYETEM dala a SZABADSÁG himnuszává vált és bejárta az egész Földet!
Ebbõl a gyönyörû népdalból írták át az SZFE HALLGATÓK a Titkos Egyetem himnuszát!

. . .

!!!!! 2020.10.23. !!!!!

Nagyszerû érzés, hogy a fiatalok számára a SZABADSÁG erõsebb hívószó,
mint a pénz, vagy a hatalom!!!

Íme a 15-20 ezres vonuló tömeg felülrõl!

Élõ közvetítés az SZFE 56-os menetérõl ...

Nincs szabad ország szabad oktatás nélkül!

Most a diákok védik a jövõnket!

„Ennyi ember hangja talán végre elér önhöz”
Orbánnak is üzentek az SZFE-tüntetésen!

Az elmúlt 30 év LEGMÉLTÓBB 1956-os ÜNNEPLÉSE!

. . .

2020.10.20.

Újabb két terembõl zárták ki az SZFE hallgatóit!

VAJON a hátralévõ 2 napban (október 23-ig) sikerül szar(kaka)ncellár vezérlõ ezredesnek
annyira felpiszkálni az SZFE HALLGATÓKAT és a hozzájuk csatlakozó TÖMEGEKET,
hogy VALÓDI FORRADALOM törjön ki????????


LEHET, hogy éppen ez a KIPcsak vezír célja?!
... mert akkor végre kivezényelhetik a KARHATALMAT!!!

. . .

2020.10.19.

Ma reggel az ITM Szemere utcai épületénél
a színházi- és filmes szakma jeles képviselõi
olvasnak fel a kapott támogató levelekbõl!

. . .

2020.10.17.

A Rákóczi úti épületet is elfoglalták az SZFE hallgatói!

Lassan BE KELL LÁTNIA a vidnyánszky-szar(kaka)ncellár kirendelt KÜLÖNÍTMÉNYNEK,
hogy az SZFE és a SZABADSÁGOT KÖVETELÕ IFJÚSÁG nem szalámizható fel!
... mert SOKKAL TÖBBEN VANNAK, mint azt a kifáradásra játszó viktátor képzelte!

... és akkor még az egyre gyülekezõ TÁMOGATÓ TÖMEGRÕL nem is beszéltünk!

"Ha bûnbakot kerestek, megtalálták. ... Én vagyok! ... Én vagyok az! ... Én vagyok az! ..."
Mondják az SZFE HALLGATÓI egyenként felvállalva a TANKÖZTÁRSASÁGOT!

. . .

2020.10.16.

ÍME az ERÕSZAK újabb felvonása! (1)
Az SZFE kancellárja szarka gábor vezénylõ ezredes:
" Ma 18 óráig mindenkinek el kell hagynia az SZFE épületeit és a kollégiumot!"
...

… és ÍME az SZFE HALLGATÓINAK és OKTATÓINAK BÉKÉSEN BÖLCS VÁLASZA!
Az SZFE polgárai benyújtották alkotmányossági panaszukat az Alkotmánybíróságnak
(videó!)

. . .

2020.10.14.

ÍME az SZFE HALLGATÓK és TANÁROK tárgyszerû-bölcs
csodálatosan higgadt válasza ...
a kuratórium ezredes kancellárjának agresszív,
hatalmi gõgöt és a verbális erõszakot követõ,
TETTLEGES ERÕSZAKOT ELÕKÉSZÍTÕ rendelkezéseire!
(videó)


Egyúttal DEMONSTRÁCIÓT HIRDETTEK október 23-ra,
az 1956-os EGYETEMI IFJÚSÁG méltó követõiként!

. . .

2020.10.13.

