Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2023-10-01 10:02

© ESZPERENTÉ ©
Eszmecsere, persze rengeteg e-vel és é-vel szerkesztett nyelven
T.Dénes T.

           
32.
Egy méhész kérész élete

Élt egyszer egy méhész. Serényen telt élete, mert egész életében méheket terelt. Ez szerénységének megfelelt. De egy reggelen (negyed hét lehetett pénteken), nem kelt fel rendesen!
Nem etette meg éhes méhseregét, ezért lépre mentek e temérdek méhek, de nem teremtettek lépesmézet! Elszemtelenedtek egészen, s eme méhészre telepedtek, nem éppen szépen.

Ez megpecsételte e méhész életét. Remegett keze, verejtékezett feje, s nem lelte helyét, … lepergett fejében egész élete! Megkérte szeretett nejét, jegyezze le szerény végrendeletét. Ebben elmesélte élete lényegét, mely elvezetett e setét, reménytelen helyzetbe.

Hét éve nevelte feleségével kedvenc gyermekét, ez jelentett életében csekély reményt. Méhészként terelt egy méhsereget és ezzel mézet termelt. Reggelente lepergetett egy-egy lépet, de eme peches reggelen, egy tehénlepénybe lépett. Reménytelen hevert e terebélyes tehénlepényben, kezében lépek, melyeken éhesen felhergelt méhek repkedtek.

Ez lett e méhész végzete. Féltve életét e rengeteg méh, e méhlepénybe rekedt méhészre telepedett és testét egyre felhergeltebben eszegette. Rémes! -felesége nem lelte helyét, s keresztet vetve temette el férjének kérész életét.

Persze, e méhész feleség reményt vesztve, eme rengeteg méhet beperelte. De e per férjének kérész életét nem mentette meg, ... egyébként elvesztette egészen. És ez esetnek végzetes lett rémes vége, mert eme méheknek éhenveszés lett rettenetes VÉGE!

33.  

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvetlen emberek nemzete

Ezer meg ezer esztendeje, emberek nyelvetlen teremtettek. Nem feleseltek, nem csevegtek, legfeljebb szellemeskedtek, s nemes evet-ecsettel festegettek. Egyszer-egyszer szerelembe estek, de nyelvetlen … keserves lehetett.
Szent egek! Ejnye-bejnye! Lelkendezett Etel, lenge nemez lebernyegben. Kende szeme se festhetett szebbet, meglepetten delejezte, s lelket lehelt Etelbe. "Ne nevetess Kende!" - nyelvetlen ezt nem hebeghette el Etel. S Kende sem felelhetett: "Kedved se kereshetem, nyelvetlen." Erre nem tehetett egyebet, megmerevedett, szeme se rebbent, s keze csendben leleplezte Etelt. Meztelenek lettek, s e szerelem sejtelmesen beteljesedett.

Ennek egy esztendeje lehetett, s egyszerre megelevenedett egy szerelemgyerek.
Eme gyermeknek se lett nyelve, … kellemetlen eset. … Nemde?
Szende szemekkel egyre nevetett e gyermek. Rendesen evett, s Kende meg Etel rendben nevelte e nyelvetlen, de nem kezelhetetlen gyermeket. Egy esperes megkeresztelte, szent szellemmel telt meg lelke. Felcseperedett, szent ember lett, s egyszerre megteremtette eme eszperente nyelvet.

Hej, de remek, nemes cselekedet! Lett nyelvetek emberek! Rengeteg e-vel cseveghettek, levelezhettek, s csetelhettek egyszerre! Kedvesek legyetek, s szeressetek (engem)! Ne feleseljetek (velem)! Legyen szerelem gyermeketek (nekem)!
... mert megjelenhetek egyszer-egyszer, s rettenetes lelket lehelek nektek e nyelvbe.

Ennek hetven esztendeje. Ez lett kezdete ezerszer-ezer nyelves embernek. Etel, s Kende gyermeke nemtelen, … de lelkesen emlegetett kedvence lett egy nemzetnek. Ezen emberek
nem kelnek fel reggelente nyelvetlen, nem nyelvetlen szeretnek, nem perceket csevegnek,
… de feljelentenek, feleselnek, s rendszeresen rengeteget csetelnek. Egyesek verselnek szenvedelmes zengedelmeket.
Kende, s Etel eszes gyermeke nem szerepel rengetegszer, legfeljebb hetente egyszer.

