Ölelni kell, vagy gyûlölni muszáj?!

 

V á l a sz


Kóczián Rudolf: Ahogyan szavaztál
avagy "Ez vár mindenkire, aki nem a fideszre szavaz!" (TDT)

címû
gyûlölet (hõs)költeményére,

és MINDAZOKNAK , akik
bayer zsolt gyûlölet beszédét lovagkereszttel jutalmazták!

„Ha még egyszer ezek vagy ilyenek megjelennek a parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell õket kivágni, mint a macskát szarni.
Ha a taknyukon és a vérükön kell õket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön.
. . .
Ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat. Ez ugyanis Magyarország parlamentje,
nem pedig a nyilvános vécé, ahová ezek valók.”
( bayer zsolt publiciszta,
a Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetettje)


Ahogyan ma gyûlölsz,
holnap úgy bánjanak veled!

Kiket megalázol,
azoktól várj majdan kenyeret!

És ha vezérednek már csak árnyát látod,
S reményt vesztve szûköl szeretõ családod, …

Politikád piszkába mártott kezeddel
temeted be könnytõl ázott szemed, …
Jusson majd eszedbe!

"Ahogyan ma gyûlölsz,
majdan úgy bánjanak veled!"

 

 

 

 

U.i.:
A
siket örökké hallana,
a vak egyre csak nézne.
A mindenség dallama
válasz az egészre.

Mert egy kicsinyke rész
múló hatalma fogja le remegõ kezed,
S mikor már-már nyílna a száj,
Félve, dadogva kérdezed:
"Vajon ölelni kell?
vagy gyûlölni muszáj?"

(T.Dénes T.)