Az álom vegytintája …


Az álom bizony olyan,
mintha …
tollamból dõl a tinta,
de a papír mind eltûri,
pedig tudom el fog tûnni.
Míg leírom, …
amíg látom,
betûzöm a boldogságom.

Pattog, perceg tollam hegye,
kiszáradt a kalamáris.
Fogytán a tinta,
szálkás a papír,
ujjamat sérti már a tollszár is.

De az álom vegytintája,
emlékpapíron hagy csak nyomot.
S éji koromfeketével
az emlékpapírra rója,
amit nappal …
koromsötéten gondolok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.Dénes T.