De nem lehetetlen, … egyszer-egyszer (egy-egy kegyes esten) megjelenhet neked,
s kedvesen ellebbenve megnevettet eszperente nyelven. He-he-he!

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejjjj! Te SZEGÉNY EMBER,
Vedd észre!
Veled néz szembe e vezér-rendszer!

Lehet eretnek vélemény,
de NEM TÉVESZME:

Eme EMBERTELEN RENDSZERT
egy fékevesztett vezér …
és NEM e NÉP teremtette!

(TDT)


28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szépséges Helénke egyetlen éje!
(Eszperenté mese, mely régen megeshetett)
. . .

Egyszer télen, -este lehetett- setétben mentem-mendegéltem … és beleszerettem Helénkébe, egy eszes nemes szépségbe. Ez lett végzetem, mert nem nekem, … de egy pénzes nemesnek lett kegyeltje, s megeskedett neje, nemzetes felesége.
Be kellett végleg eszembe vésnem, … lekéstem!

Életem delén sem nézhetek szerelmesen szemébe, és nem vetemedhetek se este, se reggel szépséges Helénre. Ejjjjjj, érzelmek setét vermébe estem! Zsenge lelkemben egyre hevesebben
e nemes nejt leltem. Kegyetlen szenvedtem!

Nem-nem-nem! -ebbe belebetegszem! Elterveztem, … felkeresem eme pénzes nemest, és fegyverrel megverekszem vele. Ménemet felnyergeltem, s mentem … mentem. Egyszerre megérkeztem.
-Hejjjjjj, te nemes legény, vedd elé fegyvered! Szépséges Helénért verekedj meg velem!

Erre eme legény szép Helén erkélyén megjelent és hetykén felelt nekem:
-Ne esdekelj elkeseredetten nejem Helén felé! Menj el te nemtelen cseléd, mert fegyveremmel végzetes sebet ejtek én beléd!

-Cselédnek neveztél engem, te beste?! Nem félek én, … szerelmem heves, mert nemes nejeddel szerelembe estem én! Éles fegyveremmel megverekszem érte, s reggelre tested egy merev tetem lesz! Megértettél?!

És egész éjjel recsegtek éles fegyverek. E két felvértezett (nemes és nemtelen) legény véresen verekedett, s rengeteg sebet ejtettek kezen és fejen. Reggelre végtelen csend lett. Szépséges erényes Helénke erkélyén lenézve megértette: eme legények érte értek véget. S lett egyetlen éjen férjetlen egészen!
Nem nevezhetem szépnek e VÉGET.

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veréb ének (eszperenté nyelven)
. . .

Kétségbeesetten kérdezem:
-Mért nem énekel szépen egyetlen veréb sem????
Elmerengve nézem-nézem, de ép ésszel nem értem.
Mért? Mért?? Mért nem énekel énnekem szépen, … reggel, esetleg délben???
És ekkor felébred bennem egy még eléggé megérleletlen észlelet!

-Te fészek helyett emberek erkélyén elszemtelenedett szegény veréb, …
helyedet nem leled (nem repdesel télen délre), félelemben élsz, fel-fel repdesel, télen keservesen éhezel.
Termeted jelentéktelen, méreted csekély. Te nem lehetsz jellegzetes fészkes fecske, se fehérpettyes fekete seregély!
Lépegetsz fel-le és lepetyegtetsz egyre (esetleg reptedben emberfejre), persze énekedért nem, de ezért észrevesznek, … ne félj!

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy "nemes-nemzetes" vezér esete!
. . .

- Én kérem nem vétkeztem. Legfeljebb két embert fejszével fejbevertem.
- Mért tette??? - kérdé egy fekete jelmezes ember, egy csendes teremben.

