Vissza a MENÜ oldalra!
Háttér gondolatok
Utolsó frissítés: 2015-03-08 6:33

e-világi gondolatok

(publikációs fórum)

Írások, gondolatok a

titkosításról, nyelvrõl,

rejtett kommunikációról,

információs társadalomról,

e-világról...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~
.

FELHÍVÁS !

Az e-világi gondolatok oldal minden olyan írásnak, gondolatnak közzétételére lehetõséget biztosít, amely a fenti témákat, illetve kapcsolódó területeit új módon, új tartalommal közelíti meg, mások számára is élvezhetõ stílusban!

(a terjedelemre nincs elvárás)

A közlés a szerzõ adatainak megjelölésével történik, a szerzõi jogok figyelembevételével.

Beküldési cím: titoktan@titoktan.hu

"Az EMBERISÉG egyetlen esélye,
hogy a TERMÉSZET nem az emberek fejével gondolkodik.
"
(T.D.T)

- INFOSANCE
= INFOrmációs renaisSANCE társadalom....
-E
rrõl gondolkodni kell!
... Errõl beszélni kell!
... Errõl írni kell!
... Ezt megvalósítani kell!
-------------
T.Dénes Tamás

Biztonságos
I
nformációs Társadalom


I
.n
..f
..o
...r
...m
.....á
......c
.......i
........ó
...b
....i
.....z
......t
.......o
........n
.........s
..........á
...........g

...E
.....l
......m
.......é
........l
.........e
..........t
...........i

...K
.....é
......r
......d
.......é
........s
.........e
..........i

¤ A 19-20. századi magyar matematikusság mítosza (pdf)
-- (Gondolatok Dr. Czeizel Endre: Matematikusok Gének Rejtélyek címû kötetérõl)

¤ NIBEK: Nem Írhatsz BEszélhetsz Korlátlanul
-- vs. HIBEK: Hatalmi InformációBirtoklás Ellen Kriptográfia
(pdf)

¤ A terrorizmus "biztonsága" avagy a globális "harcrend" kudarca?
...
-(Gondolatok 2001. szeptember 11-e tizedik évfordulóján)

¤ 20. századi irodalmi utópia, vagy a 21. századi e-társadalom virtuális valósága?
--- (Információ)biztonság a NAGY TESTVÉR 60. éves születésnapján

¤ ECHELON (Az e-tarsadalom információ-pajzsa?)

¤ A Biztonság Konvergencia programja ("Nincs értelmes támadás értelmetlen céllal!")

¤ BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓ(S) TÁRSADALOM? (Két paradoxon egy címben)

¤ Az Internet és a globális hálózatok biztonságáról
---(Gondolatok a csomag-kapcsolt hálózatok elméletének 40. évfordulóján)

¤ Információbiztonság az e-társadalomban

¤ Kódolatlan Gondolatok Szeptember 11-e harmadik évfordulóján

¤ A GLOBÁLIS e-társadalom és a TERRORIZMUS "SZÖVETTANA"
---- (Kriptográfus gondolatok 2001. szeptember 11-e elsõ évfordulóján)

¤ A TURING-teszt az e-társadalom NAPI GYAKORLATA
---- (A. M. Turing 90. születési évfordulóján)

¤ Kempelen Farkas velünk él (A világ elsõ sakkozó, és beszélõgépe, avagy a mesterséges
---intelligencia kezdetei) (pdf)

¤ Bank-biztonság, avagy a leggyengébb láncszem

¤ Ember vagy dokumentum csere?

¤ e-világi dramaturgia

¤ e-dokumentumok biztonsága

¤ e-mber avagy egy új veszélyeztetett faj keletkezése?

¤ Információbizonytalanság az e-társadalomban
----
Közös Fiók Rendszer (C
ommon Box System), mint egy új,
-- biztonságos e-levelezési rendszer vázlata

¤ INFOSANCE (A jövõ INFOrmációs renaisSANCE társadalmának esélye)

¤ Tudásmegosztás a 21. századi e-MBER alkotta társadalmi hálózatokban
--- (Fenntartható fejlõdés az INFOSANCE-ban)

¤ Hunyadi Mátyás titka, avagy a magyar titkosírás kezdetei
--- (INFOSANCE gondolatok a Reneszánsz 2008. évében)

 

-K
...r
....i
---p
----t
----o
-----g
-----r
-----á
------f
------i
.------a

-M
--a
---t
-- -e
----m
-----a
------t
-------i
-------k
--------a

¤ Van e-választási lehetõség?! (pdf)

¤ SZTEGANOGRÁFIA (Rejtett információk rejtjelzés nélkül) (pdf)

¤ TITOK-MEGOSZTÁS

¤ DIGITÁLIS UJJLENYOMAT

¤ A DOKUMENTUMVÉDELEM problémái és új módszerei
---(A dokumentumok biztonságának "periódusos" rendszere)

