Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2018-02-14 19:13

Állampolgári Engedetlenség (törvényesen?!)

Ha bizonyos törvényeket TÖMEGESEN NEM TARTUNK BE,
azzal megakadályozhatjuk, hogy a hatalom
ÕRÜLT TÖRVÉNYEKET tartasson be velünk.

Néha ugyanezt érjük el azzal,
ha az õrült törvényeket tömegesen betartjuk!

Ajánló: T.Dénes T.

03. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajon miért NEM CSODÁLKOZUNK azon, hogy az orbán kormány sunyi módon az "ellenzékre" tolja a felelõsséget?
... és NEM ISMERI BE, hogy nem "kihátrálásról" van szó, hanem az EDDIG MEG SEM KÉRDEZETT NÉP szólalt meg!

Azok az EMBEREK, akik már a kezdetektõl tudták,
hogy MAgyarországon az emberek millióinak egészségére, oktatására, a családok jobb megélhetésére KELL KÖLTENI ezer milliárd forintokat,
NEM a viktátor 2-3 hetes olimpiai szórakozására!

Nem csodálkozunk orbánék gerinctelenségén,
SÕT, ez sem csökkenti az örömünket,
hogy végre SIKERÜLT A VALÓDI ÖSSZEFOGÁS egy közös ügy érdekében!

orbán viktor kénytelen VISSZAVONNI egykori kijelentését, miszerint: "A nép nem lehet ellenzékben."
DE BIZONY!
MAgyarországon (Orbániában) a NÉP ELLENZÉKBEN VAN!


... így hát NE ÁLLJUNK MEG, mert már csak egy NAGY lépést kell tennünk,
az ORSZÁGOS POLGÁRI ENGEDETLENSÉGI TÖMEGMOZGALMAKIG,
amelyek nem csak egy pályázatot, hanem ...
az EGÉSZ KORMÁNYT ELSÖPÖRHETIK!!!

Kattints a képre!

02. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Még 2016-ban sincs minden veszve!

Akik nem éltek 2015. december 31-ig az alábbi Figyelem! felhívásban leírt lehetõséggel
(és nem cserélték le a hagyományos személyi igazolványra a régit), azoknak is
VAN MÉG egy kiskapu, hogy NE RABOSÍTSÁK õket az e-kártyával!

Ugyanis a lakcímkártya nem jár le, tehát sosem kell cserélni,
és akinek van jogosítványa, annak egyáltalán NEM KELL személyit kiváltani,
mert a jogosítvány a lakcímkártyával alkalmas a személy azonosításra!
Így, ha lejár a régi személyi igazolványa, de van érvényes jogosítványa,
akkor használhatja azt és a lakcímkártyát, amikor személyazonosságát kell igazolnia!Figyelem!
A tömeges rabosítás, azaz az állampolgári e-kártya elkerülése 2025-ig!
10 évre MINDENKI biztosíthatja, hogy NE KELLJEN a 2016. január 1-tõl felmenõ rendszerben bevezetésre kerülõ
állampolgári e-kártyát kiváltania, ha MOST (még 2015-ben!) kicserélteti a személyi igazolványát 1.500 forintért!

BÁRKI MEGTEHETI (én és a családtagjaim már megtettük!),
csupán a Kormányhivatalnál bejelenti, hogy a jelenlegi személyi igazolványa megrongálódott
(ez könnyen "megtörténhet"!!!).
Így kicserélik egy újra, ami 10 évig érvényes!

Ezzel 2025-ig megoldotta a problémát, addig meg sok minden megtörténhet.
Talán a döntéshozók is fontosnak tartják majd, hogy biztosítsák
az
állampolgárok információs önrendelkezési alkotmányos jogát!

Ez egyfajta POLGÁRI ENGEDETLENSÉGI MOZGALOM lehet, ha MINDENKI szól a környezetében levõknek,
a családtagoknak, hogy bármikor jár le a most még érvényes szem.igazolványa, még 2015-ben cseréltesse ki!!!

01. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Konzultációs Kérdõívek és hasonló állami zaklatások személyes letiltása!

Minimális idõráfordítással, teljesen ingyenesen, örökre letiltható bármilyen "nemzeti konzultációs" kérdõív személyes címre való kiküldése!
Erre MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRNAK a magyar törvények BIZTOSÍTANAK JOGOT, csak élni kell vele!

Ha tömegesen élünk e lehetõséggel,
akkor törvényesen ÉRTELMETLENNÉ TEHETÕK a "nemzeti konzultációs kérdõívek",
hiszen NEM LESZ KIVEL "konzultálni"!

