AKÁR ...
Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza a bloGondolatok oldalra!
Utolsó frissítés: 2019-09-18 6:46

Üzenet
gyermekeimnek ...

Egyetlen csók ...

 

EGY + EGY = EGY !

0. »
MESÉLNÉK ...
(Az élet meséje)
Az itt olvasható versekhez nem rendeltem dátumot,
mert bízom abban,
hogy a versekbe szõtt GONDOLATOK idõtlenek.
1. »
Varázsolnék ...
2. »
Amíg ...

 

 

 

 

 

 

MINDEN

Az éji
csendet
lassan
szegre
akasztom,
...

VILÁGOS

Kisimul
a ránc
reggelre
az arcon,

...

LENNE !!!!!

Álmos
fejével
biccent
feléd
a néma

táj, ...

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

Réved
a jó, ...
és a
rossz is
már
csak
néha
fáj !

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

T.


 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

Dénes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. »
Ha virágokból ...
4. »
Fekszem az ágyon ...
5. »
Hiába!
6. »
Élni jó!
7. »
Felsír a csend
8. »
Pénz nyelte el!
9. »
Remegve szólok
10. »
Mit mondhatnék?
11. »
Én arról beszélek!
12. »
... az élet meséje
13. »
Legbölcsebb mese
(Az életet túlélni ...)

Ü Z E N E T E K

EMBER(barátaimnak)

Évszakok és Napszakok

(Tavasz, Nyár, Õsz, Tél ...
Hajnal, reggel, nappal, éj ...)

SZ E R E T E T
(Szerelem ...)
14. »

KÉRDÉSEK?

15. »
ÉVSZAKOK ...
16. »
Tavaszi fény! (Szeretni szép!)
17. »
Réved a jó ...
(Az éji csendet lassan szegre akasztom ...)
18. »
Tavasz ... (Mint a borbély ...)
19. »
Szeretni annyi ...
20. »
ÜZENET !
21. »
22. »
Egyetlen csók ...
23. »
Az emberi GONDOLAT ...
24. »
Tavaszi hangulat
25. »
Annyira szeretlek ...
26. »
GONDOLAT nélkül ...
27. »
Álomszellõ szendereg ...
28. »
Egyszer ... (állati ... mese)
26a. »
A GONDOLAT
27a. »
Csipereg sok-sok madár a kertbe'
28a. »
 
26b. »
Ezer évek óta ...
27b. »
A költészet napján (ápr. 11.)
28b. »
 
29. »
Szóerdõben
30. »
Szellõ
31. »
Az én NÕM ...
32. »
Gondolkozz ... Ó, EMBER!
33. »
Tavaszi remény
34. »
EGY meg EGY az EGY
35. »
Vak hit ... vagy Gondolat?
36. »
Tavaszi pillangó!
37. »
Egymás alkotása!
38. »
Mirõl szól az emberélet?
39. »

Tavasz van látod?
Már tavasz van!

40. »
Kicsi Tündér aludj szépen!
41. »
Különös küldönc az élet
42. »
Tavasz a természet színpadán
43. »
Hiányzol!
44. »
Az élet nem egyszerû számtan!
45. »
Májusi vasárnap
46. »
... egybeolvadunk!
47. »
Legszebb IGAZSÁG !
48. »
Szürke esõs reggel
49. »
Ha virágot adnék ...
50. »
... a legszebb fegyver !
51. »
52. »
Legkedvesebb hangom az "Sz"
53. »


Erre vigyázz jól!
54. »
Nyáréji csend
55a. »
Hajdan ...
55b. »
Nem jut át ...
(Nagy László végleg itt maradt)
55c. »
Humán kegyelem ...
55d. »
Remélt jövõ ...
"A remélt jövõ a legszebb jelen.
Mert nincs benne gyûlölet,
Mert eltûnik szépen a félelem!"

56. »
Útra való
57a. »
Forró nyár ...
58. »
Szeretetbõl lesz ...
"Fel-felcsillan benned,
szinte minden,
ami lelkednek melengetõ lenne, …
Amire vártál télen,
majd lágy tavaszi este.
Mitõl világos lesz egyszer …
a régen elsötétült emberi elme,
Midõn sûrû átok hull a restre,
és szeretetbõl lesz a legszebb kegyszer."
57b. »
Eljött ó, e forró nyári nap!
59. »
Az IDÕ elmúlik mint a gyász
60. »
Forró nyári reggel
61. »
Két hóvirág ...
62. »
A mi világunk?!
63. »
Forró nyári nap
64. »
Az e-mbernek csak játék az ÉLET!
65. »

A pirahák gondolkodása
Gondolkodás határozott számnevek nélkül!

