Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2023-02-08 11:13

© ASZPARANTA ©
Hal(l)hatatlan magyar agyalat a-hangra
T.Dénes T.

08. Hajjjjjj-jajjjjjjj, fagy van!
(Aszparánta magyarázat)
. . .

Nagy baj az manapság az árva magyarnak, ha csak gáz van a házban, azaz csak gázkazán van. Váltanál kályhában fára, -már rászántad magad-, ám csak vágy marad, ha gáz van a faanyag magas ársapka árával!
A gaz államnak csak pár szám (szavazat) a magyar család. Kárálva vág át a válsággal, az ÁFÁS gázszámlával, a hatalmával ártva -azaz csalárdan csal gyalázattal- az a pár száz pávatáncjárta gaz, alapjában galád magyar agy!

Halljad, aljas gaz állam!!!
S, abban az a pár száz arra szánt,
talpnyalással barnássárga salakanyaggá vált galád agyak!!!

Számtalan magyar család valaha, az állam szavára ráállt a gázra. S, manapság a gáz már csak kárral jár. A lakásban fagyva, fázva hagyják a gázkazánt zárva, s várnak a drága ársapkás fára, … hátha akadna tán a házba', a nagyapa rája maradt vaskályhája. Az ám, … várnak pár darab fahasáb parázsára, … avagy az akarat varázsára!

07. NAGY MAgyar NARANCS-FALAT!

Hajdan kardlappal kavart … szart tartalmaz NARANCS-HABARCSBA rakva a MAgyar falazat.
Allah hatalmas akarata alant marad, ha a narancsfajta NAGY MAgyar malaszt alapra rakja narancskalapba (vasalatlan gatya rajta) a HATALMAS MAgyar falakat. Nyalka MAgyar csapat parancsra nyal, zavart agyakba szaval aljas szavakat, s szarszaggal kavart MAgyar narancs-habarccsal ragaszt NAGY MAgyar NARANCS-FALAT!

06.

 

 

 

 

HATALMAS -MAgyar fajta AGY narancs kalapban

A HATALMAS MAgyar aljas (zavart) agya ... csak dagadt ragacs a magafajta narancs kalapban.
S a szarral kavart ragacs malasztban … alantas salakanyagba ragadt (hajdan) HATALMAS RANG van.
Halld HATALMAS (faragatlan) MAgyar!
Hatalmad MA csak ranggal takart alantas ragacs maradt! Salakanyag vagy MAGAD ALATT!
S majdan (akarva-akaratlan) ... csak a szar marad a narancs kalapban, ha rangtalan magadfajta MAgyar maradsz magadban!

05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aszparanta magyar kar(d)al

Halld magyar! Hajdan magyar hajnal hasadt. Hajjj!
A nagy magyar haza magyarfajta magyart akart.
Magyar dada magyar dallal altatta a magyart!
"Magyar faj(ta), tartsd magad nagyra!"
Magyar anya hangja hajthatatlan vala, … magyar fajt akart szakadatlan.

Na, hatalmas magyar faj(ta), halld ma a hal(l)hatatlan kardalt!
Valaha, harcban karddal kavart a nyalka magyar csapat.
Majd hajnalban magyartalan csalfa csajjal kacagva kavartak a szalmakazalban.
Hajjj! Hajjj! Baj vala a magyarfajta magzattal!
A baba hanga-aranyhajjal, smaragd arccal fakadt nagy hangra.
Haj-jajjj! Csapda, … a magyar faj(ta) … akarva-akaratlan kavarva van!

Magyar kard(d)alt hallat nagy hanggal a dagadt pap a karzat alatt:
"Magyar, csak magyar talajba halhatsz, csak magyar malaszttal, s magyar angyallal maradhatsz hal(l)hatatlan!"

Panaszdalra harsant a harang a magasban, Bammm! Bammm!
Magyar baka magyar kar(d)alra fakadt, ha vad csata alatt szabja vagdalta.
Hajjj! Jajjj!
Magyar baka kacag a bajsza alatt, nagy talpas bakancsba'. Halld magyar anya!
Magyar magyart hajt vala fagyba a partra, s aljas akarattal mardalt-darabra halasztja. Vagy ha maradt apraja-nagyja,
arra alkalmas barakkba rakta, s halva hatalmas kazlakba hamvasztva hagyta.

Szavalhatatlan vala a magyar szavalat ha Jajjj! hang fakadt ajkadra!
A nyakas magyar parasztnak csak a kapa, s kasza maradt. Hajjj! Ajjjajjj!
Gyakran kardlappal csapta magyar a magyart, ha amaz szabad szavakat (Talpra magyart) szavalt.
Hajjj-Jajjj! Ha a szabad akarattal baj van, ajkadra fagy majd a magyar kar(dal), a magyar hallhatatlan szavalat:

"A szabad magyarfajta marha hajthatatlan, csak szalad-szalad, s hasad a haza talaja a vad pata alatt.
Hajjj! Hajjj! … csak nyargal a magyarfajta kanca, magyar paraszt rajta,
… szakadatlan hajtja! HAZA, … vajh' szabad akarattal maradt vala rajta?!
"

MA alantas akarat hajtja a magyart. MA(gyar) agyba "magyarfajta hajnal hasad"!
Ha magyar vagy, ma csak a szabad szavalat marad!

