Informatikai Értelmező Szótár

 

A

 

abstract

[ejtsd: ebsztrekt vagy magyarosan: absztrakt]
{magyarul: kivonat, rezümé}
Valamely dokumentum tartalmáról szóló tájékoztatás, amely röviden összefoglalja a dokumentum valamennyi lényeges állítását.

account

[ejtsd: ö'kaunt]
{magyarul: azonosító, belépő(?), számla(?), témaszám(?)}
Saját felhasználói név és a vele járó használati jog (és esetleg tárolóterület) egy kiszolgáló számítógépen. Általában egyben egy e-mail postafiók tulajdonjogát is jelenti.
(=> username)

anonymous FTP

[ejtsd: ö'nonimösz eftípí]
{magyarul: anonim FTP, név nélküli FTP(?)}
Nyilvános FTP szolgáltatás, ahonnan az "anonymous" (vagy az "ftp") felhasználói névvel bárki letölthet állományokat. Az ~ magát a letöltési műveletet is jelentheti egy ilyen archívumból.
(=> FTP)

ASCII  (American Standard Code for Information Interchange)

[ejtsd: esz'kii]
{magyar fordításban: amerikai szabványos kódrendszer információcseréhez}
Mára már nemzetközi szabvánnyá vált rendszer a karakterek számítógépes kódolására. Eredetileg egy karakter kódolása 7 biten történt (128 féle jel), majd ezt kiterjesztették 8 bitre (256 féle jel). Valójában csak a 32 és 127 közötti ~ kódú karakterek tekinthetők szabványosnak, a többit a különböző rendszerek eltérően értelmezik.
(=> ASCII file) (=> Unicode)

ASCII file

[ejtsd: esz'kii fájl]
{magyarul: ASCII állomány, egyszerű szöveges állomány, sima szöveg(?)}
Olyan állomány, amely csak az ASCII szabványnak megfelelő karakterkódokat tartalmaz, a megjelenítést vezérlő utasítások nélkül, így bármilyen szövegszerkesztőbe beolvasható, illetve könnyen átvihető (konvertálható) különböző rendszerek között. Szigorúbb értelemben csak az ún. szűkített (7 bites) ASCII kódkészletet használó szövegállományok tartoznak az ~ kategóriába.
(=> ASCII) (=> binary file)

AU  (Audio)

[ejtsd magyarosan: au]
{magyar fordításban: hang}
Eredetileg Sun számítógépeken használt, mára a Unix-világban és az Interneten általánosan elterjedt, szabványos formátum digitalizált hangok tárolására.
(=> MIDI) (=> WAV)

AUP  (Acceptable Use Policy)

[ejtsd: éj jú pí vagy magyarosan: a u pé]
{magyar fordításban: a tisztességes használat betartása}
Egy-egy számítógépes hálózatra vagy szolgáltatásra vonatkozó írott szabályzat, "etikai kódex". Meghatározza a felhasználók kötelességeit (és jogait), a tiltott tevékenységeket, témákat.
(=> netiquette)

authority file

[ejtsd: ó'thoriti fájl]
{magyarul: besorolási állomány, egységesített (név)alakok listája(?)}
Egyes adatbázisok segédállománya, amely a több rekordban is előforduló adatokat (pl. szerző, kiadó) egységes formában tárolja. Az adatbevitel során ebből az állományból emelhetjük át a "szabályos" adatokat a rekordba. A visszakeresésnél böngészhető listaként kerül felhasználásra.

AVI  (Audio/Video Interleaved)

[ejtsd: éj ví áj vagy magyarosan: avi]
{magyar fordításban: összefésült hang és kép}
A Windows saját állományformátuma digitalizált mozgóképek tárolására. Az MPEG-nél kevésbé tömör, és ezért gyorsabban, lassúbb gépeken is lejátszható formátum.
(=> MPEG) (=> MOV)

 

B

 

baud

[ejtsd: bód vagy magyarosan: baud]
A számítógépes hálózatok átviteli sebességének mérőszáma, kb. megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (7 vagy 8 bit jelent egy karaktert). Pontosabban: az átviteli csatorna másodpercenkénti állapotváltozásainak száma.

binary file

[ejtsd: bájnöri fájl]
{magyarul: bináris állomány}
Olyan állomány, amely nem csak a (szűkített) ASCII kódkészlet karaktereit tartalmazza (formázott dokumentum, futtatható program, tömörített file, kép, hang stb.) és ezért minden bitjét hibátlanul, karakterkonverzió nélkül kell átvinni a hálózaton.
(=> ASCII file)

bitmap

[ejtsd: bitmep]
{magyarul: bittérkép}
Raszteres képek tárolásának formátuma, ahol a képpontoknak egy vagy több bit felel meg. Az egyik legelterjedtebb ~ formátum a Windowsnál használt BMP szabvány.
(=> raster graphics)

bookmark

[ejtsd: bukmaak]
{magyarul: könyvjelző}
Hálózati böngészőprogramoknál és egyéb multimédia vagy hipertext alkalmazásoknál használható funkció egy adott oldal vagy egy állomány egy bizonyos pontjának megjelölésére. Az így megjelölt helyekre a felhasználó később közvetlenül visszaugorhat. Web klienseknél a ~ valójában egy URL címeket (mutatókat) tartalmazó HTML állomány.
(=> link) (=> URL)

Boolean operators

[ejtsd: búljön(?) opöréjtöz]
{magyarul: Boole operátorok, halmazműveletek(?)}
Számítógépes adatbázisoknál az egyes kereső kifejezések közötti kapcsolatot leíró műveleti jelek. Meghatározható velük a keresett szavaknak megfelelő találati halmazok átfedő (közös) része (AND művelet) vagy összesége (OR művelet), illetve az egyik kifejezést tartalmazó és a másikat kizáró részhalmaz (NOT művelet).
(=> proximity operators) (=> set)

browser

[ejtsd: brauzö]
{magyarul: böngésző}
Hálózati kliensprogram World-Wide Web (és egyéb) szolgáltatások megtekintéséhez; tulajdonképpen egy HTML nézegető (pl. Netscape, Internet Explorer).
(=> client) (=> viewer)

 

C

 

cache

[ejtsd: kes]
{magyarul: gyorsítótár, átmeneti tároló(?)}
A korábban letöltött vagy használt állományok, adatok átmeneti tárolására használt memória- vagy lemezterület. Amennyiben újra szükség van rájuk, a ~ területről gyorsabban előhívhatók, mint az eredeti helyükről. Az Interneten a távoli szerverekről letöltött állományok helyi gépen/gépeken való ideiglenes tárolására használják a ~ technikát.
(=> proxy server)

caddy

[ejtsd: kedi]
{magyarul: tok(?), kazetta(?)}
Egyes CD-ROM olvasóknál használt kivehető tok, ebbe kell helyezni a lemezt, mielőtt a lejátszóba tennénk (szemben a fiókszerűen kinyíló "tálcával" működő eszközökkel).
(=> CD-ROM drive)

CCL  (Common Command Language)

[ejtsd: szí szí el vagy magyarosan: cé cé el]
{magyar fordításban: közös parancsnyelv}
Számítógépes adatbázisokban (pl. OPAC-okban) való keresésre kidolgozott szabványos nyelv. A felhasználó ugyanazokkal a parancsokkal kereshet a CCL nyelvet "beszélő" adatbázisokban.
(=> Z39.50)

CD-Audio

[ejtsd: cí dí ódio vagy magyarosan: cé dé audió]
{magyarul: kompakt hanglemez, CD (a köznyelvben)}
Csak hangot tartalmazó optikai lemez. A ~ volt a CD-ROM és egyéb számítógépes CD-k elődje.
(=> optical disc)

CD-I  (Compact Disc Interactive)

[ejtsd: cí dí áj vagy magyarosan: cé dé í]
{magyar fordításban: interaktív CD}
Elsősorban szórakoztató céllal kifejlesztett optikai lemeztípus, multimédia alkalmazásokhoz. A ~ speciális lejátszó eszközt igényel, mely televíziókészülékhez kapcsolható. A mozgóképeket MPEG formátumban tárolják rajta, és egy saját grafikus kezelőfelület teszi lehetővé az interaktív használatot.
(=> optical disc) (=> interactive)

CD-R  (Compact Disc Recordable)

[ejtsd: cí dí ár vagy magyarosan: cé dé er]
{magyar fordításban: (egyszer) írható kompakt lemez}
Olyan optikai lemez, amelyre egy CD-író hardver eszközzel számítógépes állományok írathatók fel, tetszőleges szabványos formátumban. Az így megírt CD a továbbiakban már csak olvasható. A ~ lemezeket általában archiváláshoz vagy sokszorosításra alkalmas mesterlemezek készítésére használják.
(=> optical disc) (=> multisession CD) (=> WORM)

CD-ROM  (Compact Disc Read-Only Memory)

[ejtsd magyarosan: cé dé rom]
{magyar fordításban: csak olvasható kompakt lemezes tároló}
Kb. fél gigabájt kapacitású, 12 cm átmérőjű, csak olvasható, számítógépes állományokat tartalmazó szabványos optikai lemez.
(=> CD-ROM drive) (=> optical disc)

CD-ROM drive

[ejtsd: cí dí rom(?) drájv]
{magyarul: CD-ROM olvasó, CD-ROM lejátszó}
CD-ROM lemezek olvasására alkalmas eszköz. A ~ olvasási sebességét az elsőként megjelent típusok sebességének (156 kbájt/sec) többszöröseként szokás megadni (pl. négyszeres, nyolcszoros). Az újabb típusok másfajta optikai lemezeket (pl. CD-Audio, PhotoCD) is el tudnak olvasni.
(=> CD-ROM)

client 

[ejtsd: klájönt]
{magyarul: kliens(program), ügyfél(program)(?)}
Az ún. ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver) elven működő hálózati szolgáltatásoknak a felhasználó oldalán futó része. Az egyes kliensek a szolgáltató gépen működő szerver programokkal veszik fel a kapcsolatot és megjelenítik a tőlük kapott adatokat, állományokat. A ~ (a szolgáltatók szempontjából) jelentheti a felhasználó számítógépét is.
(=> browser) (=> server)

CMC  (Computer Mediated Communication)

[ejtsd: szí em szí]
{magyar fordításban: számítógéppel közvetített kommunikáció}
A számítógépes hálózaton létező, emberek közötti kommunikációs formák (levelező listák, hírcsoportok, "beszélgető" csatornák stb.) összefoglaló neve.

consumer online services

[ejtsd: kön'szjúmör onlájn szövisziz]
{magyarul: kereskedelmi(?) online szolgáltatók}
Üzleti alapon működő és elsősorban az üzleti szférát és a magánszemélyeket kiszolgáló (nagy) hálózati tartalomszolgáltatók összefoglaló neve. (pl. Compuserve, America Online)

CORDS  (Copyright Office Electronic Registration, Recordation and Deposit System)

[ejtsd: kordsz(?)]
{magyar fordításban: a Copyright Office elektronikus regisztráló, nyilvánttartó és letéti rendszere}
Szerzői és kiadói jogok (kifejlesztés alatt levő) számítógépes nyilvántartó rendszere. A levédeni kívánt művek az Interneten át küldhetők be a ~ nyilvántartásába, s a tulajdonosok és az ügynökségek szintén a hálózaton keresztül adhatják/vehetik a jogokat.

cyberspace

[ejtsd: szájberszpész]
{magyarul: kibertér, kibervilág}
Az elektronikus kommunikációs eszközök (számítógépes hálózatok, telefonvonalak, műholdas rendszerek stb.) és a rajtuk található szolgáltatások, információk alkotta virtuális "tér" vagy "világ" összefoglaló neve.

