Mesebeli Nagyapó

 

Így hát nektek mondom el,
hisz tudom, nektek sincs kivel,
Ábrándozva, kergetõzve,
nem titokba elrejtõzve,
Csillag szemekkel felfedezni,
a világot,
melyben nincsen SEMMI.

Leszek óriás, leszek apró,
Furfangos, vagy csak csavargó,
Mihaszna, sõt kétkedõ,
Mások búján révedõ,
Semmiképp se dolgozó,
Nagyravágyó, álmodó,
Nagy erejû, törékeny,
Hüvejknyi a sörényen,
Öreg mint az éjszaka,
Ifjú herceg, vén banya,
Szorgos, szerény, szótalan,
Aranyszívû, … hogyha van
Gondolat mi osztható, …
Mesebeli Nagyapó.

--------------------------------------------------------.................------ (T.Dénes T.)

Gyermekeknek írok verset,
a fölnõttek rám nem figyelnek.
Nem érnek rá arra õk,
legyenek kis, vagy nagyszülõk.