Az MTA amputálása! (pdf)

A Magyar Tudományos Akadémia nem tûnik el,
csupán a fidesz kormány „közvetlen irányítása alá vonja”
a tudományos életet?!

2018. augusztus elsõ hetének elején alig 24 órát kaptak az egyetemek arra, hogy véleményezzék az EMMI és az igazságügyi tárca rendeletmódosító elõterjesztését, amelynek egy pontja kimondja:
A jövõben nem indulhat képzés társadalmi nemek tanulmánya szakon, vagy ahogy a politikai vitákban elhíresült: genderszakon.

. . .

2018. szeptember 11-én közleményt adott ki az MTA
"Az MTA elakadtnak tekinti az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) való tárgyalásokat"
címmel!

Ez azt jelenti, hogy az következik, hogy a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) nem tudják elképzelni a további tárgyalást!

Lovász László nem csupán a matematika világának NAGY ALAKJA, de a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként, higgadt, megfontolt és rendkívül kompromisszumkész politikusként képviseli a MAGYAR TUDOMÁNYT.

NEM VOLT MÉG PÉLDA ARRA, hogy Lovász László bárkivel megszakítsa a tárgyalásokat!
Ezt csak valami
mérhetetlen erõszakos, ellentmondást nem tûrõ bunkósággal
érhette el palkovics lászló
(aki szégyenszemre akadémikus!), hogy idáig jusson az MTA elnöksége (élén Lovász Lászlóval)!!!


"Lemondanék, ha sérülne az intézményhálózat integritása. Az integritásba azt is beleértem, hogy egyben marad, és azt is, hogy a szakmai autonómiájába kívülrõl nem szólnak bele."
-nyilatkozta Lovász László.

. . .

2018. szeptember 15-én fordulat történt az MTA körüli politikai háborúban. Palkovics részlegesen visszakozott, az intézményhálózat a jelek szerint mégis egyben maradhat, legalábbis egyelõre, és a jövõ évi pénzeket is biztosítják. A miniszter elõbb egy más célra készült, kinyomtatott powerpointtal közölte az MTA elnökével, hogy elvennék a kutatóhelyeik harmadát, mire az MTA közölte, hogy megszakítja a tárgyalásokat Palkoviccsal.
Másnap a minisztérium gyorsan mégis megállapodott velük, a korábbiaknál kedvezõbb feltételekkel.

Lovász László MTA-elnök az Indexnek mesélt a történtekrõl.

. . .

Sajnos, egyre egyértelmûbb, hogy orbánék az MMA mintájára, létre akarják hozni a SAJÁT TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJUKAT!
... amely mellett az MTA lassan elsorvad.

A legborzasztóbb az, hogy ezt a hóhér szerepet van aki elvállalja.
Sõt, palkovics "úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel öl, nemcsak parancsra"!

... és a viktatúra rohamosan halad affelé,
hogy Radnóti versének következõ versszaka is érvényes legyen:

"Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, -
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértõl és mocsoktól részegen."

(Radnóti Miklós, Töredék)

. . .

... és 2019. március 8-án palkovics nyílt zsarolásának hatására
Lovász László (az MTA elnöke) "megadta magát" ... és ezzel az MTA-t!
Jöhet a HÓHÉR (palkovics)!
... ez már nem amputálás, hanem KIVÉGZÉS! -----------------

Közös szándéknyilatkozatot írt alá az MTA és az ITM vezetõje

. . .

Bár az MTA még NEM TETTE LE A FEGYVERT, ...
és az MTA 191. közgyûlésén (2019.05.06.)
NEM FOGADTA EL a kormány ultimátumát.


... A 2019. május 26-i Európai Parlamenti választások után orbán eldöntötte,
hogy palkovics hóhérral az MTA-t kivégezteti!!!

Palkovics hamarosan a Parlament elé viszi a törvénymódosítás-csomagot, amely a következõket tartalmazza:

1. Az MTA-tól elveszik mind a 15 kutatóintézetét, és egy új, állami kutatóhálózat (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat) alá helyezik.
2. Ennek a 13 fõs irányító testületébe 6 tagot a kormány, 6-ot az MTA jelöl, az elnökét közös javaslat alapján a miniszterelnök nevezi ki.
3. Ez a testület dönt a kutatóhelyek átszervezésérõl, megszüntetésérõl vagy újak csatlakozásáról és a kutatóhelyek vezetõirõl is.
4. Feláll a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács (NTT), amiben még nagyobb a kormány befolyása: az elnöke Palkovics László, és az összes tagra õ tesz javaslatot, az MTA-nak itt csak egy képviselõje lesz. Ez a testület tesz javaslatokat a támogatandó kutatási fõirányokra.
5. Az MTA-t törvényerõvel kötelezik arra, hogy adja át ingyenes használatba a kutatóintézetek épületeit, infrastruktúráját, teljes eszközparkját, tulajdonát.

. . .

... 2019. július 2-án a Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény,
amellyel jelentõsen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága!