 

D

 

DAT  (Digital Audio Tape)

[ejtsd magyarosan: dat]
{magyar fordításban: digitális hangszalag}
4 mm széles, írható/olvasható mágnesszalagot tartalmazó kazetta, amely gigabájtnyi nagyságrendben képes számítógépes állományokat tárolni (bár eredetileg a CD hanglemezhez hasonlóan digitális hangfelvételekhez fejlesztették ki). A számítástechnikában jellemzően archiválásra, biztonsági másolatok készítésére használják.
(=> CD-Audio)

database

[ejtsd: déjtö`béjsz]
{magyarul: adatbázis}
Adatmezőkből álló rekordok rendezett halmaza. Logikai szerkezettel rendelkező, információk tárolására és visszakeresésére szolgáló számítógépes állomány.
(=> record)

descriptor

[ejtsd: disz'kriptö]
{magyarul: deszkriptor}
Bibliográfiai osztályozásra használt kifejezés, egy besorolási állomány eleme. Szigorúbb értelemben a ~ csak egy tezauruszból vett szakkifejezés lehet, amelynek fogalmi környezete is adott (alá- és fölérendelt valamint kapcsolódó fogalmak, szinonimák).
(=> keyword) (=> authority file) (=> thesaurus)

dial-up 

[ejtsd: dájöl ap]
{magyarul: kapcsolt vonalas összeköttetés(?), telefonhívás(?)}
Távoli számítógép felhívása hagyományos telefonvonalon keresztül, illetve az ilyen típusú kapcsolat. Szűkebb értelemben a ~ karakteres üzemmódú terminál emulátor programmal és modemmel való hálózati kapcsolatot jelent, szemben a szintén modemes SLIP/PPP vagy ISDN kapcsolódással.
(=> SLIP) (=> ISDN)

digital library

[ejtsd: didzsitl lájbröri]
{magyarul: digitális könyvtár}
Számítógépes (digitális) formában tárolt könyvtári jellegű dokumentumgyűjtemény, illetve egy hagyományos könyvtár gyűjteményének elektronikus dokumentumokból álló része.
(=> electronic library)

digitizing

[ejtsd: didzsitájzing]
{magyarul: digitalizálás}
Hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videokártya stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek számjegyekké alakítása.

disc/disk

[ejtsd: diszk]
{magyarul: lemez, diszk(?)}
Korong alakú számítógépes adattároló médium. A "disc" szót általában az optikai (lézeres), a "disk" szót pedig a mágneses elven működő eszközökre használják.
(=> optical disc)

dithering

[ejtsd: didöring]
{magyar fordításban: vibrálás(?), szürkítés(?)}
Raszteres képeket kezelő szoftvereknél használható művelet, amely a képpontok színét vagy szürkeségi fokozatát színkódok vagy pontméretek helyett egyenlő színű és méretű pontok alkotta mintázatokkal próbálja meg visszaadni. A ~ konvertálás után a képek viszonylag jó minőségben jeleníthetők meg az egyszerűbb eszközökön (pl. mátrixnyomtatón) is.
(=> raster graphics)

DOI  (Digital Object Identifier)

[ejtsd: dí ó áj vagy magyarosan: doi]
{magyar fordításban: digitális objektumok azonosítója}
Elektronikus dokumentumok, számítógépes képek és hangfelvételek, és egyéb digitális állományok tulajdonosának azonosítására szolgáló (kifejlesztés alatt levő) kódrendszer.

domain

[ejtsd: dó'méjn vagy magyarosan: domén]
{magyarul: domén(?), címtartomány(?)}
Az Internethez csatlakozó gépek hierarchikus címrendszerének valamelyik szintje. A legfelső szintű ~ gyakran az országot jelzi, az alatta levő pedig a gép tulajdonosát stb.
(=> IP address)

downloading

[ejtsd: daunlouding]
{magyarul: letöltés}
Számítógépes állományok vagy adatok távoli gépről való áttöltése (átmásolása) saját gépre hálózaton keresztül. A ~ jelenthet egy nagy kapacitású adathordozóról egy kisebbre való másolást is (pl. CD-ROM-ról hajlékony lemezre).
(=> file transfer) (=> uploading)

DPI  (dots per inch)

[ejtsd: dí pí áj vagy magyarosan: dé pé i]
{magyar fordításban: egy hüvelykre eső pontok száma}
Digitális grafikus eszközök (nyomtatók, szkennerek, képernyők stb.) felbontását jelző mértékegység: egy négyzethüvelykre (2,54x2,54 cm) eső képpontok száma.
(=> pixel)

DTP  (Desktop Publishing)

[ejtsd: dí tí pí vagy magyarosan: dé té pé]
{magyarul: asztali kiadványszerkesztés}
Nyomdai minőségű vagy azt megközelítő színvonalú kiadványok előállítása személyi számítógéppel, illetve az ehhez szükséges hardver és szoftver eszközök összessége.

duplicate detection

[ejtsd: djuplikit di'teksn]
{magyarul: duplum ellenőrzés(?), duplum észlelés(?)}
Számítógépes (jellemzően bibliográfiai) adatbázis-szolgáltatásoknál alkalmazott technika, mellyel több adatbázisban való egyidejű keresésnél felismerhetők és kiszűrhetők (duplicate filtering) a valószínűleg azonos találatok. Így a felhasználónak nem kell több példányban letöltenie ugyanazt az információt.

DVD  (Digital Versatile/Video Disc)

[ejtsd: dí ví dí vagy magyarosan: dé vé dé]
{magyar fordításban: sokoldalú/video digitális lemez}
A CD-ROM-nál hatszor-hétszer nagyobb kapacitású, újfajta optikai lemez. Elsősorban MPEG tömörítésű filmek terjesztésére szánják, de várhatóan a CD-ROM-hoz hasonló multimédia és adattárolási feladatokra is használják majd. A DVD lejátszók a régebbi CD szabványokat is olvassák.
(=> CD-ROM) (=> optical disc)

 

E

 

EDI  (Electronic Data Interchange)

[ejtsd: í dí áj vagy magyarosan: edi]
{magyar fordításban: elektronikus adatcsere}
Adminisztrációs területeken (pl. közigazgatás, üzleti élet) használatos szabványos nemzetközi adatcsere rendszer a "papír nélküli iroda" megvalósítása céljából.

e-mail

[ejtsd: í méjl vagy magyarosan: ímél]
{magyarul: elektronikus posta, elektronikus levelezés, e-mail, drótposta(?), fénypost(?)}
Számítógépes hálózatokon működő, alapvetően szöveges üzenetküldő szolgáltatás, illetve az ezzel küldött elektronikus levél.
(=> X.400)

e-journal

[ejtsd: í dzsörnl]
{magyarul: elektronikus újság, elektronikus folyóirat, e-lap(?)}
Mindenféle olyan periodika (napilap, hírlevél, folyóirat stb.) összefoglaló neve, amely számítógépes formában (is) megjelenik. Szigorúbb értelemben véve csak a kizárólag elektronikus kiadású, nyomtatva meg nem jelenő, jellemzően hálózaton terjesztett kiadványok tartoznak ide.

electronic library

[ejtsd: ilek'tronik lájbröri]
{magyarul: elektronikus könyvtár}
Olyan intézmény vagy részleg, amely a hagyományos könyvtári tevékenységeket (beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés, tájékoztatás stb.) jellemzően számítógépes támogatással, elektronikus dokumentumokat (is) használva végzi.
(=> digital library) (=> virtual library)

end-user

[ejtsd: endjúzö]
{magyarul: végfelhasználó}
Valamely számítógépes szolgáltatás vagy alkalmazás azon használója, aki számára az illető termék valójában készült; így különböztetik meg őt a közvetítőktől, szolgáltatóktól, terjesztőktől stb.

