Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2022-02-16 5:51

© Válogatás a Lilliputi Nemzet napilap tudósításaiból ©
Tudósító: T.Dénes T.

A tudósításoknak általában nincs pontos dátuma, mert Lilliputban az "idõ" nem múlik (rendeletileg betiltatott).

NAGYÍTÁSHOZ kattints a képekre!

44. »
A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Spontán országjáráson az (O)rszágos (V)ezír

Kalácsnok faluba érkezett páncélautón az (O)rszágos (V)ezír, akit fegyveresek kísérTEK. Az ukrán-magyar határon lévõ 30 lakosú falu az utóbbi hónapokban szépen fejlõdik. A magyarországi választások elõtt már 300 fõre növekedett az állandóra bejelentkezett lakosok száma. Akik nem migráncsok, hiszen a bejelentkezés óta nem látta õket senki.

OV a fegyveres kíséretével megáll a spontán kiválasztott Malvin néniék sárgára pucolt takaros házánál, ahol Malvin néni népes családjával (férjével) áll a feldíszített kapuban. A vezír kiszáll páncélautójából és fegyveres kísérete élén spontán betoppanva így szól:
-Hogy hívják magát messzeföldön híres Malvin néni?

Az öreg Malvin néni a "váratlan" vendégtõl talpig meghatottan álldogál és meg se tud szólalni. Ám a maga népi egyszerûségével térdre borulva kezet csókol a vezírnek és összeszedve a 80 év alatt felgyûlt népi szókincsét, ennyit mond:
-Manci néni vagyok, de a tekintetes úr szólítson csak egyszerûen Sárinak, ahogy azt valamikor a gróf úr is tette.

OV a tõle megszokott népiesen zsebredugott kézzel és a fegyveres kísérettel betalpal a házba, ahol már spontán terített asztal és néhány népies kancsó bor várja.
-Hát, hogy élnek itten, ebben a szépen fejlõdõ faluban Sárikám?! -kérdi OV Manci nénit, miközben népes családjára (férjére) kacsint huncutul.
-Oszt, mit szólnak a falu csudás gyarapodásához?! -rittyenti hozzá megszokott cinikus szájnyalogatással a vezír. Majd az öreghez fordulva bíztatólag így szól:

-No, bátyám, … ne legyen olyan halkszavú! Hát ismeri-e azt a nótát, hogy ...
"Megjöttek a fehérvári huszárok …"??? ... Oszt, tudja-e tovább is, hogy
"Sok kislányt meghágtak …"???!!!

No, ha együtt dalol velem, majd intézek maguknak egy kis nyugdíjemelést!

Erre már Manci néni (aki már a gróf úrnak is egyszerûen csak Sári volt) se bírja visszatartani, ... és folyásnak indul a szava.
-Az Isten áldja meg tekintetes urunk! -és oldalba böki a népes férjét, hogy õ is csókoljon máááááá kezet a "váratlan" vendégnek.

Az (O)rszágos (V)ezír nem ellenkezik (hiszen megérdemli a kézcsókot). Majd a népiesen trágár dallal búcsúzik és amilyen spontán betoppant, úgy is távozik a
napról-napra bõvülõ Kalácsnok faluból.


MAgyarország (Orbánia), 2022. február (TDénes T. tudósító)


A dalolós VIDEÓHOZ kattints a képre!
43. »

Kötelezõ INGYENES TESZTELÉS NEM!
... de KÖTELEZÕ OLTÁS IGEN!

("Gondoskodó keresztény-népnemzethy" fidesz-kormány)

-----

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Kiszirvárgott információk szerint, … a "keresztény-népnemzethy" fidesz-kormány elõkészítette az EU-ban páratlan DOLGOZÓVÉDELMI törvényt!

Ez kimondja, hogy … aki nem a szerintük "egészséges életmódot" éli, azt a saját (és családja) érdekében egy év fizetésnélküli szabadságra küldik! Oszt, ha azután sem változtat az életmódján, akkor a saját (és családja) érdekében KIRÚGJÁK az állásából!

Az emberjogi szervezetek, és az egész MAgyar társadalom, nagy várakozással néz e DOLGOZÓVÉDELMI törvény elé! A MAgyar NÉP hálával tekint a gondoskodó fidesz-kormányra és annak BÖLCS KIPcsak vezírére!

ÉLJEN a MÛKÖDÕ (O)rbániai (V)iktatúra!
ÉLJEN BÖLCS (O)rszágos (V)ezírünk!

MAgyarország (Orbánia), 2021. november (TDénes T. tudósító)

 

42. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

IGAZ MESE, a MAgyar-nemzethy (O)rszágos (V)arázsló unortodox gazdasági csodájáról, amivel a NÉP pénzén bevásárolta magát a kínai kémiparba.
…….................

VOLT egyszer, … és még mindig VAN, … MAgyarországon (Orbániában) egy igazán MAgyar-nemzethy (O)rszágos (V)arázsló, aki az egész gazdaság- és külpolitikáját bölcs szólásmondásokra építi.
Így történt ez azon a reggelen is, amikor éppen a Kínai Népköztársaságba utazott (népes MAgyar üzletember delegációval). Alig dörzsölte ki az álmot a szemé(t)bõl, máris ezt mondogatta magában: "Kétszer ad aki gyorsan ad. … Három a MAgyar igazság. …"

Oszt, a Kínai Népköztársaságba érkezvén, hosszasan kezet rázott a kínai vezetõvel, aki csodálatos ajánlatot tett a MAgyar-nemzethy (O)rszágos (V)arázslónak:
"A te országod az EU-ban van, ezért hát az Országodnak közepén megépíttetem az én jóhírû FUDAN egyetememnek a kampuszát. Adok hozzá temérdek hitelt (500 milliárd Ft), amibõl az építõanyagokat és a munkásaimat kifizeted. A hitelt kamatostul ráérsz visszafizetni, amikor az egyetem körül a (kínai) fal is felépül és megindul a képzés a kínai kommunista párt iránymutatásai alapján."

Nagyon megörült az ajánlatnak a MAgyar-nemzethy (O)rszágos (V)arázsló, hiszen így az összes aznapi szólásmondásnak eleget tud tenni:
- Egyszer már az építkezés alatt visszafizeti (a magyar NÉP) a kínai hitelt, aztán megint, amikor a hitelt kamatostul visszaadja!
- Oszt, mivel "három a MAgyar igazság", a MAgyar fõváros közepén INGYEN biztosítja a területet ehhez az épülethez, amiben majdan kínai elit tandíjért, kínai elit (kém)képzés folyik!

Mivel a magyar NÉP minderrõl csak a megállapodás után értesült (akkor is csak titokban!),
így derült ki, hogy a NÉP számára ez a történet IGAZ MESE (nem NÉPmese!), a MAgyar-nemzethy kormánynak viszont maga az unortodox gazdasági VALÓSÁG!
Ezért osztán, a MAgyar-nemzethy (O)rszágos (V)arázsló már ki is nevezte a Fudan-os mestert,
aki az egész varázslatot lebonyolítja.

MAgyarország (Orbánia), 2021. április (TDénes T. tudósító)

41. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

VAN 3.252.579 covid egyszer beoltottunk (kétszer a fele se!),
… és VAN 25.184 covid HALOTTUNK!
A fidesz-kormány az elõbbi „számra” büszke,
az utóbbi VILÁGREKORDRÓL nem beszél!

MAgyarország (Orbánia), 2021. április 17. (TDénes T. tudósító)

40. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Az Országos Kórházi Fõigazgatóság helyettes vezetõje emígyen igyekezett meghazudtolni az Orvoskamara állítását:
„Nem igaz, hogy a lélegeztetõgépekre kerültek 90%-a megahal. Valójában csak több, mint 80% hal meg.”

Amennyiben ez a precizitás szükséges a fidesz kormánypropaganda kielégítésére, a magyar társadalom többsége nevében készséggel elismerem:
„A fidesz kormánynak nem 90%-a, csupán a KIPcsak vezírrel az élén, TÖBB MINT 80%-a (K)orrupt (I)rgalmatlan gyûlölet(P)olitikus.”

MAgyarország (Orbánia), 2021. április (TDénes T. tudósító)

39. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Azt már régen tudjuk, hogy (O)rbán (V)ezír KIPcsak. De most ismét bebizonyította, hogy „csodálatos képességekkel rendelkezõ” JÓS IS! Másként, hogyan tudta volna NAPRA PONTOSAN MEGJÓSOLNI a mai napot (2021. április 7.), amikor éppen bekövetkezett az a csodálatos esemény, hogy 2.5 millióan „vannak” covid19 ellen beoltva?!
… így hát a vezír nagyhatalmú (és bölcs) engedélyével megkezdõdhet a NYITÁS!!!
(bármit is jelentsen ez!)

