Õszi reggel ...


Látod? Még sötét a reggel,
Odafenn a Nap még ki sem kandikál,
Nem szól egyetlen nesz sem,
A legfürgébb csend is csak csendet talál.

Árván, hallgatag vigyáznak egymásra mind,
S közben elsárgult levelek hullnak alá,
Már majdnem megszólal, mikor letekint,
De amit gondol, soha ki nem mondaná.

Ma így ébred az õszi reggel.
Nem fáj a sötét,
Csendesen szenved a lét,
S talán ... egyszer még a Nap is felkel!
--------------------------------------------------------------------------------- T.Dénes T.