TITOK PRÓBA  MEGOLDÁSOK

 

 

A Titok Próba gyakorlatokat nem a helyes megoldások sorrendjében adtuk fel, így a jó megoldásokat még helyes sorrendbe kell rakni ahhoz, hogy az idézett könyvrészletet élvezni tudja. Az alábbi megoldásoknál megadom a „leképezés kulcsot” a feladatok és megoldások sorrendje között. Ez például az alábbi  3.6. fejezethez tartozó feladatoknál azt mutatja, hogy az  1.Titok Próbához a  3.megoldás tartozik, a 2.Titok Próbához a 4.megoldás, míg például az  5.Titok Próbához a  2.megoldás.

 

                              

 

5.1. Egyszerű betűcsoportosítás

                                                                       Titok Próba száma:   1  2  3  4  5

                                                                      Megoldás száma:   3  4  1  5  2

 

1.megoldás

A titokfejtés vágya mélyen beleivódott az emberi természetbe, még a legkevésbé kíváncsi elmét is megmozgatja az a remény, hogy mások elöl elrejtett tudás részese lehet.

 

2.megoldás

Vannak szerencsés emberek, akiknek olyan foglalkozás jutott osztályrészül, hogy rejtélyeket oldanak meg, mint a fizikus, aki addig ismeretlen nukleáris részecske után kutat, vagy a rendőr, aki nyakon csípi a bűnözőt.

 

3.megoldás

A legtöbben azonban arra kényszerülünk, hogy szórakoztatásunkra kiagyalt mesterséges rejtvények megoldásával vezessük le ezt a vágyunkat.

 

4.megoldás

Az emberek többségét kielégítik a bűnügyi történetek és a keresztrejtvények. Titkosírások megfejtése csak kevesek kedvtelése lehet. Ez a könyv egy igazi rejtély megfejtéséről szól, amely fél évszázadon át kifogott a szakembereken.

 

5.megoldás

Ezerkilencszázharminchatban egy tizennégy éves fiú iskolai csoportjával megnézte a londoni Burlington Houseban az athéni angol régészeti intézet fennállásának ötvenedik évfordulójára rendezett kiállítást.

 

 

 

5.3. Olvasd vissza !

                                                                     Titok Próba  száma:    6   7   8  9 10

                                                                Megoldás száma:   7 10   9  6   8

 

6.megoldás

Meghallgattak egy elöadást, amelyet a görög régészet nagy öregje, Sir Arthur Evans tartott.

 

7.megoldás

Evans elmesélte, hogyan fedezett fel egy görög szigeten, Krétán egy rég elfeledett kultúrát, beszélt a titokzatos írásról, amelyet az öskornak ez a legendás népe használt.

 

8.megoldás

Ebben az órában elültettek egy magot és tizenhat évvel késöbb hirtelen megérett a gyümölcs.

 

 

 


9.megoldás

Ez a fiú ugyanis már ekkor szenvedélyesen érdeklödött a régi írások és nyelvek iránt.

 

10.megoldás

Hétéves korában megvett és olvasgatni kezdett egy német könyvet az egyiptomi hieroglifákról.

 

 

5.7. Keverjük meg !

                                                                 Titok Próba  száma:   11  12  13  14  15

                                                                   Megoldás száma:   12  15  11  13  14

 

11.megoldás

Azon nyomban ünnepélyes fogadalmat tett,

 

12.megoldás

hogy megbirkózik a megfejtetlen krétai írással.

 

13.megoldás

Könyveket olvasott róla, sőt szakemberekkel is kapcsolatba lépett.

 

14.megoldás

És eljött az idő, amikor sikerre vitte azt, amiben a szakemberek kudarcot vallottak.

 

15.megoldás

A fiú neve Michael Ventris volt. Ezerkilencszázhuszonkettő július tizenkettedikén született egy cambridgeshirei eredetű jómódú angol családban. Apja katonatiszt volt Indiában, anyja szép, csillogó tehetségű, félig lengyel származású nő.

 

 

 

5.9. Csúsztatott ABC kód

                                                                 Titok Próba  száma:   16  17  18  19  20

                                                                  Megoldás száma:   19  16  20  17  18

 

16.megoldás

Aki a művészet légkörében nevelte fiát és hozzászoktatta, hogy szünidejét külföldön töltse, a British Múzeumnak pedig állandó látogatója legyen.

 

17.megoldás

A fiú iskoláztatása is szokatlan volt. A svájci Gstaadban tanult, ahol az oktatás francia és német nyelven folyt. Ezzel azonban nem érte be. Hamar elsajátította a helyi svájci német dialektust, ezért a tudásáért később egyszeriben szívükbe zárták azok a svájci tudósok, akikkel találkozott, sőt hatéves korában egyedül megtanult lengyelül is.

