Virtuális lesz a NÉPÜNK!

A gazdagoknak érthetetlen,
hogy mért szegény a szegény ember?

A kérdésnek sincs értelme,
"Mi volna, ha nem lenne,
se pénz, se vagyon, se úri flanc?
Ha lassan jársz, ha nem rohansz?"

S nem érzed a pénz szagát,
"Az idõ=pénz"-nek jelszavát!
Mert nem érted a szót magát,
hogy egy ékszer hány karát?!

És mondd csak,
mennyit birtokol ma,
kit kiszolgál ezernyi szolga?!
S hatalmának az se árthat,
ha gazdagsága már gyalázat!

Mert meg nem érti õ a NÉPET,
megveti a szegénységet, …
Azt se tudja mi a bér,
hogy a szegény ember abból él!

Hogy a gyûlölet csak árkot mélyít,
sok-sok újat, s összes régit!

Oszt egy reggel arra ébredsz,
sûrû NERdõbe betévedsz, …
S oly sötét van, mint az éjjel,
odafönn a Nap se kél fel, …

Idelenn még gyúlnak fények,
apró-pici lángok égnek, …
Tündérmesék fénylenek,
úgy alszik el sok gyerek!

És ha még sokáig várunk,
digitális lesz az álmunk, …
S onlájn találkozunk éppen,
rendszeresen egész évben!

Míg elhalványul majd a képünk,
s virtuális lesz a NÉPÜNK!

"Mert nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg,
kié a múlt …
és kinek lehet itt VANni!"
(T.D.T.:
Fél az ORSZÁG! )

Orbánia (MAgyarország), 2020, ...???-------(T.Dénes T. )