NÕk napja ... ?

E nemzetközi nõnapon,
Szavam kevés, … mondhatom,
hogy a nõknek annyi szépet kívánjak ,
amire tán már õk se vágynak .

Egyenlõség helyett, egyenjogúságot,
csokor virág helyett, vágyó férfiságot,
S mindent, amiért a természet férfit teremtett,
kívánom a nõknek, mint férfi, mint gyermek!

Az én NÕM úgy szép, … ha puha, gyenge,
ha hozzám bújik, mert elfáradt este,
ha az egész világ csak fél (1/2),
amíg külön vagyunk,
ha egymáshoz szólunk,
és egymásért hallgatunk.

Az én NÕM úgy szép, … ha fél egészen,
de nem ám úgy, mint virág a nyár eleji réten,
hanem mint milliárd közül az egyetlenegy,
aki csak velem számol úgy,
hogy EGY meg EGY az EGY (1+1=1)!

Az én NÕM úgy szép, … ha simogat a hangja,
ha óvom a veszélytõl, és õ ezt hagyja!
Mert a nõ és a férfi nem számtan, nem egyszeregy,
Csak EGYÜTT - jön ki az összeg, hogy EGY+EGY=EGY!

Ím átadom a csokromat kérem.
Benne minden virágszál helyett,
a hölgyeket dicsérem,
S mit kívánhatnék e jósorsnyi életen,
Minden nõ … mert fél (1/2),
egy másik féllel egész legyen!

Utóhang:
S lám, az eredmény ott szunnyad mindenkiben,
ha a két NEM helyett néha,
annyit mondsz halkan, hogy "IGEN"!

(T.D.T.)

Mit tagadjam,
vonzódok a nõi nemhez.
Csupán arra vágyok,
hogy eljussak néha az igenhez.
(TDT)