Ethernet

[ejtsd: íthö'net(?) vagy magyarosan: eternet]
Maximálisan 10 Mbit másodpercenkénti átviteli sebességet biztosító kommunikációs protokoll helyi hálózatokhoz. (Legújabb változata, a Fast Ethernet már 100 Mbit/s sebességre is képes üvegszálas kábeleken.)
(=> LAN) (=> protocol)

 

F

 

FAQ  (Frequently Asked Questions)

[ejtsd: ef éj kjú vagy fek]
{magyarul: GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)}
Elsősorban a Usenet hírcsoportjaiban elterjedt "műfaj": egy bizonyos témakörben leggyakrabban feltett kérdések és az azokra adott "legjobb" válaszok listája. A ~ összeállításokat általában önkéntesek folyamatosan frissítik és bővítik.
(=> newsgroup)

FDDI  (Fibre-optic Digital Device Interface)

[ejtsd: ef dí dí áj]
{magyar fordításban: csatoló üvegszálas digitális eszközökhöz}
100 Mbit másodpercenkénti átviteli sebességet is meghaladó kommunikációs protokoll optikai kábeles hálózatokhoz. Egy ~ hálózat már multimédia, videokonferencia alkalmazásokra is használható.
(=> Ethernet) (=> protocol)

file 

[ejtsd: fájl]
{magyarul: állomány, file, fájl(?)}
Háttértárolón (pl. mágneslemezen) tárolt számítógépes állomány. Egy bizonyos típusú (szöveg, kép, program, adatbázis stb.) és egyetlen egységként kezelt, saját névvel rendelkező digitális információhalmaz.

file transfer

[ejtsd: fájl trensz'fö]
{magyarul: állományátvitel, file transzfer}
Számítógépes állományok átvitele két számítógép között valamilyen hálózatos összeköttetésen keresztül.
(=> downloading) (=> uploading)

firewall

[ejtsd: fájövól]
{magyarul: tűzfal, védőgát(?)}
Olyan szoftveres és/vagy hardveres technika, amellyel az intézmények a helyi hálózatukat megvédhetik a külső hálózatról (jellemzően az Internetről) érkező betörések ellen, a bejövő és kimenő adatforgalom figyelésével, megszűrésével és korlátozásával.

freeware

[ejtsd: fri'veö magyarosan fríver]
{magyarul: ingyenprogram(?)}
Olyan szellemi termék, amelyet szerzője bizonyos feltételek mellett (rendszerint anyagi haszonszerzéssel össze nem függő, személyes célú felhasználásra) ingyenesen bocsát bárki rendelkezésére.
(=> public domain) (=> shareware)

FTP  (File Transfer Protocol)

[ejtsd: ef tí pí vagy magyarosan: ef té pé]
{magyar fordításban: állományátviteli protokoll}
Számítógépes állományok gépek közötti gyors és megbízható másolására szolgáló, kliens/szerver elven működő szabványos eljárás az Interneten. Igeként is használják az ilyen átviteli művelet megnevezésére.
(=> anonymous FTP)

full-text

[ejtsd: fultekszt]
{magyarul: teljesszövegű, teljes szövegű, teljes szöveg}
Olyan számítógépes információforrás illetve megjelenítési formátum, melynél a dokumentumok teljes szövege (is) lekérhető.

 

G

 

gateway

[ejtsd: géjtvéj]
{magyarul: átjáró, kapuszolgálat}
Olyan számítógépes rendszer (harver és szoftver), amely különböző hálózatok (pl. Internet és X.25) vagy különböző típusú hálózati szolgáltatások (pl. FTP és e-mail) között megteremti az átjárás lehetőségét, átformázva az adatcsomagokat és korábban nem hozzáférhető információforrásokhoz nyitva így utat egyes felhasználói csoportoknak.

GIF  (Graphic Interchange Format)

[ejtsd magyarosan: gif]
{magyar fordításban: grafikus adatcsere formátum}
Általánosan elterjedt, szabványos formátum (nem "színhű") raszteres számítógépes képek tömörített tárolására.
(=> JPEG) (=> raster graphics) (=> true color)

gopher

[ejtsd: gófö vagy magyarosan: gofer]
{magyar fordításban: pocok, hörcsög}
Hierarchikus menürendszert kínáló, kliens-szerver elven működő internetes szoftver és szolgáltatás a hálózati információforrások böngészéséhez.

GUI  (Graphical User Interface)

[ejtsd: dzsí jú áj vagy magyarosan: gui]
{magyarul: grafikus felhasználói felület, grafikus kezelőfelület}
Olyan felhasználói felület, ahol a számítógép vezérlése parancsok és szöveges menük helyett/mellett ikonokkal, ablakokkal és egyéb rajzos elemekkel történik. A ~ rendszerint egérrel vagy más pozícionáló eszközzel használható (pl. Windows).
(=> user interface)

 

H

 

help desk

[ejtsd: help deszk]
{magyarul: segítőszolgálat, segítőpult, ügyfélszolgálat(?)}
Számítógépes cégek, hálózati szolgáltatók által működtetett (gyakran 24 órás és ingyenes) ügyelet, ahol telefonon, elektronikus levélben stb. lehet segítséget kérni a termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatban.

heuristic

[ejtsd: hjúrisztik(?)]
{magyarul: heurisztikus}
Az egyértelmű algoritmusok helyett próbálkozásokkal, korábbi tapasztalatok felhasználásával működő feladatmegoldási módszer. A nagy internetes keresőrendszerek közül egyre többnél használnak ~ módszereket a keresések finomítására.

homepage

[ejtsd: hómpédzs]
{magyarul: honlap, címlap, ottlap(?), címoldal(?)}
Egy intézmény vagy magánszemély Web-területének kezdő vagy fő oldala, mely rendszerint az ott található információk valamiféle tartalomjegyzékét is jelenti. A ~ rendszerint tulajdonosának bemutatását és/vagy szolgáltatásait tartalmazza, és gyakran kiindulópontként is szolgál számára az Interneten való navigációhoz.
(=> World-Wide Web)

host

[ejtsd: hószt]
{magyarul: gazdagép, szolgáltató gép(?)}
Számítógépes hálózatba bekapcsolt önálló számítógép (nem terminál). Szigorúbb értelemben csak azok a gépek tartoznak ide, amelyek valamilyen szolgáltatást is nyújtanak vagy egyéb közhasznú funkciót is ellátnak.

HTML  (HyperText Markup Language)

[ejtsd: éts tí em el vagy magyarosan: há té em el]
{magyar fordításban: hipertext jelölő nyelv}
A World-Wide Web hipertext oldalainak leírására szolgáló szabványos nyelv, az SGML egyik egyszerűsített majd továbbfejlesztett változata. A ~ nyelven írt állományokat (jellemzően) HTTP szerverekkel szolgáltatják és Web-böngészőkkel jelenítik meg.
(=> World-Wide Web) (=> HTTP) (=> hypertext) (=> SGML)

HTTP  (Hypertext Transfer/Transport Protocol)

[ejtsd: éts tí tí pí vagy magyarosan: há té té pé]
{magyar fordításban: hipertext átviteli protokoll}
HTML és a World-Wide Webnél használt egyéb formátumú állományok továbbítására kidolgozott eljárás az Interneten. A Web szerverek és kliensek közötti kommunikációnál használt adatcsere szabvány.
(=> World-Wide Web) (=> HTML)

HUNMARC  (Hungarian MARC)

[ejtsd magyarosan: hunmark]
A MARC bibliográfiai adatcsere szabvány magyar változata. Több módosítást, bővítést tartalmaz a nemzetközi vagy az amerikai MARC-hoz képest.
(=> MARC)

hypermedia

[ejtsd: hájpermídjö]
{magyarul: hipermédia}
A hipertexthez hasonló elven felépülő, mutatókat tartalmazó multimédia alkalmazás, ahol a szövegen kívül a képi és hang elemek is szolgálhatnak mutatóként.
(=> link) (=> World-Wide Web), (=> hypertext) (=> multimedia)

hypertext 

[ejtsd: hájpörtekszt]
{magyarul: hipertext, hiperszöveg(?), hálószöveg(?)}
Olyan (számítógépen tárolt) szöveg, melynek egyes pontjairól mutatók vannak a szöveg más pontjaira vagy más szövegekre. A ~ olvasói ezeket a mutatókat követve kedvük szerint, különböző sorrendben haladhatnak a szöveg(ek)ben. A számítógépes ~ esetében a mutatók követését és az eligazodást egy speciális szoftver segíti.
(=> link) (=> World-Wide Web), (=> hypermedia)

 

I

 

incoming directory

[ejtsd: inkaming di'rektöri]
{magyar fordításban: beérkező állományok alkönyvtára}
Az anonim FTP archívumoknál előforduló alkönyvtár, ahová bárki feltölthet állományokat, így ezek - megfelelő ellenőrzés után - a file-gyűjtemény részévé válhatnak (vagy idővel automatikusan törlődnek az ~ alól).
(=> anonymous FTP)

index file

[ejtsd: index fájl]
{magyarul: indexállomány, index állomány}
Adatbázisoknál használt számítógépes segédállomány, elsősorban a keresés megkönnyítése céljából. Egy indexelő program a keresésre szánt állományok tartalmát szavakra vagy összetartozó szavakból álló kifejezésekre bontja és rendezett listát készít belőlük, megtartva a szavak előfordulási helyére/helyeire vonatkozó információt. Ez az ~ már gyorsan kereshető és találati halmazok hozhatók létre.
(=> set) (=> record)

information broker

[ejtsd: infö'méjsn brókö]
{magyarul: (hivatásos) információközvetítő, információs bróker(?)}
Üzleti vagy tudományos célú (számítógépes) információkereséssel foglalkozó személy vagy intézmény.

information (super)highway

[ejtsd: infö'méjsn (sjúpö)hájvéj]
{magyarul: infosztráda, információs autópálya(?) adat-országút(?)}
Az amerikai politika és sajtó által elterjesztett népszerű elnevezés egy nagysebességű, nagyterületű számítógépes (gerinc)hálózatra. Vagy a jelenlegi Internet szinonimájaként használják, vagy az azt várhatóan felváltó, valódi multimédia képességű amerikai illetve világméretű hálózatot értik alatta.
(=> Internet) (=> WAN)

integrated library system 

[ejtsd: intigréjtid lájbröri szisztöm]
{magyarul: integrált könyvtári rendszer}
A könyvtári munkafolyamatok (beszerzés, feldolgozás, kölcsönzés stb.) nagy részét vagy teljes egészét segítő, automatizáló szoftverrendszer. Jellemzően egymással együttműködő modulokból áll.
(=> OPAC)

intelligent (search) agent

[ejtsd: in'telidzsnt (szörts) éjdzsnt]
{magyar fordításban: intelligens (kereső) ügynök(program), intellligens keresőeszköz}
Olyan szoftverek összefoglaló neve, amelyek megfelelő beállítás ("betanítás") után önállóan keresnek a hálózati információforrásokban az őket elindító felhasználót érdeklő témák után, illetve figyelik a korábban már érdekesnek bizonyult szervereken történt változásokat.
(=> search engine)

interactive

[ejtsd: intö'ektiv]
{magyarul: interaktív}
Olyan számítógépes alkalmazás, amelynek jellemző eleme, hogy a felhasználó és a szoftver kölcsönös együttműködését, az ember aktív közreműködését tételezi fel.

interface

[ejtsd: intö'fész]
{magyarul: interfész, csatoló(?), felület(?)}
Két számítógépes (hardver vagy szoftver) eszköz, vagy a számítógép és az azt használó ember "érintkezési felülete". Az ~ olyan megoldásokat tételez fel, amelyeket mindkét fél "ért".
(=> user interface) (=> GUI)

