Vissza a bloGondolatok oldalra!
Utolsó frissítés: 2023-01-13 7:49

Mi az igazi ZÖLDség?!

T.Dénes Tamás matematikus-kriptográfus

"Nem lehet megoldani problémákat
ugyanazzal a gondolkodásmóddal,
amivel létrehoztuk õket."

(A. Einstein)

Napjainkban a "klímakatasztrófa" réme elsõszámú közellenség lett. A migrációtól az élelmezési, a demográfiai és lakhatási válságig, szinte mindenrõl ez jut a "felelõs" politikusok eszébe. Kvótákkal, tudományosan kiszámított kibocsátási százalékokkal, rendeletekkel és tiltásokkal "óvják" a természeti környezetet, miközben az emberiség demográfiai növekedésével együtt járó fogyasztásnövelés és a fogyasztói társadalmak magasabbrendûségének eszméjével kampányolnak. Bizonyos nemzetállamok (pl. Orbánia) a néhány ezrelékes népességfogyást demográfiai katasztrófaként mossák az emberek agyába, miközben a meglévõ népességrõl sem tud az aktuális kormány megfelelõ egzisztenciális szinten gondoskodni.

A természetvédõk (joggal) meg akarják védeni az élõ természetet, de a tömeges fogyasztás miatt, csak mesterséges anyagok tömegével tudják azt helyettesíteni.
Majd a mûanyagokból keletkezõ mérhetetlen mennyiségû hulladék (szemét) szelektív gyûjtésében és újrahasznosításában vélik tetten érni a környezetvédelem kulcsát.
A fogyasztói társadalom mérhetetlen (felesleges) energia túlfogyasztását pedig falanszterszerû hermetikus szigeteléssel vélik megoldani.
Az állami és a civil ZÖLD mozgalmak lassan ugyanolyan üzleti vállalkozásokká válnak, mint a bio gazdaság, bio házak és lakások, a kispénzû emberek által megfizethetetlen elektromos autók és okos készülékek, a természetgyógyászat, vagy éppen a gyógyszer ipar.

Egészséges életmódból üzletet csinálni?!
Betegségek gyógyításából üzletet csinálni?!
Kulturából, oktatásból, tudományból üzletet csinálni?!

Miféle "fejlett társadalmak" képesek erre????

TALÁN ÉPPEN az "idõ pénz" alapelvet, a "verseny mindenhatóságát" hirdetõ, a "technika rohamos fejlõdésére büszke" társadalmak!
TALÁN ÉPPEN azok a társadalmak, amelyekben az egészséges ember, a szinte steril testi és lelki környezetben élõ embert jelenti.
Ahol hermetikusan szigetelt falak és nyílászárók választanak el a természetes környezettõl, ahol minden tárgyat és élelmiszert mérhetetlen mennyiségû csomagolóanyaggal tesznek "vonzóvá", mert a reklámokban nem a tartalom, hanem a csomagolás marketingje történik!
TALÁN ÉPPEN azok a társadalmak, amelyek a gazdagságot a tárgyi vagyonban és NEM a gondolkodó, embertársaival NEM versenyben, hanem békében élõ renaissance mintájú modern INFOrmációs renaisSANCE, azaz INFOSANCE emberben látják!

VAJON hova rohan az emberiség?
VAJON miért a fogyasztás, a birtoklás narkotikumában örlõdõ társadalmak számítanak "fejlettnek"?
VAJON miért nem értik a "fejlett társadalmak" vezetõi, hogy NEM az embert helyettesítõ robotizációra kellene felkészíteni a társadalmat, hanem a gondolkodó embert segítõ szolgálatba állítani a mesterséges intelligenciát, és afféle 21. századi gépi rabszolgasággal segíteni a valódi EMBERI ÉLETET?!

"A GONDOLKODÁS eltompítása hozza létre a valódi környezetszennyezést ...
a fogyasztói társadalom ÉLETFORMÁJÁT!" (TDT)

Át kell tehát fogalmazni René Descartes 400 éves
"Gondolkodom tehát vagyok" aforizmáját az utókor számára:
"Gondolkodom tehát leszek."

Az IGAZÁN FEJLETT társadalomban a "verseny" csak a GONDOLKODÁSBAN nyilvánul meg. Az igazi vagyont NEM tárgyi gazdagságban, hanem kreatív, alkotó gondolatokban mérik, mert az IGAZÁN FEJLETT társadalom NEM NULLAÖSSZEGÛ JÁTÉK!

Az IGAZÁN FEJLETT társadalomban igaz, hogy "A gondolat és a szeretet korlátlanul (meg)osztható és mindig van maradéka." (TDT)

Az IGAZÁN FEJLETT társadalomban NEM a látványosan csomagolt fogyasztás, a temérdek (késõbb szelektíven gyûjtött) csomagolásban birtokolt tárgyi vagyon az öröklés tárgya, hanem a gondolati öröklõdés, azaz a KULTÚRA képezi a TÁRSADALOM FOLYTONOSSÁGÁNAK alapját!

Ez maga az INFOSANCE társadalom, egy új neorenaissance kor, azaz az INFOrmációs renaisSANCE társadalom kialakítása!
Olyan EMBERKÖZPONTÚ társadalom, amelyben az EMBER nem e-mber, azaz biorobot, hanem a kreatív társadalmi életforma megvalósítója.
Olyan EMBERKÖZPONTÚ társadalom, amelyben a mesterséges intelligenciára épülõ technika NEM emberi robotok megvalósítására készül, hanem az EMBERT segítõ, azaz éppen az EMBER számára nehéz fizikai, veszélyes, vagy éppen egészségtelen mûveleteket elvégzõ, az emberi gyengeségekkel nem rendelkezõ (fáradtság, betegség, gyengeség, stb.) valódi robotokat készít!

Az IGAZÁN FEJLETT INFOSANCE társadalomban NEM tiltás és büntetés a kormányok "nevelési eszköze", hanem a kulturált életmód feltételeinek megteremtése.

Az IGAZÁN FEJLETT INFOSANCE társadalomban NEM szépen és sokszorosan becsomagolt, ám minimális ideig használható "szemetet" termelnek, hanem TARTÓS ÉRTÉKET képviselõ maradandó TARTALMAT!

Így nem az emberiséget, ezáltal a természetes környezetet elárasztó szemét kezelésérõl és újrahasznosításáról kell szólnia a ZÖLD mozgalmaknak,
hanem az EMBER számára TERMÉSZETES ÉLETFORMÁRÓL!

Szeretném, ha mindenki (fõleg a sok-sok döntéshozó) elgondolkodna azon, hogy mi az igazi ZÖLDség?!

A kreatív gondolkodás és a gondolatok társadalmi öröklõdése,
az emberiség egyetlen differenciaspecifikuma az élõvilágban.
Így hát nem csupán érdemes, de a 21. századi "fejlettnek nevezett" társadalmakban
kötelességünk megfogadni Szent-Györgyi Albert örökérvényû gondolatát:


"Az ember minden érzékszerve már eltompult az állatokéhoz képest, kivéve ha az emberi gondolkodás szervét,
azaz az agyat speciális "érzékszervnek" tekintjük. A 20. századi elektronizáció és számítástechnika rohamos fejlõdése által azonban jó úton haladunk abba az irányba, hogy ezt az elõnyünket is elveszítsük."

Budapest, 2019.