Vissza a FÕMENÜ oldalra!
KAPCSOLAT
Háttér gondolatok
Utolsó frissítés: 2017-01-13 19:35

e-világi gondolatok

(publikációs fórum)

Írások, gondolatok a

titkosításról, nyelvrõl,

rejtett kommunikációról,

információs társadalomról,

e-világról...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~
.

FELHÍVÁS !

Az e-világi gondolatok oldal minden olyan írásnak, gondolatnak közzétételére lehetõséget biztosít, amely a fenti témákat, illetve kapcsolódó területeit új módon, új tartalommal közelíti meg, mások számára is élvezhetõ stílusban!

(a terjedelemre nincs elvárás)

A közlés a szerzõ adatainak megjelölésével történik, a szerzõi jogok figyelembevételével.

Beküldési cím: titoktan@titoktan.hu

"Az EMBERISÉG egyetlen esélye,
hogy a TERMÉSZET nem az emberek fejével gondolkodik.
"
(T.D.T)

- INFOSANCE
= INFOrmációs renaisSANCE társadalom....
-E
rrõl gondolkodni kell!
... Errõl beszélni kell!
... Errõl írni kell!
... Ezt megvalósítani kell!
-------------
© T.Dénes Tamás

K

ö

ny

v
e

k

 

 

 

 

 

 

 

 


[01]
TitokTan Trilógia 1.rész
Kódtörõ ABC
(Kriptográfia Mindenkinek)

Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2002.

[02] Titkos-számítógép-történet
Aranykönyv Kiadó, Budapest, 2003.

[03] TitokTan Trilógia 2.rész
Klasszikus REJTÉNYEK
(Kriptográfiai ARCképcsarnok)

Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2004.

[04] TitokTan Trilógia 3.rész
Újkori REJTÉNYEK
(REJtélyek és TÉNYEK a titkosításról)

Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,2005.

[05] Titkosítás … és Szépirodalom (RejTények a világirodalomban)
Magánkiadás, Budapest, 2010.

[06] Kutatásmódszertan Strukturális Alapjai
Magánkiadás, Budapest, 2011.

[07] Társadalmi jelenségek empirikus kutatásának módszerei (Társadalom-holográfia)
Magánkiadás, Budapest, 2011.

[08] A Globális Titok (A 21. század kulcsa: Biztonság az Információalapú Társadalomban)
Magánkiadás, Budapest, 2012.

[09] Kreativitás Rendszertan (Strukturális gondolkodás a mintakövetéstõl az intuícióig)
Magánkiadás, Budapest, 2014.

[10] A humán társadalom elmélete (Multistrukturális modell alapján)
Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.

[11] Gondolati Rímpárok (Egy új társadalomelmélet születésérõl)
Magánkiadás, Budapest, 2016.

[12] MultiStruktúra Memória (Élõ és Élettelen Rendszerek Egységes Multistruktúra Elmélete)
Magánkiadás, Budapest, 2016.

 

 

English publications

 

I
n
f
o
r
m
á
c
i
ó
b
i
z
t
o
n
s
á
g

E
l
m
é
l
e
t
e

Biztonságos
I
nformációs Társadalom

 

 

¤ Nyílt globalizáció ellen "rejtett háború"
.
-(A terrorizmus új „harcvonala” már Európában van)

¤ Van e-választási lehetõség?! (pdf)

¤ Állampolgári e-kártya, avagy tömeges rabosítás?! (pdf)

¤ Pályázat (tender) értékelés biztonságos modellje (pdf)

¤ NIBEK: Nem Írhatsz BEszélhetsz Korlátlanul
-- vs. HIBEK: H
atalmi InformációBirtoklás Ellen Kriptográfia (pdf)

¤ A terrorizmus "biztonsága" avagy a globális "harcrend" kudarca?
...
-(Gondolatok 2001. szeptember 11-e tizedik évfordulóján)

¤ 20. századi irodalmi utópia, vagy a 21. századi e-társadalom virtuális valósága?
--- (Információ)biztonság a NAGY TESTVÉR 60. éves születésnapján

¤ ECHELON (Az e-tarsadalom információ-pajzsa?)

