AKÁR ...
Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza a bloGondolatok oldalra!
Utolsó frissítés: 2024-05-23 5:59

Üzenet
gyermekeimnek ...
(Virág Gergely)

Egyetlen csók ...

 

EGY + EGY = EGY !

0. »
MESÉLNÉK ...
(Az élet meséje)
Az itt olvasható versekhez nem rendeltem dátumot,
mert bízom abban,
hogy a versekbe szõtt GONDOLATOK IDÕTLENEK.
1. »
Varázsolnék ...
2. »
Amíg ...

 

 

 


Kattints a képre!

 

 

 

MINDEN

Az éji
csendet
lassan
szegre
akasztom,
...

VILÁGOS

Kisimul
a ránc
reggelre
az arcon,

...

LENNE !!!!!

Álmos
fejével
biccent
feléd
a néma

táj, ...

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

Réved
a jó, ...
és a
rossz is
már
csak
néha
fáj !

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

T.


 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

Dénes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!

T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. »
Ha virágokból ...
4. »
Fekszem az ágyon ...
5. »
Hiába!
6. »
Élni jó!
7. »
Felsír a csend
8. »
Pénz nyelte el!
9. »
Remegve szólok
10. »
Mit mondhatnék?
11. »
Én arról beszélek!
(Virág Gergeéy)
12. »
... az élet meséje
13. »
LÉTlelet
14. »
Legbölcsebb mese
(Az életet túlélni ...)

Ü Z E N E T E K

EMBER(barátaimnak)

Évszakok és Napszakok

(Tavasz, Nyár, Õsz, Tél ...
Hajnal, reggel, nappal, éj ...)

SZ E R E T E T
(Szerelem ...)
101. »

KÉRDÉSEK?

301. »
É V SZ A K O K ...
501. »
Tavaszi fény! (Szeretni szép!)
102. »
Réved a jó ...
(Az éji csendet lassan szegre akasztom ...)
302. »
Tavasz ... (Mint a borbély ...)
502. »
Szeretni annyi ...
103. »
ÜZENET !
303. »
Tavaszi reggel
503. »
Egyetlen csók ...
104. »
Az emberi GONDOLAT ...
304. »
Tavaszi hangulat
504. »
Annyira szeretlek ...
105. »
GONDOLAT nélkül ...
305. »
Álomszellõ szendereg ...
505. »
Egyszer ... (állati ... mese)
106. »
A GONDOLAT
306. »
Csipereg sok-sok madár a kertbe'
506. »
Az egyetlen NÕ!
107. »
A megszült GONDOLAT ...
307. »
Vajon ha tavasz van ...
507. »
Anyám (Mami) ...
107a. »
307a. »
Gondolatok József Attila
születésnapján
(Költészet napja, ápr. 11.)
507a. »
107b. »
Az egyetlen emberi VAGYON!
307b. »
A költészet napján (ápr. 11.)
507b. »
108. »
Szóerdõben
308. »
Szellõ
508. »
Az én NÕM ...
109. »
Gondolkozz ... Ó, EMBER!
309. »
Tavaszi remény
509. »
EGY meg EGY az EGY
110. »
Vak hit ... vagy Gondolat?
310. »
Tavaszi pillangó!
510. »
Egymás alkotása!
111. »
Ezer évek óta ...
311. »

Tavasz van látod?
Már tavasz van!

511. »
Kicsi Tündér aludj szépen!
112. »
Különös küldönc az élet
312. »
Tavasz a természet színpadán
512. »
Hiányzol!
112a. »
312a. »
Szeszélyes ez az április!
512a. »
113. »
Az élet nem egyszerû számtan!
313. »
Áprilisi vasárnap
513. »
... egybeolvadunk!
114. »
Legszebb IGAZSÁG !
314. »
Májusi vasárnap
514. »
Ha virágot adnék ...
115. »
... a legszebb fegyver !
315. »
Szürke esõs reggel
515. »
Legkedvesebb hangom az "Sz"
116. »


Erre vigyázz jól!
316. »
Nyáréji csend
516. »
Hajdan ...
517. »
Nem jut át ...
(Nagy László végleg itt maradt)
518. »
Humán kegyelem ...
519. »
Remélt jövõ ...
"A remélt jövõ a legszebb jelen.
Mert nincs benne gyûlölet,
Mert eltûnik szépen a félelem!"

