(O)rszágos (V)ész dúl Orbániába'!


(O)rszágos (V)ész dúl Orbániába'!
Nem gyógyul a beteg,
már alig van tanár az iskolákba'!

(O)csmány (V)ezírnek az EU-ban nincs maradása!

Akkugyárak rémérõl szól a fáma,
Lassul a vasút, rájár a rúd a MÁVra,
pénz csak a belgrádi vasútnak jár ma!

(O)csmány (V)ezírnek az EU-ban nincs maradása!

Infláció sújtja a szegényt,
egekbe jár a benzin ára,
Az államnak gyûlik az adó,
világbajnok az ÁFA!

(O)csmány (V)ezírnek az EU-ban nincs maradása!

(O)tromba (V)itéz harcol,
beleköt az élõ fába!
Már sehol sem fogadják õt,
békét hirdetni jár a Türkmén Tanácsba!

(O)csmány (V)ezírnek az EU-ban nincs maradása!

 

Az ORSZÁGUNK már mind az övé!
A NÉP pénzébõl épül a VÁRA!
Odafönn a kormány vigad,
kordonok mögött a (páva)táncát járja!

(O)csmány (V)ezírnek az EU-ban nincs maradása!

De MEGLÁTJÁK odafönn,
strómanok, s kinyalt urak!
A NÉPET nem használják többé cseléd bábunak!


A NÉP nem marad örökre a vezír lakája!
Mert a magyar NÉPNEK …
az EU-ban VAN MARADÁSA!

---------------------------- ---------- (T.Dénes T.)