Internet

[ejtsd: intö'net vagy magyarosan: internet]
Az amerikai ARPANET hálózatból kinőtt, egymással TCP/IP szabvány szerint kommunikáló helyi hálózatokból és önálló számítógépekből álló WAN. Az ~ jelenleg a világ legjelentősebb nagyterületű, nyilvános hálózata, mely minden tekintetben évente legalább megduplázódik.
(=> TCP/IP)

intranet

[ejtsd: intre'net vagy magyarosan: intranet]
Az Internetnél is használt TCP/IP protokollra és szoftverekre (e-mail, FTP, Web stb.) épülő, nem nyilvános (helyi) hálózatok összefoglaló neve. Egy ~ rendszerint egy intézmény (esetleg földrajzilag nagyon távol levő) számítógépeit közti össze, és - az Internetnek köszönhetően - olcsó, állandóan továbbfejlesztett és könnyen megtanulható megoldást jelent belső információs rendszerek kialakítására.
(=> Internet) (=> firewall)

IP address

[ejtsd: áj pí ö'dresz vagy magyarosan: í pé adressz]
{magyarul: IP cím}
Egy Internetbe kapcsolt számítógép (host) hálózati azonosító száma. Rendszerint 4 decimális számból áll, melyeket pontok választanak el.
(=> domain)

ISBD(ER)  (International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources)

[ejtsd: áj esz bí dí í ár vagy magyarosan: í es bé dé e er]
{magyar fordításban: elektronikus információforrások bibliográfiai leírásának nemzetközi szabványa}
Az IFLA szervezet által kiadott nemzetközi szabvány elektronikus dokumentumok és egy számítógépes információforrások könyvtári katalogizálásához. A szabvány korábbi változata, az ISBD(CF) (Computer Files) elsősorban az önálló hordozón (CD-n, mágneslemezen) megjelenő kiadványok leírásáról rendelkezett, az ~ már a távoli elérésű, hálózati információforrások bibilográfiai feldolgozását is szabályozza.

ISDN  (Integrated Services Digital Network)

[ejtsd: áj esz dí en vagy magyarosan: í es dé en]
{magyar fordításban: integrált szolgáltatású digitális hálózat}
Nemzetközi szabvány, illetve hálózat számítógépes és emberi (hang és esetleg videó) kommunikáció továbbítására digitális formában a hagyományos telefonhálózaton. A korábban elterjedt modemes adatátvitelnél a digitális jeltovábbításnak köszönhetően lényegesen gyorsabb (64 kbit/s) és megbízhatóbb számítógépes kapcsolatokat tesz lehetővé ugyanazon a telefonvonalon, és emellett fejlett telefon és esetleg multimédia szolgáltatásokat is nyújt.

ISO 8859

[ejtsd magyarosan: izó 8859]
Nemzetközi szabvány az eredeti ASCII kódkészleten kívüli karakterek (köztük a magyar ékezetes betűk) 8 biten való kódolására. Jelenleg még ez a legelterjedtebb kódrendszer, de idővel az Unicode váltja majd fel, melynek az ~ egy részhalmaza.
(=> Unicode) (=> ASCII) (=> Latin-2 codepage)

ISO 9660

[ejtsd magyarosan: izó 9660]
Nemzetközi szabvány a CD-ROM-ok formátumára és állományszerkezetére vonatkozóan. A korábbi, "High Sierra" nevű szabványt váltotta fel.
(=> CD-ROM)

IT  (Information Technology)

[ejtsd: áj tí vagy magyarosan: í té]
{magyar fordításban: információs technika}
Az információtároló és -feldolgozó műszaki eszközök (számítógépek, szoftverek, kommunikációs csatornák stb.) népszerű összefoglaló neve.

 

J

 

Java

[ejtsd: dzsavö vagy magyarosan: jáva]
{magyarul: Jáva(?)}
Egy újonnan kifejlesztett programozási nyelv, mellyel különböző géptípusokon egyformán futtatható szoftverek írhatók. Igazából a World-Wide Web terjedésével lett népszerű, mint az azt kiegészítő alkalmazások gépfüggetlen programnyelve. Az új Web-böngészők már "értik" a ~ nyelvet, vagy annak egyszerűsített, JavaScript nevű változatát. A ~ az NC-k fő (vagy kizárólagos) programozási nyelvévé válhat.
(=> NC)

joker character

[ejtsd: dzsókö keriktö]
{magyarul: dzsóker karakter}
Adatbázisokban való keresésnél, illetve egyes számítógépes programoknál használható speciális jel (pl. * vagy ?), amellyel egy vagy több karakterpozíciót helyettesíthetünk, azt jelezve vele, hogy ott bármilyen betű vagy szám állhat.
(=> truncation)

JPEG  Joint Photographic Experts Group

[ejtsd: dzséj peg(?) vagy magyarosan: jé peg]
{magyar fordításban: fénykép-szakértők egyesülete}
Igen elterjedt tömörítési eljárás 256 színárnyalatú vagy annál több színű raszteres képek tárolásához. A ~ a GIF formátummal szemben "veszteséges" eljárás, a kép minősége a tömörítés arányában romlik, de ezt egy bizonyos határig az emberi szem nem veszi észre. A ~ formátumban levő képállományok nevének kiterjesztése rendszerint: .JPG (Az eljárás a nevét az azt kidolgozó csoportról kapta.)
(=> GIF) (=> raster graphics) (=> true color)

juke-box

[ejtsd: dzsúkboksz]
{magyarul: wurlitzer(?)}
Olyan többlemezes CD-ROM (vagy másfajta optikai lemezes) olvasóberendezés, amelyben egy automa cseréli a lemezeket a felhasználói gépekről érkező kéréseknek megfelelően.
(=> CD-ROM drive)

 

K

 

Kermit

[ejtsd: körmit(?) vagy magyarosan: kermit]
Régebben igen elterjedt, karakteres felületű kommunikációs közprogram, illetve állományátviteli protokoll. Eredetileg modemes kapcsolatokhoz tervezték, de később többek között a TCP/IP támogatást és többféle terminál emulációt is beleépítettek.
(=> Zmodem) (=> file transfer)

keyword

[ejtsd: kí'vörd]
{magyarul: kulcsszó}
Szöveges adatbázisokban való keresésnél fontos (pl. a dokumentumok címében előforduló, nem "tiltott") és használható szó vagy kifejezés. Jelenthet ún. "szabad" tárgyszót, nem tezauruszból vett deszkriptort is.
(=> descriptor) (=> stop-list)

KWIC  (KeyWord In Context)

[ejtsd: kí dábljú áj cí vagy kvik(?)]
{magyar fordításban: kulcsszó szövegkörnyezetben}
Bibliográfiáknál, címlistáknál használt kiíratási formátum, ahol a listázás a szövegben előforduló kulcsszavak szerint rendezve és kiemelve, de mondatbeli környezetükkel együtt történik.
(=> keyword)

 

L

 

LAN  (Local Area Network)

[ejtsd: lan]
{magyar fordításban: helyi hálózat}
Egy adott intézmény (fizikailag esetleg nem egy helyen levő) számítógépeit összekötő, rendszerint egységes kommunikációs protokollt használó hálózata. A ~ jellemzően belső információs célokra, a meglevő hardver és szoftver eszközök közös használatára, és esetleg a gépeknek egy (külső) WAN-hoz való kapcsolására szolgál.
(=> Ethernet) (=> WAN) (=> Intranet)

Latin-2 codepage 

[ejtsd magyarosan: latin 2]
Az ISO 8859-es szabvány egyik kódtáblája, amely egyes kelet-európai nyelvek (köztük a magyar) speciális karaktereit tartalmazza.
(=> ISO 8859) (=> Unicode) (=> ASCII)

link

[ejtsd: link]
{magyarul: mutató, kapocs, link, utaló, hivatkozás, ugrópont, csatolás}
Hipertext anyagokban (különösen a World-Wide Weben) így nevezik azokat a pontokat, ahonnan egy másik pontra lehet ugrani. A ~ rendszerint valamilyen kiemeléssel jelenik meg a képernyőn és a WWW esetében egy URL cím áll mögötte.
(=> hypertext)

listserver

[ejtsd: liszt'szervö]
{magyarul: lista szerver, listakezelő(?), listaszolgáltató}
Levelező listák kezelését végző szoftver. A ~ a hozzá érkező parancsoknak megfelelően elvégzi az új tagok felvételét a csoportba és az egyéb adminisztációs feladatokat, kiküldi a leveleket a lista tagjainak és archiválja is azokat, kezeli az esetleges hibajelenségeket stb. Egy ~ egyidejűleg több lista működtetésére is képes.
(=> mailing list)

# log file #

[ejtsd: log fájl]
{magyarul: naplóállomány(?)}
Számítógépen végzett műveletek, a gép által küldött hibaüzenetek és/vagy a hálózaton bejövő és kimenő adatok "könyvelésére", nyomonkövetésére szolgáló állomány. A felhasználók például ebbe menthetik az online keresések eredményeit, a szolgáltatók pedig a ~ segítségével figyelhetik a forgalmat, készíthetik el a rendszerük használati statisztikáját.
(=> screen capture)

login, logon

[ejtsd: login, logon]
{magyarul: bejelentkezés, belépés}
Az a művelet, amikor egy felhasználó azonosítja magát egy távoli számítógép számára, hogy hozzáférhessen a szolgáltatásaihoz.
(=> logout, logoff)

logout, logoff

[ejtsd: logaut, logof]
{magyarul: kijelentkezés, kilépés}
Az a művelet, amikor egy felhasználó utasítja a távoli (kiszolgáló) számítógépet, hogy bontsa le a hálózati kapcsolatot a gépével, illetve hogy lépjen ki egy alkalmazásból, szolgáltatásból.