ÍME az ERÕSZAK KEZDETE!
Ahogy ez várható volt egy katona ezredes kancellártól!
(lásd 2020.10.02!)
(TDT)

Az SZFE kancellárja (szarka gábor ezredes) MEGTILTOTTA,
hogy az egyetem polgárai együttmûködjenek az egyetemfoglalókkal
(merce.hu)

"A fenti döntés értelmében a mai nappal minden együttmûködést megtiltok az egyetemfoglalókkal és támogatóikkal.
... Azon munkavállalók, akik a tájékoztató ellenére továbbra is együttmûködnek az egyetemfoglalókkal vagy a magukat a „tanköztársaság” képviselõinek valló személyekkel, a továbbiakban munkajogi felelõsséggel tartoznak.
... Az Egyetemhez tartozó épületekben a gyakorló helyszínek kivételével a kép és hangrögzítõ eszközök használatát megtiltom,
... ugyancsak elrendelem az irodahelyiségek és egyéb munkavégzési és oktatási helyszínek munkaidõn, illetve oktatási tevékenységen túli zárását.
... Felhívom az üzemeltetés valamennyi dolgozójának figyelmét, hogy a létesítmények mûködési rendjét sértõ cselekményekrõl készítsenek jegyzõkönyvet, melyet részemre küldjenek meg."

. . .

2020.10.08.

Szarka kancellár elsõ munkanapján az utcán maradt!

Szarka kancellár 2020.10.08-án (csütörtök) valamivel 10 óra elõtt megpróbált bejutni az SZFE Vas utcai épületébe.
Az SZFE HALLGATÓI élõlánccal akadályozták meg, hogy Szarka Gábor ezredes, az iskola frissen kinevezett kancellárja bejusson az épületbe. Az ezredes az egyetem elõtt elmondta: mivel megakadályozzák abban, hogy bejusson az épületbe, az aláírásra váró dokumentumokat sem tudja aláírni, ezért majd annak kell vállalnia a felelõsséget az ügyben,
"aki odaküldte a hallgatókat az épület elé". Majd felolvasott egy hatpontos közleményt (lásd az alábbi videót 5:03-tól),
és elhagyta a helyszínt.
Ezt meghallgatták a jelenlévõk, ezután az SZFE HALLGATÓI nevében felolvasták azokat a FELTÉTELEIKET,
amelyeknek TELJESÍTÉSE szükséges ahhoz, hogy beengedjék a kuratórium által kinevezetteket

(lásd az alábbi videót 8:30-tól).

VIDEÓHOZ kattints a képre!

. . .

2020.10.07.

NEM KÖTELEZÕ, ... de ha meghallgatja ezt az ifjú lányt,

... aki olyan CSILLOGÓ TISZTA SZEMEKKEL, OKOS LELKESEDÉSSEL, és magától értetõdõ TERMÉSZETESSÉGGEL beszél a SZABADSÁGRÓL (amit "sem pénzzel, sem fenyegetéssel nem vehetnek el tõlük"),
... hogy ettõl mindenkiben ÚJ REMÉNY
ébred,
... hogy az IFJÚSÁGUNK KÉPES utat mutatni a TÁRSADALMI BÉKÉN
alapuló EMBERIBB TÁRSADALOM felé!
... ÕK NEM 2022-rõl beszélnek, hanem a MÁRÓL és a HOLNAPRÓL!

VIDEÓHOZ kattints a képre!
ÍGY ÉRDEMES MINDEN NAP FELKELNI!
HAJRÁ SZFE! HAJRÁ IFJÚSÁG!
TÁMOGASSUK, ... KÖVESSÜK ÕKET!

. . .

 

2020.10.05.

ÍME az SZFE HALLGATÓINAK okos, bölcs és mindenki számára PÉLDAMUTATÓ VÁLASZA
az illegitim vezetés,
azaz az ezredes kancellár "ajánlatnak" álcázott ULTIMÁTUMÁRA!

- NEM ENGEDNEK a törvénytelenül elvett EGYETEMI AUTONÓMIÁBÓL!
- NEM TÁRGYALNAK a törvénytelenül kinevezett kancellárral és kuratóriummal!

. . .

2020.10.02.

vidnyánszky attila kinevezte az SZFE új KANCELLÁRJÁT, szarka gábor ezredest

„Ha a színpadon egy pisztoly van, annak elõbb-utóbb el kell sülnie.” (Molnár Ferenc)
„Olyan konfliktus még nem volt, amit egy katona békésen oldott volna meg.” (TDT)
… tehát …
Ha az SZFE élén egy vezérlõ ezredes van, annak elõbb-utóbb ERÕSZAK lesz a vége!

