ASZTALFIÓK

 

Már a MAgyar rendszerváltás korai 1990-es éveiben hanyatlani kezdett a tudomány, főleg a társadalomtudományok iránti érdeklődés.
A politika számára elegendő volt a primitív módszertannal végzett közvéleménykutatás.
A tudományos eredmények, amelyek a társadalom törvényszerűségeinek feltárására irányulnak, a kézi vezérlésű politika közellenségeivé váltak!

Nem csoda, hogy a tudományos publikálás fórumai, a tudományos folyóiratok száma financiális okokból egyre csökkent. … Sajnos ez a tendencia napjainkban is tart!

A jelentős társadalmi, gazdasági és egyéb szakmai döntések, tudományosan megalapozatlanul, személyes politikai és gazdasági érdekeltségek, személyes kapcsolatok (ismerettségek) alapján történnek.

 

Eme jelenség kompenzálására támadt az ötletünk az 1990-es évek elején, Babics László szociológus kollégámmal, hogy alapítunk egy ASZTALFIÓK című folyóiratot.
Célunk az volt, hogy a tudományos kutatók (főleg a társadalomtudomány területéről), akiknek jobb sorsra érdemes gondolatai, kutatási eredményei, publikálási lehetőség híján az „asztalfiókban” maradtak, publikációs fórumra találjanak. … De anyagi erőforrás hiányában az ötletünk ÖTLET maradt.

 

Azonban nem sokkal az ezredforduló után, 2002-ben a Bagolyvár Könyvkiadónál megjelent a titkosítás kisenciklopédiájának, a TitokTan Trilógiámnak első kötete.
A Kiadó tulajdonosa Doubravszky György mecénásként támogatta, hogy a kötet megjelenésével egyidőben hozzuk létre a www.titoktan.hu honlapot.
Ennek célja az volt, hogy a kornak megfelelő módon hozzáférhetővé tegye azokat a gondolatokat, információkat, „ami a TitokTan kötetekből kimaradt” terjedelmi korlátok miatt.
A honlap sikerét mutatja, hogy a www.titoktan.hu honlap 22 éve működik, egyre növekvő tartalommal (elérte a 458 ezer megtekintést)!

 

Mivel a 2010-es évek óta a honlap az én tulajdonomban van és én gondozom, szerkesztem a tartalmát is, megvalósítottam az egykori „Asztalfiók” ötletet,
és „e-világi GONDOLATOK” címmel tudományos publikációs fórumot nyitottam:
http://www.titoktan.hu/e_vilagi_gondolatok.htm

 

Hasonló cél vezetett, a "Könyv-tár" oldal létrehozásánál: http://www.titoktan.hu/konyv_tar.htm ,
amelyben a tudománytörténet, sőt a kultúrtörténet nagy gondolkodóinak nehezen hozzáférhető műveit gyűjtöttem össze (értelmező kommentárokkal ellátva).


T.DénesT.