Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2016-10-30 9:59

T. Dénes Tamás

MultiStruktúra Memória

Élõ és Élettelen Rendszerek Egységes Multistruktúra Elmélete


Tartalomjegyzék

ELÕSZÓ

....1. A RENDSZER és JELENSÉG fogalmáról
..... ...(A filozófiai absztrakciótól az információ realitásáig)
1.1. A rendszer fogalom értelmezése
1.1.1. Csillagkép és impresszionizmus (gondolatkísérlet)
1.2. Filozófiai szintû szemléltetõ modell
1.3. A filozófiai és információs szint közötti híd
1.4. A rendszer állapota és mûködése
1.5. A struktúra«-»mûködés kölcsönhatás tétele

... 2. INFORMÁCIÓ -» ISMERET -» MEGISMERÉS
........ (A jelenségleírás és megismerés törvényei)

2.1. Az ismeret fogalma és kapcsolata a vonatkoztatási szempontokkal
2.2. A jelenségleírás fogalmi alapjai
2.3. A vonatkoztatási szempontok értéke és a jelenségleírás mértéke
2.4. A különösek és kivételek törvényei a megismerési folyamatban
...
2.5. A kumulativitás strukturális fogalma
2.5.1. A kumulativitás matematikai leírása
2.5.2. A megismerési folyamat struktúrájának elemzése
2.5.3. Az ideális megismerési folyamat és a hatékonysági mutató

2.6. A megismerési folyamat "periódusos rendszere" (MPR)
2.6.1. A tanulás tipizálása MPR-ben (gondolati epizód)
2.6.2. A Problémamegoldó gondolkodás Periódusos Rendszere (PPR)
2.6.3. A kreativitás és intuíció fogalma PPR-ben (gondolati epizód)


2.7. Az igazság és konvergencia kritérium ekvivalenciája a megismerésben
2.7.1. A kumulativitás és a megismerési folyamat konvergenciája
2.7.2. A konvergencia és igazság kritériumok vizsgálata véges megismerési folyamatoknál
2.7.3. Megismerési stratégia kialakítása a megerõsítési struktúra alapján
2.7.4. Megjegyzések az alkalmazásról

....3. AZ ÉLÕ RENDSZEREK ÁLTALÁNOS TÖRVÉNYEI
3.1. A Multistruktúra Tároló matematikai modellje (Multistructure Memory: MsM)
3.1.1. Struktúrák beépülése MsM-be

3.2. A fejlõdés strukturális fogalma és definíciója (rendszerek bonyolultsága és stabilitása)
3.2.1. A fejlõdés fogalmi kritériumai
3.2.2. Rendszerek strukturális bonyolultsága
3.2.3. Rendszerek strukturális stabilitása
3.2.4. A fejlõdés strukturális definíciója

3.3. RENDSZER «-» ELEM átmenet, avagy élettelen vagy élõ rendszer?
...... (A multistrukturálódás törvénye)
3.3.1. Az élõ rendszerek változatossága (a k-szintû multistruktúrák száma)
3.3.2. Az élettelen és élõ rendszerek struktúraspecifikumai
3.3.3. A társadalom, mint az élõ rendszer szinonímája (gondolati epizód)

3.4. Az Sd-effektus, mint univerzális rendszer-törvény (élettelen és élõ mûködés)
3.4.1. Struktúradifferencia MsM-ben
3.4.2. Élettelen és élõ mûködés
3.4.3. A genetikai kódban megjelenõ Struktúradifferencia, avagy a 64-bõl 20 triplet strukturális magyarázata (gondolati epizód)

3.5. Struktúratér és struktúraenergia
..... (A struktúramegmaradás tétele, mint a megmaradási törvények általános elmélete)
3.5.1. Az Sd-szám mint távolság a struktúratérben
3.5.1.1. Egységes vonatkoztatási rendszer MsM-ben
3.5.1.2. A világegyetem, mint multistruktúratér (gondolati epizód)

3.5.2. A struktúraenergia (S-energia)
3.5.2.1. Adott multistruktúra-szinten az S-energia növekedése korlátos
3.5.2.2. S-energiák additív törvénye

3.5.3. A struktúratömeg (S-tömeg)
3.5.3.1. Klasszikus tömeg fogalmak és paradoxonok
3.5.3.2. S-energia=S-tömeg ekvivalencia tétel
3.5.3.4. S-tömeg-»S-energia kvantitatív átszámítási törvény
3.5.3.5. Az E=mc2 strukturális általánosítása MsM-ben