66. »
Így hajnaltájt ...
67. »
Szomorú jövõkép ...
(Sírfelirat lesz csak, hogy SZERETTEM)
68. »

UBUNTU
"VAGYOK mert VAGYUNK"

69. »
Hajnali pillangó
70. »
Gyûlölet helyett ...
71. »
Hull a csend ...
72. »
Tücsökzene
73. »
ÉRTEM ...
74. »
Van-e értelme ennek?
75. »
... már a tücsök nem zenél
76. »
Egy marad csupán, ... a SZERELEM
77. »
A lélek ezernyi hangja ...
78. »
Ne legyen sötét (f)agyhalál!
"És hogyha a Nap leszáll,
ne legyen sötét (f)agyhalál!"
79. »
Hajnali három kívánság
80. »
Sötét szanaszéjjel ...
81. »
Virágos nappal
82. »
A reggel
83. »
Tudom ...
84. »
Hajnali zuhogás
85. »
Szeretni,... szeretni egy életen!
86. »
Bûvész
87. »
Égi háború
88. »
Igazán örülni ...
89. »
Végtelen virágoskertrõl álmodtam
90. »
91. »
Igazán hallgatni ...
92. »
Á l o m
93. »
A nyár után fázós
az õsz
94. »
Kézfogás ...
"A kézfogásra kinyújtott kezet
fogadni nehéz,
ha ökölbe szorítva várod."
95. »
Az álom vegytintája ...
96. »
Õszi hajnal ...
97. »
Éji esõ
98. »
Õrizd hát az álmod!
99. »
S íme, ... itt az õszi hajnal
100. »
Ha álmodban ...
101. »
Az alvás
102. »
Õszi reggel ...
103. »
Betakart biztos az álom
104. »
Álmomban ...
105. »
Ébred a reggel
106. »
Légy boldog!
107. »
Álmodom-é az egészet?
108. »
Õszi esõcseppek ...
109. »
Fázom!
"Fázom, mert pillantásod nem melegít,
Fázom, ha féltõ lángod már sosem hevít,
..."
110. »
Szótalan ülök ...
111. »
Õszi esõ szitál ...
112. »
Furcsa éjjel
"S mégis a nappal vakít el,
... mint a képzelet.
Vágy-meleg lelked vajon
... egyszer enyém lehet?"
113. »
Görcsös éjszaka
"Vészterhes létpercek még ezek,
Nem gondolkodok, …
csak görcsösen létezek!"
114. »
Csütörtökön ...
115. »

Ha az idõjárás nem is szép, mégis egy új reggelre ébredtünk.
Talán a Nap felkel, talán csak picit bántuk meg amit elõtte tettünk?
... Vagy rájövünk, hogy sohasem volt tökéletes MINDEN,
s folytatjuk úgy, … mintha most kezdenénk el ... INNEN.

116. »
Ott fekszik az EMBER
117. »
Õsz van ...
"S amott egy padon két öreg üldögél,
Az egyik haja õsz,
A másiké halovány, …
már-már majdnem fehér."
118. »
Örök emlék ...
"Örökre e toll vezesse fájó kezed!
Ha bármit írsz,
vagy majdan, …
Mikor rám gondolsz
és megszáll az emlékezet!"
119. »
Létlen kétharmad ...
"A legtöbb ember átalussza egyharmad életét.
Másik egyharmadban keresi meg a lét.
S a megmaradt harmad lenne az élete? ..."
120. »
Õszi látomás ...
121. »
Lobog a tûz ... ott legbelül
"... csupasz csönd ölén,
ahol zaj csak a lét, … a véges élet,
ahol minden-minden remény,
ahol soha nincsen végítélet!"
122. »

Beszélni sem kell ...

"Idõ képében néz rád a kezdet,
S csiszolt márványba vésve láthatod végedet.
Halovány, ócska, piszkos betûk ráróva: "Ez lett."
De törölni róla mégsem lehet,
ezt az egész rohadt, elcseszett,
dermedten is szép,
kihülni látszó zord életet."
123. »

E kora õszi napon ...

"Nem is gondolok arra,
hogy az idõjárás napra kész,
Évrõl-évre megismétlõdik az egész,
hogy elsárgulnak a fán a levelek,
hogy mégsem irígykedem arra,
akinél jóval kevesebbet keresek."