117. »
Útra való
317. »
Forró nyár ...
520. »
Szeretetbõl lesz ...
"Fel-felcsillan benned,
szinte minden,
ami lelkednek melengetõ lenne, …
Amire vártál télen,
majd lágy tavaszi este.
Mitõl világos lesz egyszer …
a régen elsötétült emberi elme,
Midõn sûrû átok hull a restre,
és szeretetbõl lesz a legszebb kegyszer."
318. »
Eljött ó, e forró nyári nap!
118. »
Legyen a SZÉPSÉG az ÉRTÉK!
319. »
Forró nyári reggel
521. »
Két hóvirág ...
119. »
A mi világunk?!
320. »
Forró nyári nap
522. »
Az e-mbernek csak játék az ÉLET!
120. »

A pirahák gondolkodása
Gondolkodás határozott számnevek nélkül!

321. »
Így hajnaltájt ...
523. »
Szomorú jövõkép ...
(Sírfelirat lesz csak, hogy SZERETTEM)
121. »

UBUNTU
"VAGYOK mert VAGYUNK"

322. »
Hajnali pillangó
524. »
Gyûlölet helyett ...
122. »
Mirõl szól az emberélet?
323. »
Tücsökzene
525. »
ÉRTEM ...
123. »
Van-e értelme ennek?
324. »
... már a tücsök nem zenél
526. »
Egy marad csupán, ... a SZERELEM
124. »
A lélek ezernyi hangja ...
325. »
Ne legyen sötét (f)agyhalál!
"És hogyha a Nap leszáll,
ne legyen sötét (f)agyhalál!"
527. »
Hajnali három kívánság
125. »
Sötét szanaszéjjel ...
326. »
Virágos nappal
528. »
A reggel
126. »
Tudom ...
327. »
Hajnali zuhogás
529. »
Szeretni,... szeretni egy életen!
127. »
Bûvész
328. »
Égi háború
530. »
Igazán örülni ...
128. »
Hull a csend ...
329. »
 
531. »
Sokáig vágytam
129. »
 
330. »
 
532. »
130. »
SZERETNÉK ...
331. »
A nyár után fázós az õsz
533. »
Igazán hallgatni ...
131. »
Á l o m
332. »

534. »
Kézfogás ...
"A kézfogásra kinyújtott kezet
fogadni nehéz,
ha ökölbe szorítva várod."
132. »
Az álom vegytintája ...
333. »
Õszi hajnal ...
535. »
Éji esõ
133. »
Õrizd hát az álmod!
334. »
S íme, ... itt az õszi hajnal
536. »
Ha álmodban ...
134. »
Az alvás
335. »
Õszi reggel ...
537. »
Betakart biztos az álom
135. »
336. »
Ébred a reggel
538. »
Légy boldog!
136. »
Álomszéli kiskertemben ...
"Hááááááááááát, így esett a mesébe'.
Vajon a valóságban mi lenne a történet vége?!"
337. »
Õszi esõcseppek ...
539. »
Fázom!
"Fázom, mert pillantásod nem melegít,
Fázom, ha féltõ lángod már sosem hevít,
..."
137. »
GONDOLD MEG EMBER!
(Kicsiny léket kapott hajón utazunk.
Csendben fogad be a tenger,
még fulladozunk, …
még kiáltás helyett csak tátogunk. ...)
338. »
Õszi esõ szitál ...
540. »
Furcsa éjjel
"S mégis a nappal vakít el,
... mint a képzelet.
Vágy-meleg lelked vajon
... egyszer enyém lehet?"
138. »
Jelenetek a sakktáblán!
(Matt, vagy patt, néhány bábu árán!?)
339. »
Csütörtökön ...
541. »

Ha az idõjárás nem is szép, mégis egy új reggelre ébredtünk.
Talán a Nap felkel, talán csak picit bántuk meg amit elõtte tettünk?
... Vagy rájövünk, hogy sohasem volt tökéletes MINDEN,
s folytatjuk úgy, … mintha most kezdenénk el ... INNEN.