A parlament 2019. július 2-i ülésén a jelenlévõ képviselõk szavazatai:
(a cikkben név szerint felsorolva)

131 igen szavazat
53 nem szavazat
3 tartózkodás

. . .

... 2019. augusztus 1-én Orbán Viktor a fideszes migránshaknikra járó
Maróth Miklós akadémikust nevezte ki az MTA-tól elvett kutatóhálózatot vezetõ Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) élére!

Maróth Miklós
Maróth Miklós nagy támogatottságot élvez kormányközeli körökben, rendszeres meghívottja volt Orbán Viktor miniszterelnök közel-keleti útjainak. A menekültválságot követõen a migrációról szóló fideszes fórumok rendszeres vendége volt. Több ízben osztotta meg – nem szakmai, hanem – magánvéleményét arról, hogy a magyar lakosságnak nincs erõs kultúrája, az iszlám betelepülõk pedig erõs kultúrával rendelkeznek, így elnyomják a lakosságot. Ezt azzal is igyekezett alátámasztani egy Magyar Nemzetnek adott 2017-es interjúban, hogy a magyar fiatalok fesztiválozni járnak lerészegedni, ami szerinte nem kultúra.

. . .


(2020.07.07.) Freund Tamást választották meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökének

„Azok a társadalomtudósok, akik nemcsak híján vannak a külföldi állásajánlatoknak, de a teljesítményük tényleges nemzetközi mércével mérve elégtelen, pusztán a kormánykritika álarca mögé bújva tudnak érvényesülni. Nem ritka, hogy egy-egy gyengén teljesítõ társadalomtudós publikációját neves nemzetközi folyóiratok szakmai okokból nem fogadnák be, némi kormánykritikába csomagolva viszont tárt karokkal várják” (Freund Tamás)

„Tisztelettel kérjük, hogy az MTA egyik elnökjelöltjeként tartózkodjék az olyan felelõtlen, meggondolatlan, sértõ és alapvetõen hamis kijelentésektõl, amelyek politikai szempontokat emelnek be az MTA választási folyamatába, valamint tagjainak megosztását,
a társadalomtudományok és a természettudományok mûvelõinek szembefordítását eredményezhetik.”
(Ferge Zsuzsa, Szelényi Iván)

. . .

Orbánia (MAgyarország), 2018, 2019, 2020, ... ??? --------(T.Dénes T. )

NAGYÍTÁSHOZ kattints a képekre!

 

 

„A tudományos emberfõ mennyisége
a nemzet igazi hatalma.”

(Széchenyi István)

Lehet, hogy a nemzetállamért harcoló orbán által rendre megidézett "legnagyobb magyar", látnoki módon éppen orbán viktorra és palkovics lászlóra, esetleg mészáros lõrincre, mint tudományos emberfõre gondolt?!
... Majd 200 év múltán ezek KIVÉGEZIK
a "legnagyobb magyar" által létrehozott MTA-t?!

 

Az ALAPKUTATÁS a világ MEGISMERÉSÉT,
a világunk MEGÉRTÉSÉT és nem közvetlenül a gazda(g)ságot, azaz az üzleti világot SZOLGÁLJA!
...
"A tudomány, a technika, sõt a gondolkodás fejlõdésének is megvannak a maguk törvényei. Ezek közül talán a legigazságtalanabb, hogy minden korhoz hozzátartoznak a látnok gondolkodók, akikbõl a saját korukban meg nem értett elõfutárok lesznek. Majd évtizedek, vagy éppen évszázadok múlva eljön a megértõ és befogadó utókor, amelyben azért lehetnek oly megértõk, mert az elõfutárok már elvetették a tudományos köztudatba azt az eszmét (tudást), amelyet az új kor újrafelfedezõi képesek olyan nyilvánvaló formába önteni, ami már azokat is meggyõzi, akik addig kétkedõk, hitetlenek voltak."
(T.DénesT.: TitokTan Trilógia)

...

FIGYELEM!
orbán ezt a társadalmi törvényt és ezeket a "látnok gondolkodókat" LIKVIDÁLTATJA palkoviccsal !!!
... aki állami hóhérként elvégzi ezt a szellemi TÖMEGGYILKOSSÁGOT!

. . .

DE MÁR NEM TITOK,
hogy az MTA vagyonára ÉPÍTIK
a "saját nemzeti egyvérbõlvaló árja akadémiájukat",

... amely sokszoros költségvetéssel mûködik majd és az MMA mintájára tömöríti a FIDESZ TUDOMÁNY "géniuszait"!!!

... miközben az MTA kutatóit
egzisztenciálisan kivégzik,
illetve elüldözik MAgyarországról (Orbániából)!!!

 

 

 

Magyar
Tudományos
Akadémia

... avagy

Megérted-é, hogy a
Tudomány tiszta
Arca ...

Minden gondolkodás
Természetes
Alapja?!

. . .KÖSZÖNJÜK
Lovász Lászlónak
,
hogy 6 éven át igyekezett a MAGYAR TUDOMÁNYNAK biztosítani a matematika tisztaságát
és Szent-Györgyi Albert örökérvényû
MTA ELNÖKI szellemi HAGYATÉKÁT!