124. »
Négy gyertya beszélget
(a SZERETET nem egy-egy ünnepnap ...)
125. »
Szorong a lét ... (21. század)
"Szorong a lét e nyüszítõ világban,
élõsködõ emberszabású férgek rágják szét a mát,
Mint mikor a hóhér ott áll némán mögötted,
s magasra emeli pallosát."
126. »

Õszi avar ...

127. »
Legyetek jók, ... ha tudtok!
A többi nem számít ...
128. »

Vágyad többé nem a VÉG lesz!

"Hogyha gyógyultan felébredsz,
vágyad többé nem a VÉG lesz!"
129. »
Téli (nyári) idõszámítás
130. »
John Lennon: IMAGINE (eredeti video!)
(Magyar szöveg: T.Dénes T.)
128a. »
Vigyázz a jelenre!
"Hát vigyázz a jelenre,
hogy megbecsüld majdan a véget!
Ne bánd, ha mormolja magában a régi szép meséket,
és elhiszi a végtelent, … az örök élet végett!
129a. »
Januári tavasz
É N i s -
i t t -v o l t a m ...
128b. »
Uram!
131. »
Megbolondult a természet?
132. »
Kerestem én ...
133. »
Tudod-e, ... Ó, "mindenható"?
134. »
Hull a hó ...
135. »
Kérek még egy kis türelmet!
136. »
Úr-Isten
137. »


Hull a hó!
Fentrõl nagy hószemek hullnak alája,
mert odafenn a havat valaki darálja.
De nincs akkora kádja mibe beleférne,
így borulnak a fák hópuha fehérbe.

138a. »
Nekem is szükségem van rá ...
138b. »
Hajdan ...
139. »
"Isten fia"
140. »
Havas hajnal ...
141. »
Magányos verssor
142. »
Isten tévedése az élet?
143. »
Téli reggelen
144. »
Magányos reggel ...
145. »
Illanó idõ
(Lopva kérném a Jóistent ...)
146. »
Harkály úr ...
147. »

Ugye nem feledsz el?!

"A magány … olyan érzés, …
amelynek párja nincsen."
145a. »
 
146a. »
 
147a. »

A MAGÁNY ...

"A MAGÁNY az az állapot,
amikor magad maradsz temérdek gondolattal."
148. »
Te szegény kis EMBER
(... ki elhiszed, hogy létezik odafenn egy Isten)
149. »
Apró pihe havakon
150. »
Sosem maradhat szótlan
151. »
Az EMBER imája
"Tudjuk,
jóságod végtelen, szinte határtalan, …
Vigyázz hát mindre, amennyi árva van!
Tõled tanultuk,
hogy mind(ennek) ára van!"
152a. »
Fagy1 ...
153. »
Óriás árnyékom ...
152b. »
Fagy2 ...
154. »
Te vagy az EMBER teremtménye?!
"Az öreg korboncnok régen arra vágyott,
hogy egyszer felboncolja az egész világot.
Keresett hát egy jó nagy szikét,
s hozzá a létezõ világok legszebbikét, ..."
152c. »
Fagy3 ...
156. »
Kedvenc napom, minden nap ...
a HOLNAP
152d. »
Fagy4 ...
157. »
152e. »
Fagy5 ...
159. »
Medve (alul)nézet
160. »
... elérheted önmagad?!
161. »
Hóember
162. »


Fenn a világ tetején!

Csillagos-csillagos éj
(Dia vetítés)

163. »
... mért nõnek a fák
mégoly magasra?
164. »
Ha csapatban száll a varjú
165. »
A BOLDOGSÁGOT keresem ...
166. »
Amikor az ember felkel ...
167. »


Télapó vagy (Mikulás?)

168a. »
Jó lenne ÉLNI!
168b. »
Vártam ... vártam ...
168c. »
É l t e m ...
169. »
Mesebeli Nagyapó
170. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony ... Christmas
(Családi üdvözõ)
171. »
Tollamban GONDOLAT a tinta !
172. »
Képzeld el ...
173. »

Karácsony ünnepe ... Karácsony (YouTube)

174. »
Gondolkodtam - Szerettem - Éltem
175. »
A sírás és a nevetés ...
176. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony MINDENKINEK ...
177. »
Lehetnék ...
178. »
Ne írjon ...
179. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony ...
180. »
Mit ordít itt ... ?
181. »
Míg a költõ írhat verset ...
182. »
Karácsonyi ÉNEK Karácsonyi világ
183. »
... a sajtot kiénekeltem
184. »
Messze túl az ÉLETEN
185. »
Karácsonyi ÉNEK Karácsonyi ének
186. »
Lumbágómhoz szólok
187. »
Szálljon emlékekre álom
188. »
Karácsony ünnepe ... Mitõl lenne szép a karácsony este?!
189. »

Fájdalom!