Erre felel hetykén e tettes csecsen nyelven:
- Felekezetem nevében tettem. Mert ezek nem rendes emberek szeréntem. De, … nem értem, mely ember jelenthetett fel?! Lehet, nem cselekedtem elég emberségesen???
- Nem, nem! Ne feleseljen! Kegyetlen ember! Lehetne ezennel ennél mélyebb kegyelettel!
- Persze, feleslegesen beszélek, s nevezem meg tettem eredetét. Engem e helyen nem szeretnek, csecsen nevem e helyen setét!
- "Nem szeretnek????" -kérdé méreggel telten eme fekete jelmezes, elképedve-
Kegyetlen embertelen ember! Még szemtelen?! Elrendelem, … hetven évet legyen egy setét fegyhelyen! … Befejeztem.

- Kérem, ez nem lehet! Ez végtelen kegyetlen rendelet!

És eme embertelen fejszés ember fellebbezett. Persze nem engedték el e megérdemelt rendeletet. De nem keseredett el e termetes fejszés, mert nemzete levélben kérte, legyen teljesen felmentve!
Érveltek érte e levélben: felekezetéért (lehet, éppen felekezete nevében) cselekedte meg e tettet. Ezért ez nem lehetett vérengzés sem.

És elért e levél fennen, nemes-nemzetes egyetemes vezérnek kezéhez. Elmélkedett e levél felett, megértette eme egyébként véres tettet. Nem késlekedett, és elrendelte eme csecsen nemzetének kedves ember felmentését. De e rendeletekre érzékeny fekete jelmezesek nem elégedtek meg ezzel, és nem engedték el. Ezért fegyveresek cselesen megtervezetten rejtve elmentették e fejszés csecsent nemzetéhez.

Megérkezett, … és természetesen nem felelt tettéért. Elérkezett egy feledhetetlen perc, melyben felekezete, s nemzete megérkezését emlékéremmel megpecsételte, megéljenezték és elengedték.

De ezzel még nem lett vége ezen rejtélyes eseményeknek. Mert e nemes-nemzetes egyetemes vezér cserébe rengeteg (nevezhetném mesésnek) pénzt vett fel eme elengedésért!

És efféle (nem feltétlen elengedéses, de rejtett) eset nem egyszer esett meg e nemes-nemzetes vezérrel! Ezért és evégett, esetleg lehetséges nézet:
Mégsem, ... e nemes-nemzetes vezér esetlen ellenzéke tett szert NEM MEGENGEDETT BEVÉTELEKRE, s tévesztette meg szegény NÉPEMET?!?!?!


MAgyarország (Orbánia)