TALÁN a nyunyóka-anyóka „vezette” operatív törzs csalhatatlan szakértõ tanácsadói is ismerik az idevonatkozó viccet:
Egy ember lázasan keres valamit az utcai lámpa fénykörében, amikor egy segítõkész járókelõ megszólítja:
- Elvesztett valamit uram?
- Sajnos, egy ezrest.
- Itt valahol, a lámpa környékén?
- Nem, nem, amott messzebb.
- Hát akkor miért itt keresi?
- Mert itt van világos.
------------------------------
Aki megérti, hogy MAgyarországon (Orbániában) az (O)rszágos (V)ezír a mindent megvilágító „fényt adó utcai lámpa”, annak hirtelen MINDEN VILÁGOS lesz!!!

MAgyarország (Orbánia), 2021. április (TDénes T. tudósító)

38. »


A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

MAgyar NÉPmese az orbán KÖZJÓSZÁGOKRÓL …

Hol vóóóót, oszt (sajnos) máig is van, hogy MAgyarország fõõõõdjén kapirgált orbán gáspár, ráhel és a többi orbán KÖZJÓSZÁG. Addig-addig kapirgáltak, míg akkora gödör keletkezett, amibe az egész MAgyar NÉP belefért.
Egyszer osztán arra járt az (O)rszágos (V)ezír, aki a KÖZJÓSZÁGOKKAL együtt elégedetten nézett lefelé a gödörbe,
… miközben így nézegették a gödörben vergõdõ NÉPET, -csak Isten tudja honnét- az egyikük fejére esett egy darab ÁTOK.
No, több se kellett, … OV a KÖZJÓSZÁGAIVAL együtt futásnak eredt, miközben azt kiabálta, amit egykor (a NÉPTÕL hallott mesében) a póruljárt tyúkocska:
„Égszakadás, földindulás, a fejemen egy nagy koppanás!”
Oszt, futottak-futottak … vóna …, ha az általuk kapirgált gödör olyan nagy nem lett vóóóóóna, hogy mindannyian beléestek oda, ahonnan az éhes NÉP már régen nem tudott kijönni!
Így osztán, a NÉP jól megtaposta ov-t és közjószágait, miközben a jó nagyra hízott fejükön és a gerinctelen hátukon taposva, a NÉP GYERMEKEI jól kimásztak a gödörbõl.
Oszt, –ahogy a mesékbe’ szokás- mindenki elnyerte méltó büntetését és jutalmát!

Ha a gödör még nagyobb lett vóóóóóóóna, az én mesém is tovább tartott vóna.

MAgyarország (Orbánia), 2021. március (a mesét lejegyezte T.DénesT.)

37. »


A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbán Gáspár nevû magyar állampolgár a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként egy kilenc hónapos, közel negyvenmillió forintos képzést végzett el a Brit Sandhurst Királyi Katonai Akadémián.

(Az orbán családban most a Honvédelmi Minisztérium volt a SOROS!)

orbán vezír üzenete népének:
„Ismerem én, mi a magyar néplélek.
Gáspár fiam angol elit iskolába ment e’,
a Sandhurst Katonai Akadémián divat lesz a mente.”

MAgyarország (Orbánia), 2021. január (TDénes T. tudósító)

36. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

 

RÉMHÍR TERJESZTÉS = valótlan állítás szándékos terjesztése

Van egy régi magyar mondás, ami általában eszünkbe jut, amikor "rémhíreket" hallunk:
"Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja."

SAJNOS az alábbi (és még sok hasonló) "rémhírrel" kapcsolatban
a HARASZT (egyáltalán) NEM ZÖRÖG, mivel még a szellõ sem fújja!

. . . . . . .

 

1. RÉMHÍR
A fidesz-kormány az ellenzéki pártokkal és a szakmai szervezetekkel EGYEZTETTE a (nemzeti) ALAPTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT.

2. RÉMHÍR
A fidesz-kormány az ellenzéki pártokkal és a szakmai szervezetekkel EGYEZTETVE MÓDOSÍTOTTA A NEMZETI ALAPTANTERVET.

3. RÉMHÍR
A fidesz-kormány az ellenzéki pártokkal és a szakmai szervezetekkel EGYEZTETVE alakította ki az egész magyar társadalom életét meghatározó COVID19 járvány elleni (nemzeti egészségügyi és gazdasági) VÉDEKEZÉSI TERVET.

MAgyarország (Orbánia), 2021. január (TDénes T. tudósító)

35. »


A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Karikó Katalin professzor asszonyt, akit a bunkó MAgyar miniszterelnök "Kisújszállási asszonyságnak" titulált, Nobel-díjra javasolják.
Bízom benne, hogy megkapja a Nobel-díjat és az átadáskor felolvasandó méltatást, NEM a MAgyar nemzeti tahó (szotyi köpködõ) KIPcsak miniszterelnök fogja megírni!

MEGJEGYZÉSEK:
1. Habár (O)rbán (V)ezírnek elévülhetetlen "érdemei" vannak a MAGYAR KULTÚRA-TUDOMÁNY és OKTATÁS tönkretételében, a népnyelvet mindenképpen "gazdagította" egy majdan "az ellenségeinknek" kívánt mondással:
"Dicsérjen meg téged az orbán viktor!"


2. Dr. Karikó Katalin 1985-óta az USA-ban él és végzi kutatásait, amelyek elismeréseként javasolják Nobel-díjra.
A magyar vezetõ politikusok MINDIG BÜSZKÉK a "magyar Nobel-díjasainkra",
akik EGY KIVÉTELLEL (Szent-Györgyi albert) mint Magyarországról menekültek,
a külföldön végzett munkásságukért kaptak Nobel-díjat!
Ha Karikó Katalin megkapja a díjat, akkor ezt a tradíciót folytatja!
Ugyanis 1985-ben azért távozott (családjával együtt) az USA-ba, mert eltávolították
a Szegedi Biológiai Kutató Központból és csak így tudta a kutatásait folytatni.

MAgyarország (Orbánia), 2020. Szilveszter (TDénes T. tudósító)

34. »


A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

ÖRÖM MAgyarországon (Orbániában), … avagy
Az üres csuporban kipukkant lufi esete

Régi megfigyelés, hogy ha hull a hó, akkor hideg van. És Micimackó azt is hozzátette, hogy "zik-zik",
én meg csak annyit mondok, hogy tél van. Télen pedig hideg szokott lenni, amit az emberek nem szeretnek. Pedig nyáron a fagylalt is hideg, mégis szeretik.
Persze Micimackó is inkább a mézet szereti, meg a barátait, akikkel együtt szoktak örülni.
Kivéve talán Fülest, aki az emberekhez hasonlóan, csak egykedvûen tud örömözni. Például, amikor a születésnapján Micimackó és Malacka meglátogatták és igen szép ajándékkal lepték meg, Füles csak
ennyit mondott: "Ez az enyém, csak az enyém?"
"Igen." -mondta Micimackó és büszkén átnyújtotta az üres mézescsuprot, ami persze nem volt üres,
mert benne volt a kidurrant lufi, amivel Malacka hasra esett.

De egyszer -az emberekhez hasonlóan- Fülest is sikerült igazán megörvendeztetni. Amikor elvesztette a farkát, nagyon el volt keseredve, már-már lemondott róla -az emberekhez hasonlóan- de Micimackó megtalálta és visszadta neki.

Javaslom tehát az embereknek, hogy Micimackó és barátaihoz hasonlóan, örüljenek ha van miért,
… hiszen MAgyarországon, a mai Orbániában, … általában legfeljebb egy üres csuprot kapunk,
amiben azért mégis csak van egy kipukkant lufi!

MAgyarország (Orbánia), 2020. Karácsonyán (TDénes T. tudósító)

33. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

orbán vezír mesél az EU csúcsról!