139. »
Ott fekszik az EMBER
340. »
Õsz van ...
"S amott egy padon két öreg üldögél,
Az egyik haja õsz,
A másiké halovány, …
már-már majdnem fehér."
542. »
Örök emlék ...
"Örökre e toll vezesse fájó kezed!
Ha bármit írsz,
vagy majdan, …
Mikor rám gondolsz
és megszáll az emlékezet!"
140. »
Létlen kétharmad ...
"A legtöbb ember átalussza egyharmad életét.
Másik egyharmadban keresi meg a lét.
S a megmaradt harmad lenne az élete? ..."
341. »
Õszi látomás ...
543. »
Lobog a tûz ... ott legbelül
"... csupasz csönd ölén,
ahol zaj csak a lét, … a véges élet,
ahol minden-minden remény,
ahol soha nincsen végítélet!"
141. »

Beszélni sem kell ...

"Idõ képében néz rád a kezdet,
S csiszolt márványba vésve láthatod végedet.
Halovány, ócska, piszkos betûk ráróva: "Ez lett."
De törölni róla mégsem lehet,
ezt az egész rohadt, elcseszett,
dermedten is szép,
kihülni látszó zord életet."
342. »

E kora õszi napon ...

"Nem is gondolok arra,
hogy az idõjárás napra kész,
Évrõl-évre megismétlõdik az egész,
hogy elsárgulnak a fán a levelek,
hogy mégsem irígykedem arra,
akinél jóval kevesebbet keresek."

544. »
Négy gyertya beszélget
... avagy a SZERETETNEK nincs egy-egy ünnepnapja!
142. »
Szorong a lét ... (21. század)
"Szorong a lét e nyüszítõ világban,
élõsködõ emberszabású férgek rágják szét a mát,
Mint mikor a hóhér ott áll némán mögötted,
s magasra emeli pallosát."
343. »

Õszi avar ...

545. »
Legyetek jók, ... ha tudtok!
A többi nem számít ...
143. »


Engem Érdekel! (2023)
"Engem érdekel,
ha a felsõ kevesekre nézek, …
Hogy mitõl gazdagok?
Hogyan szereztek pénzet?!
"

344. »
Esõcsepp hadsereg ...
546. »
143a. »
Nézem a NÉPET ... (2020)
"Nézem a NÉPET, …
ahogy szelleme médiamosottan sötétlik e tûzõ nyári napon!
Míg föntrõl málik, csorog le az erjedt enyészet,
e bágyadt hõségben forr a dalom!
"
344a. »


Egész éjjel sûrûn szemetel az esõ.
Koppannak a cseppek, …
fényesen csillog a háztetõ.


546a. »
144. »


Sötétség honol ... (2021)
"Sötétség honol az éji égen.
Békére, fényre vágyunk már tíz éve, … régen!"

345. »
Õszi falevél ...
547. »
145. »

Hogyha az EMBEREK félnek ... (2021)
"Hogyha az emberek félnek,
nem csak fáj, de meghal az ének!"
346. »
Õszi GONDOLAT ...
548. »
146. »

Vágyad többé nem a VÉG lesz!

"Hogyha gyógyultan felébredsz,
vágyad többé nem a VÉG lesz!"
347. »
Téli (nyári) idõszámítás
549. »
John Lennon: IMAGINE (eredeti video!)
(Magyar szöveg: T.Dénes T.)
147. »

Vigyázz a jelenre!

"Hát vigyázz a jelenre,
hogy megbecsüld majdan a véget!
Ne bánd, ha mormolja magában a régi szép meséket,
és elhiszi a végtelent, … az örök élet végett!
348. »
Januári tavasz
É N i s -
i t t -v o l t a m ...
148. »
Uram!
349. »
Megbolondult a természet?
701. »
Van énnékem mindenféle
GONDOLATOM ...
149. »
Tudod-e, ... Ó, "mindenható"?
350. »
Hull a hó ...
702. »
Kérek még egy kis türelmet!
150. »
Úr-Isten
351. »


Hull a hó!
Fentrõl nagy hószemek hullnak alája,
mert odafenn a havat valaki darálja.
De nincs akkora kádja mibe beleférne,
így borulnak a fák hópuha fehérbe.

703. »
Nekem is szükségem van rá ...
704. »
Hajdan ...
151. »
"Isten fia"
352. »
Havas hajnal ...
705. »
Magányos verssor
152. »
Isten tévedése az élet?
353. »
Téli reggelen
706. »
Magányos reggel ...
153. »
Illanó idõ
(Lopva kérném a Jóistent ...)
354. »
Harkály úr ...
707. »

Ugye nem feledsz el?!

