Zsidó viccek - Bölcs mondások

 

"Ami szerény humort a magunk életében mi magunk produkálunk, azt törvényszerűen a bosszúság számlájára írjuk - bosszankodás helyett."
(A vicc és viszonya a tudattalanhoz. In: Sigmund Freud: Esszék. Gondolat, Bp., 1982. 246.old.)

 

Why Jews Get Ahead?

Bill Gates (about as Goyish as anybody can be) advertised for a new chairman of Microsoft Europe. 5000 candidates show up at the job screening. They are assembled in a large room. Among them is Maurice Cohen, a French Jew, a small, bearded, speckled man.

Bill Gates thanks the candidates for coming but asks all those who are not familiar with the JAVA Programming language to leave; 2000 people rise and leave the room. Maurice Cohen says to himself, "I do not know this language but what have I got to lose if I stay? I'll give it a try".

Bill Gates then asks all those who have no experience of managing teams of more than 100 people to leave. Another 2000 people go. Maurice Cohen says to himself, "I have never managed anybody but myself but what have I got to lose if I stay? What can happen to me?"

Then Bill Gates asks all candidates who do not have outstanding academic qualifications to rise and leave; 500 people remove themselves. Maurice Cohen says to himself, "I left school at 15 but what have I got to lose if I stay? So he stays in the room.

-         Büszke vagyok rá, hogy zsidó vagyok! – jelenti ki Kohn.

-         Ugyan miért? – kérdi Grün.

-         Mert ha nem lennék büszke, akkor is zsidó volnék!

·

 

-         Két nagy bajom van – panaszkodik Kohn.

-         Az egyik az, hogy a feleségem zsidó.

-         De hiszen te is az vagy!

-         Az meg a másik.

·

 

-         Minden bajnak a zsidók az okai!

-         Meg a biciklisták!

-         Miért éppen a biciklisták?

-         Na, miért éppen a zsidók?!

 

·

 

Kohntól a bevándorlási hivatalban megkérdezik, hogy mi szeretne lenni Izraelben?

- Miniszterelnök.

- Maga bolond?!

- Miért? Az előfeltétel?

 

 

Egy zsidó ember a halálos ágyán szólítja a családját:
- Édes feleségem itt vagy? - Itt vagyok, édes férjem.
- Édes fiam itt vagy? - Itt vagyok, édesapám.
- Édes lányom itt vagy? - Itt vagyok, édesapám.
- Ha mindenki itt van, akkor ki van a boltban?

·

 

Grün: "Van egy fél órám. Beszélni szeretnék magával Kohn."
Kohn: "Mit akar? Azt hiszi, hogy nálam van a másik fele?"

 

 

Grün bemegy egy jobboldali párt székházába, ahol egy Pelikán nevű úr fogadja.
- Kicsoda ön? -kérdi Pelikán.
- Grün vagyok.
- Grün? A neve után ítélve ön bizonyára zsidó.
- Ön meg a neve után ítélve bizonyára állat. -válaszol Grün.

 

 

Grün: "Képzelje Kohn, nincs egy fillérem se.
Majd megfagyok a szobában, mert nem tudok fűteni."

Kohn: "És mért nem tanul meg?"

 


Egy alkalommal Kohn nagy adag szardíniát vásárol Grüntől,
hogy azt majd a boltjában jópénzért eladja.
Néhány nappal később felháborodottan mondja Grünnek:
- Te becsaptál, az összes szardínia romlott volt, nem lehetett megenni!
- Megenni? - csodálkozik Grün.
- Én azt hittem, eladni akarod.

 

 

Bemegy egy nő a zsidó ékszerész boltjába. Megnézi a gyűrűket, és megszólal:
- Már elnézést, de a maga árai nagyon magasak. Szeretném ezt a gyűrűt megvenni,
de Önnél 100 dollárba kerül, míg az utca túloldalán lévő üzletben csak 50 dollár!
- Ne haragudjon hölgyem, akkor miért nem ott vette meg?
- Azért, mert éppen ebédszünet van!
- Na persze, hölgyem. Ebédszünetben nálunk is csak 50 dollár ez a gyűrű!