Hááááááát, … tudjátok-e, hogy az EU-nak nem telik egy olyan egyszerû páncélozott VW mikrobuszra, amilyennel itthon járok dolgozni a Várba! Hanem minden kormányfõnek egyforma fekete Mercedes limuzint biztosítanak, amibe alig tudtam beülni, a kiszállásról nem is beszélve. Még arra is figyelnem kellett, hogy a nadrágom térd alatti buggyai megmaradjanak, legalább amíg a közös fotó elkészül.
Oszt képzeljétek, … alig, hogy kiszáll az ember a limunzinból, ott áll egy EU-s bürokrata maszkban és arról beszél, hogy "itt mindenki maszkot hord a covid19 járvány miatt". Háááááát, ... én rögtön megmondtam neki, hogy "nekem nem kell a maszk, mert én Orbániában (MAgyarországon) már elrendeltem, hogy mindenkinek hordani kell, ha zárt helyen tartózkodik, ahol sokan vannak"! Csak nézett az EU-s ürge, és mondta, hogy ha a vörös szõnyegen megyek, az pont a konferencia terembe vezet.
Oszt, … megnyaltam a szájam szélét, zsebredugtam a kezem, hogy megtartsam a nadrágomat, -mer' a nadrágtartó nálunk szóba se jöhet- és miközben a többiek által összejárkált vörös szõnyegen mentem, azon röhögtem magamban, hogy milyen hülyén néz ki az összes többi kormányfõ maszkban!

MAgyarország (Orbánia), 2020. július (TDénes T. tudósító)

Lásd a videó 17:30 percénél!NAGYÍTÁSHOZ kattints a képekre!

32. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

A Lánchíd probléma kompromisszumos
és közpénz kímélõ "megoldása"

A fidesz-kormány nem csak kompromisszumkész Budapest fõváros irányába,
de megóvja a közpénzt is. Ezért a Lánchídon építené fel a minisztériumokat.
Hiszen a Fõváros javaslata, hogy az állami intézményeket építsék ROZSDA ÖVEZETBE! … és így a Lánchídat sem kellene felújítani!

MAgyarország (Orbánia), 2020. június (TDénes T. tudósító)

31. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

TARLÓS a MEGAFON lovag!

Szikes TARLÓ, S hervadt virág ma Budapest,
a helytartó (még) fõpolgármester élõ vitára rest!

Ám gyenge érvként bátran veszi elõ megafon fegyverét,
míg riadtan ugrál mellette több talpnyaló cseléd.
Így hát csekély hangját kézi megafonnal növelte fel,
hátha az igazság sok embert így már nem érdekel!

De Tordai Bence nyugodtan kérdezi tovább,
mire tarlós ideges és egyre otrombább!

A videót nézve, mindenki döntse el,
hogy a "pesti srácok" címe a valóságnak vajon megfelel???

MAgyarország (Orbánia), 2019. szeptember 14. (TDénes T. tudósító)Tarlós verbálisan földbe döngölte
Karácsony "kisváltósúlyú" provokátorát, Tordai Bencét (Pesti Srácok)

Videóhoz kattints a képre!

30. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbániában (majdnem fél évszázad után) gyökeresen megváltozott a patkány helyzet. Az eddig példás szakértelemmel és felszereltséggel mûködõ céget, egy álpályázat segítségével lecserélték, egy olyan cégre, amelynek se szakértelme, se tapasztalata, se eszközei nem voltak a patkányirtáshoz, viszont igen-igen lojálisak az orbániai hatalomhoz. Ahogy a közismert mondás szól: "A mûtét sikerült, a beteg meghalt." ... Fél év alatt a fõvárosban (ami még nem Felcsút!), sõt az egész országban, elszaporodtak a patkányok!

Olyannyira, hogy már a fõpolgármester is kénytelen volt elismerni a dolgot. No, azóta patkányozástól hangos egész Orbánia!
Az ellenzéki politikusok az állatmesékben alkalmazott áthallásokkal emlegetik a "patkányokat", míg a hatalom nyílt ellenkampánnyal akarja "kiirtani" az ellenzéket.

"ÁLLATI" MEGJEGYZÉS a "patkányozáshoz"
Az ókori meseíró Aesopus óta tudjuk, hogy az ÁLLATMESÉK mindig az emberekrõl szólnak és azért születtek meg, mert az emberi hatalom képtelen volt elviselni a kritikát és üldözte (büntette) a kritikusait.
Így az ÁLLATMESÉK nem a gyerekeknek, hanem a fölnõtteknek íródtak és váltak az irodalmon keresztül a TÁRSADALOMKRITIKA gyöngyszemeivé! Az ÁLLATMESÉK lényege, hogy megszemélyesített állatokkal mutatják be az emberi társadalom súlyos hibáit és az olvasó fantáziájára bízzák, hogy szó szerint, vagy áttételesen (szimbolikusan) értelmezi-e a szöveget. Éppen ez adott lehetõséget a korabeli CENZURA kijátszására!
Tehát pontos volt Bangóné Borbély Ildikó megfogalmazása: "Mindenki úgy gondolja, ahogy akarja."

Ajánlom tehát a "Sok a patkány Budapesten és az egész országban." -kijelentésen irtóra felháborodott fidesznek becses figyelmébe, Heltai Jenõ alábbi "patkányozós" költeményét (oszt mindenki úgy gondolja, ahogy akarja!)

Valószínûleg a fidesz Heltait is betiltaná, vagy sok millió forintért kampányt indítana ellene, mivel SEM a valódi kritikát, SEM a valódi gondolatokat MEG NEM ÉRTIK, sõt általuk KIIRTÁSRA ÍTÉLTETETT (lásd oktatás, tudomány)!
(TDT)

Heltai Jenõ: Ballada a három patkányról

Ott, ahol a Ferencváros
Hinti báját szerteszét,
Egy pazar, nagy pince mélyén
Három patkány éldegélt.
Három patkány, három testvér
Pajkos, fürge és bohó,
S mint az ifjusághoz illik
Folyton éhes és mohó.
Volt a kedves pince mellett
Egy csemege-bolt,
Ahol csupa elsõrangu,
Finom holmi volt.

Egyszer, éjjel a legelsõ
Fürge patkány útrakelt,
Hogy a boltból átcsempésszen
Egy kis finom eledelt.
Lábujjhegyen járt a polcon
Elkerülve minden zajt,
Megevett egy adag sajtot
Rá volt írva "Gróji sajt".
Föl is fordult nyomban tõle,
S lett belõle holt -
Mert a finom Gróji sajt, az
Hamisítva volt!

A második ifjú patkány
Bánatosan útra kelt,
Hogy a boltból átcsempésszen
Õ is egy kis eledelt.
Lábujjhegyen járt a polcon,
Mert a bölcs mindig vigyáz,
Nekiesett egy gyümölcsnek,
Rá volt írva "Ananász".
Föl is fordult nyomban tõle,
S lett belõle holt -
Mert a finom ananász is
Hamisítva volt.

A harmadik ifjú patkányt
Lesujtotta a dolog.
Sírni kezdett: "Nem élem túl,
Én is inkább meghalok.
Társak nélkül egymagamban,
Így az élet mit sem ér..."

S hõsiesen patkánymérget
Vett a boltba háromér.
Ez a patkány ma is él még,
Hogyha meg nem holt,
Mert a patkányméreg is csak
Hamisítva volt!

MAgyarország (Orbánia), 2019. április

(TDénes T. tudósító)

29. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbániában a mérhetetlen (gondolati) migráció, azaz a gondolatáramlás veszélyét fedezte fel a kormány és azonnal védelmi akciótervet hirdet ki. A ZEMBEREK gondolati tisztasága, azaz a homogén MAgyar faj védelme érdekében, azonnali hatállyal megszüntetik a szabad gondolkodás legfõbb forrásának, a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) az állami finanszírozását. Mivel ez még nem biztosítja az MTA teljes amputálását (esetleg EU-s pályázatokból pénzhez jutnak, ami felett nem lenne kormány fennhatóság!), rendeletileg államosítják a kutatóhelyeket. Így megmarad az MTA köztestület jellege, ami azt jelenti, hogy a SEMMIBÕL, a SEMMIVEL tud csak kutatásokat végezni, "szabadon gondolkodva".

Ugyanakkor a kormány teljes felügyeletet gyakorolhat affelett, hogy MIN és MENNYIT lehet "szabadon gondolkodni". Vagyis drága pengekerítések és falak nélkül sikerül megvédeni a ZEMBEREKET a gondolati migrációtól, azaz a szabad gondolatáramlástól. A nagyszerû védelmi akcióterv megvalósulásáról az MTA mintegy 5 ezer kutatójának nagy része már csak külföldön értesül. A MAgyar kormány és vezetõ tanácsadói (pl. az Iparkamara elnöke) az eseményhez méltó ünnepséget rendeztek a kormányfõ királyi Várbeli puritán dolgozószobájában. A köszöntõ beszédek büszkén hangsúlyozták a "régivágású keresztény homogén egyvérbõlvaló magyar emberek" megvédését a borzasztó veszélyekkel járó (gondolati) migrációtól. Az ünneplés csúcspontján az (O)csmány (V)vezír bejelentette, hogy a szobányira zsugorodott MTA mellett (amelynek méltó helyet biztosítanak egy lakótelep 10. emeleti lakásában), MEGALAKÍTJÁK a NEMzeti Mi Tudományunk Akadémiát, azaz a NEM MTA-t! Természetesen az új NEM MTA állami költségvetése az eddigi MTA költségvetésének 50-szerese lesz.

