Nemzeti (együtt) mű-köd és

 

2020. újra
a
konzultációk éve?!

 

....... AZ EMBEREK FELETT ÁLLUNK

O r b á n V i k t o r
Orbánváros
Magyar utca 896.
2020

 

 

 

 

 

 

1. Vannak, akik azt gondolják, hogy az emberek legszemélyesebb azonosító adatait világnézetükkel együtt célszerű listákba gyűjteni. Mások szerint elég, ha egyetlen lista készül és azt egyetlen párt birtokolja. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

2. Vannak, akik azt gondolják, hogy a konzultáció olyan prózai műfaj, amelyben költői kérdéseket fogalmaznak meg. Mások szerint ugyanannyiba kerül, ha csak a kormánypropaganda válaszait nyomtatják ki művészien illusztrált kérdőívekre. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

3. Vannak, akik azt gondolják, hogy a munkával és becsülettel szerzett jogok a múlt sötét árnyai, mert feleslegesen gúzsba kötik a jelent. Mások szerint elég, ha a jövő velük kezdődik. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

4. Vannak, akik azt gondolják, hogy a nyugdíjkorhatárt a születéskor várható életkorra kell felemelni, mert ez az államnak tetemes megtakarítást jelent a nyugdíjak kifizetésénél. Mások szerint elég, ha a vagyontalanok és elesettek jobban kiveszik a részüket a jómódúak terheinek viseléséből. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

5. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem csak a történelemet kell újra írni, de az eddig ismert aritmetika is elavult, hiszen ma már 48%=kétharmad.
Mások szerint kétharmad=100%. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

6. Vannak, akik azt javasolják, hogy a demokráciát ne az emberek, hanem a kormány gyakorolja. Mások szerint éppen elég, ha az (O)rszágos (V)ezér mindent eldönt az emberek helyett. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

7. Vannak, akik szerint a szegénységben élő milliók problémája kevésbé fontos, mint az üresen kongó stadionok megépítése. Mások szerint "mindenki annyit ér, amilye van". Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

 

8. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az EU szabályai csak a jogaink érvényesítésére vonatkoznak. Mások szerint aki nem ért velük eggyet, az ellen szabadságharcot folytatnak. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

 

 

 

 

 

 

9. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a militarizálódó diktatúra fasizmushoz vezet. Mások szerint a dupla katonai költségvetés, a fegyvergyártás beindítása,
az iskolai lövészet, az "árvalányhajas cserkész"-típusú "hazafias nevelés", ... vezet MAgyarország védelméhez. Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vannak, akik úgy gondolják, hogy aki nem ért egyet a szivacsszilárdságú fidesz Alaptörvénnyel=fAlaptörvénnyel, az a SOROS. Mások szerint a politikamentes oktatás, tudomány, kultúra,

a független civil szervezetek és igazságszolgáltatás, az állam által nem korlátozott gyülekezési, szólás és sajtóSZABADSÁG, azaz a NYÍLT TÁRSADALOM

... megtámadja MAgyarország "nemzeti érdekeit". Ön mit gondol?

Válasz1

 

Válasz2

 

Teljesen megbízom a kérdező válaszában

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel a fenti legszemélyesebb azonosító adataim (név, lakcím, vonalkód, ujjlenyomat, tenyérlenyomat) csupán a kérdőív technikai feldolgozását segítik, [1]
a továbbiakban részt kívánok venni a Nemzeti együttSZŰKÖLÉS újabb és újabb konzultációin:

 

……………………………………………………………………..………………………

  az Ön hiteles aláírása + személyi + adó + TAJ száma + e-mail címe (mobil száma)

 

………………………………………………..……………………………………..……………....……….…

 az Ön családi, vagy baráti körébe tartozó személy hiteles aláírása + személyi + adó + TAJ száma + e-mail címe

 

………………………………….……………………………..……………………..…………....……………

 az Ön családi, vagy baráti körébe tartozó személy hiteles aláírása + személyi + adó + TAJ száma + e-mail címe  

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az illusztráció Bán Béla: Kónyi elvtárs, a Ganz Villamossági sztahanovistája (1950) és Czene Béla: Békekölcsön jegyzés (1951) című festményei felhasználásával készült.


[1] A ma is hatályos 1995. évi CXIX. törvény a közvéleménykutatás célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről:

13. § (1) A közvélemény-kutató szerv a 12. § alapján megszerzett vagy rendelkezésre álló név- és lakcímadatokat a kapcsolatfelvételen kívül egyéb célra csak az érintett írásbeli hozzájárulásával használhatja fel.

(2) Ha a közvélemény-kutató szerv és az érintett között kapcsolat jön létre, a kapcsolatfelvétel után haladéktalanul a név- és lakcímadatokat a közvélemény-kutatás egyéb adataitól le kell választani, azt elkülönítetten kell tárolni, és biztosítani kell, hogy a közvélemény-kutatással érintett személye ne legyen azonosítható. A név- és lakcímadatok ismételt kapcsolatfelvételre csak akkor használhatók fel, ha az érintett a folyamatos kapcsolattartáshoz vagy az ismételt kapcsolatfelvételhez írásban hozzájárul. Az érintett név- és lakcímadatait, valamint egyéb személyes adatait és az általa nyújtott információkat csak akkor lehet együttesen feldolgozni, illetőleg tárolni, ha az érintett ehhez írásban külön és kifejezetten hozzájárult.

(3) A (2) bekezdés alapján elkülönítetten tárolt név- és lakcímadatok feldolgozására olyan technikai módszert kell kialakítani, amely lehetetlenné teszi a megkérdezett válaszainak a név- és lakcímadataival történő összekapcsolását.

(4) A (2) bekezdés szerinti név- és lakcímadatok kezelését az érintett ilyen irányú kérelme alapján haladéktalanul, ennek hiányában a közvélemény-kutatási tevékenység megszüntetésével egyidejűleg, illetőleg a folyamatos kapcsolattartás befejezésekor - az 5. § (4) bekezdése szerint eljárva - kell megszüntetni.

14. § (1) A közvélemény-kutatás során adott válaszok feldolgozásának minden szakaszában biztosítani kell a megkérdezett személy teljes anonimitását, valamint a véleményadás önkéntességét.