Meséli a NÉP ... (2023)
---- (Képzeletbeli NÉPmese!)

 

Történt, hogy a táltos paripából gebe lett.
Kérdezed, hogy "miért"?
Talán azért, … mert, hogy nem evett?
Vagy tán a GAZdája tehetett róla,
akinek nem vót már feljebbvalója?!

Meséli a NÉP, … úgy terjed éppen,
szájrul-szájra, mint réges-régen, …

Hogy bíz' a GAZda,
a szilaj paripa abrakát eladta, …
Azért és avégett,
hogy magának halmozza fel az "étket".

Népébõl így csinált cselédet, …
osztán a paripából emígy lett gebe,
ahogyan emlékezik a NÉP emlékezete!

Mert biz' elfogyott a ménes,
az ostoron sem pattog már a karika!
A Hortobágyról eltûnt mind a nyáj,
csak a puszta hatalom maradt,
s kiszáradt földjén GYÛLÖLET a táj,
amit tapos néhány ökör,
és lézeng rajt' pár megmaradt bika!


Orbánia (MAgyarország), 2023, ... ??? --------(T.Dénes T. )

 

De bíz' a NÉP sohasem cselédnek készül,
… bizony nem ám!
Nem tûrhette végül,
hogy a GAZda GAZdagodjon
a NÉP nyakán!

Meséli a NÉP, … akárcsak hajdanán,
nem ül már a GAZda a táltos paripán, …

Mert bíz' már megrogyik,
megremeg a térde,
Bizony, …
a puszta hatalomnak VÉGE,
nem cseléd már a GAZda NÉPE!

NAGYÍTÁSHOZ húzd IDE az egeret!