MAgyarország (Orbánia), 2018-2019.

(TDénes T. tudósító)

 

28. »

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Jánoska levele a Jézuskának

NAGYÍTÁSHOZ kattints a képre!

MAgyarország (Orbánia), 2018. december

(TDénes T. tudósító)

27. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Új tanév kezdõdik a fidesz iskolában is

Míg máshol izgatott szülõk kísérik izguló gyermekeiket az elsõ osztályba, a fidesz iskola ALSÓSAI önállóan érkeznek. Mindegyikük arcán cinikus mosoly. Sokat nõttek a nyáron, de tavalyi (kinõtt) öltönyeikben feszítve, pacsiznak egymással.
Elsõként rogán tóni érkezik (helikopteren) és lezseren ledobja Louis Vuitton-hátizsákját. De szinte vele egyidõben lép be habony árpi az újonnan "szerzett" Gucci táskájával. Bárgyún vigyorognak és táskadivat tanácsokat adnak egymásnak, miközben elégedetlenkednek a zsebpézükkel. Tóni elmeséli nyári élményét, hogy hány négyzetméterrel növekedett a lakásuk, de árpi a szavába vág (vagy berúg?), kissé delíriumban bemutat egy-két kendó fogást és hunyorogva, dadogva beszél az ibizai táncos lányokról.
Ekkor érkezik a mészáros gyerek, aki röhögve szól oda árpinak, hogy õ is a zebrán áll óriás terepjárójával, de nem számít, mert "Megvettem már a rendõröket, vaze!"-mondja mészáros lõrincke.

Ohóóóóóóó! Még alig hangzott el a zebra szó, mikor a fidesz iskola udvarán nagy zúgással-berregéssel leszáll semjén zsolti helikoptere, aki egy rénszarvast hozott az osztálynak uzsira. Éppen elkezd a keresztény értékekrõl beszélni, de kásler miki túlkiabálja: "Ti tudjátok, hogy mitõl döglik a légy! Én meg tudom, hogy a Tízparancsolattól gyógyul a beteg!"
Közben harragh peti egy köteg papírról felolvassa hozzászólását a családok és a vak komondor fontosságáról, és ájtatosan összekacsintanak semjén zsoltival és kásler mikivel. A megható jelenetet az sem zavarja meg, hogy régen ugyanebben az osztályban egyes osztálytársak azt kiáltották "Csuhások térdre imához!"

Lassan kezd benépesülni az osztályterem. Szíjjártó peti különösen kinõtt öltönyében érkezik, éppen valamelyik arab országból és büszkén mutogatja az iszlám uralkodókkal készített szelfiket, miközben a deutsh tomitól hallott (twitteren olvasott) obszcén vicceket mesél az EU-ról. Pintér sanyi és barátai (nem játék) fegyverekkel érkezTEK, majd fanyar mosollyal átadják helyüket polt petinek, aki ezt igazságosnak tartja és el is foglalja, az élethosszig tartó tanulás jegyében, örökös helyét.

Nem kell sokáig várni kósa lalira, aki "örökös barátnõjével" lép az osztályba, bárgyún nevetve elmondja legújabb "bölcsességeit" és tavalyról megmaradt zakója ujját lehúzva, kutatva néz körül a teremben. Nem tudni kit keres, de közben belép gulyás gergõ, akinek üveges tekintete semmit sem változott a nyáron. Õ nem keres senkit, csupán céltudatosan elfoglalja lázár jancsi (tavaly még az osztály szócsöve!) helyét, ahol már jól elõkészített mikrofonok várják.

Egyre gyarapszik az osztálylétszám, jönnek további barátok és üzletfelek, de mindenki igazán az osztály eminensére vár.

… És ekkor zsebredugott kézzel, félrecsapott szájszéli cinikus mosolyával, Soros rigmusokra pávatáncot járva, lezserül szotyit köpködve belép orbán viki.
Csillogó szemek és mélyre nyúló nyelvek között vonul végig az osztálytermen, egyenesen a katedra irányába. Ott már kövér laci és áder jani pajtások várják, hogy a simára nyalt széket alá tolhassák. Orbán pajtás ugyanis nem a többieknek kibársonyozott padsorokban ül, mert ebben az osztályban õ a diákok közül kinõtt (kisnövésû ámde óriás) TANÁR!
Neki afféle trónus jár. A fejére szánt koronát (most még) habony árpi õrzi. Ebben az osztályban minden órát és foglalkozást a NAGY Õ TART, a számonkérés, sõt az érdemjegyek adományozása is az õ kiváltsága.

BECSÖNGETTEK. A fidesz iskolában ismét elkezdõdik a TANÍTÁS!

MAgyarország (Orbánia), 2018. szeptember - … ???

(TDénes T. tudósító)

 

26. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Mostantól a szó szoros értelmében MEGISMERHETETLENEK lesznek a KORMÁNYÜLÉSEK (a jelen és a jövõ számára egyaránt!),
mivel orbán viktor megtiltotta, hogy akár jegyzõkönyv, akár hangfelvétel készüljön. VAJON MIÉRT?

A parlamenti bizottságokban CSAK akkor rendelnek el ZÁRT ÜLÉST, ha olyan titkos információk hangzanak el, amelyek kiszivárgása veszélyezteti az állambiztonságot.
Ugyanez vonatkozik a bírósági tárgyalásokra is.

Demokráciában a kormány a TÁRSADALOM megbízásából intézi a MI ügyeinket, azokról hoz döntéseket, ami az egész TÁRSADALOM életét befolyásolja.
Tehát a "zárt kormányülésrõl" éppen azok lesznek kitiltva, akiknek az ügyeit intézik!
Vagyis a "zárt kormányülésen" olyan információk hangzanak el, amelyek kiszivárgása esetén éppen a TÁRSADALOM NYILVÁNOSSÁGA jelent kockázatot!

Vajon mirõl beszélgetnek ezután a ZÁRT KORMÁNYÜLÉSEN?!
Csak nem a saját ügyeikrõl?! ... lásd az utóbbi 8 év óriási korrupciós ügyeit, amelyet mindig a politikusok (törvényekkel) készítettek elõ!

2018. június

(TDénes T. tudósító)

 

25. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Hír: Elvenné a kormány a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteit

A 2018. áprilisi választások után felállított új tárca, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Palkovics László vezette új "tudomány minisztériumot" jelöli.
A kormány tehát át kívánja alakítani a teljes tudománypolitikát, azaz a magyar tudományos élet finanszírozását nagyrészt politikusi kezekbe akarja vonni.

----- . -----

EDDIG TARTOTT a fidesz által sokat hivatkozott "legnagyobb magyar" Széchenyi István szelleme, aki 1 évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság, mai nevén Magyar Tudományos Akadémia (MTA) gyönyörû épületének megépítésére, amely felajánlását az akkori Országház legtöbb képviselõje követte. Azóta ad otthont a MAGYAR TUDOMÁNYNAK, a fidesz által oly büszkén emlegetett "magyar szürkeállomány" krémjének a MAGYAR TUDÓSOKNAK ez az intézmény!

EDDIG TARTOTT VOLNA az európai viszonylatban nem túl magas, de ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSSEL rendelkezõ MTA önálló mûködése?

EDDIG TARTOTT VOLNA MAgyarországon (Orbániában), hogy az "alapvetõ tudomány" (Szent-Györgyi Albert szóhasználata) a tudósok elképzelései szerint mûködik, amihez a politika csak a finanszírozás (szûk) feltételeit biztosítja?

EZT JELENTI a "régivágású keresztény demokrácia" (orbán viktor szóhasználata) új rendszere, amely így a régivágású sztálinista tudománypolitikát alkalmazza, mely szerint a POLITIKUSOK MINDENEK FELETT?

----- . -----

AJÁNLOM orbán viktor és a palkovics lászlóhoz hasonló hû talpnyalói figyelmébe, az egyetlen magyarországi tevékenységéért Nobel-díjat szerzett tudósunk, Szent-Györgyi Albert 1973-ban elmondott gondolatait az "alapvetõ tudományról" és annak támogatásáról!

