Sosztakovics 7. (Leningrád) szimfóniája hallható
Fél az Ország ( YouTube-on!)

Az Országos Varázsló palackjából kieresztett Országos Vezér,
orbán viktor és bandá(r)ja,
valamint a goebbelsi módszerekkel általuk megtévesztett,
pávatánc ígéretekkel agymosott,
bigott OV követõk által kisajátított "magyar nemzet",
mindenki más ellen vívott háborúja folytatódik?!

... mert

MAgyarország (Orbánia) FASIZÁLÓDÁSA,
az 1920-30-as évek magyar HUNGARISTA mozgalmának feléledése
2010-óta ELKEZDÕDÖTT
!


… és a 2018-as nyilvánvalóan ELCSALT VÁLASZTÁSOK után újult erõvel tör utat magának!

... Császy Zsolt, Tátrai Miklós, Czeglédy Csaba, Civil szervezetek, "Soros zsoldosok", MTA (tudomány), Színházak (kultúra), Fõügyészség, Alkotmány Bíróság,
Kúria (itélkezési függetlenség), …, folyt. köv.!

A VIKTATÚRA ELSÖPRÉSÉHEZ
TÖMEGES POLGÁRI ELLENÁLLÁSI MOZGALOMRA VAN SZÜKSÉGE MAGYARORSZÁGNAK!

EMBEREK! …
TANULJUNK A TÖRTÉNELEMBÕL!

"Népünk, amelynek fegyvertelenségét a versaillesi béke árgus szemei ellenõrzik, csak akkor tehet elõkészületeket szabadságának és függetlenségének visszanyerésére, ha megsemmisítjük a hazaárulókat.
Ne maradjanak meg azok, akiknek velük született jellemtelensége megengedi, hogy a közmondásos harminc ezüst pénzért bárkit is eláruljanak. Ezekkel, ha kell, hamarosan leszámolunk, viszont legyõzhetetlennek látszik ama milliók serege, akik politikai meggyõzõdésbõl ellenségei a nemzeti újjászületésnek, de csak addig, amíg ellenséges magatartásuk okozóját, a nemzetközi marxista világnézetet, szívébõl és agyából kiirtjuk."

Hitler: Mein kampf


"A nemzetiszocialista mozgalom ez alkalommal mutatta meg elõször elhatározottságát, amellyel kiragadta az utca egyeduralmát a nemzetközi hazaárulók kezébõl. E nap eredménye kétségtelenül beigazolta az S. A. kiépítésével kapcsolatosan lélektani és szervezési felfogásunk helyességét."
Hitler: Mein kampf

"Amint 1918-ban véresen megbosszulta magát az a körülmény, hogy 1914 és 15-ben nem határozták el a marxista kígyó fejének szétzúzását, éppen úgy a legszerencsétlenebbül meg kellett bosszulnia magát annak a körülménynek, hogy 1923 tavaszán nem szánták rá magukat a szociáldemokrata hazaárulókkal és népbolondítókkal való végleges leszámolásra." Hitler: Mein kampf

"A zsidó tõkések nemcsak Németország teljes gazdasági tönkretételét, hanem politikai rabszolgaságba döntését óhajtják. … Bárhol a világon kövessenek is el támadást Németország ellen, azok szítói mindig zsidók."
Hitler: Mein kampf

"A háború befejezése óta ugyanis sorsunkat egész leplezetlenül a zsidók irányítják, és így tényleg nem lehet feltételezni azt, hogy szerencsétlenségünk oka egyedül a helyzet téves felismerése lenne, sõt ellenkezõleg, abból a meggyõzõdésbõl kell kiindulnunk, hogy tudatosan teszik tönkre népünket." Hitler: Mein kampf

"Ha mi a német összeomlást beható vizsgálat alá vesszük, akkor annak végsõ és legnagyobb okát a faji kérdés, különösképpen pedig a zsidó veszedelem fel nem ismerésében találjuk meg."
Hitler: Mein kampf


"Az iskolában az ifjúból férfit kell kialakítani, nemcsak engedelmességet kell tanulnia, hanem a késõbbi parancsolás elõfeltételeit is el kell sajátítania. Tanulja meg, hogy ne csak akkor hallgasson, ha jogosan feddik, hanem a szükséghez képest az igazságtalanságot is némán viselje el." Hitler: Mein kampf

