Kétségbeesett NÉPEM nevében!


Kétségbeesett NÉPEM nevében
jöttem …

Ó, vezír színed elé!
Százezrek-milliók érdekében,
aki keserves sorsát elszenvedé!

Vezér, …
hatalmad e kicsiny országra óriás veszély!

Ezér', …
dagad a NÉPBEN temérdek düh
és kétségbeesett szenvedély!

Ezér', …
keresem kegyelmedet,
hátha a szíve felengedett, …
És NÉPEMNEK, mely annyit senyvedett,
törvényével megkegyelmezett!

Mert mit ér e hatalom önnek?
Ha tarol a kín, …
s patakban folynak a könnyek?!

Ha fuldokló fájdalom,
s rút nyomor arat,
Míg GYÛLÖLETET vet a hatalmi akarat!

 

Szenvedõ NÉPE …
gyûlölet-árokba rúgva vonaglik!
Nem hallod vezír?!
Hozzád, … odafönn a Karmelitába,
ebbõl semmi se hallik?!?!?!

Hát hiába, …
keresem kegyelmedet?

Csak gyáva strómanok által
iratik meg e végtelen
(O)csmány (V)érrendelet!

Melynek szerzõje TE VAGY VEZÍR!
Hisz, ennyi GYÛLÖLET, …
Csak HATALOMAGYADBAN lenni bír!

De meglásd a NÉPBE, …
egyszer már nem fér több keserv belé!
S, kifakad, mint az üszkös seb, …
Ahogy a kín napról-napra érlelé!


---------------------------- ---------- (T.Dénes T.)