Talán, ha ezt a 4 percet rászánnák a videó megnézésére, az elkövetkezendõ generációk sokszor 4 évei is másként alakulnának!

A videóhoz kattints a képre!

2018. június

(TDénes T. tudósító)

24. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

"A diák lepisálja a wécét, és a tanár issza meg a levét!"

Nekem még volt részem abban, hogy általánosiskolásként olyan osztályba járjak, ahol csak fiúk voltak. Ennek köszönhetõen erõskezû és szabadszájú osztályfõnökre bízták a nevelésünket.
Egyik osztályfõnöki órán Lajos bá', a szép emlékû osztályfõnököm nevelõ célzattal, ám meglehetõsen dühösen ezt ordította: "A diák lepisálja a wécét, és a tanár issza meg a levét!"
Ezzel igen tömören azt fejezte ki, hogy az igazgató a tanárt vonta felelõsségre, ha a rábízott diákok, a szó szoros értelmében "neveletlenül" viselkedtek.

Elgondolkodtam azon, hogy megfordult a világ az iskolákban, sõt az egész magyar társadalomban. No, nem csupán azért, mert ma már csak koedukált osztályok vannak az iskolákban.
És pláne nem azért, mert ha manapság a tanár levizeli a wécét, annak netán a diák issza meg a levét. Vagy mégis?
Ha a tanár helyébe a HATALMAT, a diák helyébe a NÉPET képzeljük, akkor mégis valami hasonló történik ORBÁNIÁBAN.
Ahol a VIKTATÚRA összes bûzös ürüléke, ami a hatalmi pávatánc közben keletkezik, a magyar társadalmat szennyezi be és mind ennek, vagy éppen
MINDENNEK a magyar NÉP ISSZA MEG A LEVÉT!

2018. május

(TDénes T. tudósító)

23. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

ÚJMAGYAR szótár a VÁLASZTÁSHOZ!

A lilliputi kormány már régen rájött, hogy a pávatáncba elfáradt emberek szeretnének megpihenni. Azt is kitalálták, hogy a passzív pihenés, vagyis a semmittevés a legelõnyösebb számukra, így hát tökélyre fejlesztették a pihenésnek ezt a módját. Vagyis a hatalom már régen nem tesz semmit az emberekért, csupán a hatalmát igyekszik megõrizni, ezért hozzásegíti az alattvalókat, hogy õk se tegyenek semmit (a kormány ellen). Ez a módszer már évekkel ezelõtt bevált, amikor az emberek dönthettek arról, hogy a hatalomnak adják-e a munkával megkeresett és összegyûjtögetett pénzüket, vagy inkább (önzõ módon) megtartják a családjuknak?
A hatalommegõrzõ semmittevõ, ám kommunikációban igen kreatív kormány, az addig közismert fogalmaknak (és az embereknek) egészen új jelentést adott. Így vált a "hatalom általi eltulajdonítás" (lopás, lenyúlás, átverés) fogalma egyszerûen "hatalom általi megvédéssé". Ezzel az új szóhasználattal a kormány már egyszerûen tehette fel a kérdést:
"Akarjátok-e, hogy megvédjük a munkával megkeresett és összegyûjtögetett pénzeteket?"

Majd az egyszerû kérdés megválaszolására igen humánus döntési lehetõséget kínált a megfáradt embereknek: "Aki nem tesz semmit, azt IGEN válasznak tekintjük."
És a pávatáncban megfáradt emberek örömmel vették tudomásul, hogy ha nem tesznek semmit, akkor jól döntenek, hiszen akkor a hatalom "megvédi" a pénzüket.
Hát így kezdõdött.

Lilliputban így vált az emberek számára kényelmes pihentetõ semmittevés, elterjedt döntési módszerré és egyúttal a hatalom megõrzésének módszerévé.
Nemsokára újra döntési helyzet elõtt állnak a pávatáncban megfáradt lilliputi emberek: VÁLASZTHATNAK.
Vajon most is a semmittevés (nemválasztás) "jól bevált" döntési mószerét alkalmazzák, hogy a hatalom továbbra is "megvédhesse" az igazán megérdemelt pihenésre vágyó embereket?!

2018. február

(TDénes T. tudósító)

22. »

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Új fogalommal -szóval- bõvült a pávatánc szülte ÚJMAGYAR nyelv

A hatalom árnyékából elõlépõ nagyformátumú alakok (Marton László és a hozzá hasonlók), a szereposztó díványok, luxus autók hátsó ülései és egyéb alkalmatosságok "meghitt" légyottjainak kedvesen KÖZELEDÕ szereplõi, kreatív szóhasználattal kérnek bocsánatot. Vagyis a hatalmi pozíciójukból zsarolással élõ szexuális zaklatók, erõszakot elkövetõk, a nyilvánosság elõtt meglepõdve teszik meg látványosan "jószándékú" nyilatkozatukat, amely szerint: "Elnézést kérek mindazoktól, akik a KÖZELEDÉSEMET félreértették, vagy másként értelmezték."
Vajon ugyanezek a "nagyformátumú" hatalmasságok azt se zaklatásnak, vagy erõszaknak fognák fel, csupán barátságos KÖZELEDÉS-nek neveznék, ha egy kigyúrt (háromajtós szekrény méretû) alak ellentételezés nélkül úgy kérné el a luxus autójuk kulcsát, hogy nyugodtan a vállára helyezi péklapát méretû kezét, és halkan ennyit mond: "Kérem a kulcsot!"
- miközben békésen kisimítaná a nyakánál … összegyûrõdött pulóverét?!

2017. október

(TDénes T. tudósító)

21. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

A MAgyar társadalom "lélegeztetõ készüléken" fuldokol

orbán és bandá(r)ja az "emút nyóc évben" nem gyógyított, csupán konzíliumot tartott a MAgyar társadalom felett, ... és LÉLEGEZTETÕ KÉSZÜLÉKRE ÍTÉLTE a reménytelenségben fuldokló MAgyar embereket. Ezt a készüléket orbánék az Európai Únió pénzébõl tartják fenn, akik azt egy igen bonyolult FELZÁRKÓZTATÁSI mûtéthez adták a MAGYAR EMBEREKNEK!
A mûtétre azonban két okból nem került sor.
Egyrészt orbánék a légkondicionált és legmodernebb eszközökkel felszerelt mûtõben, mûtét helyett pávatáncot járnak, másrészt az EU-tól kapott rengeteg pénz jelentõs részét magukra költik, illetve a (nekik) nehezebb idõkre tartalélkolják. Mindeközben szinte a teljes médiában, sõt a NERdõkkel (NER=Nemzeti Együttszûkölés Rendszere) dúsított MAgyar tájakon hirdetik, hogy milyen nagyszerû LÉLEGEZTETÕ KÉSZÜLÉKET biztosítanak a MAgyar embereknek!
Az "emút nyóc év" sikertörténete, hogy a modern készülék összes kezelõszerkezetét az orbán banda tartja kezében. Sõt, a legfontosabb gombon maga a viktátor tartja az ujját, ez a hangerõ szabályozó, amellyel a ZEMBEREK fuldokló zihálásának hangját el lehet némítani.

Ám az EU-ban értetlenül és egyre mérgesebben nézik, hogy orbán és bandá(r)ja mire költötte (és költi) a felzárkóztatási mûtétre kapott rengeteg pénzt, de kénytelenek belátni, hogy orbán nagy robajjal járt pávatánca õket is megszédítette, így az "emút nyóc évben" a körön kívül maradtak. Vagyis a pávatánc észrevétlenül, a kör közepe helyett, a körön kívülre zárkóztatta fel EU-s pénzbõl a MAgyar társadalmat.