3.5.4. A struktúraerõ(hatás)
3.5.4.1. A kölcsönhatás specialitása (gondolat ébresztõ!)
3.5.4.2. A gravitáció, mint S-erõtér (gondolati epizód)
3.5.4.2.1. A gravitáció klasszikus (metrikus térbeli) elméleti megközelítései
3.5.4.2.2. Egyesítõ elméletek a metrikus térben
3.5.4.3. A metrikus térbeli EGYSÉGES TÉRELMÉLET problémájának pontos megfogalmazása MsM-ben

3.5.5. Az energiamegmaradás multistrukturális elmélete
3.5.5.1. Aréna modell (gondolatkísérlet az általános energiamegmaradásról)
3.5.5.2. Aréna modell az MsM multistruktúratérben
3.5.5.3. "Örökmozgó", avagy MsM-bõl "kicsatolt" energia (gondolati epizód)

3.5.6. Metrikus és strukturális REND

3.5.7. Strukturális egyensúly MsM-ben
3.5.7.1. Tükör-gráf "termosztát" (gondolat ébresztõ!)

3.5.8. Konvergencia törvény a multistruktúratérben (A véges halmaz és struktúra modell alapvetõen eltérõ természete)
3.5.8.1. Ismeretelméleti következtetések
3.5.8.2. A világ MsM-nek dolgozik (Romlanak az emberiség intellektuális és érzelmi képességei?)

3.6. A struktúraidõ mint rendszertulajdonság
3.6.1. A metrikus térbeli lineáris-idõ
3.6.2. Struktúraidõ (Structure Time: ST)
3.6.2.1. A Planck-idõ, avagy a négydimenziós téridõ-Univerzumnak megfeleltethetõ MsM multistruktúratér (gondolati epizód)
3.6.2.2. A táguló világegyetem, mint a struktúratér speciális esete (gondolati epizód)

3.6.3. Sebesség a multistruktúratérben
3.6.3.1. A struktúrasebesség szélsõértékei MsM-ben

3.6.4. Impulzus (lendület), munka és teljesítmény a multistruktúratérben
3.6.5. Struktúraidõ függvény
3.6.6. A Strukturálódás Periódusos Rendszere (SPR) a struktúraidõ rendje

3.6.7. Órák a multistruktúratérben
3.6.7.1. A lineáris óra
3.6.7.2. Strukturális órák
3.6.7.2.1. A pók órája a pókháló
3.6.7.2.2. Az intuitív óra
3.6.7.2.3. Az intuíció matematikai leírása MsM-ben
3.6.7.2.4. Példa az intuíció alkalmazására a problémamegoldásban

3.6.8. Az Idõmegmaradás törvénye
3.6.9. A lassuló idõ törvénye (a fejlõdõ rendszerek öregedése)
3.6.10. Idõparadoxon (sajátidõk metszetében)

3.6.11. Egyidejûség és "ikerparadoxon"
3.6.11.1. Egyidejûség a téridõben
3.6.11.2. Egyidejûség MsM-ben

3.6.12. Növekedés fejlõdés nélkül (A kvantitatív rendszer-modellezés csapdája)
3.6.12.1. Virtuális agárverseny effektus, avagy a globalizáció MsM-ben (gondolati epizód)

3.7. Az evolúció strukturális fogalma, definíciója és törvényei MsM-ben
3.7.1. Az evolúció elméletének "titkos" elõfutárai
3.7.2. Az evolúció fogalmi kritériumai (szelekció, mutáció, replikáció)
3.7.3. Az evolúció strukturális definíciója (Evolúció Strukturális Periódusos Rendszere: ESPR)
3.7.3.1. A Problémamegoldás Periódusos Rendszere (PPR)
3.7.3.1.1. A kreativitás és intuíció fogalma PPR-ben (gondolati epizód)
3.7.3.2. A szaporodás leírása MsM-ben
3.7.3.2.1. Osztódás
3.7.3.2.2. Új multistruktúra szint
3.7.4. Az evolúció törvényei MsM-ben
3.7.5. A világ MsM-nek dolgozik

..4. Az MsM-gráfok MATEMATIKÁJA
4.1. A gráf-fogalom evolúciója
4.2. Mûveletek MsM-gráfokkal
4.3. Alapvetõ definíciók
4.4. Alapvetõ tételek

MELLÉKLETEK
M1. Matematikai alapdefiníciók és tételek
M2. A rendszer-hologram mint MsM (a rendszer-holográfia matematikai modellje)
M3. A hálózatelmélet beágyazása a Multistruktúra Elméletbe (MsM-be hálózva)
M4. A sakkjáték multistrukturális modellje (Strukturális gondolkodás a sakkban)

Irodalomjegyzék

Névmutató

Tárgymutató