Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2022-08-01 4:03

© OSZPORONTO ©
Olykor sok-sok o-ból font sokkoló, s bolondos dolgokon gondolkodok
T.Dénes T.

 

07. »

 

 

 


Volt oly kor, hogy sok csobolyóból sok óbor fogyott …

Volt oly kor, hogy sok csobolyóból olykor-olykor oly sok óbor fogyott, hogy sok-sok poroszlót porosz lovon sokkolt. Sok módos ortodox orosz poroszló olcsón borozott, oszt lóról csorgón locsolózott.
"Hogy vóóóóót?!" - borzongón szólott lógó orros szónok, s boroshordóról motyogón szónokolt, s bordó bort szopott csobolyóból.
Sok bort kóstoló szorongó poroszló fosott, folyton csobogó olcsó orosz bortól. Ott, hol potyolt bor folyt orosz folyóból, fortyogott sok foltos korcs porosz ló.
Borozókról, olcsó romlott csókos lotyókról (kokottokról) szólt ó-korokból, sok szólózó ("gondoskodó") pornó.


06. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hordószónokok Londonból

Ó, London, hol hordóról szól sokszor sok fontoskodó szónokló old boy. Olykor John motyog, olykor sok-sok forrongó okoskodó hordószónok.
"Oh, no lord!"- mormogón szólott csóró Bob borzongó lordokról. Forró hotdogtól foltos pólókon nyolc zokszó korholt: "Go on hot dog! No more cold dog!"
No, most Gordon (koros borszopó prof Oxfordból) okoskodón szól (sorsról) porosodó hordóról: "Oh god, … go on ... go old boy!" … Ó, hogy szónokol!
Olykor volt, hogy Osborn rokonoktól lopott dobozos boros-bonbont hozott. John gondolkodott, s gondoskodón szólott:
"Most, hogy fogyok? … STOP! No hot dog! No popcorn! No bonbon!"

Hohóóóó! Ott oldott pop-rock szóló szól olcsó mono dobozokból, s kongó hordóból dobszóló sokkol. Ford motor mormog, robogón kordonbontó zord old boy rongyol. Most olcsón mosolygó modoros szónok szól boroshordóról:
"Hogy vóóóóót?!" … Ódon poros trónokon sokszor York trónolt, s volt, hogy olykor mór volt trónon. Hol gonosz korcs, hol okos folyton fontoskodó, hol pont jól osztó-szorzó, oszt volt, hogy sok lord trónfosztott volt. Most foszlott lobogó lóg romos roncsolt ormokon, hol ókorokból sok gót oszlop, torony volt, s sok-sok zordon zsoldos volt holt, …
Ott, hol koncon osztozkodó lordok, s csomó rongyos bocskoros swordolt
(sword=kard), oszt borzongón sokkolt, hogy sok-sok csonkolt holt volt. Ott, hol sok-sok fortyogó ló dobogott, porzott, toporgott, ólomgolyótól, s ólmosbottól combcsont ropogott. Ottó gróf olykor jó, olykor rossz (potyolt) óbort kortyolt, romlott lotyó gondoskodón hozott boros kompótot.
Sok olcsó kokott monoton csókos szólót nyomott. Volt, hogy otthon csókolt lordot, olykor csoportos módon pornózott. Sok bolond gróf csomó fonton, s vonzó kokottokon osztozott."

Ó, London, hol ótornyon kongó ódon kolomp lóg! S pont nyolckor hordóról, kopott porckorongtól csoszogó szónok szól: "STOP, no more hordószónok!"

05. »

 

 

 

Póló monológ

Olcsó, sokszor mosott pólóm hordom otthon. Olykor dohogok, morgok, hogy foltos. Sógorom pont folttól fosztó mosóporról szónokol. Fontos monológ forródróton!
Oszt Jocó (morcos borkóstoló) szól, hogy lopott nyolc ollót (olcsó dolog jókor!), s gondoskodón foltos pólómból foltozott rongyot ollózott. Pont ott, hol folt volt pólómon, most rongy lóg. Korosodó rokonom Csongor, szorongón mosolyog rongyos gyolcsomon. Ottó ott szobrozott, s pókokról, orrmotoros drónokról, robotokról okoskodott. Zsolt Londonból hozott popkornt, omlós sósmogyorót morzsolt, ... oszt szokott módon jojózott.
"Ó! Botokon, s fonott dróton jól forgó korong!"
- mondom, s mosolygok sorsomon, s monoton jojózó Zsolton. Olykor jó, hogy sok rokon zsong otthon.
Most fogyózok, monoton robotolok, olykor gondolkodok, s folttól fosztott kopott rongyos pólóm hordom.

04. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magyarországi CSOK = moCSOK ------- (Orbánisztánban az orbán-matolcsy : CSaládi Otthonteremtési Kedvezmény)

CSOK-ról gondolkodok. Borzongok. Sokkoló!
OTTHON-ról szól? NO! NO!! NO!!!
Pont jómódról, okoskodó jogról, s rongy grófoskodókról szól.

