Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az e-Világi gondolatok oldalra!
Utolsó frissítés: 2016-03-14 16:35

- Antal Zsuzsanna - Baksa Máté

- A 20. századi magyar VEZETÕKÉPZÉS,
- VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY
-
TÖRTÉNETE

- (Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. ISBN: 978-963-503-599-1)

-- "Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásával mûködõ kutatócsoportunk azt
--- a célt tûzte maga elé, hogy a 20. századi magyar vezetés- és szervezéstudomány történetét dolgozza
--- fel, beágyazva azt a korszak társadalom és gazdaságtörténetébe. E komplex feladat teljesítése során
--- interdiszciplináris mûhelyünkben közgazdász és történész kollégák dolgoztak együtt a kérdéskör
---
feltárásán. Jelen kötet kutatói közösségünk egyik részkutatásának hároméves munkája eredményeit
---
tartalmazza. Az összegzõ és résztanulmányok a vezetés- és szervezéstudomány magyarországi
---
történetét, a szakma fejlõdését, felsõoktatásban és vezetõképzésben való intézményesülését mutatják
--- be, elhelyezve mindezt a társadalom- és gazdaságtörténet, illetve a nemzetközi tendenciák kontextu-
--- sában. Reményeink szerint kutatásunk eredményei által nem csupán e tudományterületrõl tudunk
--- meg többet, de alaposabb ismereteket szerezhetünk gazdaság és politika, gazdaság és társadalom
--- változó viszonyairól is a vizsgált idõszak Magyarországán." (Szerzõk)

---A TELJES KÖTET (pdf)


---A kötet záró fejezete (6.3. fejezet) Noszkay Erzsébet munkája, amelyben az 1970-es évek vezetés és
---szervezéstudományában kimagasló szerepet játszó Csepel Vas és Fémmûvek vezetésszolgáltatási
---tevékenyégét, illetve a kifejezetten e célra létesített Irányítás és Számítástechnikai Intézet mûködését
---mutatja be. (T. Dénes T.)

---Noszkay Erzsébet:
---A CSEPELI VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI ISKOLA TÖRTÉNETE (pdf)