Fél az Ország a YouTube-on!
Országos Varázsló a YouTube-on!

NÉPEIMHEZ!
Rendkívüli "koronás szózat" ODAFENTRÕL!

(orbán vezír 2020. április)

Hölgyeim és uraim!

Higgyék el jól ismerem az igaz magyar KIPcsak embert, ...
KIP=(K)isember (I)gavonó (P)roli

… mert én a határon túl sok magunkfajta egyvérbõlvaló régivágású keresztény magyarral találkoztam! Õk azok, akik minden körülmények között,
a MAgyarországi nemzettestvéreikkel megszakítás nélkül hatalomban tartanak.

Leghõbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelmébõl még hátralevõ éveimet
e hatalom mûvelésének szentelhessem és népeimet mindenfajta idegenszívû külsõ és belsõ támadástól megvédjem.

A gondviselés, koronavírus (COVID-19) képében úgy határozott,
hogy MAgyar nemzetemet a történelmünkben páratlan háborúba vezényeljem.

(2020. április, Orbán Vezír s.k.)

 


"Ebben a komoly órában tudatában vagyok
elhatározásom egész horderejének s a Mindenható elõtti felelõsségnek.
Mindent megfontoltam és meggondoltam.

Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára. Bízom népeimben,
akik minden viharban híven és egyesülten sereglenek mindig trónom köré
s hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért
a legsúlyosabb áldozatokra is mindig készen állottak."

(az I. Világháború kezdete,
1914. július hó 28-án, Ferencz József, s. k.)


Oszt, ... megismétlem ...

"ITT minden nagyon szép, minden nagyon jó,
mindennel nagyon meg vagyok elégedve."
(Ferencz József 2020-as hangja: Orbán Vezír)

 

Nagyításhoz kattints a képekre!

 

 

 

 

"Mert nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg,
kié a múlt …
és kinek lehet itt VANni!"
(T.D.T.:
Fél az ORSZÁG! )

Orbánia (MAgyarország), 2020. április, ...???-------(T.Dénes T. )