Polyva jelentése: gabonafélék magvait takaró burok, mely cséplés, dörzsölés stb. által a magról lehull

 

Sir jelentése: Felség, az angol király megszólítása