Sok-sok gondtól szorongót sokkol,
s sok fortyogó morcos gondolkodó szól:

"Nyomorgok, gyomrom korog,
gyolcsom foltos, foszlott, rongyos,
oszló komor sorsomon borongok,
porckorongom kopott (totyogok),
nyolckor bolthoz, olykor orvoshoz csoszogok.
Olykor volt oly jó boltos, …
Hol olcsó bort, hol porcogós csontot osztott,
(gondoskodó volt). Most holt. … Fogyok.
Gyomrom forog, romlott trónotokon gondolkodok (mono jogom!),
S, most szólok OTTHON trónoló fontos posztok (Mórok), … hogy CSOK-otok moCSOK!
Sokkoló nyomorból, … sok kóborló Londonból, Osloból, … SOKKszor csókol!"


03. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romlott sorsomon gondolkodok …

Otthon olykor sorsrontó dolgokon gondolkodok.
Hogy volt?
Volt gondoskodó rokonom. Szorgos, dolgos, olykor-olykor bolondozó. Sokszor (pont jókor) okos dolgot mondott.
Jó hogy ott volt, jó hogy jót szólt, jó hogy csókolt, hogy mosolygott. Fontos volt,… volt,… volt,…

Volt dolgom. Fontos dolgokon gondolkodó, ... hol szóló, hol okos csoportokról gondoskodó (oknyomozó).

...
Volt dogom. Foltos bozontos, bolondos jó korcs. Combcsontot, s porcot kotort olykor.
Nos, romlott volt. Foltos dogom most holt. Gondom sokszorozódott.
...

S, most?
Nyolcszornyolc ok volt, hogy dob szólt romlott koromról!

Sok(k) volt. Ódon korom sokkol.
Holtomon szorongok.
Ó, gonosz sors! Zord kor! Romlott dohos sorsom sorolom ...
Gyomrom forog, orrom csorog,
csontom ropog, olcsó borpótló roncsol. Sózott bogyóktól fogyok.
Fogyó sorsom rontom, sorsrontó módon.
Volt rokonon, dogomon gondolkodok.
"Hol csórok olcsó, porból potyolt bort?"-mormolom.

Most, torkom szorong, romos sorsomról gondolkodok, romlott korom borzongón gondozom.
Olykor bolthoz totyogok (csoszogok), ... bolyongok, volt okos szókról mormogón okoskodok, motyogok.
Volt! Volt? Volt.

 

02. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORboncoló

Mondd ó, korosodó KORboncnok,
most hogy szónokolsz?

Jó, … sok(k) szót szólok korcs koromról:

Rossz, komor, szorongó sorsok,
Sokszorozott porontyok (klónok),
Ódon ortodox szószólók (koloncok),
Olcsón locsolt borok,
Hordós borkóstolók (hordószónokok),
Forrongó drogosok (kokósok),
Romlott, csóró csoportok (lopósok),
Holt csontok, roncs koporsók,
Sok sokkoló golyó, … ólom,
Motoros romboló robotok, ... golyószórók, drónok,
Csorgó folyók, … fogyó ózon gondok,
Bomlott gondolkodók, okoskodó "okosok".

Nos, most Ó-korokról szólok, … jó kor!?
Hogy vonzóbb volt Ó'kor-ó-kor,
Ódon, holt korokról szóló kronosz, ...
Dór oszlopos ókor,
Hódoló sorsokról szóló sorok,
Mórok, gótok, oroszok, skótok, ...
Sok-sok okos, s fontos gondolkodók,
Olykor ódon gyógymódokról szóló koros doktorok,
Porondokon bohóckodó, botló bohócok,...
Ó-poros dolgokról szónokló jósok,
fontoskodó romlott koboldok
.
Vonzó kokottoktól olcsón lopott boldog csókok!

Hol volt ...
Hogy volt?
Jó, hogy volt.

Ó, holt sorsrontó korokról szólok?
Dohos ódon KORokon gondolkodok?

Mondd jó kor:
"Gondolkozz rosszról, s jóról!
Fogyó, oldódó, oszló gondokról!
KOROD boncold ... Ó, KORboncnok!"

01. »

 

 

 

 

 

 

 

 

OSZPORONTO levél:

Otthonom Kondoros. Porondon dolgozom: korongot dobok, dobolok, s olykor dróton bohóckodok.
Most Dorogon volt dolgom, hol koros rokonom Zsoldos Kolos kosztolt.
Kosztom rossz volt, gyomrom korgott, s korcs komondorom Kormos nyolc fontot fogyott.
Dorog dombos, zord, sokszor kormos. Homlokom poros, orrom folyton lobos volt.
Otthon jobb!
Ott hordóból óbor csorog, ... Dorogon por, s korom gomolyog. Gonosz rokonom folyton dohog.
Zsoldos Kolos korholt, komondorom konc-bolthoz sompolygott, s porcogós csontot lopott. ... Okos dog.
Borzos romlott rokonom tombolt, dorongot fogott, s Kormoshoz rontott, hogy toroljon. ... Sokkoló volt.
Mord komondorom morgott. Ó, romlott rokon!
Most fogom botom, s potrohon sózom (porolom) Zsoldos Kolost.
Csont, s porckorong ropog, nyolc pofont osztok, ... rokonom zokog, s doktorhoz csoszog.
No, -mondom- rossz sorom volt Dorogon.

ASZPARANTA
ESZPERENTE