ESZPERENTÉ SZÓTÁR
abrosz felette eledelt lelhetsz (de ne kezeddel edd!)
adoma eset, mely embereket megnevettet
agy fejedben elhelyezett, megtekert szerkezet,
melyet rendszeresen eszednek nevezel
alkohol szeszes cseppek egy kehelyben
alszik szendereg
antialkoholista szesz ellenes ember
ábrándozó merengve eget les
Ádám emberek eleje, nejjel helytelent cselekedve
ágy fekhely melyre leheveredhetsz, elszenderedhetsz
állatkert ketrecek serege, melyekben nem emberek hevernek
bájos szemre helyes ember
bilincs fegyencek keze ebbe lesz helyezve
bio étel eledel nem permetezetten
bíróság perek helye
Boci-boci tarka,
se füle se, se farka
Tehenek gyermeke -tehenek gyermeke,
fekete pettyes,
se szerve mellyel zengzeteket fejbe bevehet,
se szerve mellyel legyeket elhessegethet.
bor hegy szeszes nedve (leve)
borotva penge mellyel felesleges pelyheket szedhetsz le
cigaretta tekercselt henger cseppre szeletelt levelekkel, mely hengerrel emberek kerek fellegeket eregetnek
családfõ kenyeret keres, mellyel gyermekeket nevel fel
csaló jellemtelen ember
csokoládé gyerekek kedvenc csemege eledele
dáridó vehemens zene, s kellemes terefere mellett, rengeteg szeszt vedelnek emberek
diszkrét jellemes ember, mert feslett eseteket sem fecseg el
esernyõ mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes, nedvellenes lepel
esküvõ ketten menthetetlen egybekelnek
ébresztõóra szerkezet, mely reggel csengetve, berregve felkelt
élesztõ kenyeret keleszt
élõlény rendszerezett sejtek felcseperedett elegye
étlap eledelek rendezetten feljegyezve
fehér fekete ellentettje
fejtörõ rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened
fénykép fényérzékeny lemezre tett kép
fényképészetnek nevezett tevékenység lett fényérzékeny lemezen nézhettél képet
festmény ecsettel festett kép bekeretezve
fogház fegyencek keserves helye
gyógyszerész szereket keverget betegeknek
gyorsírás jelek szellemes rendszere, mellyel sebesen jegyzetelhetsz
induló menetzene
ikrek ketten egyszerre keletkeztek
hadvezér fegyveres seregek feje
homok tenger mellett ezer meg ezer szemcse, melyen heveredhetsz
hóhér rendetlen embereket kegyetlen lefejez
Japán ferdeszemesek nemzetes helye
javítóintézet neveletlen, engedetlen gyerekek helye
kalap fejet fednek be vele
kapuciner rengeteg fekete egy csepp tejjel
katonaság fegyverrel felszerelt emberek fegyelmezett serege
kályha meleg test, mely mellett megmelegedhetsz telente
káposzta kecske kedvenc eledele
(jármû) kerék képlékeny szelepes szerkezet
kéményseprõ fekete ember, de nem szerecsen, egyben szerencse jele
kígyó mérgesen eltekereg
komikus megnevettet eme ember
kórház betegek menhelye - betegek fekszenek termekben
költõ verseket szerkeszt (lejegyez)
költségvetés feneketlen persely, melybe rengeteg ember pénze pereg bele
kövér termetes ember
kút vedret eresztenek bele, s ezzel levet mernek
láz test beteges melege
lépcsõ emeletre ezen mennek fel
macska egerek veszedelme
matematikus remek elme, mely tételeken mereng
matematikai sejtés még megfejtetlen tétel
menekült elkeseredetten elkergetett (megfenyegetett) ember
orvosság kellemetlen, esetleg kellemessen kevert szer, melyet betegek vesznek be
öngyilkos megkeseredett ember, mely véget vet életének
pap emberek helyett egekhez esd, kereszttel keresztel, esket, eltemet
pénz kereset, melyet egyre keveselhetsz
pletykázó nyelve megered, s rengeteg helytelent fecseg el
rab bereteszelt helyre terelt ember
rabszolga ember, melyet megvehetsz
rádió szerkezet, mely zene helyett egyre recseg
rendõr ember mely rendet teremt
repülõgép kerekekre szerelt fedeles szerkezet, mely fellegek felett berregve lebeg,
s vele sebesen repdeshetsz
részeg rengeteg szesszel megtelt ember
sintér eltekergett ebeket szed fel
sír szeme nedvet ereszt
sír (temetõben) embertestek helye, melyeket eltemettek
sírásó embereket temet el
sör szeszes leves kenyered
szavaló verseket rebeg el
szekta eszement felekezet
szenzáció rettenetesen nevezetes eset
szerencse kellemes eset, mely egyszer-egyszer megeshet
széna tehenek kedvenc eledele
színész este befestve, esetleg jelmezben szerepel, megnevettet, s keseregtet egy teremben
színház Ez egy terem, esetleg emeletesre megszerkesztve, melyben egyesek egy emelkedettebb s lepellel elrekesztett helyen, fejben megjegyzett szerepekkel csevegnek szerelmes jeleneteket.
Ezen hellyel szemben ezer meg ezer ember elhelyezkedve, remegve, esetleg nevetve mered e jelenetekre,
s egyszerre tenyereket hevesen egybevernek. Ezt befejezve egyszerre elmennek megjegyezve: ejnye de kellemesen telt el e remek este.
szereposztó dívány

Szexre tervezett kerevet, melyen nem emlegetnek szerelmet, de nem felelhetsz NEM-et.
Lehet persze kerevet helyett Mercedes-ben e hely, melyben levetkeztet, s belengetve elrendez egy fejes.
"Lenne kedve egy fejes szexre?" - "NEM!"
"Ne feledje ... kegyedet elrendezem!" ...