Mindeközben a MAgyar "ellenzék" sikertörténete még várat magára. Pedig már-már szinte gyanút fogott. Több év alatt, a NÉP iránti "rendkívüli empátiával" felfedezte a lélegeztetõ készüléket. Megszámlálhatatlan partizán csoportban kitartóan, ám nem túl eredményes munkával igyekeznek a készülék orbáni széfekben mély titokként õrzött paramétereit megfejteni. A különbözõ "ellenzéki" csoportok (a NERdõben bújkálva) a maguk amúgy gyenge hangján igyekeznek világgá kiáltani, hogy "Amint megkaparintjuk a lélegeztetõ készülék kezelõszerkezetét, felszabadítjuk a mûtõt és friss (szabad) levegõt biztosítunk a beteg MAgyar társadalomnak!"
Ezt azonban senki sem veszi komolyan, mivel a partizán csoportok többsége elzárkózik a készülék titkos paramétereinek KÖZÖS MEGFEJTÉSÉTÕL, mondván: "Nem azonos szabású az (egyen)ruhánk, így nem tudjuk megkülönböztetni egymást a (fél)homályban". Mindeközben a NERdõkben bújkáló "ellenzéki" csoportok vezetõi sértõdötten veszik tudomásul, hogy a hangerõ szabályozó gombját a viktátor tartja kézben, ezért a ZEMBEREK fuldokló zihálását már az "ellenzék" sem hallja. Pedig rengeteget járják MAgyarország (Orbánia) vidékeit, ahol (néha) találkoznak a ZEMBEREKKEL.

Nem csoda tehát, hogy míg a mûtõben orbán és bandá(r)ja vígan járja a pávatáncot, odakinn a MAgyar társadalom FÉL, ... de már lassan az EGÉSZ érzi, hogy még a lélegeztetõ készülékbõl is fogy a SZABAD LEVEGÕ!

2017. október 16.

(TDénes T. tudósító)

20. »

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbánisztánban zanzásítják (agymosással töpörítik) az embereket, hogy ne legyen senki nagyobb mint a vezér. Még inkább igaz ez azokra, akik a közvetlen közelébe, azaz a vezérkarba akarnak bejutni. Különösen nehéz a vezér karba kerülni, mivel a vezér általában a zsebében tartja a kezét. Nevük elhallgatását kérõ informátorok szerint, a vezér zsebében tartja a titkos fegyverét, amibõl csak a stadion VIP páholyában vesz elõ egyet-egyet, majd a szájába veszi és köp. Mások mondják, hogy sokszor ugyanezt teszi azokkal is, akiket még a zsebében tart. A nyilvánosság csupán a köpködést látja, … mindenre és mindenkire, ami és aki idegen számára.
Mivel õ vezérséGE CIfraságokat beszél amikor megszólal, a zemberei is ezt teszik, hát még a hozzá hû Cifra Öntelt Fanatikusok (CÖF). Orbánisztán ma még része a vezér által
E
gységesen Utált (EU) szövetségnek, ahonnan a nemzeti termék jelentõs része érkezik. Azt mondják, hogy ez csak addig tart, amíg ezt a terméket is a vezér a zsebében tudja tartani.
Mások szerint Orbánisztánon kívülrõl egyre inkább látszik, hogy a vezér cifra sereGE CIKi.

(TDénes T. tudósító)

19. »

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbánisztánban titkos árverésre bocsátották a baltás gyilkost.
A liciten csak egyetlen azerbajdzsáni (kormány) vett részt és 7 millió dollárnál ütötték le a licitet
(nem a kormányt).
Mindkét fél jó üzletet csinált, mivel Orbánisztán kormánya büszkén (és jó pénzért) adott át egy azeri nemzeti hõs gyilkost,
az azeri kormánynak pedig a nemzeti hõséért ez nem sok pénz. A két ország vezetõi további együttmûködésben állapodtak meg.
Azonban az együttmûködésnek korlátokat szab az Orbánisztánban elfogott azeri baltás gyilkosok száma.

(TDénes T. tudósító)

18. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

VAN EGY JÓ HÍREM!

A 2018-as parlamenti választás (is) egy NAGY összeesküvés a magyar NÉP ellen!

Hogy miért "jó hír" ez?

Mert Orbánisztánban már megvalósult az orwelli világ, azaz a viktatura pávatánca létrehozta az ÚJMAGYAR NYELVET, amelyben semmi sem azt jelenti amit jelent, hanem amit mögötte gondolnak. MAgyarországon, tehát a magyar NÉPNEK az a jó hír, hogy orbán és bandá(r)ja a legaljasabb népellenes "törvények" meghozatalára is hajlandó!
Vagyis "szerencsénkre" (a totális diktátorokhoz méltóan) orbán kezdi elveszíteni a teljes realitásérzékét, ami a bandá(r)ja köz és magánéletében egyaránt, egyre abszurdabb disznóságok elkövetéséhez vezet. Így a népharag (talán) egyre növekszik és õk egyre kevésbé tudják ezt kezelni. Talán orbánt (a közismert diktátorokhoz hasonlóan) egyre több embere hagyja el, mert a bukásban csak a legfanatikusabbak tartanak ki mellette (mint eddig minden diktátor esetében)!

Most már arra kell figyelnünk, hogy "vajon mi lesz orbán után" ????

SAJNOS (pillanatnyilag) a fiatalok forradalmi lendülete NEM párosul a történelem tanulságainak bölcsességével!
Pontosan abba a hibába esnek, amibe a távoli és közeli múlt magyar történelme során MINÍDIG: a fürdõvízzel együtt kiöntik a gyereket is!

... Vagyis eszelõsen taszítják el a TELJES 35 év feletti generációkat (akárcsak orbánék tették kezdetben!), és nem hajlandók tudomásul venni, hogy a politikához BÖLCSESSÉGRE is szükség van! A bölcsesség megszerzéséhez pedig IDÕ KELL, amit csak az életkor elõrehaladtával lehet megszerezni.
... Mert ... "A fiatal BÖLCS olyan, mint a nemes, ám még éretlen gyümölcs. " (TDT)

... Mivel a FORRADALOM alaptermészete, hogy gyors lefolyású változás, így a bölcsességet csak az idõsebb generációtól lehet átvenni!
... Enélkül ugyanúgy bukásra van ítélve, ahogy ez a magyar történelemben eddig MINDIG történt.

... Ajánlom tehát a forradalmi ifjúság figyelmébe a következõket:
... Árvíz idején nem elég, ha a fiatal úszók kiúsznak a száraz partra, hiszen rengetegen így a vízben maradnak és megfulladnak.
... Arra nincs idõ, hogy mindenkit megtanítsanak úszni, de (majdnem) mindenkit kimenthetnek az árvízbõl, ha használják a már régen feltalált (mentõ)csónakokat!

... TERMÉSZETESEN a bölcsességet NEM az eddig már (valóban) leszerepelt politikus, politológus és az õket kiszolgáló "elit" testesíti meg,
... hanem éppen a 3.5-4 millió konzekvensen ellenvéleményt kinyilvánítók, ám NEM SZAVAZÓK között lelhetõk fel, akik nagy részének pontosan
... az a problémája a mai magyar politikával, mint a FORRADALMI IFJÚSÁGnak!

... Ráadásul ebben a MA (még) NEM SZAVAZÓ, vagy csupán elkeseredésében a fidesz ellen otthon maradó tömegben van azoknak a BÖLCS embereknek a jelentõs része,
akik éppen arra vártak már hosszú évek óta, hogy létrejöjjön a FORRADALMI IFJÚSÁG.

... Tehát az egyik irányból meglenne a KÉZNYÚJTÁS, amit a fiataloknak "csak" fogadni kéne!

... és természetesen a saját fiatalos 21. századi szemüvegükön átszûrve ELFOGADNI és MEGVALÓSÍTANI a tapasztalatokon alapuló, jószándékú BÖLCS tanácsokat.

Ez a KÉZFOGÁS a SIKERES VÉRTELEN FORRADALOM receptje, amely nem csak elsöpri a viktaturát,
de GONDOL A MÁSNAP REGGELRE IS!

(TDénes T. tudósító)

 

17. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Betegség reklám?!

Vajon, …
Mi szükség van arra, hogy tetemes reklámköltséggel és tetemes mûsoridõben hirdessék a médiában …
A lábgombát és hüvelygombát?
A hasmenést és székrekedést?
A herpeszt és más bõrbetegséget?
A bélfejfújódást és a fejfájást?
A reumát és gerincbántalmakat?
. . .

Vajon, …
Mi szükség van arra, hogy a betegségeket, illetve az ellenük használható (gyógy)szereket reklámozzák?

Vajon, …
Ha a reklámok javaslata szerint amúgy is „Forduljon háziorvosához, vagy gyógyszerészéhez”,
akkor miért nem elegendõ egyetlen figyelemfelhívó reklám:
„Betegségével forduljon háziorvosához, majd a recepttel a gyógyszerészhez!”

Vajon, …
Az egészségügyben nem bíznak a reklámozók,
vagy a felnõtt embertársainkról nem feltételezik,
hogy bíznak annyira az egészségügyi ellátásban,
hogy egészségügyi problémáikkal a háziorvosukhoz fordulnak?

