Georg Friedrich Händel orgonamûve hallható

K a r á cs o ny - e s t e n ...

szeretnék üzenni ...(mind)AZOKNAK , akik abban a (tév)HITBEN élnek,
hogy a SZERETETNEK VAN ÜNNEPE!

Ez ugyanis azt jelentené, hogy ...

Az évnek ezen a NAPJÁN add tudtára szeretteidnek, hogy "szereted" õket,
miközben az év többi 364 NAPJA csupán azt a célt szolgálja, hogy ki-ki gyarapítsa a pénztárcáját,
amibõl ezen az "ünnepen" MEGVÁSÁROLHATJA egész ÉVRE szerettei szeretetét!

szeretnék üzenni ..MINDENKINEK ,
aki EZEN az ("ünnep")NAPON láthatatlan könnyeit nyelve küzd (mind)AZOK által felkorbácsolt lelkiismeretével,
AKIKNEK õ 365 napon át "csak" valódi SZERETETET TUD ADNI,
és nem telik ezen az "ünnepen" pénzért megvett ajándékokra!

szeretném üzenni ..MINDEN EMBERTÁRSAMNAK ,
hogy éhes gyomorral, munkában (nem vásárlásban!) megfáradtan,
fájó nélkülözések közepette, csupán könnyektõl csillogó kérdõ szemekkel körülvéve,
... az egész éven át tartó SZERETETTEL
mi is megajándékozhatjuk szeretteinket!

… és ez a VALÓDI ajándék független ki-ki pénztárcájától!

szeretném üzenni ..MINDEN EMBERTÁRSAMNAK ,
hogy a valódi SZERETETNEK NINCS 1-2 NAPOS ÜNNEPE!
... mert
"A gondolat, akárcsak a szeretet, korlátlanul (meg)osztható és mindig van maradéka!"

Így
hát ...
a nap-nap után EGYÜTT MEGÉLT REMÉNY
a legszebb ajándék, ezen a karácsony esten is!

 

Ha lennének kedves kis angyalok,
Ha Isten lennék , … ki nem vagyok,
Ha sûrû fény pelyhekbe' esne,
és úgy takarna be az este,
S csillagszóró fenn az égen
lenne úr a messzeségen, ...

Mit kívánhatnék Neked?

Álomtestû éveket,
Csendes röptû, könnyû létet,
Halkan szálló csendességet,
S hogyha vágysz rá,
legyen ó, ... vastagon hótakaró!
S legyenek kis angyalok!
Legyek Isten, ... ki nem vagyok!
Sûrû fény pelyhekbe essen,
mindegyik karácsony esten!

 

 

Karácsony ... Christmas

Így legyen!
Mert a világ teste végtelen,
Vajon semmi sem múlik egy életen?

DE ...
Lehet, hogy éppen a miénk
az a hiányzó piciny kerék,
mely fordít egyet
e végtelen rendszeren, ...
S a csillagokból fenn az égen,
egy szó hull le: SZ E R E T E M !

 

 

 

 

T.Dénes T.