Nõnap után ...

Vajon másként ébred nõnapon a nõ?
Úgy érzi "ma minden férfi aki szembe jõ",
Oly szelíden, kedvesen szeretné mondani,
"Megengedi hölgyem, hogy legyek ma nõnapi?"

S kezében alig fonnyadó virágcsokor,
Amitõl a nõ elolvad, … nem válaszol,
Csak várja-várja míg felvirrad a másnap,
Vajon a férfi kit ma csokorral láthat,

Míly szavakkal ébreszt a nõnap után?
Lám, elfonnyadt a csokor, néz csak mulyán,
Esetleg morcos hangon rád szól reggel:
"Nincsen ma nõnap! Mit akarsz ezzel?!"

Utóhang:
S lám, az eredmény ott szunnyad mindenkiben,
ha a két NEM helyett néha,
annyit mondsz halkan, hogy "IGEN"!

T.D.T.