 

M

 

mailbox

[ejtsd: mélboksz]
{magyarul: postafiók, postaláda}
Saját elektronikus postacímmel rendelkező tárterület egy levelezésre használható szerver gépen. Ide érkeznek a ~ tulajdonosának e-mail levelei.
(=> account) (=> e-mail)

MAN  (Metropolitan Area Network)

[ejtsd: man]
{magyar fordításban: nagyvárosi hálózat}
Egy egész városra kiterjedő, a közintézményeket, vállalatokat és a lakosságot összekötő és kiszolgáló (nagysebességű) számítógépes (gerinc)hálózat.
(=> WAN)

MARC  (Machine-Readable Catalog)

[ejtsd: mark]
{magyar fordításban: géppel olvasható katalógus}
Nemzetközi adatcsere szabvány számítógéppel készült bibliográfiák, könyvtári katalógustételek különböző rendszerek közötti átvételéhez. A más könyvtáraktól átvett ~ formátumú rekordok saját adatbázisba tölthetők be, így megtakarítható a dokumentumok helyben történő címleírása, katalogizálása.
(=> USMARC) (=> HUNMARC)

mailing list

[ejtsd: méling liszt]
{magyarul: levelezési lista, levelezőcsoport, lista}
Egy lista szerver által üzemeltetett levelezőcsoport. A csoport tagjai - a szerveren való feliratkozás után - automatikusan megkapják a postafiókjukba a lista "közös" e-mail címére küldött elektronikus leveleket. A legtöbb ~ valamilyen szakterület vagy érdeklődési kör alapján szerveződik, de vannak egyszerűen csak "körlevelek" vagy elektronikus újságok terjesztésére létrehozott listák is.
(=> listserver)

MIDI  (Musical Instrument Digital Interface)

[ejtsd magyarosan: midi]
{magyar fordításban: digitális csatoló hangszerekhez}
Zenei hangok digitális tárolására kidolgozott formátum. A ~ állományok hangkártyával ellátott számítógépen speciális szoftverekkel játszhatók le, vagy ~ csatlakozással ellátott elektronikus hangszereken is megszólaltathatók.
(=> WAV)

MIME  (Multipurpose Internet Mail Extension)

[ejtsd: májm]
{magyar fordításban: az Internet levelezés többcélú kiterjesztése}
Az Internet elektronikus levelező protokolljának kibővítésére létrehozott szabvány (többek között) kibővített ASCII kódokat tartalmazó vagy bináris (multimédia) állományok hálózaton való terjesztésére. Az állományok tartalma (szűkített) ASCII kódokra konvertálva kerül átvitelre. A levelezésen kívül más internetes alkalmazások is használják már a ~ kódolást és formátumokat.
(=> UUENCODE/UUDECODE) (=> binary file)

modem

[ejtsd: modem]
{magyarul: modem}
A számítógép digitális jeleit telefonvonalon való átvitelhez analóg hangjelekké át- és visszaalakító hardver eszköz (modulátor és demodulátor).
(=> dial-up)

mouse

[ejtsd: mausz]
{magyarul: egér}
Asztalon tologatható vagy más módon kézzel mozgatható gömböt tartalmazó hardver eszköz a számítógép képernyőjén való pozíció kijelöléshez, rajzoláshoz, GUI vezérléshez stb.
(=> GUI)

MOV  (Movie File)

[ejtsd: múv]
{magyar fordításban: film állomány}
Az Apple számítógépekre kidolgozott formátum mozgóképek tárolására. Már Windowsra is léteznek hozzá lejátszó programok.
(=> MPEG) (=> AVI)

MPC  (Multimedia Personal Computer)

[ejtsd: em pí szí vagy magyarosan: em pé cé]
{magyar fordításban: multimédia személyi számítógép}
Egy feltételrendszer, amely leírja, hogy milyen eszközökkel és képességekkel kell rendelkeznie a multimédia alkalmazásokhoz megfelelő személyi számítógépeknek, illetve az ezeknek az előírásoknak megfelelő gépek jelzője.
(=> multimedia)

MPEG  (Moving Picture Experts Group)

[ejtsd: em peg(?)]
{magyar fordításban: mozgókép-szakértők csoportja}
Elterjedt tömörítési eljárás mozgóképek és hangok tárolásához. A kép minősége a tömörítés során valamennyire romlik, és mind a tömörítés, mind pedig a lejátszás számításigényes eljárás. Az ~ filmek jó minőségű, teljes képernyős lejátszásához speciális bővítőkártya kell a számítógépbe, mert a szoftveres kitömörítés lassú. Az ~ formátumban levő állományok nevének kiterjesztése rendszerint: .MPG, a csak hangot tartalmazóké pedig: .MPA, MPA2 vagy .MP3 (Az eljárás a nevét az azt kidolgozó csoportról kapta.)
(=> MOV) (=> AVI) (=> JPEG)

multimedia

[ejtsd: malti'mídjö]
{magyarul: multimédia}
A szöveg mellett/helyett jellemzően álló- és/vagy mozgóképet, animációt, hangot is tartalmazó számítógépes szoftver vagy információforrás, illetve ilyenek kezelésére, átvitelére alkalmas eszköz jelzője.
(=> hypermedia) (=> MPC)

multisession CD

[ejtsd: malti'szesn cí dí vagy magyarosan: multiszesn cé dé]
{magyar fordításban: több menetben felírt CD}
Olyan CD-ROM, amelyre egynél több időpontban és esetleg különböző formátumban írtak fel állományokat. A régebbi CD-ROM olvasók nem tudják az ilyen lemezeket elolvasni (vagy csak az első részt ismerik fel), mert a ~ formátuma nem szabványosított.
(=> CD-ROM)

N

 

netiquette

[ejtsd: netiket]
{magyarul: hálózati illemtan, netikett(?)}
A számítógépes hálózatokon követendő írott és íratlan magatartási szabályok összessége. Részben helyettesíti a jelenleg meglehetősen hiányos jogi szabályozást. Megsértését a rendszergazdák korlátozó intezkedésekkel szankcionálhatják.
(=> AUP)

network

[ejtsd: netvörk]
{magyarul: hálózat}
Valamilyen adatátviteli csatornával (kábel, rádióhullám stb.) tartósan összekötött, egymással kommunikálni tudó számítógépek rendszere.

NC  (network computer)

[ejtsd: en szí vagy magyarosan: en cé]
{magyar fordításban: hálózati számítógép}
Új számítógép kategória: olyan asztali gépek összefoglaló neve, melyek nem tartalmaznak beépített háttértárolót (winchestert), csak egy viszonylag egyszerű operációs rendszer van bennük és egy hálózati csatlakozó. A gép minden szükséges szoftvert egy távoli szerver gépről tölt le (a helyi hálózatról vagy az Internetről). Egyszerű karbantartása miatt elsősorban munkahelyi (irodai) feladatokra vagy nyilvános Internet terminálként célszerű használni.

newsgroup

[ejtsd: njúz'grúp]
{magyarul: hírcsoport}
Eredetileg a Usenet hálózaton létrejött, de később már az Interneten is hozzáférhető "faliújságrendszer", a Netnews egy csoportja. Több mint tízezer ~ létezik már, melyek mindegyikében egy-egy témakörben lehet elhelyezni elektronikus levélben küldött üzeneteket a többnyire nyilvánosan olvasható news-szervereken.

node

[ejtsd: nód]
{magyarul: csomópont}
Azok a pontok, ahol egy számítógép vagy egy helyi hálózat csatlakozik az Internetre. Ezeknél az elágazásoknál történik az adatcsomagok továbbításához szükséges útvonalválasztás.

 

O

 

OCR  (Optical Character Recognition)

[ejtsd: ou szí ár vagy magyarosan: ó cé er]
{magyarul: optikai karakterfelismerés}
Általában szkenneléssel képként számítógépbe vitt dokumentumokon betűk és számok automatikus felismertetése egy speciális szoftverrel. A gép által felismert szöveg azután már egy szövegszerkesztőbe betölthető, módosítható.
(=> scanner)

off-line

[ejtsd: of lájn]
{magyar fordításban: vonalon kívül}
"Élő" hálózati összeköttetés nélkül végzett számítógépes tevékenység jelzője (pl. előzőleg letöltött információk, elektronikus levelek stb. olvasása, nyomtatása vagy szerkesztése).
(=> online/on-line)

online/on-line

[ejtsd: on'lájn]
{magyarul: hálózati, hálózatos, vonalban levő, online}
Közvetlen hálózati összeköttetés melletti működésmód jelzője (pl. távoli adatbázisban való keresés, állomány letöltés). Általánosabb értelemben is használják mindenféle, hálózaton végezhető tevékenység vagy azon keresztül elérhető szolgáltatás jellemzésére.
(=> off-line)

OPAC  (Online Public Access Catalog)

[ejtsd: opak]
{magyar fordításban: hálózaton nyilvánosan elérhető katalógus}
Könyvtárak távolról, hálózaton (általában ingyenesen) elérhető számítógépes katalógusa. Rendszerint egy integrált könyvtári rendszernek a "nagyközönségnek" szánt modulja. Az ~ a könyvtári katalóguson kívül esetleg más adatbázisokat és online szolgáltatásokat is tartalmazhat.
(=> integrated library system)

optical disc

[ejtsd: optikl diszk]
{magyarul: optikai lemez, lézerlemez(?)}
Lézerfénnyel leolvasható adatokat tartalmazó számítógépes adathordozó. A biteket a lemez felületén kialakított mélyedések, illletve azok hiánya jelzi.
(=> CD-ROM) (=> CD-I) (=> Photo CD) (=> CD-Audio) (=> CD-R)

OSI  (Open Systems Interconnection)

[ejtsd: o szí áj vagy magyarosan: osi]
{magyar fordításban: nyílt rendszerek összeköttetése}
Az TCP/IP protokollhoz hasonló, de annál komplexebb nemzetközi szabvány különböző számítógépes rendszerek hálózati összekötéséhez. Az ISO szabványügyi szervezett által kidolgozott ~ az adatok fizikai továbbításától kezdve az alkalmazások szintjéig szabályozza a hálózati kommunikációt.
(=> TCP/IP) (=> protocol)

 

P

 

password

[ejtsd: pászvörd]
{magyarul: jelszó}
Többfelhasználós számítógépen (a felhasználói név mellett) az egyedi azonosításra használt karaktersor, amelyet csak a tulajdonosa ismerhet, ezzel biztosítva, hogy azon a felhasználói néven ne jelentkezhessen be más személy. Általánosabb értelemben számítógépes állományok vagy eszközök védelmére használt (titkos) karaktersorozat.
(=> username)

PBS  (Personal Bibliographic Software)

[ejtsd: pí bí esz]
{magyar fordításban: személyi bibliográfiai szoftver}
Személyi számítógépekre készült, az integrált könyvtári rendszereknél általában kisebb teljesítményű adatbáziskezelő szoftver elsősorban magánkönyvtárak, szakirodalmi bibliográfiák adatainak feldolgozására (pl. ProCite).
(=> integrated library system)

