Holnapi gond ...

Gondpárát fúj a hajnal az éji vágta után, …
Végtelen sötétbõl éled a nappal,
s árnytalan zörget a reggel homályos ablakán.

Opálszín hajnali derengés féltõn öleli a reggelt,
gyengéden törli meg harmatos szemét, …
és lám, évmilliárdok óta így vajúdik a lét,
de kisdede a nappal, ezért sohasem neheztelt.

Nem fél a fény,
fátyolban osonni a hûvös hajnali folyosókon,
meg-megcsillan az õsi remény,
szemérmes virág nyílik a csókból.

De figyelj!
Már a csend csobogása hallik,
s visszhangként zúg rá megannyi falomb, …
Benned még a tegnap morajlik,
de már a mára válaszol a holnapi gond.


---------------------------------------------------------------------------- T.Dénes T.

Vissza a bloGondolatok oldalra!
Vissza a "Versek" oldalra!