 

 

Grün: "Képzelje Kohn, beléptem egy zöld szervezetbe."
Kohn: "Gondolom, zöld lett a cipője és nem tudja lemosni?
Én így jártam múltkor a kutyaszarral.
Barna lett a cipőm, de az még büdös is volt!"

 

- Emlékszik szomszéd, … egyszer meséltem, hogy leestem a lépcsőn?
- Egyszer???? … Már legalább 10-szer mesélte!

 

- Régen láttam szomszéd.
- Háááát, régen én is!

·

 

Az utazó kereskedő letétbe helyezi a pénzét a rabbinál. A rabbi az átvételkor tanúnak hívja a hitközségi előljárókat, majd elteszi a pénzt. Vasárnap, elutazás előtt az utazó kéri a pénzét.
- Milyen pénzt? - kérdi a rabbi. - Te nem adtál nekem semmilyen pénzt.
- No de rabbi, a hitközségi vezetők is tanúsítják, hogy eltetted a milliómat!
A rabbi összehívja az elöljárókat.
- Láttátok ti, hogy ez az ember átadott nekem egymilliót?
- Nem láttuk...
- Esküdjetek!
- Esküszünk.
Csalódottan száll vonatra az utazó. Már-már elindul a szerelvény, amikor a peronon megjelenik a rabbi.
- Várjál, jó ember, itt a pénzed!
- De rabbi - veszi át a csomagot az utazó -, akkor mire volt jó ez az egész komédia?
- Csak azt akartam, hogy lásd: kik között vagyok én rabbi.

·

 

Az Úr megsegíti a benne hívőket
Ezt meséli a keresztény a mohamedánnak és a zsidónak:
- Afrikában hittérítő voltam. Egyszer egy vad törzs megtámadott. Letérdeltem, s imádkozni kezdtem. ... És megtörtént a csoda: százméteres körzetben - mintha falba ütköztek volna - nem tudtak megközelíteni.
- Ez semmi - mondja erre a mohamedán. - Allah a szeleknek is ura. Egyszer hatalmas homokviharba kerültem a sivatagban, s amikor Allahhoz fohászkodtam, százméteres körzetben elállt a szél.
- Ez mind semmi! - mondja erre a zsidó rabbi. - Egyszer az utcán sétálva ezer dollárt találtam. Igen ám, de nem vehettem föl, mert éppen szombat volt. Ekkor imádkozni kezdtem, s megtörtént a csoda: százméteres körzetben vasárnap lett.

·

 

 

Az amerikai külügyminiszter látogatást tesz Izraelben.
Fogadja őt a miniszterelnök és beszélgetnek.

- Nálunk Amerikában, egy munkás 100 dollárt keres és ötvenet költ a megélhetésre.
-dicsekszik a vendég.
- És mit csinál a fennmaradó 50 dollárral? -érdeklődik a házigazda.
- Mi egy szabad, demokratikus ország vagyunk, nem kérdezünk senkitől semmit,
mindenki azt csinál amit akar.
- Nálunk Izraelben, egy munkás 50 dollárt keres és a megélhetése 100 dollárba kerül.
- És honnan veszi a hiányzó 50 dollárt?
- Mit tudom én?! Mi is egy szabad, demokratikus ország vagyunk, nem kérdezünk semmit,
csináljon mindenki amit tud!

·

 

Az ötvenes években szólásra jelentkezik Kohn az értekezleten:

- Csak azt szeretném megkérdezni, hova tűnt a liszt, a zsír, a cukor?
A következő értekezleten szólásra jelentkezik Grün:

- Csak azt szeretném megkérdezni, hova tűnt a Kohn?

·

 

Koalíció
Kohn és Grün, akiket régi ellenségként ismer mindenki, karonfogva sétálnak az utcán. Arra megy Weisz, és megkérdi Kohntól:
- Hogy járhatsz te karonfogva a Grünnel, amikor tudod, annyira utál téged, hogy a legszívesebben lelökne az emeletről?
- Na látod - feleli Kohn -, hát éppen azért megyek vele karonfogva.

