Sosztakovics 7. (Leningrád) szimfóniája hallható
Fél az Ország ( YouTube-on!)

Megint rabigát húz a NÉP!

Így vót ez ezredéven át,
hogy cselédnek hívták a magyart.
A NÉP csak húzta a rabigát,
s megtûrte, amit a gaz birtokos akart!

Hiába gyûjtötte kévébe a nádat,
hiába fészkelt a gólya a kémény melegére,
A zsuptetõ alatt a vágyat …
a nép csak sóhajjal írta fel az égre!

Kukoricát morzsolt a fonóban sok asszony,
s dalolva altatta álmos gyermekét,
Ha úgy hozta a sors, hogy virrasszon,
Éberen vigyázta az álmot, …
dalban mesélte el a legszebb mesét!

A mesében IGAZ volt minden, …
Ott gazdagon tért vissza a legkisebb gyerek,
S a "jótett helyébe jót várj" uralkodott,
nem a "mocskos kéz mos másik mocskos kezet"!

S lám, …
ma már nem ül senki a fonóba',
csak üres szlogen a Biblia, a nemzeti,
… netán a Tóra.
Cselédsorban újra a szegény magyar, …
Megint rabigát húz a NÉP,
és megtûri, amit a gaz birtokos akar!

 

ORBÁNIA (MAgyarország), 2018, ... ??? ----------- (T.Dénes Tamás)

Húzd ide az egeret!
(varázslatos jelenet)

 

EMBEREK! …
TANULJUNK A TÖRTÉNELEMBÕL!

"Mikor a nácik elvitték ...
- a KOMMUNISTÁKAT, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista.
- amikor a SZAKSZERVEZETI TAGOKAT vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag.
- amikor a SZOCIALISTÁKAT bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista.
- amikor a ZSIDÓKAT bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó.
- amikorra ENGEM VITTEK EL, már nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna."

(Martin Niemöller (1892-1984) német teológus)


Tudd meg te OTT Fenn!
Ki Országunkat gonosz Varázslattal nyerted,
s átlépve sajgó lelkeken,
A sajtot, éhezõ EMBEREK szájából kiénekelted!
Nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg, kié a múlt …
és kinek lehet itt VANni!"