NEM EGY elrendezett egyed nem feled, de tehetetlenek, ... s nem perelnek.

takarékoskodik feleslegre tesz szert
tehén megfejve tejet nyersz
titok elrejtett jel = rejtjel melyet meg kell fejtened
tudós elme, mely tényeket rendszerez
unoka gyermek gyermeke
ügyvéd pereket nyer, esetleg veszt el
zsarnok fejes, mely ellen nem tehetsz, mert elnyel
(esetleg lefejeztet)
zsebmetszõ zsebeket felmetszve tesz szert keresetre
ESZPERENTE SZÁMOK
0 egyetlenegy sem
1 egy
2 egy meg egy (kettes)
3 kettes meg egy
4 négy - kettes meg kettes - kettes négyzetre emelve
5 négy meg egy - hetven hetede felezve
6 négy meg kettes - negyvenkettes hetede
7 hét - hetes
8 hetes meg egy - négy meg négy - kétszer négy
9 hetes meg kettes - kétszer négy meg egy
10 negyven negyede

 

25.
Egy embertelen vezér VÉGE!
(eszperenté ének)
26.
23.
Üzen e NÉP féltermetes vezérének!
(eszperenté vers a VIKTATÚRÁRÓL)
24.
FÉNYevés mese
(Egészséges életkép eszperenté nyelven)
21.
Reménytelen embereknek
(eszperenté nyelven a VIKTATÚRÁRÓL)
22.
Évezredes remény(telenség)!
(eszperenté nyelven)
19.
RÉMES VÉSZTERHES
évek ezek

(eszperenté vers a VIKTATÚRÁRÓL)
20.
VÉRENGZÉS Manchesterben!
(2017.05.23.)

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Nemes" emberek, névtelen gengszterek, és "nemes-nemzetes" gengszter-fejedelem!

Nevem nem lényeges, lehetnék Lehel, de nevezhettek "lényegtelen ÉSZlény"-nek.
Régen, s elég nehezen végzett tevékenységem lényege (feleletek kérdésekbe rejtve):
gyerekek és felcseperedett, esetleg meglett emberek ELMEélezése. Lehetne e nehéz tevékenyég neve: ÉSZlelés.
Rengeteg ember eme tevékenységet nem szerette, de én szerettem és lelkesedtem e nemes célért: eszet nem leheltem belétek emberek, de nem lehetetlen, … eszetek megleltem, s felemeltem!

NEM kesergek, … mért nem lettem zenész, esetleg neves felcser. Meg persze lehetnék "nemes" ember, … fegyveres fenyegetéssel, esetleg veréssel megszerzett rengeteg telekkel!
De nem, nem, nem! Én szerényen, eredményes ÉSZlény lettem és eme tevékenységbe beleszerettem.
Nehéz kérdéseket, egyetemes rendszereket feszegettem, s egyben feleségemmel értékes gyerekeket neveltem fel. Rendre, egyetemeken eszes embereket kerestem, de egyre nehezebben leltem ÉSZlényeket.
Temérdek embert elnyelt egy pénznek nevezett termék, melyben nemesfémekkel, esetleg készpénzzel csencseltek. Eme pénzkereskedelemnek becézett tevékenység lett rengeteg eszes ember végzete, mert érvényes fémpénzzel nem érte be. Fedezetlen készpénz készleteket szerzett, s persze rendész szervek és TEK-esek keresték, felfedezték, s rendszeresen BéVé-be vetették eme egyedeket.

De nemrég vége lett ennek, mert e "nemes" emberek pereltek, feljelentettek, egyre pereket nyertek, … e rendszerben felemelkedtek és vezérek lettek!

Ezért, és evégett, … meg nem értett ÉSZlényként, … e "nemes" embereknek végleg rettegett ellenzéke lettem. Mert veszélyben érzem népem, nemzetem!
De nem kesergek, legfeljebb meg nem értve nevetek eme derék "nemes" embereken. Néven nem nevezlek benneteket, legyetek névtelen gengszterek, s neves vezérek!
És legyen vezéretek egy "nemes-nemzetes" gengszter-fejedelem!
Remélem végetek lesz egyszer!

17.