·

 

Zaklatottan, lihegve esik be a rabbihoz három zsidó.
- Jaj, rabbi, képzeld, egy sötét huligán megkergetett bennünket...!
- Nem értem, miért futottatok el előle, hiszen ti hárman voltatok, ő meg egyedül?
- Igen, de nem lehetett tudni, melyikünket kergeti!

·

 

Nudista strandon
Három zsidó tengerparti sétája közben betéved a nudista strandra.
- Micsoda fölháborító szemérmetlenség! Szégyen és gyalázat! A törvény szigorával kéne betiltani ezt a meztelenkedést! - háborog az egyik.
- Mondja - kérdi suttogva a második zsidó a harmadiktól, - Tényleg ennyire ortodox az öreg?
- Dehogyis ortodox! Csak fürdőruha-nagykereskedő.

·

 

A bölcs rabbitól megkérdezik tanítványai:

-         Mitől édes a kávé? A cukortól vagy a kavargatástól?

-         A kavargatástól.

-         És miért kell mégis beletenni a cukrot?

-         Hogy legyen mit kavargatni.

 

·


Egy rabbinövendék ül a rabbiképző előtti padon, kezében a Talmud és motyog:

-         Nem értem, nem értem.
Azt mondja neki a Rabbi:

-         Na gyere elmagyarázom.

Mire a növendék:

-         Elmagyarázni én is tudom ...de...nem értem.

·

 

Becsönget egy házaló egy szegény zsidóhoz.

-         Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani.

-         Minek az nekem?

-         Hát ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhatja a ruháit!

-         És akkor ülök ott pucéron a pályaudvaron?!

·

 

-         Büszke lehetsz rám, mama – dicsekszik Móricka -, ma én voltam a legokosabb
az osztályban! A tanító néni megkérdezte, hány lába van a papagájnak,
és én azt mondtam, hogy három.

-         Na de Móricka, hiszen a papagájnak csak két lába van!

-         Igaz, de a többiek négyet mondtak.

·

 

Lastly, Bill Gates asks all of the candidates who do not speak the Serbo-Croat language to rise and leave; 498 people rise and leave the room. Maurice Cohen says himself, "I do not speak Serbo-Croat but what the hell! Have I got anything to lose?"

He finds himself alone with one other candidate.

Everyone else has gone. Bill Gates joins them and says: "Apparently you are the only two candidates who know JAVA, have managed large teams of employees, Have advanced PhD degrees, and who can speak Serbo- Croatian. I'd like to hear you converse with one another in Serbo-Croatian."

Calmly Maurice turns to the other candidate and says to him: "Baruch ata Adonai."

The other candidate answers: "Elohénu melech ha'olam"

Michael Sarfatti (Massachusettst Institute of Technology)

Miért boldogulnak a zsidók?

Bill Gates hirdetés útján kereste az európai Microsoft új elnökét. 5000 jelölt jelentkezett a hirdetésre, akiket egy hatalmas teremben gyűjtöttek össze. Közöttük volt egy kicsi szakállas francia zsidó ember, Maurice Cohen.

Bill Gates köszönetet mond a megjelenésért a jelölteknek, de megkéri mindazokat, akik nem jártasak a JAVA programnyelvben, hogy távozzanak. 2000 ember feláll és elhagyja a termet. Maurice Cohen így szól magában: "Nem ismerem ezt a programnyelvet, de mit veszíthetek, ha maradok? Egy próbát megér."
Ezután Bill Gates megkér mindenkit, akinek nincs gyakorlata 100 főnél nagyobb teamek vezetésében, hogy hagyja el a termet. Újabb 2000 ember távozik. Maurice Cohen így szól magában: "Nem vezettem soha senkit magamon kívül, de mit veszíthetek, ha maradok? Mi történhet velem?"
Akkor Bill Gates megkéri a megmaradt jelölteket, hogy akinek nincs kiemelkedő tudományos minősítése, az távozzon. Újabb 500 ember távozik. Maurice Cohen így szól magában: "15 osztálynál abbahagytam az iskolát, de mit veszíthetek, ha maradok?" Így hát marad a teremben.
Végül Bill Gates megkéri a megmaradt jelölteket, hogy aki nem beszéli a szerb-horvát nyelvet, az távozzon. 498 ember feláll és távozik. Maurice Cohen így szól magában: "Nem beszélek szerb-horvátul, de egye fene! Veszíthetek valamit?"