PCX 

[ejtsd: pí szí eksz vagy magyarosan: pé cé iksz]
Eredetileg a PC-Paintbrush nevű rajzolóprogram által használt, de később eléggé elterjedt és már szabványosnak tekinthető formátum számítógépes képek tárolására. Raszteres és vektoros képek egyaránt tárolhatók vele, bár kevésbé tömör állományokat eredményez, mint például a GIF.
(=> GIF) (=> raster graphics) (=> vector graphics)

PDF  (Portable Document Format)

[ejtsd: pí dí ef vagy magyarosan: pé dé ef]
{magyar fordításban: hordozható dokumentum formátum}
Eredetileg az Adobe Acrobat szoftver által használt, de ma már más DTP programok által is támogatott formátum "nyomdakész", formázott (nem módosítható) dokumentumok tárolására. A ~ állományok eléggé egységesen jeleníthetők meg vagy nyomtathatók ki különböző számítógépes rendszereken, ezért például az Interneten is gyakran használják ezt a szabványt.
(=> PostScript) (=> DTP)

PGP  (Pretty Good Privacy)

[ejtsd: pí dzsí pí vagy magyarosan: pé gé pé]
{magyar fordításban: egész jó titkosság}
Az ún. "nyilvános kulcsú titkosítás" elvén alapuló, nagy prímszámokat használó rejtjelező szabad szoftver, illetve ezeknek a titkosító kulcsoknak a rendszere. A titkosításhoz szükséges egyéni kulcsok szabadon letölthetők a kulcs-szerverekről, a visszakódolás viszont csak a címzett saját, titkos kulcsával lehetséges. A bizalmas információk kódolásán kívül a számítógépes állományok (pl. elektronikus levelek) hitelesítését, "digitális aláírását" is lehetővé teszi.

Photo CD

[ejtsd: fótó cí dí vagy magyarosan: fotó cé dé]
Professzionális célokra is alkalmas optikai lemez állóképek (rendszerint fényképek) tárolására. A Kodak által kifejlesztett ~ több példányban, különböző minőségben tárolja az egyes képeket, melyek CD-ROM vagy (televízióra kapcsolható) CD-I lejátszóval jeleníthetők meg.
(=> optikai lemez)

PICS  (Platform for Internet Content Selection)

[ejtsd: piksz(?)]
{magyar fordításban: szövetség internetes tartalomválasztáshoz}
Nagy hálózati szolgáltatók, számítógépes és média cégek által létrehozott szövetség, és az általa kidolgozott kategóriarendszer neve. A ~ rendszerben a mozifilmeknél használt korhatár jelzőkhöz vagy a kereskedelmi termékkódokhoz hasonlóan osztályozzák a hálózati információforrásokat (elsősorban a Web-oldalakat) tartalom, színvonal vagy más szempontok alapján. A felhasználó pedig a böngészőprogramjában beállíthatja, hogy milyen kategóriájú anyagokat akar vagy nem akar látni.

PICT

[ejtsd: pikt(?)]
A Macintosh számítógépeknél elterjedt formátum képek tárolására. A PCX-hez hasonlóan raszteres és vektoros képek egyaránt tárolhatók vele.
(=> PCX) (=> raster graphics) (=> vector graphics)

PNG  Portable Network Graphics

[ejtsd: ping]
{magyar fordításban: hordozható hálózati grafika}
Egy új - egyelőre még kevéssé elterjedt - képformátum, amely a GIF és JPEG formátumok előnyeit igyekszik egyesíteni, a hátrányok egyidejű kiküszöbölése mellett.
(=> GIF) (=> JPEG) (=> raster graphics)

pixel

[ejtsd: pikszl]
{magyarul: képpont}
Egy önállóan megjeleníthető pont raszteres grafikus eszközökön (képernyő, nyomtató stb.).
(=> DPI) (=> raster graphics)

port number

[ejtsd: port nambö]
{magyarul: port szám, kapuszám(?)}
A kliens/szerver elven működő internetes szolgáltatásoknál használt szám. A szolgáltató gép címén kívül ennek a megadásával jelzi a kliens a szervernek, hogy milyen típusú (pl. telnet, FTP, gopher, HTTP) szolgáltatáshoz szeretne kapcsolódni. A ~ az URL címek egyik (rendszerint elhagyható) része is.
(=> URL)

PostScript  (EPSF)

[ejtsd: pószt szkript]
Az Adobe cég által kifejlesztett, de ma már nemzetközi szabványnak tekinthető formátum, illetve leíró nyelv "nyomdakész" szöveges dokumentumok és képek tárolására. A ~ dokumentumok tömörítés nélküli ASCII állományok, kiterjesztésük rendszerint: .PS vagy .EPS. Megjelenítésükhöz speciális szoftver, illetve a ~ nyelvet ismerő nyomtató kell.
(=> PDF) (=> DTP)

PPP  (Point-to-Point Protocol)

[ejtsd: pí pí pí vagy magyarosan: pé pé pé]
{magyar fordításban: pont-pont közötti protokoll}
A SLIP-hez hasonló, de annál korszerűbb protokoll modemes, telefonvonalon kommunikáló számítógépek "teljes értékű" Internet kapcsolatához.
(=> SLIP) (=> protocol)

prefix

[ejtsd: prífiksz]
{magyarul: előtag, prefixum(?)}
Adatbázisokban a mezők azonosítására szolgáló rövid név vagy betűcsoport. Keresésnél egy szó vagy kifejezés elé írva biztosíthatjuk, hogy csak a megadott adatmezőben keressen a gép.
(=> suffix)

prompt

[ejtsd: prompt]
{magyar fordításban: felszólítás, súgás}
A számítógép képernyőjén megjelenő karaktersorozat, mely jelzi, hogy a gép várja az utasításokat. Egyéb információt is tartalmazhat a gépről vagy az éppen futó program aktuális állapotáról.

protocol

[ejtsd: protökol]
{magyarul: protokoll, eljárás(gyűjtemény), (kvázi)szabvány}
Számítógépek kommunikációs szabályait leíró eljárás vagy eljárások gyűjteménye. Egy széles körben elfogadott, "szabványos" ~ különböző típusú gépek vagy különböző szoftverek együttműködését teszi lehetővé, amennyiben mindegyik fél betartja a benne lefektetett szabályokat az adatok továbbítására, formátumára és jelentésére vonatkozóan.
(=> OSI) (=> TCP/IP) (=> RFC)

proximity operators

[ejtsd: prok'szimiti opöréjtöz]
{magyarul: helyzeti operátorok, közelségi műveletek(?)}
Szöveges adatbázisokban a keresett szavak vagy kifejezések egymáshoz viszonyított helyzetét előíró műveletek (pl. NEAR). Megadhatók velük, hogy a szavak egymástól milyen távolságban, egymáshoz képest milyen sorrendben, vagy hogy egy mondatban, egy almezőben stb. legyenek.
(=> Boolean operators)

proxy server

[ejtsd: prokszi szörvö vagy magyarosan: prokszi szerver]
{magyarul: közvetítő szerver(?)}
Olyan szoftver, illetve az azt futtató gép, amely a felhasználó kliens programjai és egy távoli szerver közé van iktatva, és részben átveszi annak feladatait. A ~ rendszerint fizikailag közelebb van, vagy legalábbis nagyobb sebességgel érhető el, mint a távoli gép, így jobban használható annál. Az Interneten leggyakrabban átmeneti tárolóként használják, a leggyakrabban lekért állományok a ~ háttértárolóján is megőrződnek, így legközelebb már onnan tölthetők le.
(=> cache) (=> server)

public domain

[ejtsd: pablik do'méjn]
{magyarul: szabad hozzáférésű, közterület(i)(?)}
Olyan szellemi termékek jelzője, amelyeket a készítőik szabadon hozzáférhetővé tesznek. A ~ alkotások használatáért vagy nem kell fizetni (freeware), vagy csak kipróbálás után, tartós vagy üzleti célú felhasználás esetén kérnek értük díjazást (shareware), de a szerzői (és esetleg egyéb jogokat, feltételeket) ezeknél is tiszteletben kell tartani. A leggyakoribb formája a ~ szoftver, a "közprogram".
(=> shareware) (=> freeware)

R

 

raster graphics

[ejtsd: resztö grefiksz]
{magyarul: raszteres kép}
Képpontokból álló számítógépes kép, melyet a pontok színének (és esetleg méretének) adataival tárolnak.
(=> vector graphics) (=> pixel) (=> bitmap)

record

[ejtsd: rekord]
{magyarul: rekord(?), adatsor(?)}
A számítógépes adatbázisok egyik alapegysége: önállóan kezelhető, logikailag összetartozó adatmezők együttese (pl. egy dokumentum bibliográfiai adatsora).
(=> database)

realtime audio/video

[ejtsd: riöltájm ódió/vidió]
{magyar fordításban: valós idejű hang/mozgókép}
Olyan kliens-szerver alapú technika, amelynek segítségével rádió- vagy televízióműsor "sugározható" illetve "vehető" az Interneten keresztül.

relevance ranking

[ejtsd: relövönsz renking]
{magyar fordításban: fontossági rangsorolás}
Adatbázisokból kikeresett rekordok automatikus sorbarendeztetése "jóság" szempontjából. A ~ funkcióval rendelkező szoftver a kereséshez megadott kulcsszavak előfordulási helye és gyakorisága alapján megpróbálja a legjobb találatokat előbbre sorolni a találati listában.
(=> WAIS)

remote access

[ejtsd: ri'mót ekszesz]
{magyarul: távoli elérés(ű)}
Információforrások, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
(=> online/on-line)

reply

[ejtsd: ri'pláj]
{magyar fordításban: (vissza)válasz}
Elektronikus levelező programoknak az a funkciója, amellyel egy beérkezett levélre válaszolhatunk. A szoftver automatikusan megcímezi a válaszlevelet és kérésre idézi az eredeti levelet is a válasz megkönnyítésére. A ~ szó jelentheti magát a válaszlevelet is.
(=> e-mail)

RFC  (Request for Comments)

[ejtsd: ár ef cí vagy magyarosan: er ef cé]
{magyar fordításban: felhívás véleményezésre, észrevételek kérése}
Az Internet különböző szolgáltatásait, az adatok továbbítását és egyéb, a hálózattal kapcsolatos dolgokat leíró eljárások, protokollok gyűjteménye. Az ~ dokumentumok az érintettek közös munkájaként érik el végleges formájukat és idővel gyakorlatilag "szabvánnyá" válnak.
(=> protocol)

