Fél az Ország (YouTube-on!)
Országos Varázsló a YouTube-on!
Próbálom leírni, suttogni, ... kiáltani nektek,
hogy "odafönn" minket SEMMIBE VESZNEK!
S amíg működik a fidesz propagandamédia,
hatalmon marad az ORBÁN VIKTORÁCIA!

(TDT)


A TÁRSADALMI KRÍZIS jelző "barométere" a deviáns viselkedésformák,
pl. az öngyilkosságok megnövekedése

Egy diktatorikus társadalomban a közös értékek, normák meggyengülnek, a társadalom szabályozó hatása nem érvényesül,
pl. ha az egyén úgy látja, hogy csak helytelen eszközökkel érhet el megfelelő életkörülményeket, életminőséget!

A TÁRSADALMI ANÓMIA ("nem megfelelés") fogalmát E. Durkheim (1858-1917) vezette be a devianciaelméletében (1897):
"A társadalmilag elfogadott értékek és a megvalósulásukra rendelkezésre álló eszközök korlátozottsága közötti konfliktusokat
az egyének sokszor képtelenek feloldani, így a társadalmi szabályokat és normákat megkerülik, elutasítják azokat.
Az egyén és társadalom ilyen súlyos konfliktusának egyik deviáns "megoldási" viselkedésformája az ÖNGYILKOSSÁG."
(E. Durkheim: Az Öngyilkosság, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1982.)

Tehát, a társadalmi krízisek jól érzékelhető jelző "barométere" a deviáns viselkedésformák, pl. az öngyilkosságok megnövekedése.
Magyarországon amúgy is az egyén súlyos konfliktusmegoldási rangsorában előkelő helyet foglal el az ÖNGYILKOSSÁG,
így a népességarányos öngyilkosságok számában világelsők vagyunk.

Nem véletlen tehát, hogy MAgyarországon (Orbániában) az öngyilkossági statisztikákat
(sok más negatív jelenség mellett, mint pl. a szegénységi mutatók) TITKOLJÁK!
Sőt, mivel az anómia elmélet világossá teszi,
hogy a deviáns viselkedésformák növekedéséből TÁRSADALMI KRÍZISRE lehet következtetni,
a viktatúra nem csak társadalomtudomány-ellenességgel reagál, hanem látszatintézkedésekkel
igyekszik elfedni a krízis látszatát is (pl. iskola rendőrség, nemzeti konzultáció)!

(TDT)

"ÖNGYILKOS" LETT Bogdán László - Cserdi polgármestere (2020. július 14.)

Öngyilkos lett Nánási László, Bács-Kiskun megye volt főügyésze (2020. augusztus 2.)

MAgyarország (Orbánia) 2020.---------- T.Dénes T. (www.titoktan.hu/kapcsolat)