. . .

2020.10.01.

Vidnyánszky megnevezte az SZFE két új rektorhelyettesét:
Novák Emil filmrendezõ lesz a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (SZFE) általános rektorhelyettese,
Zalán János színész, producer pedig oktatási rektorhelyettesként dolgozik október 1-tõl .

A HALLGATÓK ELFOGLALTÁK
az SZFE Szentkirályi utcai Film-, és Médiaintézetének épületét is!

Õrséget állítottak, a kapun csak az Egyetem polgárai léphetnek be! (videó)

. . .

2020.09.14.

Az SzFE hallgatói a lemondott tanáraikkal megalakították a
TANKÖZTÁRSASÁGOT

és együtt MEGNYITOTTÁK A TANÉVET !!!

- "Alkotóközösség vagyunk, így nincs szükségünk órarendre."
- "Jelen vagyunk, így jelenléti ívekre sincs szükségünk."

(SzFE HALLGATÓI)

. . .

2020.09.10.

- Az SzFE HALLGATÓI az Egyetemet fenntartó palkovics (MTA hóhér) mininszterhez írt levélben
KÖVETELIK a diktatórikusan kinevezett KURATÓRIUM LEVÁLTÁSÁT!

- Az SzFE 85 DOLGOZÓJA (ami napról-napra bõvül!) bejelentette SZTRÁJK KÖVETELÉSEIT
és azok kormány általi teljesítéséig, kijelölték a SZTRÁJK BIZOTTSÁGOT és bejelentették
2020. szeptember 20-tól a SZTRÁJKOT!

A bejelentésekrõl szóló sajtótájékoztató!

. . .

2020.09.09.

ÍME a "keresztényi-hazafi-nemzeti" vidnyánszky!
... akit a KIPcsak vezír nemsokára feláldoz a MAgyar kultúr-kampf oltárán.
Nyilvánvaló, hogy elõször (még 1-2 hétig!) a KIPcsak vezír hagyja fõni nemzeti-vidnyánszkyt az SzFE levében,
aztán majd MEGSZÓLAL és egy "bölcs pénteki" szózatában elmondja, hogy "ha ennyire fontos az SzFE a diákoknak,
akkor beszélgessen velük nemzeti-vidnyánszky"!
... aki persze a gyõri polgármesterhez hasonlóan, a szemét emberkísérlet után "kilõve",
visszavonul és átadja a helyét, a KIPcsak vezír által kijelölt és támogatott ÚJFIDESZESNEK!
... aki már majdnem olyan ügyesen folytatja a MAgyar kultúr-kampfot, ahogy azt néhai Kerényi Imre elkezdte.

KIP=(K)orrupt (I)rgalmatlan (P)ojáca

. . .

2020.09.07.

Vidnyánszky agyament, gyûlölettõl eltorzult nyilatkozatainak értelmezését
egy több mint 90 éve született mûben megtaláljuk!
Nyilván a sokak által elismert rendezõi "nagysága" jelentõs olvasottságot takar,
aki megfogadta Bartók és Kodály intelmét: "Csak tiszta forrásból!" ...ÍME:

„A fiatal, német nemzetiségû állami illetõséggel bíró egyén köteles magát a minden német részére elõírt iskolai kiképzésnek alávetni. Ezzel olyan nevelésnek veti magát alá, amely faji és nemzeti öntudattal bíró néptársat formál belõle.

... A népi államnak a tudományban is a nemzeti önérzet nevelésének egyik segítõeszközét kell látnia.

... Legyõzhetetlennek látszik ama milliók serege, akik politikai meggyõzõdésbõl ellenségei a nemzeti újjászületésnek,
de csak addig, amíg ellenséges magatartásuk okozóját, a nemzetközi marxista világnézetet, szívébõl és agyából kiirtjuk.
(Hitler, Mein Kampf, 1928)

. . .

2020.09.06.

HARMADIK FIGYELMEZTETÉS!