 

18.megoldás

Vonzódása a nyelvekhez soha nem múlt el. A háború után néhány hetet Svédországban töltött, ezalatt annyira megtanult svédül, hogy nyelvtudása alapján ideiglenes munkát kapott.

 

19.megoldás

Később a svéd tudósokkal anyanyelvükön levelezett. Nemcsak vizuális memóriája volt különleges, hanem ami ritkán jár vele, hallás után is képes volt nyelvet tanulni. Visszatérve Angliába ösztöndíjat kapott Stowe Schoolba ahol "egy kicsit görögözött".

 

20.megoldás

Nehéz elképzelni, hogy nem mindennapi érdeklődési köre ne nehezítette volna meg beilleszkedését az iskola taposómalmába, de szemmel láthatóan derűsen alkalmazkodott az ottani szokásokhoz.

 

 

 

5.13. Kód-szótár helyett rejtjelző tábla

                                                                 Titok Próba  száma:   21  22  23  24  25

                                                                  Megoldás száma:   23  25  21  22  24

 

21.megoldás

Senki nem gondolta volna, hogy rögeszméje egykor még híressé teszi. Nem bölcsészetet tanult, hanem úgy döntött, hogy építész lesz és egyenesen a londoni építészeti főiskolára iratkozott be.

 

22.megoldás

A háború megakasztotta tanulmányait, behívták a légierőkhöz és egy bombázószázadban szolgált mint navigátor, jellemző módon ugyanis ezt a beosztást választotta.

 

23.megoldás

"Sokkal érdekesebb, mint a közönséges repülés" mondogatta és egy alkalommal halálra rémítette parancsnokát, mert pusztán a maga készítette térképek alapján irányította a repülőgépet.

 

24.megoldás

A háború után visszatért építészeti tanulmányaihoz és Ezerkilencszáznegyvennyolcban kitüntetéses oklevelet szerzett.

 

25.megoldás

Akik figyelték munkáját főiskolai hallgató korában, fényes építészeti pályát jósoltak neki.

 

 

 

6.11. Dátum kód

                                               Titok Próba  száma:   26  27  28  29  30

                                                               Megoldás száma:   29  30  26  28  27

 

26.megoldás

Egy ideig az oktatási minisztérium új iskolák tervezésével megbízott munkaközösségében dolgozott.

 

27.megoldás

Építész feleségével kedves modern házat terveztek maguknak és két gyermeküknek.

Ezerkilencszázötvenhatban elnyerte egy építészeti folyóirat az Architects Journal első kutatói ösztöndíját.

 

28.megoldás

Dolgozatának címe "Mit kell tudni az építésznek", azaz Information for the Architect. Szakmájában is a legelsők közé kerülhetett volna, mégsem ezen az úton jutott el a dicsőséghez.

 

29.megoldás

Soha nem vesztette el érdeklődését a minósi írások iránt és szabadidejének jó részét ritka akaraterővel e bonyolult probléma fáradhatatlan tanulmányozásának szentelte.

 

30.megoldás

Ezerkilencszázötvenkettőben bejelentette, hogy megtalálta az írás megértésének kulcsát. Ez a következő öt évben tökéletesen igazolódott.

 

 

 

 


6.14. Üzenet az üzenetben!

                                Titok Próba  száma:   31  32  33  34  35

                                                               Megoldás száma:   33  35  31  32  34

 

31.megoldás

Több kitüntetést kapott, köztük a brit birodalom érdemrendjét "a mykénéi paleográfia szolgálatában szerzett érdemekért", a londoni University College tiszteletbeli tudományos munkatársává választotta.

 

32.megoldás

Az uppsalai egyetem a filozófia tiszteletbeli doktorává választotta. Mindez azonban csak ízelítő volt azokból a megtiszteltetésekből, amelyeket minden bizonnyal megkapott volna.

 

33.megoldás

"Akit az istenek szeretnek, fiatalon hal meg." állítja Menandros görög költő.

 

34.megoldás

De azt azért soha nem álmodtuk volna, hogy ez a rendkívüli teljesítményeket elért és még többet ígérő élet éppen a diadal órájában fog megszakadni.

 

35.megoldás

Ezerkilencszázötvenhat szeptember hatodikán Ventris késő éjjel hazafelé tartott kocsijával az autóúton. Hatfield közelében összeütközött egy teherautóval és a helyszínen meghalt.