Hajjj! Hajjj! Szavalj, szavalj!
SZABAD aggyal hatalmad van!
SZABAD vagy, ha majdan SZABAD a szavad!
S az alantas AKARAT barna hant alatt marad!


04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halhatatlan maradhat, ha dala hallhatatlan?

Fanyar kardalt faragtam ma hajnalban, majd dalra fakadtam: "Lala-lala-lala-lala-lala!"
"Ha Bach, Bramhs, vagy Karajan hallana!"-agyaltam magamban.

Lala a hallban hallgatta, s kaparta a falat, azt vallva: "Satnya a dal, ha hangtalan a balalajka a dallam alatt."

Akarva-akaratlan zavart Lala faragatlan szava.
Azt akarta (hallatlan), ha a dal alatt hallatszana a balalajka. Fantaszta!

Majd Lala fakadt dalra. "Tralllallla-trrrrraaallllallla!"
Csak dagadt, dagadt a bassz, s magas fajdkakas hangja. Tamm-tammmmm! Csattant a tam-tam drum (dram).
Agyam hasadt, … majd fals arab hangzattal zajt csapva zavartam. Marha nagy hangzavar vala!
Magamban kacagtam, s a hajnalban agyalt fanyar dalra fakadtam: "Lala-lala-lala-lala-lala!"

Lala daltalan maradt a hallban, s zavartan azt hadarta: "Ha dala hallhatatlan, vajh' maga halhatatlan maradhat?"

03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARLANG BANDA

Lakatlan barlangba csalt a gaz banda.
Hasamba mardalt Harald, az az aljas faragatlan marha nagyra dagadt pasas.
Zavart.

Halk alantas garathang harsant, majd nagy vaslakat kattant.
Hal(l)hatatlan kacagtam, a falakat kapartam,
s bassz, alt, majd magas hanggal, hatalmas zajt csaptam:
"Jajjj-jajjjj! ... Akna! Akna a talpam alatt! Csapda!"
"Vallasz?" - hadart Harald (a barna ragya arc),

Mardalt hasam vakartam, a falra tapadtan. Hallatlan agyaltam hasztalan magamban.
S a barlangfalra kapart rajzzal (akna alakzat)
marha nagy zavart kavartam.

02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASZPARANTA DALLAM

Labda pattan a falra, szalmakalap takarja.
Hallgatag paraszt a szalmakazalban matat.
Szabad marha szalad hajthatatlan,
hal(l)va lankadatlan a magyar bamba dalt:
"La-la, lalla-la, tralllla-lalla-lallllallllallla."

Dal fakad a magyar bakancshad talpa alatt:
"Bal-bal, kalpag alatt haj(jaj),
vadalma arc angyalhajjal, haj-haj!"

Hajaj!
Hatalmas bajt fakaszt
a szarka sajtja,
Harcsa halt a nagy magyar patakba,
Kabala malac farka csalfa, ...
A kakas hajthatatlan csavart kapart,
S marha nagy zajt csap akaratlan, a kalap alatt.

A zavart macska nyafka panaszt hallat,
varangypapa csalhatatlan tapad a falnak,
s szar szaga van a vacak satnya sajtnak.

Hallatlan!
Barackmag van a palackban?
Csalfa banda barakba csalta a csajt,
s az alanya vala a banda kalandnak.
Barbara mart, kapart, s nagy zavart kavart,
a faragatlan szavalattal.

Halld a hal(l)hatatlan szavakat:
"Matathat a szabadcsapat, ha vacak a lakat,
Narancs, barack, csak fajtaharc,
Vadkan ha vakkan, kacag a kappan."


Szavam ma szavalhatatlan ...
Hal(l)hatatlan abbahagytam.

01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAKAS KALAND

Nyaranta, a hajamra tapadt szalmakalapban talpaltam a partra. Lankadatlan aszalt a Nap,
s arra nyargalt vala, az a fajd fajta kakas marha nagy tarajjal. Zajt hallva, azt tapasztaltam,
a kakas szart kapar a talajra.
"Salakanyag, ... salakanyag talajjal kavarva" - akaratlan szavaltam magamba'.
A Nap csak aszalta, aszalta a szart a salakba. S hallatlan randa, nagy barna salakanyag szag vala.
Ajaj! Ajjjajjj!
Lassan kattant az agyamba: baj van. A faragatlan fajdkakasnak falaztam abban a szalmakalapban.
Majd a szarszagban magamra maradtam, s akaratlan (talpam alatt) a nagy barna szar-alapba ragadtam.
Halkan, s zavartan jajgattam, hallhatatlan zajt csaptam akarva-akaratlan. "Hallatlan! Szar ragadt a talpamra!"
Majd a kakas (ama fajd fajta) lassan, halhatatlan haladt haza a szalmakazalba.
. . .
Magamnak csak a vacak tapasztalat maradt (talajtan, agyamba kapartan):
Lassan haladj magadba', ha a fajdkakas szart kapart a salak-talajra!

ESZPERENTE
OSZPORONTO