(Nem mellékes eredménye ennek a LETILTÁSNAK, hogy ezzel a nem állami marketing és egyéb célú kéretlen kérdõívek kiküldését is letiltjuk,
vagyis a név és lakcím adataink biztosan nem kerülhetnek illetéktelen címlistákba!)
Kipróbáltam, mûködik! én már ezt a "bevándorlásos" förmedvényt sem kaptam meg!

Segítségképpen íme az eljárás pontos leírása és a jogszabályi környezet
(szó szerinti idézet a KEKKH=Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapjáról http://www.kekkh.gov.hu/hu/adatletiltas )
:

Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek harmadik fél számára
· közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
· piackutatás
· tudományos kutatás
· közvélemény kutatás céljából.

Jogosultak köre
Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. A korlátozottan cselekvõképes személy saját nevében, a cselekvõképtelen személy törvényes képviselõje útján járhat el.


Hol intézhetõ
Az adatletiltási kérelem benyújtható
· személyesen vagy meghatalmazott útján: a polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó vagy annak visszavonását megteheti bármely fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervnél (a továbbiakban: központi szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala).
· postai úton írásban: ajánlott levélben is megteheti bármely fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervnél (a továbbiakban: központi szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: 1450 Budapest, Pf.: 81. postafiók címen).
· elektronikusan: a www.magyarorszag.hu portálon, személyes ügyfélkapun keresztül
· külföldön élõ magyar állampolgár esetén: külképviseleten


Szükséges iratok
Szükséges iratok személyesen történõ elõterjesztés esetén:
· személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
(személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetõi engedély, útlevél)
· lakcímigazolvány
· eredeti vagy hitelesített meghatalmazás képviseleti eljárás esetén

A kérelmet a következõ adattartalommal kell elõterjeszteni:
· családi neve és utóneve
· anyja születési családi neve és utóneve
· a személyazonosító igazolványban, illetve lakcímigazolványában szereplõ
o lakóhelye (állandó lakcím)
o tartózkodási helye (ideiglenes lakcím)
· személyi azonosítója (személyi szám)
· a kérelmezõ (törvényes képviselõ) aláírása
· a fentieken túl a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom.


Költségek
Adatainak letiltása díj- és illetékmentes.

Ügyintézési idõ

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül gondoskodik.
A külföldön élõ magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidõ két hónap.


Érdemes tudni
A személyiségi jogok védelmének biztosítékaként a polgár személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében jogosult:
· korlátozni vagy megtiltani a róla nyilvántartott adatok kiadását
· valamint a tilalommal érintett adat kiadására eseti engedélyt is adhat
Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthetõ:
· ha azt törvény, nemzetközi szerzõdés, vagy viszonosság elõírja
· illetve ha a kérelmezõ az adatok felhasználásához fûzõdõ jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja
A gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmek esetében a fent leírtakon túlmenõen megállapított további korlátozás szerint:
· az újszülött adatairól csak a nyilvántartásba vételét követõ 90 nap elteltét követõen szolgáltatható adat
Az adatletiltás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történõ adatszolgáltatás teljesíthetõségét érinti, az üzenettovábbításra, értesítésre nem vonatkozik, mert ezekben az esetekben a címzettek személyes adatait, lakcímét a nyilvántartás szervei nem adják ki, csak az üzenetet, értesítést postázzák a nyilvántartásban szereplõ lakcímére.

Az adatletiltás ténye

· a direkt marketing,
· piackutatás,
· tudományos kutatás
· és közvélemény kutatás
céljából történõ név- és lakcímadatokról való adatszolgáltatások körébõl zárja ki az illetõ polgárt.
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatállományán átvezetett adatletiltás más nyilvántartásokra nem vonatkozik, így a választói névjegyzékre sem. A névjegyzék vezetését és a belõle történõ adatszolgáltatások rendjét külön törvény szabályozza.

Elektronikus ügyintézés
Az ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetõségük az adatletiltási nyilatkozat megtételére elektronikus úton:
1. lépés
A www.magyarorszag.hu portál jobb felsõ sarkában található "Belépés" funkcióra kattintva jelentkezzen be az ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.
2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhetõ ügyek" menüpontra, majd a megjelenõ listából válassza ki az "Adatszolgáltatás letiltása és visszavonása" almenüpontot és kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra.
3. lépés
Válasszon az adatszolgáltatás letiltása vagy a tilalom visszavonása funkciók közül, és menjen "Tovább".
4. lépés
Töltse ki a megjelenõ Adatlapot és indítsa el az ügyet.
5. lépés
Az ügy elindítása után a kérelem érkeztetésérõl (majd az eljárás lezárásáról is) ügyfélkapu regisztrációkor megadott e-mail címen értesítést kap.

Jogszabályok
o 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl
o 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
o 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetõleg értesítésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról
o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
o 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben

Vissza az elõzõ oldalra!