 

 

 

 

 

 

 


FÉLKÉSZ (megemésztetlen) VÉLEMÉNY

- Kérsz még félmeleg félkész ételt, Édesem?
- Nem kérek. Félkész étellel nem élhetek. Elég lesz végleg!
- Féltelek te, életem értelme! Nem érted, … én szenvedek?! Készételt vegyek néked?
- NEM. Mert melegen kezelt készétellel mégse élhetem le egyetlen keserves életem.
- De Édesem, eme éltes képlékeny rétes néked kész réges-régen!
- Rémes!
- Kérlek, … ehetnél egy krémmel bélelt méretes félédes krémest.
- NEM, nem és nem! Szerény véleményemet egy lélegzetre elrebegem:
Rettenetes élmény e kemencekész, de egészen nyers (lehet nemes penészes?) kenyérféle, melyet egy kéménytelen kemencébe tesz eme szerencsétlen pékség péke!

- Elnézlek téged Édesem, … mégsem értelek. Végtelen szeretettel eléd teszem e rengeteg félkész képlékeny élelmet … és nem értem, mért nem kéred?! Lehet, … mert én eme kenyérbe rejtett éretlen nézetet (véleményed) egyben lenyelem és megemésztem?!

16.

 

 

 

 

 

 

 

Nehezen megemésztett életem

Képzeljétek el, egyszer képzeletben egy ékes vécécsészére leltem!
Fényes lett egyébként levert kedvem, … megszerettem. Kezembe vettem, féltve lemértem, méregettem, s remegve nézegettem. Féltem, felébredek és eme érzést egyszerre elfelejtem. Egyre hevesebb szenvedélyt éreztem, heves érzések keveredtek bennem. Kedélyesen elbeszélgettem vele és félve énekelgettem.
Mérlegeltem épp ésszel megérthetetlen (képzeletben megélt) helyzetem, s felértékeltem rettenetes életemet, melynek fénye e vécécsésze lett. Nem féltem, féltve dédelgettem és egyre reméltem, nem vész feledésbe reményem, s nem egyetlen percre lesz eme csészeféle szerzemény enyém!
Mert kétségtelen, egy efféle cserépedény értéke esetemben felmérhetetlen. Néztem, nézegettem. Meg se értettem elképzelt helyzetem, melyben egyre élesebben éreztem, … vécéznem kell. Elkeseredetten nevettem pechemen. Felszenteljem e becses szerkezetet? Szerfelett mérges lettem, de mérlegeltem helyzetem, és megtettem. Eme féltve dédelgetett ékes vécécsészémbe helyeztem, … nehezen megemésztett életem végtermékét. Felébredtem, s ez jelentette megelevenedett képzeletem végét!

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Névtelen levél

Nemrég (még életem delén) éltem. De féltve levél életem, e levélben megkeseredett széljegyzet lettem.
Régen nem értettem, mért rezzenek meg egy teljesen széltelen reggelen?
És mért lesz télen eme végtelen tér rezzenéstelen?
Emlékszem, egyszer rettenetes szélvész sepert el, s levert levélnéném reszketett egy ferde kereszten,
… de nem eresztett. Keservesen kereste lényem, egy gyenge levélnyélen. Emlékszem erre, … nem féltem,
de rengetegszer szenvedtem leverten, mert levélnéném mérgesen leteremtett:
"Ez nem élet, te széllelbélelt elkényeztetett levélgyerek! Nem veszed észre, én féltelek?! Mert emlékszem, nemrég
(egy éve) levéltetemmel telt meg e fél telek. Nem értem, mért léptél be eme levélseregbe, melyet fergeteges szél sepert le? E kérdésre mért nem felelsz? Mért nem érted meg levél széljegyzetem? Értetlen kérdezem: élsz még?
Rettenetesen féltelek eme fél telket ellepett levélseregben! Leverten, reszketve félek."

Nem lehet vége ez egy névtelen levélnek!

12.

Én nem mentem el
(eszperenté vers)

13.
Kérdezek! ... s egyszerre (meg)felelek!
(eszperenté vers)
14.  

09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY KÉRÉSZ VÉGZETES ÉLETE

Egy kérész élete, mely Ecseren cseperedett fel, elég csekély és gyér életesemény. Léte félelemmel telt el, nem repkedhette be még Ecsert sem, mert egy csendes setét esten, zellerkrémes levesembe esett be. Rémes eset, nem?!
Létét szerény étkemben fejezte be. Ez lett élete legkellemetlenebb esete. Remélem nem szenvedett félédes levesemben, s szerette e véges kérész életét!
Végén megszerettem szegényt (ebédem delén), de eme elég meleg leves lett szerencsétlen végzete, mert e meleg szeretetet nem élvezte egyetlen percre se.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELLEMETLEN ESETEK 3.

