Tollamban GONDOLAT a tinta ...

Életemet az élet elitta,
--- tollamban GONDOLAT volt a tinta.

Létemet nem piszkította folt,
--- mégis aki hal(l)ott, … elnézett, … nem válaszolt,
--- Óriások válláról néztem e ko(Ó)rt.
--- Õk üzentek nekünk,
--- kik ma is élnek örök gondolatokban velünk,
--- Hitet adtak az emberi szóban,
--- Velük … öröm, hogy éltem, … hogy voltam.

Már a vége(m) sincs távol,
---- de jól emlékszem még a régi iskolámból,
Élénk emlék marad, amíg még élek, hogy
GONDOLAT csomagot adott minden tantárgy,
--- a rend(szer)rõl a matek,
--- legszebb szókról a magyar,
--- s a harmóniáról az ének!

Annyira szerettem volna én is bölcs lenni,
---- szomorú könnyek helyett,
--- a NEMgondolkodókért sírni,
--- S a legszebb gondolatra kacagva lesni,
--- Az értelem könnyeit megélni,
--- s amíg élek, azokért tenni,
--- azokban hinni, remélni …
--- Kiknek az ékkõ, a gyémánt …

GONDOLATOKBA rejtett csoda,
--- Mert tudják, hogy az élet csak röpke lét,
--- s végtelen, … csak a halál alkonya.

Ó, mert a GONDOLAT ezer évekig itt marad,
----ahogy a kõtestû hegy,
--- a megállíthatatlan folyó,
--- a beláthatatlanul véges tavak,
--- s az igazgyöngy, ami csak kagylóban õrizve jó, …

Nézd az örökül maradt reményt,
---- ahogy a GONDOLAT örökre szabad marad,
--- Amit itt hagytál énrám,
Drága gyémántként csiszoltam tovább,
---- a poros papírokra rótt fénylõ szavad.

Ó, tudd meg, …
----e gyémánt kristályrácsain csak fények csillámlanak,
--- míg végül némán porrá lesz minden ami szemét, ami salak.
Lásd be végre, hogy a lecsiszolt GONDOLAT,
--- mint a legszebb remény,
--- mindig az utókor ékszere marad!

Amíg írok,
--- tollamban tiszta GONDOLAT a tinta,
--- mégis fegyver lett tollam hegye, ...
--- Bár már nem karcol papírt,
--- de lám emberi sorsokba írok bele!

Tudom, tollam egyre durvábban ír,
--- Félek, elfogy már a tintám, …
--- Amit leírtam, nem fogja radír,
--- csak azt kérdezhetik egykor:
-- "Míg kihullt kezedbõl a toll, …
---vajon mindent leírtál?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (T.Dénes T.)