Vak hit ... vagy Gondolat ?

(Felhívom a figyelmet arra, hogy az ÚR több jelentésû szó!)

Barlangomban amíg élek
õrizem a világot.
Odakünn a vak sötétben
nem tudom, hogy ki látott ?!

Kinek tûnt fel, hogy az árnyék,
csak a fénynek gyermeke ?
Vajon aki emberszerû,
valójában EMBER-e ?

Vagy az élet nagy talánya,
Isten földi arcképmása ?
Kinek létére fény derülne,
ha nem volna "bûnébe" elmerülve !

Vajon ki az,
ki megteremté sötétben a másikat ?
S kinek jó,
ha sötét marad …
minden ami gondolat ?!

Kezemben fáklya,
erõm fogytán,
meggyújtani már alig tudom, ...
De odakünn a vak sötétben,
úgy érzem, mégis el kell mondanom !

Hogy az ÚR e vak sötétben,
csupán vak hitet adott, …
Hogy az emberarcú ISTEN
tûri e gyalázatot, …
Hogy a világnak az árnyék
nem csak éji gyermeke, …
Hogy az ember röpke éltét
ne e sötét hitben élje le !

Figyelj hát EMBER !

Sose hidd el,
hogy sorsodra fény csak úgy kerül,
ha életed egy ÚR vezérli,
és sosem gondolkodsz EMBERÜL !

Sose hidd azt,
hogy a hit csak vak lehet,
hogy aki mindezt hirdeti,
az EMBERREL mindent megtehet !

Vedd észre ! ... Ó, EMBER !
A világ legszebb gyümölcse … a GONDOLAT !
Egyet letépsz belõle,
s mégis ezerszer ezer megmarad !

U.i.: Ó, én beszéltem, írtam, szóltam.
Szavakat véstem a porba, szónokoltam?
-------------------------------------------------------------------------------------- (T.Dénes T.)