Szertelen fellegeken legeltetem szemem,
nem kesergek, de leverten szepegek.
Meleg nem lehet !
Szenvedem eme jeges lehelletet,
tereken cseszegve megyek,
nem kedvelem e telet.

Egyszer jeges terepen mentem.
(Nem felejtem! Eme eset nehezemre esett.)

Egyszerre teljes testemmel lent hevertem.
Szerencse, fejem megemelve estem,
eszem nem vesztettem,
de egy percre nem lehelltem egyet sem.

Elesett testem fejjel felfele megmeredten hevert, ...
de egyszerre egy ember engem felemelt.
Egyetlen szervem se repedt meg (szerencse),
"Nem felejtem el e nemes tettet Kegyednek!"
-rebegtem meglepve, csendben, eme hegyes terepen jegelt fejjel megmentve.

06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJETLEN CSEND

Nem zeng zene.
Emberek nem perelnek.
Egyetlen nejet sem keres embere.
Zeneszerkezetek feltekerve.
Ezer meg ezer gyermek, ember menetel.
Merre mennek ?
Rengetegen keseregnek.
Befejezetlen lefejeztek.

Egy fejetlen ember rengeteget tehet,
de fejes egyeszer sem lehet !

 


07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGFEJHETETLEN HELYZET

Kedvem nem szegted kedvesem,
de e meleg tejet ne tedd le nekem,
mert elevenen lenyellek!
Persze megteheted eme kegyetlen tetted,
mellyel szereteted nem kedvelteted meg (velem), ...
De helytelen.
Nem szeretem!
Ne tedd!
Menten elkedvetlenedem, s nem lehetetlen,
de kegyelettel megeszem e megfejt tehenet,
mert eme tej-teszt nekem megfejhetetlen!

 

 

 

08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KELLEMETLEN ESETEK 2.

Egyszer (kellemetlen, de megesett)
verebeket etettem.
Ez reggel lehetett.
Eltevegelt mellettem egy ember, s nevetett.
- Szeretem e verebeket ? - helyeselt, s ment.
- Nem szeretem. - feleltem.
S etettem, etettem egyre.
De e kedves verebek nem ettek eleget,
s el kellett tennem rengeteg eledelt.

Eltevegelt mellettem megent
ez ember, de nem nevetett.
- Nem szeretem e verebeket?! -

S felemelt keze megfenyegetett.
- Ettek eleget. - feleltem,
s egybe lenyeltem eme megperzselt verebeket.

01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY SZERZETES KERESZTJE

Egy szerzetes egyszer kereszteket vetett.

S fent jel jelent meg:
Keresztbe tett kezek serege
szerzetes fejeket tekert le.

"Ez egyszer nem lehetek tehetetlen,
de eme rengeteg kereszt teljesen ehetetlen!"

Jegyezte meg, s remegett,
de egyre kereszteket vetett.
Egyebe nem, de rengeteg keresztje termett.

E szerzetes nem tehetett egyebet,
kereszt-kereskedelmet kezdett.

Egy sereg kereszt egyszerre elment,
de nem fejezte be,
mert nem esett eme kereszt-kereslet.
Nem lett rest,
vetette egyre e rengeteg keresztet.

DE egek!
Keresztbe tett egyszer egy ember!
Kegyetlen helyzetet teremtett:
elemelte e rengeteg keresztet.

Emberek ezre e helyre sereglett,
s egyszerre kereste e rengeteg megrendelt keresztet.
"Emberek!
Ne fenyegessetek, mert nem tehetek egyebet,
reggel, s este egyre kereszteket vetek!"

Remegve esdett eme szerzetes ez emberekhez,
de e felhergelt emberek el nem mentek.

S fent erre jel jelent meg:
Keresztbe tett kezek serege
szerzetes fejet tekert le,
S lett e szerzetes helyett fejetlen remete.

S egek! Ez eset megesett!
Egyebet nem tehetett e szerzetes,
befejezte eme kereszt-kereskedelmet.