¤ e-aláírás vagy d-aláírás

¤ A Public Key System és az RSA biztonsági kérdései

¤ Új eredmények az RSA kulcsok megfejtéséhez

¤ Komplementer Prímszita (pdf)

¤ A Komplementer Prímszita alkalmazása az ikerprímek számának becslésére (pdf)

¤ Az alap-Fibonacci sorozat és az általánosított Fibonacci-típusú sorozat összefüggései (pdf)

¤ Prímszámok a Fibonacci sorozatban (pdf)

¤ Piérre Fermat és a nyilvános kulcsú rejtjelzés

¤ Gráfbeli pályák és jelsorozatok kapcsolata

¤ Latin négyzetek alkalmazásai a titkosításban

¤ Latin négyzetek alkalmazásai a kísérlet tervezésben és kódolásban

¤ Latin és bûvös négyzetek a játékos alkalmazásoktól az ûrtávközlésig

 

Interjúk

¤ DIGITÁLIS CSÕLÁTÁS, vagy az információs társadalom felkiáltójelei

¤ "Meg kéne állni egy percre és elgondolkodni!"

¤ "Nem Amerikából jöttem ..." ( Pünkösti Árpád: Kék egér címû interjú kötetében )

¤ "TitokTan a médiában"

¤ Örökmozgó és UFO jelenségek egy új multistruktúra elmélet fényében
--
"Nem az a kulcskérdés, hogy milyen magyarázatot adunk rájuk, hanem az, hogy létezik-e maga a jelenség?"

Multi-struktúra
elmélet
(Rendszer-holográfia)

és

alkalmazásai

¤ A genetikai kódban megjelenõ Sd-effektus, avagy a 64-bõl 20 triplet strukturális magyarázata

¤ A tacit tudás strukturális definíciója

¤ Gondolatok a társadalomkutatás módszertanáról és oktatásáról (Társadalom-holográfia)

 
T.Dénes Tamás - Dr. Farkas János
Dr. Farkas János

¤ A sport metrikus és strukturális megközelítése (angol)

¤ SERENDIPITY: Utazás az ismeretlenbe

¤ A tudástermelés átalakulásának történeti mintái

¤ A Változás Elmélete - Az Elmélet Változása

¤ TÉZISEK az INFORMÁCIÓS / TUDÁSTÁRSADALOMRÓL

¤ TUDÁSDEFICIT és TÁRSADALOM

¤ A TUDÁSTÁRSADALOM PARADOXONJAI

¤ Az INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ETIKAI, SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEI

¤ Az "INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM" KÜSZÖBÉN

¤ Az IPARITÓL az INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMIG

¤ ELMÉLETEK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMRÓL

¤ ÚTON az IPARI TÁRSADALOMBÓL az INFORMÁCIÓ ALAPÚ TÁRSADALOM FELÉ

¤ Az "ERÕ" és az "ERÉNY" közötti szakadás, MINT a BIZALOMVESZTÉS ALAPJA

¤ A TUDÁSTÁRSADALOM és a GLOBALIZÁCIÓ SZOCIOLÓGIÁJA

¤ A TECHNIKA SZOCIOLÓGIAI FOGALMA

¤ A SZAKÉRTÕI TUDÁS TERMÉSZETE

 
Dr. Noszkay Erzsébet

¤ Az év kiváló tanácsadója 2014

¤ A rendszerszemléletû tudásmenedzsment (Pearson Kiadó, 2013) (Dénes T. recenzió)

¤ A változás és válságmenedzselés képzése (interjú: DUNA TV - Közbeszéd)

¤ A tudásmenedzsment hazai fejlõdéstörténete

¤ Gyakorlati tudásmenedzsment (interjú: Menedzser Fórum)

¤ Használhatóvá nemesíteni az elméleti eredményeket (interjú: Menedzser Fórum)

 
Vasvári György CISM

¤ Egy számítástechnikus szakmai életútja (1957-2013)

¤ Életutam "videó-szobor" (a Neumann János Számítógéptudományi Társaság bemutatja: Arcképek a magyar informatika történetébõl)

¤ Válogatott tanulmányok a vállalati biztonság témakörébõl

¤ A társadalmi és szervezeti (vállalati) biztonsági kultrúra

¤ A humán tényezõ az e-világi bankbiztonságban

 
Prószéky G. - Kis B.
¤ GLOBÁLIS TÁRSADALOM - GLOBÁLIS NYELV (a nyelvi processzorok világa)
 
Bove Eszter

¤ Kész(t)ségfejlesztés az oktatásban (Az oktatási-nevelési rendszer "ideális" modellje)

 
Vissza a MENÜ oldalra!