"A magány … olyan érzés, …
amelynek párja nincsen."
154. »


HAJDANÁBA' ...

" S ha ma a gondolat,
a régi korok megkopott útját járja,
Csak mosolygós emlék már,
ahogy a bazaltkõ korzón kopogott a lovak patája,
ahogy a lócitromból felszállt a pára,
s ahogy elegáns volt sok napernyõs dáma,
… Hajdanába’!"

355. »

Örüljek tán, hogy hull a hó?
Öreg embernek HULLA JÓ!

708. »

A MAGÁNY ...

"A MAGÁNY az az állapot,
amikor magad maradsz temérdek gondolattal."
155. »
Te szegény kis-EMBER
(... ki elhiszed, hogy létezik odafenn egy Isten)
356. »
Apró pihe havakon
709. »
Sosem maradhat szótlan
156. »
Az EMBER imája
"Tudjuk,
jóságod végtelen, szinte határtalan, …
Vigyázz hát mindre, amennyi árva van!
Tõled tanultuk,
hogy mind(ennek) ára van!"
357. »
Fagy1 ...
710. »
Óriás árnyékom ...
358. »
Fagy2 ...
157. »
Te vagy az EMBER teremtménye?!
"Az öreg korboncnok régen arra vágyott,
hogy egyszer felboncolja az egész világot.
Keresett hát egy jó nagy szikét,
s hozzá a létezõ világok legszebbikét, ..."
359. »
Fagy3 ...
711. »
Kedvenc napom, minden nap ...
a HOLNAP
360. »
Fagy4 ...
158. »

ÉRDEKEK éneke!
"Megannyi mesén nõl fel a gyermek,
s a meséken még mind ábrándozni mernek!
És mire felnõtté válik az ifjú termet,
az álmok helyett, … az ÉRDEKEK nyernek!"
361. »
Fagy5 ...
712. »
Medve (alul)nézet
159. »
... elérheted önmagad?!
362. »
Hóember
713. »


Fenn a világ tetején!

Csillagos-csillagos éj
(Dia vetítés)

160. »
... mért nõnek a fák
mégoly magasra?
363. »
Ha csapatban száll a varjú
714. »
A BOLDOGSÁGOT keresem ...
161. »
Amikor az ember felkel ...
364. »


Télapó vagy (Mikulás?)

715. »
Jó lenne ÉLNI!
716. »
Vártam ... vártam ...
717. »
É l t e m ...
162. »
Mesebeli Nagyapó
365. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony ... Christmas
(Családi üdvözõ)
718. »
Tollamban GONDOLAT a tinta !
163. »
Képzeld el ...
366. »

Karácsony ünnepe ... Karácsony (YouTube)

719. »
Gondolkodtam - Szerettem - Éltem
164. »
A sírás és a nevetés ...
367. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony MINDENKINEK ...
720. »
Afféle írástudó utód vagyok
165. »
Ne írjon ...
368a. »

Boldog karácsonyt!
(akrosztichon)

721a. »
Lehetnék ...
368b. »
Boldog karácsonyt
és Boldogabb Újévet!
721b. »
Mit ordít itt ... ?
368c. »
Karácsony és Újév!
"Ha lennének kedves kis angyalok,
ha Isten lennék, ... ki nem vagyok ..."
721c. »
... a sajtot kiénekeltem
166. »
Míg a költõ írhat verset ...
369. »
Karácsonyi ÉNEK Karácsonyi világ
722. »
Lumbágómhoz szólok
167. »
KÖZérzetem ...
370. »
Karácsonyi ÉNEK Karácsonyi ének
723. »


Visszakaptam a tisztánlátásom!

(szürkehályog mûtét 2020.01.13)

168. »
Szálljon emlékekre álom
371. »
Karácsony ünnepe ... Mitõl lenne szép a karácsony este?!
724. »

Fájdalom!

169. »
Közös GONDOLAT ...
" Mert belõle újra és újra KÉRDÉSEK lesznek,
amitõl (gyûlölet helyett) …
az emberek BOLDOGOK lesznek!"
372. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony ...
725. »
Kegyetlenül szorít ... az idõ!
169a. »

A GOND olyan ...