Egyetlen másik jelölttel marad a teremben. Mindenki más elment.

Bill Gates hozzájuk fordul és kérdezi: "Úgy látom ti vagytok azok a jelöltek, akik ismerik a JAVA programnyelvet, van gyakorlatotok nagy csapatok vezetésében, magasszintű tudományos minősítésetek és beszélitek is a szerb-horvát nyelvet. Szeretném hallani, hogy társalogtok egymással szerb-horvátul."

Maurice nyugodtan a másik jelölthöz fordul és így szól: "Baruch ata adonai." (Légy áldott Urunk.)

A másik jelölt így válaszol: "Elohénu melech ha'olam." (Istenünk, a mindenség Királya.)

 

-         Libát loptam Grüntől – vallja be töredelmesen Kohn a rabbinak - ,
de hogy könnyítsek a lelkiismeretemen, elhoztam az árát.
Szeretném, ha eljuttatná Grünhöz, de ne tudja meg, hogy én küldtem.
A rabbi beleegyezett.
A következő héten Kohn megint beállított a rabbihoz, és megismétlődött az eset.
A harmadik hasonló alkalommal a rabbi azt mondja:

-         Mire való ez? Nem lenne jobb, ha a nekem átadott pénzből megvennéd
a libát Grüntől, s nem mindig úgy lopnád?

-         Nem. Mert így én állapítom meg a liba árát, de ha veszem tőle,
akkor ő szabja meg az árat!

·

 

Vigasztalhatatlanul zokog a szegény zsidó az egyik Rothschild báró temetésén.
Valaki megkérdezi tőle:

-         Talán rokona volt az elhunytnak?

-         Sajnos nem. Éppen azért sírok.

·

 

A beteg Kohnnét alaposan megvizsgálja az orvos.
Távozáskor az előszobában azt mondja a férjének:

-         Kohn úr, nem tetszik nekem a maga felesége.

-         Egy az ízlésünk, doktor úr!

·

 

Megkérdezték egyszer a gazdag embert, hogy miért ad bőséges alamizsnát a koldusnak,
kéregetőnek, a tudós embereknek meg egy garast sem. Mire a gazdag ember azt mondta:

-         Ki tudja, mit hoz a sors, még én is lehetek koldus.
De, hogy tudós nem leszek, az biztos!

·

 

A végrehajtó mindenáron pénzt akar kicsikarni Kohnból.

-         Mit erőszakoskodik? – fakad ki Kohn. – Örüljön, hogy nem tudok fizetni!
Ha mindenki fizetne, maga miből élne?

·

 

Egy ember lázasan keres valamit az utcai lámpa fénykörében. Egy segítőkész járókelő megszólítja:

-         Elvesztett valamit uram?

-         Sajnos. Egy százforintost.

-         Itt valahol, a lámpa környékén?

-         Nem, nem, amott messzebb.

-         Hát akkor miért itt keresi?

-         Mert itt van világos.

·

 

- Már legalább ötödször járok nálad, hogy add meg a pénzt, amivel tartozol! – mondja szemrehányóan Blau.
Mire Weisz:

-         Még te panaszkodsz? Én legalább ötvenszer jártam nálad, mire kölcsönadtad!

·

 

-         Képzelje Grün, olcsóbb lett a marhahús!

-         Tényleg?

-         Nem, … de képzelje!

·

 

-         Hogy megy neked, Kohn?

-         Nem panaszkodhatom Grünkém, tegnap is a világ egyik leggazdagabb emberénél ebédeltem!

-         Nem igaz!

-         De igaz. A McDonaldsnál.

