Kérdések ?

A VALAMI-n túl, … vajon ott a SEMMI?
A LÉTEZÉS-nél … jobb lenne, … nem LENNI?
Kell-e a hangzókra pici ékezet?
Fontos-e az, aki sosem létezett?
A végtelennél, nem jobb a véges?
A végtelenben minden semmivé lesz!?
Sokszor a JÓ, miért kevés?
Lehet az IGAZ, csak tévedés?
Miért a HARC, mért nem csak BÉKE?
A GAZDAG, vagy a SZEGÉNY a lét tévedése?
VALAKI-bõl, egyszer lehet-e SENKI?
S, hogyan kellene EMBER-nek lenni?

Mennyi kérdés,
S míly halódó a válasz,
Amíg élsz, csupán addig kiálthatsz, ...
Aztán hal(l)hatatlan ordíthatsz csak a végtelenbe:
"Éljetek mindig, … örökké … szépen … szeretve!"

T.Dénes T.