" És ha majdan megkérdez gyermekem,
hogy apám "Egykor mit üzentél nekem?"
A válaszom csak az legyen:
"A gondokat bizony, …
mindig legyõzi az értelem!"
372a. »
Karácsony ünnepe ... Karácsony esten ...
725a. »
Egy vízhajtónyi vágy ...
169b. »
Villámlás!
" A villám, mint a fényesre csiszolt elme,
világosságot gyújt a végtelenbe'!"
372b. »
Ez a mi ünnepünk ?! ...
725b. »
Görcsös éjszaka
"Vészterhes létpercek még ezek,
Nem gondolkodok, …
csak görcsösen létezek!"
170. »
Lassan már csak emlék ...
373. »
726. »
Elfogy az este ...
"Már nem figyel rám senki, …
Unottan lakja be öreg fiókom a szú.
Néha kérdezgetem, …
De ma már csak néhány percegés jön válaszú."
171. »
ÍGY múlik el ...
(... tán épp az én hazám!)
374. »
727. »

Voltam 20 éves én is

"
Gondolatokból szóvirágok nyíltak,
papírra róttam, vagy szóban meséltem el neked."
172. »
Lehet-e örökké ... ?
375. »

A tél veleszületett remény!

728.»
Én nem mentem el ...
(e-vel és é-vel eszperenté nyelven)
172a. »
A SEMMI élet ...
375a. »
Fagyott falevél ...
728a.»
Végtelen virágoskertrõl álmodtam
173. »
Érdemes lesz ÉLNI ezér' !
376. »
Magányos levél
729. »
Már csak magammal beszélgetek
"Sértõ a kérdés,
Sértõ, a mások szaváról
bennem felötlõ önálló gondolat."
174. »
Rengeteg a Földnek piszka!
377. »
Téli remény!
730. »
Az ábrándozás nem az élet megrontója!
174a. »
377a. »
730a. »
Szótalan ülök ...
174b. »
377b. »
730b. »
Álmomban ...
174c. »
Mert a játék ...
377c. »
730c. »
Álmodom-é az egészet?
175. »
Reményt dúdol ...
378. »
A nyár melege vigyáz ránk télen ...
731. »
Egyszer én is fény leszek ?!
175a. »


A kérdés, ami soha meg nem válaszolt!

"Kertjében hinti el a drága port,
Mely úgy lesz az utókoré, …
mint a kérdés, ami soha meg nem válaszolt!"

378a. »
731a. »
Messze túl az ÉLETEN
175b. »
A terror ott ...
378b. »
 
731b. »
Gondolkodok ...
175c. »
378c. »
731c. »
175d. »
378d. »
731d. »
Magamba' beszélek ...
175e. »
LÉPJ, amíg lépni tudsz!
" (O)csmány (V)ezír szájából
a legszebb szó, hogy "Kuss!"
Hát lépj, amíg lépni tudsz!
.
A NERdei hatalom eltapos,
de el ne fuss!
Inkább LÉPJ, mert most lépni tudsz!"
378e. »
731e. »
175f. »
378f. »
731f. »
Nem lennék oly NEHÉZ EMBER ...
175g. »


NEM VETTED ÉSZRE?!

" - Te érted, hogy mirõl beszélek?!
- Hülye kérdés, hát persze, hogy értem.
… Várjál! … Lehet, hogy mégsem!
- No, akkor most figyelj! De tényleg!"

 

378g. »
731g. »
Kerestem én ...
175h. »

"MAgyar csoda" ?!
"Ez hát a híres "MAgyar csoda",
amitõl visszhangzik a tér!
És ha e konzervet veszed,
nem tudhatod meg soha,
hogy AKI FÕZNI TUD,
AZ MENNYIT ÉR!
"

378h. »
731h. »
Elbóbiskoltam ...
175i. »

Meséli a NÉP, ...
(Képzeletbeli NÉPmese!)

"Meséli a NÉP, … úgy terjed éppen,
szájrul-szájra, mint réges-régen, …"

378i. »
731i. »


70. születésnapomon

175j. »

KÖZÖS AKARAT?!
"Vidám a vidék, …
mert megérdemelt termést arat!

Vajon, ha a telet átalussza,
tavasszal feléled-é a NÉP?
Lesz-é vajon KÖZÖS AKARAT?!"