·

 

Az Adóhivatalban megjelenik Kohn, és azt mondja:

-         Szeretném kivenni az évi rendes szabadságomat.

-         Miért ide jön ezzel a kéréssel?

-         Hova menjek, amikor egész évben maguknak dolgoztam?!

·

 

-         Nem vennéd oda a boltodba a fiamat? – kérdezi Kohn a barátjától, Grüntől.

-         Na, és mihez ért a gyerek?

-         Micsoda kérdés! Ha értene valamihez, már régen az én boltomban lenne!

·

 

Borhamisítással vádolják Róth Ármint. A bíróságon odafordul a tárgyalás vezetőjéhez:

-         Bíró úr, ért ön a kémiához?

-         Nem. Én jogász vagyok.

Aztán a szakértőhöz fordul:

-         Uraságod ért a joghoz?

-         Nem. Én kémikus vagyok.

-         Csak pont én, a szegény zsidó kell, hogy értsek mind a kettőhöz?

·

 

-         Rólam már minden orvos lemondott – panaszkodik Kohn.

-         Te jó isten! És miért? – szörnyülködött Grün.

-         Mert egyiknek sem fizettem!

·

 

-         Van egy világraszóló találmányom! – mondja ujjongva Grün.

-         És mi az? – kérdezi Kohn.

-         Egy borotváló automata. Az ember bedobja a pénzt, bedugja a fejét egy nyílásba, aztán két éles kés megborotválja.

-         Nagy szamár vagy te, Grün! Hiszen az emberek feje nem egyforma!

-         Hát előtte még nem!

·

 

- Hallotta, hogy tökéletes fogyókúra módszert találtak ki?
- Na meséljen!
- Az összes ételt csak nézni szabad, … megenni nem.
- De hisz ebbe belehal az ember!
- Igen, de olyan szép kis koporsóban lehet eltemetni.

·

 

 

A revolverével játszadozik Kohn. Grün rászól:

-         Ne játszadozz vele, mert még elsül!

Pár perc múlva a revolver valóban elsül, a golyó belefúródik Grün gyomrába. Grün, miközben összeesik, fölényesen így szól:

-         Na, kinek lett igaza?

·

 

Találtam egy pénztárcát nemrég, tízezer forint volt benne – meséli Grün. – Visszavittem a tulajdonosának, de csak száz forint jutalmat kaptam tőle.

-         Milyen buta vagy! – szidja Kohn. – Látod, ha nekem hoztad volna, én ezer forintot adtam volna belőle!

·

 

-         Miért bántod folyton azt a szerencsétlen Grünt – rója meg szelíden a rabbi Kohnt. – Hiszen benne van a Bibliában, hogy szeresd a te felebarátodat.

Mire Kohn:

-         Na ja, de amikor a Bibliát írták, ez a piszok Grün még nem élt!

·

 

Kohn jelentkezik katonának. Kiadják neki a felszerelést (ruházatot, fegyvert). Kohn forgatja, nézegeti a puskát, majd öt perc múlva odamegy az őrmesterhez:
-Ennek a puskának lyukas a vége!
-Na és????
-Én csak szóltam, nehogy aztán rám fogják, hogy én tettem tönkre.

·

 

Bölcs mondások

 

"A férfi jutalma a nő, a nő jutalma az a tudat, hogy Ő a jutalom." (Talmud)

 

 

Üres zsebbel az okos is buta, teli zsebbel a buta is okos.

 

 

Csak egy okos ember jön rá, hogy ő buta.

 

 

A féligazság egész hazugság.

 

 

A szülők mindent adhatnak, csak szerencsét nem.

 

 

Ingyen csak a halál van, de az is egy életbe kerül.

 

 

Aki hallgat, az is gondol valamit.

 

 

Szépen hallgatni nehezebb, mint szépen beszélni.

 

 

Ha már hazudsz, ne hazudd az igazat.

 

 

Egy fiatalember meghalhat, egy öregembernek meg kell halni.

 

 

Jobb az okos embertől egy pofon, mint egy butától egy csók.

 

 

Jobb egy csúnya lakodalom, mint egy szép temetés.