190. »
191. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony esten ...
192. »
Kegyetlenül szorít ... az idõ!
193. »
Lassan már csak emlék ...
194. »
Ez a mi ünnepünk ?! ...
195. »
Elfogy az este ...
"Már nem figyel rám senki, …
Unottan lakja be öreg fiókom a szú.
Néha kérdezgetem, …
De ma már csak néhány percegés jön válaszú."
196. »
ÍGY múlik el ...
(... tán épp az én hazám!)
197. »
198. »

Voltam 20 éves én is

"
Gondolatokból szóvirágok nyíltak,
papírra róttam, vagy szóban meséltem el neked."
199. »
Lehet-e örökké ... ?
200. »

Fagyott falevél ...

201. »
Én nem mentem el ...
(e-vel és é-vel eszperenté nyelven)
202. »
Érdemes lesz ÉLNI ezér' !
203. »
Magányos levél
204. »
Már csak magammal beszélgetek
"Sértõ a kérdés,
Sértõ, a mások szaváról
bennem felötlõ önálló gondolat."
205. »
Rengeteg a Földnek piszka!
206. »
Téli remény!
207. »
Az ábrándozás nem az élet megrontója!
208. »
Reményt dúdol ...
209. »
A nyár melege vigyáz ránk télen ...
210. »
Egyszer én is fény leszek ?!
211. »

A SEMMI élet ...

212. »
Minden virág fázva remél
(Megbarnult levél a fákon ...)
213. »
VÉGre!
214. »
A terror ott ...
215. »
Hópihe
216. »

Fognám a kezed, …
de nem érem el.
Ha majd nem leszek, …
ugye velem leszel?

217. »
Vannak törpék
218. »
Ördög vigye a telet!
I d õ t l e n s é g e k
219. »
Ennyi ...
220. »
B.Ú.É.K.
221. »
A Hazakeresõk hazakeresése
(A Hazakeresõk nemzeti eposza 6 énekben)
222. »
Kis Herceg ...
223. »
 
224. »
Könnyebb ugrálni mint poloskát fogni
Egy(ügyü) soha nem látott történet
225. »
Mert a játék ...
226. »
Éjszaka és hajnal
227. »
Az asszonyi népek ...
(Lovagi eposz 3 énekben)
228. »

Még ma sincsen BÉKE!
(Könnyû lenne így szólni: "Vége!"
Lelkünkben lesz-e valaha BÉKE?)

229. »
Reggel lesz majd
230. »
Haiku(m)
231. »
Torzszülött jelen
232. »
Holnapi gond ...
233. »
Limerick (em)
234. »
Gyûlöletbe mártott félelem ...
235. »
Ködös hajnal ...
(Látom-e még a tiszta fényt?)
236. »
"Rap"egy ...
237. »

Ölelni kell, vagy gyûlölni muszáj?

VÁLASZ:
Kóczián Rudolf gyûlölet (hõs)költeményére

238. »
Napfelkelte és naplemente ...
"A napfelkelte és a naplemente
úgy hiszem kicsit rokonok."
239. »
"Rap"kedv ...
240. »

Jóbarátom!

"Jóbarátom választ várok,
emberek közt mért van árok?"

241. »

Hajnali fél négy van.
Esõcsepp koppan a párkány rezén,
mint aki azt kérdezi "hogy van?",
S nem idõz tovább,
hisz odalenn már várja az öreg föld,
Az õszi vágy,
hogy a sokszínû sárga,
tavasszal lesz még ezerszínû zöld!

242. »
"Rap"kedve ...
243. »
Csak PÉNZRÕL szól az élet?
244. »

Téli hajnal
"Nincs már éjjel, …
Hajnal sötétlik a vastag hótakaró felett.
Kinézek ablakomon,
S a téli fagy világát látom,
Megannyi ágon,
a nyáron zöldelõ lombok helyett."
245. »
246. »
Ne válaszd ...
(A pénz épül az emberre, nem az ember a pénzre!)
247. »

Zápor közeledik ...
"Zápor közeledik, zúg a szélben,
bokrok dideregnek kinn az éjben."
248. »
249. »
New York ... kávéház
250. »


251. »
252. »
Szabad vers (forma)?
253. »
254. »
255. »
256. »
257. »
258. »
259. »
260. »
261. »
262. »
263. »
Társadalmi (köz)érzetem
Vissza az elõzõ oldalra!