378j. »
731j. »
Tán nem azért éltem túl a kórt
(KORT) ...
175k. »

Országos Vész dúl Orbániába'!
"Az ORSZÁGUNK már mind az övé!
A NÉP pénzébõl épül a VÁRA!
Odafönn a kormány vigad,
kordonok mögött a (páva)táncát járja!
(O)csmány (V)ezírnek az EU-ban nincs maradása!"
378k. »
731k. »
Egyszer, … végtelen nagy csend lesz
175l. »
Közelg március ídusa!
"Lõporos hordókon ül az ország,
Petõfi emléke veri csapra!
Vigyázz odafönn, …
te (O)csmány (V)ilág!
Voltak itt már GAZOK felakasztva!"
378l. »
731l. »

Tán nem a legszebb tételem:
Itt VÉGET ÉR az életem.

Az indoklás rövid, egyszerû:
Ez volt az étlap, nincs új menü.

176. »


Kétségbeesett NÉPEM nevében!
"Kétségbeesett NÉPEM nevében
jöttem …
Ó, vezír színed elé!
Százezrek-milliók érdekében,
aki keserves sorsát elszenvedé!"

379. »
Minden virág fázva remél
(Megbarnult levél a fákon ...)
732. »
VÉGre!
176a. »
Szétszéledt a nyáj ...
"Szétszéledt a nyáj …
és nincsen aki összeterelni képes.
Mélységes árkos a táj,
Pegazus lován száll az (O)csmány, a (V)étkes!"
379a. »
Hópihe
 

A vége mindennek csak az, ...
hogy VÉGE!
Néha jólesne szarni az egészre,
de mindig rájövök, hogy ...
nem erre neveltem magam,
s míg az idõm elfogy,
már csak annyit mondhatok,
"Az idõ úgy tudtam, VÉGTELEN."
Nem érthetem ma már,
"Azt hiszem minden rendbe' van",
-mondhatnám ... akár.
Vagy tévedek talán?
Ha másnak jó, miért nem jó nekem?

176b. »
HATALOM atyja
379b. »
 

A VÉGÉN, ha már közel érzed
- mert elfáradtál -
az örök VÉGET, …

Gondold át szépen az ÉLETET!
- mert amit itt hagysz -
a GONDOLAT, ami VÉGTELEN!

176c. »
EGYÜTT! ... GYERÜNK!
379c. »
     
177. »
Hejjj, te odafenn!
380. »
733. »

Fognám a kezed, …
de nem érem el.
Ha majd nem leszek, …
ugye velem leszel?!

178. »
… a NÉP soha többé …
NEM LEHET ELLENZÉKBE'!

381. »
 


Egy életen át együtt haladsz az idõvel.
Aztán elhagy téged,
és mintha megdobnának egy kõvel,
elterülsz végleg.
S rájössz, hogy EZ A VÉG lett.

Életem utolsó mondata:

"Akartam még valamit szólni,
... de már nem tudok.
... VÉGtelen nevetek!
... Ég VELETEK!"

179. »
Vannak törpék
382. »
Ördög vigye a telet!
I d õ t l e n s é g e k
180. »
Ennyi ...
383. »


Ez itten az évnek vége,
aki él még, mind MEGÉRTE!
Aki nem, hát annak annyi,
nem lehet ÖRÖKKÉ VANNI!

...
Életkörülményekben gazdag
ÚJESZTENDÕT kívánok!

B.Ú.É.K.

901. »
A Hazakeresõk hazakeresése
(A Hazakeresõk nemzeti eposza 6 énekben)
181. »
Kis Herceg ...
384. »

Szilveszter éjjelén minden olyan bulis!
Tegnap kezdõdött, de tart még ma is!


902. »
Könnyebb ugrálni mint poloskát fogni
Egy(ügyü) soha nem látott történet
182. »
Kiáltsd a BÉKÉT!
"Beszéld, kiáltsd, szavald, vagy énekeld a BÉKÉT!
Csak így õrizheted meg a jövõ reményét!"
385. »
Éjszaka és hajnal
903. »
Az asszonyi népek ...
(Lovagi eposz 3 énekben)
183. »


Még ma sincsen BÉKE!
(Könnyû lenne így szólni: "Vége!"
Lelkünkben lesz-e valaha BÉKE?)

386. »
Reggel lesz majd
904. »
Balladai homály a présházban ...
184. »
A gyûlölet hatalma
387. »
Holnapi gond ...
905. »
185. »
Gyûlöletbe mártott félelem ...
388. »
Ködös hajnal ...
(Látom-e még a tiszta fényt?)
906. »
Haiku(m)
186. »

Ölelni kell, vagy gyûlölni muszáj?