STAFÉTA-ÉLÕLÁNC az SZFE-tõl (Vas utcától) a Kossuth térig!!! (MÉRCE élõ videó!)
(drón felvétel)

ÉLÕLÁNC a SZABAD NÉPNEK!
SZABAD nap a rendõrségnek!
(TDT)

SOK EZER FIATAL (és rengeteg csatlakozó idõsebb!) kettõs-hármas sorokban mutatja meg kilómétereken át, hogy ILYEN LESZ az igazi augusztus 20-i ünnep,
amikor VALÓDI NEMZETI ÜNNEP LESZ!

Miközben gyûlölet helyett, a TÁRSADALMI BÉKE kultúráját hirdetik!
... és a tömeg skandálja: "SZABAD ORSZÁG - SZABAD EGYETEM!"

- A fidesz-kormánnyal ellentétben ITT INGYEN osztanak védõmaszkot és védõkesztyût!!!

- ELSÕ ALKALOM, hogy a Parlamentre kitûzött székely zászló alatt a MAROSVÁSÁRHELYI és KOLOZSVÁRI FIATALOK tiltakozása látható: KIÁLLUNK EGYMÁSÉRT! SzFE, Marosvásárhely, Kolozsvár HÖK

. . .

2020.09.04.

EZEK A FIATALOK képviselik azt a KULTÚRÁT,
... zenével, énekléssel, a SZERETET és nem a gyûlölet SZAVAIVAL!
... amit az orbáni viktatúra primitív-bunkó, hataloméhes, megosztó politikája NEM TUD ELVISELNI!

(TDT)

Sajtótájékoztató és FELHÍVÁS a szeptember 6-i STAFÉTA-ÉLÕLÁNC-ra (videó)

UTCABÁLSZERÛ TÜNTETÉS (a 444! élõ közvetítés, utcai riportokkal)
... ami már NEM CSAK az SzFE-rõl szól!
... hanem az egész IFJÚSÁG JÖVÕJÉRÕL! ... vagyis a MAGYAR TÁRSADALOM JÖVÕJÉRÕL!

NEM LÁTNI egyetlen rendõrt sem,
pedig ITT MÁR több száz, majd TÖBB EZER ember gyülekezik az utcán!!!

. . .

2020.09.03.
NEM ÉRTEM
… akkor pedig valami nem stimmel!

2018.12.17-én az MTVA székházba legálisan bemenõ, ám a fidesz hatalom szerint NEM LEGÁLISAN bent tartózkodó
PARLAMENTI KÉPVISELÕKET, fegyveres õrök vertek meg brutálisan, majd néhány óra után a kerületi jegyzõ
birtokvédelem ürügyén TETTLEGESEN ELTÁVOLÍTTATTA õket az épületbõl.

VAJON a Szinház és Filmmûvészeti Egyetemet (SZFE) elfoglaló EGYETEMISTÁKAT
MIÉRT nézi tétlenül a fidesz hatalom napok óta?!

VAJON miért nem jutott eszébe még senkinek, hogy EZT A KÉRDÉST feltegye?

VÁLASZ LEHETÕSÉGEK:
A fidesz kormánynak nem olyan fontos (talán egyáltalán nem fontos!) intézmény az SZFE, mint az MTVA,
így felhasználja KÍSÉRLETI TEREPKÉNT, hogy letesztelje az IFJÚSÁG forradalmi hevületét.
Erre a kísérletre nem túl nagy ár orbán vezírnek, ha Vidnyánszkyt beáldozza!

REMÉLEM elszámolta magát a viktátor,
amikor ezt az ügyet elbagatelizálja és NEM AKAR EMLÉKEZNI arra, amikor õk még "fiatal demokraták" voltak
és pl. a KORDONBONTÁSSAL megmutatták a POLGÁRI ENGEDETLENSÉG erejét!

HAJRÁ FIATALOK! ... HAJRÁ MAGYAROK!
(TDT)

. . .

2020.09.02.
Az SZFE hallgatóinak HIVATALOS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA! ... a KÖVETELÉSEIKRÕL!!! (videó!)

. . .

2020.09.01.
Elfoglalták egyetemüket az SZFE hallgatói!

-Orbánia (MAgyarország), 2020. szeptember, ... ??? ---------------------- T.Dénes T.