Vissza a FÕMENÜ oldalra!
Vissza az elõzõ oldalra!
Utolsó frissítés: 2019-09-14 7:32

000.


A GONDOLAT, akárcsak a SZERETET,
korlátlanul
(meg)osztható és mindig van maradéka.


... mert

Bár fel nem foghatja értelem,
és sok ember felfogni képtelen.
Gondolkozz el e képleten,
hogy 1+1=
!
(EGY meg EGY az VÉGTELEN)

(Az élet nem egyszerû számtan)

001.


Az ember azért EMBER ,
hogy ne legyen állat!

ars poétic(ám)

002.

 

Az EMBERI LÉT értelme a GONDOLAT.

... mert

SZERETNI, ÉREZNI, részekbõl
összerakni az EGÉSZET,
mindig ÉRTÉK marad!

(Üzenet !)

003.


Ne bántsd az EMBER-t,
hisz Õ is ember!

... mert

Akit kutyába se vesznek,
az nem lehet az EMBER barátja.

004.

 

Az EMBERI NAGYSÁG mértékegysége:
egy ember(i) élet!

005.


Az EMBERben való hit,
az istenhit alternatívája.

Mégis elgondolkodtató, ...
hogy amíg az utóbbi már több ezer éve él,
sõt a 21. században digitális e-hitté fanatizálódott,
addig az elõzõ nem élte túl
a 18. századi felvilágosodást!

006a.

 

Aki nem ért a SZÓBÓL,
annak a GONDOLAT örök titok marad.

006b.

 

Szótlanul lehet GONDOLKODNI,
de GONDOLAT nélkül nem szabad szólni.

006c.

 

A GONDOLKODÁS olyan luxus,
amiért sokszor nagy árat kell fizetni.
...
Ezért csak kevesen engedhetik meg maguknak!

006d.

 

Egykor a kimondott SZÓ ereje az volt,
ha sokan hallották,
a leírt szóé pedig az, hogy örökre megmaradt.

. . .
A 21. század e-társadalma affelé tart,
hogy egyre kevesebben beszélnek,
az írás pedig eltûnik az információk tengerében.

006e.

 

Az emberi társadalomban csak a GONDOLKODÁSra érvényes
az abszolút SZABADSÁG.
Ezért érzi az emberek többsége,
hogy (rab)szolgaságban él.

006f.

 

Újszülöttként az ember nem tud semmit.
Aztán a fölnõttek (lásd A kis hercegben!)
azt mondják, hogy "megtanítunk mindent".
És amikor felnõtté válsz rájössz,
hogy semmit sem értesz.

006g.A SZABAD GONDOLKODÁSnak
NEM a másképp GONDOLKODÁS
az ellentéte,

hanem a NEM GONDOLKODÁS!

006h.Ha nem érted a SZÓT,
legalább érezd a GONDOLATOT.

006i.

Ha fültépõ ricsajban meghallod a csendet,
olyan, mint zavaros elmében tenni rendet,
és meghallani ami már alig hallható,

Mert megfogant bár a GONDOLAT,
de szó nélkül nem kimondható!
006j.

Sokakat elrettent a GONDOLKODÁStól,
hogy netán megszületik egy GONDOLAT,
… és másoktól hallottak már
a borzasztó szülési fájdalmakról.

006k.

Vajon a torz GONDOLATOK
természetesen születnek meg?
006m.

Aki GONDOLKODIK,
az kérdéseket tesz fel.
A legfontosabb biztos, … vagy csak talán:
"Mitõl lesz EMBER az ember?
… És mivégre élünk egyáltalán?"
006n.

 

Az orbáni hatalomban a GONDOLKODÁS egyszerû (pontosabban: együgyû) "nemzeti kérdés",
ezért a szabad GONDOLAT (mint válasz) az emberek fejében meg se születhet. Át kell tehát fogalmazni René Descartes 400 éves "Gondolkodom tehát vagyok" aforizmáját az utókor számára:
"Gondolkodom tehát leszek."

006p.

 

A GONDOLKODÓ ember
nagyon magányos,
de aki nagyon magányos,
attól még nem gondolkodó.

006r.

 

Aki nem kérdez,
az csak bólogat, ...
és sosem lesz fejében
(önálló) GONDOLAT.

006s.

Az AGYMOSÁS olyan tisztítási eljárás,
amely minden önálló GONDOLATTÓL
megtisztítja az agyat.
006t.

Az EMBERI LÉT értelme
a GONDOLKODÁS lenne,
ha az emberek többsége nem lenne allergiás
az értelemre.

006u.

A GONDOLKODÁS eltompítása
hozza létre a valódi környezetszennyezést ...
a fogyasztói társadalom ÉLETFORMÁJÁT!

Szent-Györgyi Albert

006v.
006z.
007.

 

A GONDOLKODÁSBAN az a szép,
hogy nem csak magadat,
de (talán) a másikat is megérted.

... mert

a MEGÉRTÉS
csak GONDOLKODÁS útján terjed!

008.

 

Ne csak azt LÁSD amit nézel!
… mert …
A Nap süt akkor is ha éjjel nem látod a fényét,
s a teljes egésznek sosem látod minden részét!

009.

 

Amirõl azt GONDOLOD,
hogy mások gondolják rólad,
azt magad gondolod magadról.

010.

 

A KREATÍV felnõtt,
... örök gyerek marad.

011a.