Vajon, …
Ha e temérdek felesleges reklámra költött pénzt,
Nem a média kapná, hanem az egészségügyre fordítanák,
Nem lenne (még a mainál is) jobb az egészségügyi ellátás?!

(TDénes T. tudósító)

16. »

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbánisztán földjén egyre sűrűbbek a NERdők.
-- (NER orbáni újmagyarul: Nemzeti Együttmûködés Rendszere)
Így hát az Országos Vezér elhatározta, hogy egyre több "fát" kell kivágni, mert szükség van rájuk a NEKk-hez, azaz a NEmzeti Konzultációs kérdõívekhez.
Hiába szóltak a "fák", hogy nem lesz ez jó, mert nagyon ritkulnak a NERdõk, a parancs az volt, hogy "Csak nyomják millió számra a NEKk-et!"
Mivel a "fák" nem akartak bedõlni enNEK, még több "fát" kellett kivágni, hogy jusson az óriásplakátokra is, amelyeken a NEK sikerérõl gyõzködték a megmaradt "fákat".
Így született meg Orbánisztánban minden idõk legsikeresebb NEmzeti Konzultációja.

(TDénes T. tudósító)

15. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Két magyar találkozik egy MAgyarországi (orbánisztáni) szavazóhely elõtt.
Egyik: -„Hová mész komám ezen a szép vasárnapon?”
Másik: -„Természetesen szavazni. És te hová mész ekkora csomagokkal?”
Mire az Egyik: -„Ne haragudj, de sietek, … mert lekésem a családommal a londoni gépet!”
. . .
A történet orbánisztán "emút 8 éves" VIKTATÚRÁJA idején, az óriásplakát NERdõk sûrüjében rendszeresen megtörténik!!!
Eddig több mint FÉL MILLIÓ Egyik keresett menedéket, reményteli jövõt és telepedett le, majd alapított családot MÁS ... BEFOGADÓ ORSZÁGOKBAN!!!
Szép számmal születnek OTT a MÁS országokban Egyik gyermekek, akik már NEM LESZNEK MAgyarországon MAgyar állampolgárok!!!

Vajon nem ettõl FOGY A MAGYAR népesség?
Vajon nem ERRÕL KÉNE nemzeti konzultálni viktátor és bandá(r)ja?!
Vajon nem ERRÕL KÉNE (NÉP)SZAVAZNI EMBEREK!?

(TDénes T. tudósító)

14. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbánisztán földjét beborították a sűrű óriásplakát NERdők.
-- (NER orbáni újmagyarul: Nemzeti Együttmûködés Rendszere)
Ahol pedig valamely érthetetlen oknál fogva SZABAD terület maradt,
oda MÁSoló szervezetek ELLENanyagból ELLENóriásplakát mutációkat telepítettek.
Így aztán ezekben a NERdőkben már csak olyan állatok tudnak megmaradni,
akiknek a szervezete alkalmazkodott az óriásplakátok bűzéhez, ezért immunissá váltak a NERdők levegőjére.

Vannak kisebb állatok, akik fel-felmásznak az óriásplakát fákra, vagy próbálnak átugrani egyikről a másikra,
és számos olyan kisállat van, akik elmenekülnek a NERdőkből, olyan területekre, ahol BEFOGADJÁK a MENEKÜLTEKET.

Azonban az óriásplakát NERdőket többségében nagyobb állatok lakják,
akiknek szervezetét a NERdők lélegzetvételre alkalmatlan levegője átalakította.
Mivel SZABAD levegőt már nem kapnak, így a gyűl-ölet óriásplakátok levegőjét szívják be, ami a simára mosott agyukban azonnal elve-gyűl.

A NERdőkben, óriásplakátok között
nincsen fény, csak árnyék.

A gondolat sötét ruhába öltözött,
az embertelenség kegyetlen játék.

És kinek …
Nemzet
Ez a
Rend!?

Tudja-e, hogy az örök sötétben A CSEND AZ ÚR?!
S a szabad gondolat helyett,
a sötét NERdőkben az ember,
csak GYŰLÖLETET TANUL!

(TDénes T. tudósító)

13. »

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Egy igazi ír, egy igazi skót és egy "igaz magyar" ember beszélgetnek ORBÁNIÁBAN:

Mit tesz ön, ha szembe jön egy ember akirõl úgy gondolja, hogy nem ír?
- Örömmel köszöntöm és adok neki egy könyvet, hogy legalább olvasson.
Mit tesz ön, ha szembe jön egy ember akirõl úgy gondolja, hogy nem skót?
- Örömmel köszöntöm és kérek tõle kölcsön, és ha ad, soha nem adom meg neki.
Mit tesz ön, ha szembe jön egy ember akirõl úgy gondolja, hogy nem magyar?
- Örömmel szólok az idegenrendészetnek, hogy utasítsák ki ezt a rohadt idegenszívû alakot.

(TDénes T. tudósító)

12. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbánisztánban létezik egy óriási állami pénzközpont, a Minek Nektek Bank (röviden: MNB) és ennek titokzatos elnöke,
akirõl azt beszéli a nép, hogy temérdek pénzt szimatol csiga gazdaságból, de még "a szeme se áll jól".
Hát, ... ez a kuszatekintetû elnök éppen 10 éve, az orbáni idõszámítás elõtt 0005-ben (az egyszerû nép idõszámítása szerint 2005-ben),
cinkostársai segítségével elkészített egy "kutatási zárójelentésnek" álcázott, hazug politikai szlogenekre épülõ "tanulmányt".
Ez a "tanulmány" az Európai Otthonteremtési Program (röviden: EurOP) címet viselte. Mivel azonban az elnök nem csupán
kuszatekintetû, de zavaros agyú is volt, ez a "tanulmány" afféle SZELLEMI TORZÓ lett, amiben hamisított "tényekbõl" HAMIS KÖVETKEZTETÉSEK hemzsegtek.
Egyszer csak, -nem is olyan régen- az orbáni idõszámítás szerinti 0005-ben (az egyszerû nép idõszámítása szerint 2015-ben) az történet, hogy
orbánisztán teljhatalmú országos vezére álmot látott, és a "családi otthonteremtés" víziójára ébredt. Mivel régi vonzalom fûzte az MNB
elnökéhez, eszébe jutott, hogy e vízió gondolati megtermékenyítése végett életre kelti az ímmár 10 esztendõs EurOP magzatot.
MAGÁHOZ RENDELTE tehát a kuszatekintetû-zavaros agyú elnököt egy meghitt együttlétre.
... és akkor, a teljhatalmú országos vezér (nem ovális) szobájában megfogant a CSOK gondolata, ami aztán az EurOP szellemi torzójának
bábáskodása mellett, az orbáni idõszámítás szerint 0006-ban (az egyszerû nép idõszámítása szerint 2016-ban) hangos kormánypropaganda
formájában felsírva MEGSZÜLETETT!

Ha szeretnél MINDENT megtudni a CSOK fogantatásáról és megszületésérõl, KATTINTS A KÉPRE!

(TDénes T. tudósító)

 

11. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbánisztán vezetõi a VIKTARISZTOKRÁCIA kisbolygóra költöztek, ahonnan a csillagászati távolság miatt, MAgyarország (=Orbánia) földje már csak rózsaszínben látszik. A VIKTARISZTOKRÁCIA kisbolygó olyan kicsi, hogy ott a kis magyar embereknek nincs helyük, ezért a N.E.R. keretében Orbánia vezetõi gondoskodtak arról, hogy a média és a sajtó rózsaszín szemüveget tartson az állampolgárok szeme elé.
Aki ezzel a gondoskodással sincs megelégedve, azok számára újabb és újabb óriásplakátok jelennek meg Orbániában, amelyeken orbáni újmagyar nyelven írt szövegek olvashatók:

--

(TDénes T. tudósító)

 

10. »

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Dakota közmondás, székely bölcsesség helyett, tanmese Orbánisztánból, az állampolgári igazolvány (e-kártya),
a teljes állampolgári arcképcsarnok, a tömeges lehallgatás, stb. bevezetésérõl:

"Nyugodtan bízd rám magad, mert én mindent látok és hallok." - nyugtatta Nagy(úr), ismerõsét Nyomor Bélát, aki vak és süket.
"Jó rendben, ha baj van, akkor majd nagyot kiáltok." - válaszolt(a) Nyomor.
… De Nagy(úr) ... onnan fentrõl, ... ezt már nem hallotta.