¤ A Biztonság Konvergencia programja ("Nincs értelmes támadás értelmetlen céllal!")

¤ BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓ(S) TÁRSADALOM? (Két paradoxon egy címben)

¤ Az Internet és a globális hálózatok biztonságáról
---(Gondolatok a csomag-kapcsolt hálózatok elméletének 40. évfordulóján)

¤ Információbiztonság az e-társadalomban

¤ Kódolatlan Gondolatok Szeptember 11-e harmadik évfordulóján

¤ A GLOBÁLIS e-társadalom és a TERRORIZMUS "SZÖVETTANA"
---(Kriptográfus gondolatok 2001. szeptember 11-e elsõ évfordulóján)

¤ A TURING-teszt az e-társadalom NAPI GYAKORLATA
---- (A. M. Turing 90. születési évfordulóján)

¤ Kempelen Farkas velünk él (A világ elsõ sakkozó, és beszélõgépe, avagy a mesterséges
---intelligencia kezdetei)
(pdf)

¤ Bank-biztonság, avagy a leggyengébb láncszem

¤ Ember vagy dokumentum csere?

¤ e-világi dramaturgia

¤ e-dokumentumok biztonsága

¤ e-mber avagy egy új veszélyeztetett faj keletkezése?

¤ Információbizonytalanság az e-társadalomban
----
Közös Fiók Rendszer (C
ommon Box System), mint egy új, biztonságos e-levelezési rendszer vázlata

¤ INFOSANCE (A jövõ INFOrmációs renaisSANCE társadalmának esélye)

¤ Tudásmegosztás a 21. századi e-MBER alkotta társadalmi hálózatokban
--- (Fenntartható fejlõdés az INFOSANCE-ban)

¤ Hunyadi Mátyás titka, avagy a magyar titkosírás kezdetei
--- INFOSANCE gondolatok a Reneszánsz emlékévében (2008.)

¤ A 19-20. századi magyar matematikusság mítosza (pdf)
-- (Gondolatok Dr. Czeizel Endre: Matematikusok Gének Rejtélyek címû kötetérõl)

 

K
r
i
p
t
o
g
r
á
f
i
a

-

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a

¤ SZTEGANOGRÁFIA (Rejtett információk rejtjelzés nélkül) (pdf)

¤ TITOK-MEGOSZTÁS

¤ DIGITÁLIS UJJLENYOMAT

¤ A DOKUMENTUMVÉDELEM problémái és új módszerei
---(A dokumentumok biztonságának "periódusos" rendszere)

¤ e-aláírás vagy d-aláírás

¤ A Public Key System és az RSA biztonsági kérdései

¤ Új eredmények az RSA kulcsok megfejtéséhez

¤ Komplementer Prímszita (pdf)

¤ A Komplementer Prímszita alkalmazása az ikerprímek számának becslésére (pdf)

¤ Az alap-Fibonacci sorozat és az általánosított Fibonacci-típusú sorozat összefüggései (pdf)

¤ Prímszámok a Fibonacci sorozatban (pdf)
-- (Van-e végtelen sok prímszám a Fibonacci sorozatban?)

¤ Ikerprímek a Fibonacci sorozatban (pdf)

¤ Cardano és a kriptográfia (pdf)
-- (A rejtjelzõ-rácsok matematikája)

¤ Piérre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelzés

¤ Gráfbeli pályák és jelsorozatok kapcsolata

¤ Latin négyzetek alkalmazásai a titkosításban

¤ Latin négyzetek alkalmazásai a kísérlet tervezésben és kódolásban

¤ Latin és bûvös négyzetek a játékos alkalmazásoktól az ûrtávközlésig

 


Multi-struktúra
elmélet

(Rendszer-holográfia)

és

alkalmazásai

¤ Struktúra-Memória (SM) -Az emberi agytevékenység gráf-modellje

¤ Gráfelméleti megközelítés rendszerek strukturális modellezésére (pdf)
--- (A holográfia elv kiterjesztése általános rendszerekre)

-
¤ GRAPH THEORETICAL APROACH TO STRUCTURAL REPRESENTATION OF SYSTEMS (pdf)
--- (An attempt to generalize the holography principle)

¤ Society Holography (The Holography principle’s Generalisation to the Society) (pdf)

¤ A genetikai kódban megjelenõ Sd-effektus, avagy a 64-bõl 20 triplet strukturális magyarázata

¤ A tacit tudás strukturális definíciója

¤ Gondolatok a társadalomkutatás módszertanáról és oktatásáról

 


I
nterjúk

T.Dénes Tamással

 

 ¤ DIGITÁLIS CSÕLÁTÁS, vagy az információs társadalom felkiáltójelei

¤ "Meg kéne állni egy percre és elgondolkodni!"