VÁLASZ:
Kóczián Rudolf gyûlölet (hõs)költeményére

389. »
Napfelkelte és naplemente ...
"A napfelkelte és a naplemente
úgy hiszem kicsit rokonok."
907. »
Limerick (em)
187. »

Jóbarátom!

"Jóbarátom választ várok,
emberek közt mért van árok?"

390. »

Hajnali fél négy van.
Esõcsepp koppan a párkány rezén,
mint aki azt kérdezi "hogy van?",
S nem idõz tovább,
hisz odalenn már várja az öreg föld,
Az õszi vágy,
hogy a sokszínû sárga,
tavasszal lesz még ezerszínû zöld!

908. »
"Rap"egy ...
188. »
Csak PÉNZRÕL szól az élet?
391. »

Téli hajnal
"Nincs már éjjel, …
Hajnal sötétlik a vastag hótakaró felett.
Kinézek ablakomon,
S a téli fagy világát látom,
Megannyi ágon,
a nyáron zöldelõ lombok helyett."
909. »

"Rap"kedv ...

189. »
Ne válaszd ...
(A pénz épül az emberre, nem az ember a pénzre!)
392. »

Zápor közeledik ...
"Zápor közeledik, zúg a szélben,
bokrok dideregnek kinn az éjben."
910. »
"Rap"kedve ...
190. »
New York ... kávéház
393. »


911. »

 

191. »
Szabad vers (forma)?
394. »
Az éji sötétnek mégis
a nappali fény a párja.
Ha szépet álmodsz,
rácsodálkozol az egész világra!

De ha a zord álmod feketébe vész el,
Bánt a nappali fény, …
és leszámolnál az egésszel!

912. »

Ha olykor tán a bú és bánat tör rám,
az örök idõ hangját hallgatom,
az ingaóra hangján.
Míg zengõ dallamát dúdolja nékem,
az inga perdül, a zene pendül,
s nyugalom hintázik e családi széken.


ZENÉHEZ kattints a képre!

192. »
Torzszülött jelen
395. »

Éjjel van. Háromnegyed három.
Nem mondom, hogy "az éjszakát utálom", …

Hiszen ilyenkor
megszólalásig hallgat a csend,
szabadon szárnyal a GONDOLAT, …
s, úgy érzem helyére kerül a REND!

Nappal az ember csetlik-botlik, esend,
eszeget kicsit, … van aki sokat,
s, eltelik lassan az életed!
Pedig, még meg se szólítottál másokat!

Hát itt az idõ!
Éjjel van. Háromnegyed három.
Megszületik a GONDOLAT, …
Rátok hagyom, …
Mindet nektek ajánlom!

913. »

Nehézre fájdult könnyek

Ha fiad vagy lányod, …
vagyis felnõtté felnevelt gyermeked,
csak tagadni tud mindent, mit úgy adtál át neki:
"Tudod gyermekem, ez fontos lesz majd neked!"

Ne vitázz, mert igazad úgysem lehet!
Fordulj magadba, …
Nyeld le nehézre fájdult könnyedet,
és odabent öleld örökre gyermeked!


(A Covid ellen 5% eséllyel megküzdött
és életben maradt apátok)

193. »
Voltak … és lettek …
"... Voltak mesén alvó estek,
belõlük álmok születtek,
Óriások és tündér manók,
s nem csak robotoknak valók! ..."
396. »
Éjféltájt gondba tekert sötét ül a szobámon.
GONDOLATTÁ válik mind a néma álom.
Mire megébredek, s világos gyûlik a tájon,
ami szép volt az éji sötétben, …
reggelre mind megutálom.
914. »
Az élet utolsó perce ...
(Varga bácsi utolsó 1 perce)

(megint) Egy kórházi ágyon fekszem én,
A szomszédoson haldoklik egy személy.
Elnehezült kezét szívére fekteti,
Szeme messzire révedett, ...
Nehéz neki?
Már messze jár, ... Elengedte az életet!

(TDT)
194. »
Sorsmélyi CSEND ...
(Farkas János barátom emlékére)
397. »

915. »

Az IDÕ elmúlik mint a gyász
Társadalmi (köz)érzetem
Vissza az elõzõ oldalra!