(TDénes T. tudósító)

 

09. »

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

Orbánisztánban készül a "családbarát" vasárnapi zárvatartást kiegészítõ törvény, amely szerint:
VASÁRNAP CSAK LUXUSAUTÓK KÖZLEKEDHETNEK AZ UTAKON !

Valószínûleg az engedélyezett típusokat is fel fogja sorolni a törvény, csak megvárják, amíg Baldauf László (a CBA elnöke)
az eladott 1 millió dolláros Porsche 918 típusú sportautója helyett újabbat vásárol.

Bennfentes információk szerint azonban NEM EZ a kiegészítõ törvény késlekedésének oka, hanem az, hogy vannak akik szerint Baldauf repülõgépet vásárol, ami miatt a törvényt át kell szövegezni:
VASÁRNAP CSAK REPÜLÕGÉPEK KÖZLEKEDHETNEK ORBÁNISZTÁN ÚTJAIN !

(TDénes T. tudósító)

 

08. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

A magyar-lilliputi határon temérdek óriásplakátot helyeztet el a törpe Országos Varázsló,
amelyeken kedvesen és szeretettel üdvözli a határon átlépõket. Ám a törpe vezér eme óriási gondolattal óriási célt valósít meg.
Ugyanis költséget nem kímélve (a nemzeti jövedelembõl) az óriási óriásplakátok varázslatos hangulatot ébresztenek az arra járó
idegenekben, mivel mindegyiken egy-egy õsi magyar nemzeti gondolat elevenedik meg.

---..

 

És végül az utolsó óriásplakát a legfõbb bölcs Országos Vezér szeretetteljes üzenetét tartalmazza:


(TDénes T. tudósító)

 

07. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

NÉPmeséktõl (vissz)hangos Orbánisztán!
Íly rigmusok hallatszanak egyre hangosabban:

Új mondás járja be Budát:
orbán ûz egy sánta kutyát!

lázár persze utoléri,
szíjjártónak elmeséli:

"Rögtön szóltam én a poltnak,
de õk félTEK,
s nem válaszoltak."

Eddig szólt orbán meséje.
MOST a NÉP SZÓL:

ITT a V É G E ! ... Fuss el véle!!!

NÉPI hangszer csak ezt fújja:
ELÉG VOLT a VIKTATÚRA!

(TDénes T. tudósító)

Nos, akik nekem elmesélték, ...
a kutyát nem, de orbánt rögtön utolérték.

 

06. »

 

 


05. »

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

"Lilliputi tudósítónk csak a nagy (le)hallgatásból értesült arról, hogy nem jött létre a törpe vezérek óriási találkozója.
A magyar Országos Varázsló csupán felhúzható bábját Álmos Jánost (alias Áder János) küldte az óriás türkmén törpe fogadására.
A vendég, a nagy mesemondó, országos atya és a napnál is fényesebb türkmén basi fogából nõtte ki magát (a nagyvezér fogorvosaként).
Míg a nagy basi nevét szerte a világon a kötelezõ olvasmányként terjesztett nagy mesekönyve elõzte meg, addig utódja nevének szelleme,
a Gázos Béke (alias Gurbanguly Berdimukhammedow) lengi be a magyar médiát.
A nagy (le)hallgatásból kiszivárgott információk szerint GB ajánlatot tesz Magyarország elgázosítására, ha cserébe országát a magyar Országos Varázsló fellocsolja. Így létrejöhet a Gázos Béke és az Országos Varázsló testvéri barátsága, valamint örök virágba szökkenhet mindkét ország egyetlen mûködõ iparága, az agymosás.
"


(TDénes T. tudósító)

 

04. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

"2014. április 6-án Magyarországon lezajlott az Országos Vezérre kiírt (meg)szavazás, amit újmagyar nyelven "parlamenti választásnak" neveznek. A választás igen demokratikusan történt, mivel az egész Föld lakossága részt vehetett rajta, ha teljesítette azt az egyetlen feltételt, hogy az Országos Vezérre szavaz.

A NEM szavazatokat a Földön kívüliek urnájába gyûjtötték, így a szavazás az egész világegyetemre kiterjedt. Az Országos Vezérre leadott szavazatok megszámlálása után, egészen világossá vált, hogy ímmár nem csupán Országos, hanem Galaktikus Vezérrõl van szó.
(a Galaktikus eposzi jelzõt a gonosz Földön kívüliek Gerinctelenként értelmezik, ezért OV jóságos döntése szerint csak a Földrõl lettek kitiltva, az univerzumból nem.)

OV gyõzelmi beszédében jelentette be, hogy azonnal elrendelte az univerzum helyett, a saját végtelen tágulását, melynek következményeként már átvette az univerzum szerepét, és alaptörvénybe iktatja az OV középpontú világegyetem tényét.

Tárgyszerû, visszafogott, szerény és tiszteletteljes beszédét egyre erõsödõ, ütemes vastaps követte."


(TDénes T. tudósító)

 

03. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

"A magyar Országos Varázsló ornitológiai, azaz madártani vizsgálódásait az egykor hivatalosan lebontásra ítélt (ám máig fennálló) turulmadár, majd az Európát is zavarba ejtõ pávatánc után, kiterjesztette a birodalmi sasra is. Lilliputi megfigyelõk szerint ezzel a nagy növénynemesítõ Micsurin nyomdokaiba lépve, túlszárnyalja annak szellemét. A magyar Országos Varázsló ugyanis a magyar (k)ormány támogatásával végzi történelemnemesítését, melynek keretében a magyar (sõt európai) embereket nézi madárnak.
A Micsurin teljesítményét jóval meghaladó magyar történelemnemesítési cél nem más, mint egy amúgy is fehér színû ló kifehérítése a birodalmi sas által.
Mindennek nem mellékes termékeként megtörténik az Országos Varázslóhoz (Vezérhez) hû emberek egy kis csoportjának nemesítése is!
Ezt a magyar nemesítési kísérletet a magyar emberek többsége birka módra nézi. Jószemû megfigyelõk szerint, valószínûleg a birkákat vezetõ fõkolompos elvesztette a kolompját. Ezért a birkák tátott szájjal állnak, ... és keresik a kolompo(s)t."


(TDénes T. tudósító)


02. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lilliputi Nemzet napilap aktuális számából:

"A magyar Országos Varázsló évek óta tervezi, hogy bevonul Lilliputba. A terv megvalósítása érdekében a Magyar Nem Bank korlátlan fedezetet biztosított, a megfelelõ (kisméretû) fehér ló beszerzéséhez. A FIKÖZ-re, azaz a FIdeszKÖZeli cégre kiírták a meghívásos pályázatot, amit ez az egyetlen (mindent kivitelezõ) magyar óriás vállalat megnyert.
A pályázat egyébként sikeres teljesítése mindössze azért szenvedett csorbát, mert a 15 tonnás présgéppel végrehajtott kicsinyítési eljárást
a ló nem élte túl. A (nem)teljesítéssel kapcsolatban az ORTT, azaz az Országos Rezidens Talpnyalók Testülete kommünikében adta közre
OV
nyilatkozatát, mely szerint "a kicsinyítési eljárás nem lehetetlen, mivel a szüleinek sikerült".

Az Országos Vezér azonnali döntéssel duplájára növelte az erre a célra szánt költségvetést, mivel zanzásított fehér ló nélkül méltatlan lenne a Lilliputba való bevonulása. Egyúttal a takarékosság jegyében kötelezte a FIKÖZ-t (az eljárás továbbfejlesztése mellett), hogy a (kisméretû) fehér lóval együtt készítsék el az õ lovasszobrát is.

A FIKÖZ általános felkészültségét és Országos Vezérhez való hûségét bizonyítandó, a feladatot végrehajtotta. Mivel azonban a zanzásítási eljáráshoz az élõ modelleket használta fel, a Lilliputba történõ bevonulás elmaradt. Azon egyszerû oknál fogva, mivel a (15 tonnás présgéppel) zanzásított, azaz a (valósban kicsinyített) lovasszobor a FIKÖZ szigorúan titkos telephelyérõl már nem elmozdítható.

(TDénes T. tudósító)


01. »

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lilliput nem fogadja be az (O)rszágos (V)arázslót." ... címmel jelent meg a jól értesült Lilliputi Nemzet napilapban a következõ rövid elemzés:

"Lilliputban törpék élnek,
itten ez a normális.
De ha így van, akkor vajon,
mért nem itt él orbán is?"

Magyarázat:
A lilliputi alaptörvényt,
aki híven követi,
Tudja, hogy a törpe kicsi,
de attól még EMBERI !"

(TDénes T. tudósító)

Vissza az elõzõ oldalra!