Nõnap után ...

Vajon másként ébred nõnapon a nõ?
Úgy érzi "ma minden férfi aki szembe jõ",
Oly szelíden, kedvesen szeretné mondani,
"Megengedi hölgyem, hogy legyek ma nõnapi?"

S kezében alig fonnyadó virágcsokor,
Amitõl a nõ elolvad, … nem válaszol,
Csak várja-várja míg felvirrad a másnap,
Vajon a férfi kit ma csokorral láthat,

Míly szavakkal ébreszt a nõnap után?
Lám, elfonnyadt a csokor, néz csak mulyán,
és kérdõn, ...
s a "nõnapot virággal ünneplõ" férfi,
- aki (virágtól elolvadt) nõjét már régen nem érti -
tompa hangon így szól másnap reggel:
"Kész a kávém?
Nem érek most rá, ... sietnem kell.
Nincs ma már nõnap!
Mit akarsz ezzel?!"

Utóhang:
S íme, a remény (az év 365 napján)
ott szunnyad mindenkiben,
ha a két NEM helyett néha,

annyit mond halkan, hogy "IGEN"!

(T.D.T.)