Teljesen fejetlen elment egy remete helyre,
s egy verembe vetette e rengeteg keresztet, ...
Csendben esdekelve, egy letekert remete fejre.

 

 

 

04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SZERELMES VERS

Szemed szemembe mereszted,
kezed kezembe helyezted.
Csend lett. Feszengek.
Kebleden merengek !
Szerelmesen kell nevetnem.
"Felejthetetlen este, nemde ?
Felelj ! Felelj !"
- rebegted egyre.
Nem feleltem.
Lelkemre nehezedett tested terhe.
"Szeretlek !" - lehelted szemembe.

Fejed ferde helyzetbe tekerted,
kezed fejemre helyezted (becenevem rebegted),
lehengerelt lehelleted.

Eszem bereteszelt,
nem engedhettem kezed el
(e percekben kedvesemnek nevezel)
.
Szemem levetkeztetett,
kezeddel sejtelmesen rejtetted el tested,
ez nekem leplezetlen jelt jelentett.
Eme helyzetben kerestem kedved.
Megleltem kecses becsed,
s szerelmes tettem megcselekedtem.

Ez szerelem lehet

05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELLEMETLEN ESETEK 1.

Zsenge gyermek lehettem,
de e keserves eset (el nem felejtem!)
megesett velem.

Egy szemtelen szerecsen esett el mellettem.
Rettenetes helyzet. Remegtem.
Nem kelt fel eme elesett szerecsen.
Teste mereven helyezkedett el,
kezet nem emelt,
feje nem szelelt egyetlen lehelletet sem.

Emberek ! Gyertek, gyertek !
Emeljetek fel egy elesett embert !

De nem.
Egyetlen ember se jelentkezett.
Keservemben e szerecsent kezemmel megveregettem.
S kegyetlen meglepett,
de eme elesett ember felnevetett.

Nevetett, s keze keresett egy helyet,
mellyel felemelkedhet.
Feje mereven felemelt lett,
megrezzent egy csepp neszre.
Kezem elej'be helyeztem,
de nem kezelt le velem.
Gyermek fejjel megfejtettem:
eme szerecsen ember tehetetlen,
mert szemtelen !

02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJETLEN SZEREP HELYZET

Elmerengtem egyszer egy szerep helyzeten:

Lepelbe tekerve csendben,
(leeresztett kezembe' fejjel) megelevenedek.
(Mert persze eleve tetem lehettem!?)

Felemelem leplem, s fejetlen lebegek.
Ezzel szerzek kellemetlen perceket Neked,
meg persze ezer meg ezer fejes embernek.
De nem szenvedek e fejetlen helyzetben.

Nem. Nem.
Menthetetlen e jelenet.
Szemem keres egy egyedet.
Te leszel meglelve!
Persze ezt egyetlen lepelbe tekerve, lebegve cselekedem.
"Lefejeljelek?" Dereng fel szellememben.
"Ne. Ne! Kegyelmezz!"
S leverten keresel kegyelmet bennem.
"Ne vedd el fejem!" Rebeged leplezetlen.
Lefejelten, leeresztett kezekkel, nedves szemekkel szemtelen meredve eme kedves, szellem-jelenetre.
E szerep helyzet neve:
fejcsere (fekete jelenetbe tekerve).

03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszperenté szegénység (csak e és é)

Egyszer egy emberre leltem.
Csendesen merengve reszketett.
Egyetlen teste rettenetesen remegett,
de kedvesen nevetett.
Még hetven se lehetett.
Félve kérdeztem: "Beteg?"
Keservesen felelt: "Lehet."
Értetlen kérdeztem: "Elesett?"
Erre elkeseredetten felelt: "Nem estem el, nem vertek meg, s részeg sem lettem. Egészségem nem remek, de ennél lényegesebb: egy hete nem ettem."

Szeme fénye el-elsetétedett, még élt, de egyre nehezebben lélegzett. Kezét felém emelte, kérve esett térdre, megértést remélve, s ezt rebegte:
"Nehéz helyzetemben segélyt kértem, de nem felelt meg egyetlen érvem: ÉHEZEK."

Eme embernek segélyére nem lehettem, mert belégeket kértek (érdekelt szervek),
s tevékenységem eme feltételeknek nem felelt meg
!

 

 

 

ASZPARANTA
OSZPORONTO