RTF  (Rich Text Format)

[ejtsd: ár tí ef vagy magyarosan: er té ef]
{magyar fordításban: "gazdag" szövegformátum}
Leginkább a PostScripthez hasonló szabványos formátum "nyomdakész" szöveges dokumentumok és képek tárolására. Az ~ formátumot sok nagy kiadvány- és szövegszerkesztő program ismeri. Az állományok kiterjesztése: .RTF
(=> PostScript) (=> DTP)

 

S

 

scanner

[ejtsd: szkennö]
{magyarul: szkenner, képletapogató(?), leolvasó(?)}
Külsőleg egy fénymásolóhoz hasonló, papíron vagy más kétdimenziós információhordozón levő jelek digitalizálására (szkennelésére) szolgáló hardver eszköz. A ~ által beolvasott adatok raszteres képként kerülnek át a számítógépbe.
(=> digitizing) (=> OCR) (=> raster graphics)

screen capture

[ejtsd: szkrín keptsö]
{magyarul: képernyőmentés(?)}
Egyes (kommunikációs) programoknak az a funkciója, amellyel a képernyőn éppen látható karakterek lemezre vagy átmeneti memóriába (vágólapra) menthetők, és így később is megnézhetők, szerkeszthetők.
(=> log file)

script file

[ejtsd: szkript fájl]
{magyarul: parancsállomány(?)}
Unix operációs rendszernél használt állomány, mely valamilyen parancsnyelven (pl. CGI, Perl, JavaScript) megírt utasításokat tartalmaz. A ~ rendszerint valamilyen gyakran ismétlődő feladathoz szükséges parancssorozatból áll és csak elindításakor fordítódik le a gép nyelvére, szemben az előre lefordítható programozási nyelveken írt szoftverekkel. Gyakran használják Web területek kiegészítéseként egyszerűbb feladatokra (pl. számláló, űrlap kiértékelés, statiszika készítés).

SDI  (Selective Dissemination of Information)

[ejtsd: esz dí áj]
{magyar fordításban: szelektív információterjesztés}
Adott téma/témák rendszeres figyelése számítógépes információforrásokban automatikus eszközökkel vagy egy információs bróker közvetítésével, illetve az ilyen típusú szolgáltatás neve.
(=> information broker)

search engine

[ejtsd: szörts endzsin]
{magyarul: keresőrendszer, keresőgép(?), keresőmotor(?)}
Általános értelemben az adatbáziskezelő rendszereknek az a része, amelyik az információk visszakeresését végzi. De így szokták nevezni az Internet inormációforrások hatalmas indexelő és visszakereső rendszereit is (pl. Altavista, Yahoo).

server

[ejtsd: szörvö]
{magyarul: szerver(program), kiszolgáló(program)}
Az ún. ügyfél-kiszolgáló (kliens-szerver) elven működő hálózati szolgáltatásoknak a szolgáltató oldalán futó része. A kliensek a szolgáltató gépen működő ~ programokkal veszik fel a kapcsolatot, melyek elküldik a nekik a kért adatokat, állományokat. A ~ szó jelentheti magát a szolgáltató gépet is.
(=> client)

set

[ejtsd: szet]
{magyarul: halmaz}
A ~ (többek között) a számítógépes adatbázisokban való keresés közben létrejövő segédállomány, mely a találati rekordok azonosítóit tartalmazza, és amivel további műveletek (kiíratás, más halmazokkal való kombinálás, törlés stb.) végezhetők.

SGML  (Standard Generalized Markup Language)

[ejtsd: esz dzsí em el vagy magyarosan: es gé em el]
{magyar fordításban: szabványos, kiterjesztett jelölő nyelv}
Szöveges állományok belső szerkezetének (fejezetek, bekezdések, lábjegyzetek stb.) jelölésére használható szabvány. A WWW-nél használt HTML nyelv például eredetileg az ~ egyik egyszerűsített változata volt.
(=> HTML) (=> TEI)

shareware

[ejtsd: seö'veö vagy magyarosan: server]
Olyan szellemi termék (elsősorban "közprogram"), amelyet a készítője ingyen hoz nyilvánosságra, de bizonyos felhasználási formák esetében (pl. rendszeres vagy üzleti célú használat), illetve egy megadott idő letelte után valamilyen (jellemzően alacsony) díjat vagy a haszonból való részesedést kér a felhasználójától.
(=> public domain)

SLIP  (Serial Line Internet Protocol)

[ejtsd: szlip]
{magyar fordításban: soros vonali internet protokoll}
Olyan protokoll, amely lehetővé teszi, hogy gyors modemmel rendelkező számítógépek az egyszerű dial-up kapcsolatnál lényegesen többet nyújtó módon (pl. több egyidejű alkalmazás, grafikus kliensek) csatlakozzanak az Internetre hagyományos telefonvonalon. A ~ a kapcsolat idejére "teljes értékű" Internet hozzáférést biztosít a felhasználónak.
(=> PPP) (=> dial-up)

SQL  (Structured Query Language)

[ejtsd: esz qjú el vagy magyarosan: es kú el]
{magyar fordításban: strukturált lekérdező nyelv}
Számítógépes adatbázisokban való kereséshez kifejlesztett szabványos parancsnyelv. A legtöbb nagy adatbáziskezelő érti, de mivel az emberek számára elég nehezen megjegyezhető parancsokat tartalmaz, rendszerint elrejtik egy barátságosabb felhasználói felület mögé, vagy különböző rendszerek közötti közvetítőnyelvként használják.
(=> CCL)

stop-list

[ejtsd: sztop liszt]
{magyarul: stopszó lista(?), tiltott szavak listája(?)}
Azon szavak betűrendes listája, melyeket az adatbáziskezelő program nem vesz figyelembe az index állományok készítésekor. Általában névelők, kötőszavak és egyéb, nem informatív szavak kerülnek bele. Ezekre természetesen nem is lehet az index felhasználásával keresni.
(=> index file)

suffix 

[ejtsd: szafiksz]
{magyarul: utótag}
Adatbázisokban a mezők azonosítására szolgáló rövid név vagy betűcsoport. Keresésnél egy szó vagy kifejezés mögé írva biztosíthatjuk, hogy csak a megadott adatmezőben keressen a gép.
(=> prefix)

 

T

 

TCP/IP  (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

[ejtsd: tí szí pí áj pí vagy magyarosan: té cé pé í pé]
{magyar fordításban: átvitelvezérlő protokoll/internet protokoll}
Az Internet világhálózatnál (is) használt adatátviteli eljárásgyűjtemény. A hálózatba kötött gépek egymás közötti kommunikációjának szabályait írja le.
(=> Internet) (=> protocol)

TEI  (Text Encoding Initiative)

[ejtsd: tí í áj vagy magyarosan: tei]
{magyar fordításban: szövegkódoló kezdeményezés}
Nemzetközi együttműködés a számítógépen tárolt szövegek formátumának szabványosítására. A ~ ajánlásokat fogalmaz meg különböző elektronikus dokumentumtípusokhoz, és az SGML szabvány gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit kutatja.
(=> SGML)

telnet

[ejtsd: telnet]
{magyarul: telnet, távkapcsolat(?)}
Az Internet egyik alapszolgáltatása: távoli számítógép "élőben" való interaktív használata. A telnet kapcsolat során a saját számítógépünk a távoli gép termináljaként viselkedik, vagyis azt távolról vezérelhetjük és a rajta futó szoftver(ek) "eredménye" a mi képernyőnkön jelenik meg.
(=> terminal emulation)

terminal emulation

[ejtsd: törminl emju'léjsn]
{magyarul: terminál emuláció }
Nagy, hálózati szolgáltatógépek saját terminálszabványának (képernyő- és billentyűkezelésének) szoftveres szimulálása egy másik típusú számítógépen (legtöbbször a felhasználó saját PC-jén). A ~ teszi lehetővé, hogy különböző típusú gépek online kapcsolatban egységes módon viselkedjenek.
(=> VT-100 emulation) (=> telnet)

TeX

[ejtsd: teh]
Főleg matematikai, fizikai és műszaki témájú szöveges dokumentumok nyomdakész formázására használt szabványos leíró nyelv. A ~ formátumú állományok megjelenítéséhez, nyomtatásához speciális szoftver kell.
(=> PostScript)

thesaurus

[ejtsd: thi'szórösz]
{magyarul: tezaurusz}
Dokumentumok osztályozására használt segédlet, természetes nyelven kifejezett fogalmak (szakkifejezések) rendezett és szükség szerint változtatható szótára. Feltünteti a fogalmak közt fennálló legfontosabb logikai kapcsolatokat és utalókkal vezet a szinonimák közül az elfogadott szakkifejezésre, a deszkriptorra. Az egyes szakterületek, néha az egyes adatbázisok is külön tezaurusszal rendelkeznek.
(=> descriptor)

TIFF  (Tagged Image File Format)

[ejtsd magyarosan: tiff]
{magyar fordításban: címkézett képállomány formátum}
Raszteres képek tárolására alkalmas elterjedt szabvány. Nem alkalmaz tömörítést, és elsősorban "nyers", szkennelt képek tárolására, illetve különböző rendszerek közötti adatcsere céljából használják.
(=> GIF) (=> raster graphics) (=> scanner)

timeout

[ejtsd: tájm'aut]
{magyarul: időkorlát(?)}
Egy számítógépes program vagy alkalmazás azon funkciója (pl. a hálózati kapcsolat lebontása), amely bizonyos feltételek esetén (pl. ha nem jön újabb parancs a felhasználótól vagy egy hibajelenség nem szűnik meg) egy előre beállított időhatár átlépése után kezd el működni, illetve maga ez az időtartam.

trackball

[ejtsd: trek'ból]
{magyarul: követőgolyó(?), hanyattegér(?)}
A számítógépes egérnek az a változata, amelynél a golyót nem az asztalon való tologatással, hanem kézzel, ujjakkal kell mozgatni.
(=> mouse)

true color

[ejtsd: trú kalö vagy magyarosan: trú kolor]
{magyarul: színhű(?)}
Számítógépes képek megjelenítésének az a módja, amikor 16,7 millió színárnyalatú palettából történik a szükséges színek kiválasztása, illetve az ilyen megjelenítésre képes hardver eszköz (pl. monitor) jelzője.