"A fiúk neveléséhez hasonló elvek szerint kell nevelnie a népi államnak a leányokat is. Itt is a testnevelésre kell a legnagyobb súlyt helyezni, csak ezután következzék a lelki és utolsó sorban a szellemi értékek kifejlesztése. A nõi nevelés határozott céljának az anyai hivatásra való nevelésnek kell lennie." Hitler: Mein kampf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húzd ide az egeret!
(varázslatos jelenet)

 

 

 

 

 

 

---------------

 

ORBÁN VEZÉR (FÜHRER)
diktátor SZEMÉLYISÉGÉHEZ
és GONDOLKODÁSMÓDJÁHOZ
MA MÁR KÉTSÉG SEM FÉR!


Hitler 6 év alatt teljesítette be az 1925-ben a Mein kampfban leírt
elmebeteg gondolatait (1933-1939),
ami sok millió emberáldozathoz vezetett!
(O)rbán (V)ezírnek ímmár ennek a duplája,
azaz 12 év áll rendelkezésére (2010-2022)
!

EMBEREK! … MIÉRT NEM LÁTJÁTOK,
hogy haladunk a militarizálódás, a hitleri forgatókönyv beteljesedése felé?!
- A hadsereg költségvetésének megduplázása,
- Lövészet oktatás az iskolákban + egyre több lõtér létesítése,
- Hazafias nevelés (mint tantárgy), kötelezõ hit és erkölcstan (mint tantárgy),
- Az iskolák által kidolgozandó védelmi terv (terrorizmusra hivatkozással),
- Kézifegyver és lõszergyártás beindítása Magyarországon,
- Tartalékos századok toborzása,
- A TEK orbán viktor "magánhadserege" szinte korlátlan költségvetéssel,
- A rendeleti kormányzás lehetõségének megteremtése,
- A független hatalmi ágak és szervezetek (ügyészség, Alkotmány Bíróság,
Bíróságok, MNB, média és sajtó, MTA ) kormányfüggõségének totális megteremtése,
- Az önkormányzatok ellehetetlenítése (már-már megszüntetése),

- Az oktatási rendszer teljes centralizálása,
- A sajtó és szólásszabadság korlátozása a kormány túlsúly biztosításával,
- Alapvetõ emberi (állampolgári) jogok korlátozási (megszüntetése),
pl. lakhatási jog, tanköteles életkor csökkentése, szabad iskola és tankönyv választás,
egészségügyi és szociális alapellátás, ...

- Magyar arisztokrácia, feudális-hûbéri rendszer kialakítása,
- A vezérhez (führerhez) való abszolút lojalitáson alapuló, maffia állam
kialakítása, amelynek gazdasági alapját a vezérhez hû magyar oligarchák jelentik,
- A titkosszolgálatok politikai célokra történõ felhasználása

EMBEREK! …
TANULJUNK A TÖRTÉNELEMBÕL!

A 80 éves kotta: "Minket egy cél vezet, egy cél amire könyörtelenül törekszünk!"

A forgatókönyv KÉSZ: "Ez a jövõ maradéktalanul a miénk!"

Hitler beszéde az ifjúsághoz: "Homogén nemzet!"

Hitler szelleme lengi be ORBÁNIÁT!

HUNGARIZMUS, avagy Hannibál tanár úr ORBÁNIÁBAN!


EMBEREK! …
TANULJUNK A TÖRTÉNELEMBÕL!

"Mikor a nácik elvitték a KOMMUNISTÁKAT, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista.
Amikor a SZAKSZERVEZETI TAGOKAT vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag.
Amikor a SZOCIALISTÁKAT bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista.
Amikor a ZSIDÓKAT bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó.
Amikorra ENGEM VITTEK EL, már nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna."

(Martin Niemöller (1892-1984) német teológus)


ORBÁNIA (MAgyarország), 2010-2020, ... ???

a magyar NÉP nevében

Tudd meg te OTT Fenn!
Ki Országunkat gonosz Varázslattal nyerted,
s átlépve sajgó lelkeken,
A sajtot, éhezõ EMBEREK szájából kiénekelted!
Nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg, kié a múlt …
és kinek lehet itt VANni!"