¤ "Nem Amerikából jöttem ..." ( Pünkösti Árpád: Kék egér címû interjú kötetében )

¤ T., a magányos farkas (Népszabadság, 2008.06.29.)

¤ Örökmozgó és UFO jelenségek egy új multistruktúra elmélet fényében
--
"Nem az a kulcskérdés, hogy milyen magyarázatot adunk rájuk, hanem az, hogy létezik-e maga a jelenség?"

¤ TV és Rádió interjúk

 
© T.Dénes Tamás - Dr. Farkas János ( 2016.)
© Dr. Farkas János ( 2016.)

¤ A sport metrikus és strukturális megközelítése (angol)

¤ SERENDIPITY: Utazás az ismeretlenbe

¤ A tudástermelés átalakulásának történeti mintái

¤ A Változás Elmélete - Az Elmélet Változása

¤ TÉZISEK az INFORMÁCIÓS / TUDÁSTÁRSADALOMRÓL

¤ TUDÁSDEFICIT és TÁRSADALOM

¤ A TUDÁSTÁRSADALOM PARADOXONJAI

¤ Az INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ETIKAI, SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI

¤ Az "INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM" KÜSZÖBÉN

¤ Az IPARITÓL az INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMIG

¤ ELMÉLETEK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMRÓL

¤ ÚTON az IPARI TÁRSADALOMBÓL az INFORMÁCIÓ ALAPÚ TÁRSADALOM FELÉ

¤ Az "ERÕ" és az "ERÉNY" közötti szakadás, MINT a BIZALOMVESZTÉS ALAPJA

¤ A TUDÁSTÁRSADALOM és a GLOBALIZÁCIÓ SZOCIOLÓGIÁJA

¤ A TECHNIKA SZOCIOLÓGIAI FOGALMA

¤ A SZAKÉRTÕI TUDÁS TERMÉSZETE

 
© Dr. Noszkay Erzsébet

¤ A CSEPELI VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI ISKOLA TÖRTÉNETE

¤ Az év kiváló tanácsadója 2014

¤ A rendszerszemléletû tudásmenedzsment (Pearson Kiadó, 2013) (Dénes T. recenzió)

¤ A változás és válságmenedzselés képzése (interjú: DUNA TV - Közbeszéd)

¤ A tudásmenedzsment hazai fejlõdéstörténete

¤ Gyakorlati tudásmenedzsment (interjú: Menedzser Fórum)

¤ Használhatóvá nemesíteni az elméleti eredményeket (interjú: Menedzser Fórum)

 
© Vasvári György CISM ( 2015.)

¤ Egy számítástechnikus szakmai életútja (1957-2013)

¤ Életutam "videó-szobor" (a Neumann János Számítógéptudományi Társaság bemutatja: Arcképek a magyar informatika történetébõl)

¤ Biztonságszervezési módszertan I. kötet

¤ Biztonságszervezési módszertan II. kötet

¤ Válogatott tanulmányok a vállalati biztonság témakörébõl

¤ A társadalmi és szervezeti (vállalati) biztonsági kultrúra

¤ A humán tényezõ az e-világi bankbiztonságban

 
© Prószéky G. - Kis B.
¤ GLOBÁLIS TÁRSADALOM - GLOBÁLIS NYELV (A nyelvi processzorok világa)
 
© Kun János

¤ A pénzhelyettesítõkrõl (tanulmány)

© Bove Eszter

¤ Kész(t)ségfejlesztés az oktatásban (Az oktatási-nevelési rendszer "ideális" modellje)

 
Vissza a FÕMENÜ oldalra!