truncation

[ejtsd: trankéisn]
{magyarul: csonkolás}
Az a technika, amikor szöveges adatbázisokban való keresésnél a keresett szónak csak egy részletét írjuk be és egy speciális karakterrel (pl. * vagy ?) jelezzük, hogy a szó nem teljes. A legtöbb rendszer tudja kezelni a jobbról csonkolt szavakat (a szó elejét adjuk meg), némelyik a balról csonkoltat is (a szó végét adjuk meg).
(=> joker character)

 

U

 

Unicode

[ejtsd: junikód vagy magyarosan: unikód]
Terjedőben levő nemzetközi szabvány a karakterek számítógépes kódolására. A ~ 16 bites kódokat használ, így a 7 vagy 8 bites ASCII korlátozott lehetőségeivel szemben szinte az emberiség által használt valamennyi írásjel leírható vele.
(=> ASCII) (=> ISO 8859)

uploading

[ejtsd: aplouding]
{magyarul: feltöltés}
Számítógépes állományok vagy adatok távoli gépre való áttöltése (átmásolása) saját gépről hálózaton keresztül.
(=> file transfer) (=> downloading)

URL  (Uniform Resource Locator)

[ejtsd: jú ár el vagy magyarosan: ú er el]
{magyar fordításban: egységes (információ)forrás (meg)határozó}
Szabványos jelölésrendszer különböző típusú (Web, gopher, newsgroup, FTP stb.) Internet információforrások helyének meghatározására. Az ~ címek általában a forrás típusát, a szolgáltató gép vagy a szolgáltatás nevét, és esetleg egy állomány vagy alkönyvtár elérési útvonalát tartalmazzák.

user

[ejtsd: júzö]
{magyarul: felhasználó}
Számítógépet, illetve számítógépes alkalmazást, információforrást használó személy.

user interface

[ejtsd: júzör intö'fész]
{magyarul: felhasználói felület, kezelőfelület, felhasználói csatoló(?)}
Egy számítógépes rendszer vagy alkalmazás azon része, amelynek a felhasználóval való kapcsolattartás a feladata.
(=> GUI) (=> interface)

username

[ejtsd: júzörném]
{magyarul: felhasználói név, felhasználói azonosító(?)}
Egy hálózati szolgáltató gép használatához szükséges személyes azonosító kód. Az Interneten általában ez egyben az illető elektronikus postafiókjának címe is (a "@" jel és a szolgáltató gép neve előtt).
(=> account)

USMARC

[ejtsd: jú esz mark]
A MARC bibliográfiai adatcsere szabvány észak-amerikai változata. Több bővítést tartalmaz az eredeti MARC-hoz képest.
(=> MARC)

UUENCODE/UUDECODE

[ejtsd: jú jú enkód/jú jú dekód vagy magyarosan: u u enkód/u u dekód]
Elterjedt kódolási eljárás, illetve azt ezt megvalósító (két) segédprogram neve, mely 8 bites bináris állományokat 7 bites ASCII formátumra alakít át és vissza. Az így átkódolt állományok gond nélkül átvihetők különböző számítógépes rendszerek között.
(=> MIME) (=> ASCII file) (=> binary file)

 

V

 

vector graphics

[ejtsd: vektö grefiksz]
{magyarul: vektoros grafika, vonalrajz(?)}
Egyenes vonalakból és/vagy ívekből álló számítógépes kép, melyet a vonalak végpontjainak koordinátáival vagy a görbéket leíró egyenletek képleteivel tárolnak.
(=> raster graphics)

viewer

[ejtsd: vjúö]
{magyarul: nézegető, lejátszó, megjelenítő}
A különböző típusú számítógépes állományok (szövegek, képek, filmek, hangok stb.) megtekintésére vagy lejátszására használható programok összefoglaló neve. A ~ programokkal az állományok általában nem módosíthatók, szerkeszthetők.

virtual library

[ejtsd: vörtsuöl lájbröri]
{magyarul: virtuális könyvtár}
Olyan elektronikus könyvtár, amelynél a hangsúly az elektronikus dokumentumok rendszerezésén és távoli (online) elérésén van, saját gyűjteménnyel és gyakran saját "fizikai hellyel" nem rendelkezik.
(=> electronic library)

virtual reality  (VR)

[ejtsd: vörtsuöl ri'elöti]
{magyarul: virtuális valóság (VV), mesterséges valóság]
Számítógép által készített háromdimenziós kép, melybe a felhasználó speciális segédeszközök (3D szemüveg vagy sisak, helyzetérzékeny kesztyű vagy ruha) segítségével beléphet ("belemerülhet") és azt a számítógép úgy manipulálja, hogy az emberben a valóság érzetét kelti. A ~ a kép és hang mellett más érzékszervekre is hathat (hőérzékelés, tapintás).
(=> VRML)

VRML  (Virtual Reality Modelling Language)

[ejtsd: ví ár em el vagy magyarosan: vé er em el]
{magyar fordításban: virtuális valóság modellező nyelv}
Háromdimenziós számítógépes képek leírására szolgáló nyelv. A ~ nyelven írt virtuális terek az Interneten keresztül egymással összekapcsolhatók.
(=> virtual reality)

VT-100 emulation  (Virtual Terminal emulation)

[ejtsd magyarosan: vé té százas emuláció]
{magyar fordításban: virtuális terminál emuláció}
Az Interneten a legelterjedtebb szabványos terminál emuláció. A ~ üzemmódot a legtöbb szolgáltatógép és kommunikációs program ismeri.
(=> terminal emulation)

 

W

 

WAIS  (Wide Area Information Service)

[ejtsd: véjz vagy magyarosan: vais]
{magyar fordításban: nagyterületű információszolgáltatás}
A Z39.50 szabvány első népszerű megvalósítása és kibővítése az Interneten. A kliens-szerver elven működő ~ különböző típusú, elsősorban bibliográfiai és teljesszövegű adatbázisokban való egységes és egyidejű keresést tesz lehetővé, és a találatok relevancia szerint rendeztethetők vele, és a legjobbak segítségével a keresés tovább finomítható. Újabban internetes keresőrendszerekbe építik be a ~ szoftverének elemeit.
(=> search engine) (=> relevance ranking) (=> heuristic)

WAN  (Wide-Area Network)

[ejtsd: van]
{magyarul: nagyterületű hálózat, nagytávolságú hálózat}
Legalább egy régióra vagy országra kiterjedő, de gyakran világméretű számítógépes hálózat (pl. az Internet).
(=> MAN)

WAV  (Waveform Audio)

[ejtsd magyarosan: vav]
{magyar fordításban: hullámforma hang}
Szabványos formátum digitalizált hangok 8 vagy 16 biten való tárolására. Lejátszásához hangkártya és speciális szoftver szükséges.
(=> MIDI) (=> AU)

Web-site

[ejtsd: veb szájt]
{magyarul: Web-terület, hálószem(?)}
Egy adott intézmény vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető információs anyag és szolgáltatás a World-Wide Weben.
(=> World-Wide Web)

WMF  (Windows Metafile Format)

[ejtsd: dabljú em ef vagy magyarosan: vé em ef]
Grafikus adatcsere formátum különböző Windows alkalmazások között.

World-Wide Web  (WWW, W3, Web)

[ejtsd: vörld vájd veb]
{magyar fordításban: világméretű háló}
Hipertext (illetve hipermédia) kapcsolatokra épülő, kliens-szerver elven működő internetes szolgáltatás szöveges vagy multimédia információk terjesztéséhez, illetve a hálózati információforrások böngészéséhez. A ~ állományok általában HTML formátumban vannak és HTTP szerverek szolgáltatják őket, de más típusú Internet szolgáltatások (FTP, gopher, adatbázisok stb.) is beépülhetnek a ~ rendszerbe.
(=> HTML) (=> HTTP)

WORM  (Write Once, Read Many)

[ejtsd: vorm]
{magyar fordításban: egyszer írható, többször olvasható}
Olyan optikai lemez amire egy megfelelő eszközzel számítógépes adatok írhatók fel, melyek azután már nem változtathatók.
(=> optical disk) (=> CD-R)

WYSIWYG  (What You See Is What You Get)

[ejtsd: viz'í'vig]
{magyar fordításban: amit látsz, azt kapod}
Olyan (DTP) szoftverek jelzője, amelyek képesek a képernyőn is pontosan megjeleníteni azt, ami majd a nyomtatón megjelenik.
(=> DTP)

 

X

 

X.25

[ejtsd magyarosan: iksz 25]
Szabványos hálózati protokoll nagyterületű hálózatokhoz (bár eredetileg termináloknak a központi számítógéphez való kapcsolásához tervezték). Magyarországon ~ alapú volt az első igazán kiterjedt hálózat, amely elsősorban kutató- és oktatási intézményeket, valamint közgyűjteményeket köt össze. Ma már mindenütt a világon egyre inkább a TCP/IP veszi át a szerepét.
(=> TCP/IP) (=> protocol)

X.400

[ejtsd magyarosan: iksz 400]
Nemzetközi szabvány az elektronikus levelezéshez. Az Internet eredeti levelező protokolljánál (SMTP) lényegesen több szolgáltatást nyújtó ~ Magyarországon elsősorban a kormányzati szférában terjed.
(=> e-mail)

 

Z

 

Z39.50

[ejtsd magyarosan: zé 39 50]
A CCL keresőnyelvet leíró szabvány neve.
(=> CCL)

Z39.58

[ejtsd magyarosan: zé 39 58]
Kliens-szerver alapon működő lekérdező rendszer adatbázisokhoz, illetve az ezt leíró szabvány neve. Egy ~ klienssel egységes felhasználói felületen lehet nagyon különböző adatbázisokban (pl. OPAC-okban) bonyolult kereséseket végezni, amennyiben az illető adatbázishoz tartozik egy ~ szerver, ami a klienstől érkező kérdéseket lefordítja az adatbáziskezelő saját parancsnyelvére (pl. SQL vagy CCL).
(=> SQL) (=> CCL)

Zmodem

[ejtsd magyarosan: zé modem]
Sokféle szolgáltatást nyújtó (pl. automatikus adattömörítés, a megszakadt letöltés folytatása) állományátviteli protokoll modemes kapcsolatokhoz, telefonvonalon való le- és feltöltéshez.
(=> Kermit) (=> file transfer)