 

A személyes BESZÉLGETÉS
a másik ember megbecsülésének ,
a szeretetnek a legszebb megjelenési formája.

... mert ...

A BESZÉLGETÉS olyan az emberi kapcsolatokban,
mint a simogatás a szerelemben.

011b.

 

Nem tudok chatelni, csak írok Neked,
mert a chatelés olyan, mintha
néma ember énekel dallam nélküli éneket.
A rím nélküli vers,
a dal nélküli dallam,
olyan …
Mint örök idõben a pille perc,
amit egy halott számol halkan.

011c.Van aki olvas, de nem érti.
Van aki ír, de nem olvassa senki.

Someone who reads but does not understand.
There is someone who writes,
but nobody reads it.

011d.
012.
013.

A SZABADSÁGOT nem azért szeretjük, mert mindent lehet,
hanem azért, mert választhatunk
a lehetõségek közül.
014.


A SZERETET-rõl beszélni annyit jelent,
mintha a virágnak a víz képletét adod
locsolás helyett.

015.

 

Az ÕSZINTE SZÓ az emberi kapcsolatok legmagasabb foka.

016.

 

A be nem tartott ÍGÉRET olyan,
mint az ajándékba kapott méreg.

017.

 

Ha a kérdésre HALLGATÁS a válasz,
az nem a beleegyezés jele,
hanem a kérdezõ megsértése.

018.


A SZERETET-nek nincs ünnepe,
csak hétköznapi gyakorlata.

... ezért

Aki a SZERETETET egyetlen napon ünnepli (karácsony?), annak sivárak a hétköznapjai.

019.

 

NEVELÉS az, amikor nem "megértést",
hanem MEGÉRZÉST adunk át.
Ezért "Értsd meg ..." kezdetû mondattal
nem lehet NEVELNI, csak TANÍTANI.

019a.


NEVELNI annyi, mint szeretni eléggé a másikat, hogy megóvjuk attól a tévedéstõl,
miszerint a SZABADSÁG a szabályok nélküli cselekvések világa!
Egy társasjáték sem akkor jó, ha minden résztvevõ úgy játszik ahogy akar,
hanem ha úgy nyersz, hogy mindenki betartja a játékszabályokat.
Az élet pedig társasjáték,
amelyben a NEVELÉS mutatja meg a legfontosabb játékszabályokat.

019b.

A NEVELÉS nem csupán
felnõtt-gyerek, hanem
EMBER-EMBER viszony.
019c.


MOTTÓ:

Az anyuka NEM felszolgáló a családban, a gyerek pedig NEM étlapról rendelõ vendég egy otthoni vendéglõben!

Mivel az anyuka pontosan ismeri a gyermekei kedvenc ételeit, de azt is tudja, hogy az egészséges táplálkozáshoz a változatosság is hozzátartozik,
így a családi kassza szerint, a legnagyobb szeretettel GONDOSKODIK a gyermekek étkezésérõl. Ezzel éppen azt a felelõsséget vállalja fel,
amit NEM lehet a világból még sokmindent nem ismerõ gyerekekre áthárítani.
Vagyis NEM az a "szeretõ gondoskodás", ha minden étkezésnél a gyerek kb. ugyanazt az 5-8-féle ételt tartalmazó "étlapról" választhat,
mondván: "mit szeretnél enni gyermekem?".
Amibõl többnyire (természetesen!) az étlapon nem szereplõ kilencedik, vagy tizedik ételt választja. Majd, ha az az étel (természetesen!)
éppen nincs otthon, akkor hisztérikusan megsértõdve NEM eszik.
Ettõl a gyermek szeretetének elvesztésétõl félõ anyuka (természetesen?) megijed és borzasztó lelkiismeretfurdalása lesz,
hogy õ NEM JÓ anyuka.
és ettõl lesz hisztérikus a gyerek, ha nem teljesítik, a neki egyébként egyáltalán NEM hasznos kívánságát,
amirõl (természetesen!) a gyereknek fogalma sincsen.

PEDIG: Csupán szereptévsztésrõl és a nevelõ GONDOSKODÁS félreértelmezésérõl van szó!
Mivel a gyermek csak akkor tud majd (késõbb!) választani, ha már megtapasztalta a sokféle lehetõséget,
amit (természetesen jó szülõ-gyerek kapcsolat esetén!) a nála nagyobb ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezõ anyuka, szeretõ GONDOSKODÁSSAL megmutat.
Vagyis a jó szülõ-gyerek kapcsolat alapja az a BIZALOM, amire építve a gyermek megérti, hogy az anyuka szeretete NEM a mindig azonos (kedvenceket tartalmazó) étlapról rendelésben, azaz a "mit szeretnél enni gyermekem?" -kérdésben rejlik, hanem a "ma ezt készítettem reggelire, vagy ebédre, vagy vacsorára!" -mondatban. Hiszen az így szoktatott (nevelt) gyermek tudja, sõt megérzi, hogy az anyuka szeretõ GONDOSKODÁSA mindig jó neki!

019d.

Az UBUNTU gondolat ("Vagyok, mert vagyunk") játékelméleti megfogalmazása:

Nem akkor NYEREK, ha te VESZTESZ, hanem ha mindketten NYERÜNK.

020.

 

Az ÉLET nem bontható fel törzstényezõkre.


020a.

 

 

020d.

Senki nem tudja elõre,
hogy mennyi van még hátra.


... ezért

Az ÉLETET nem mérni,
hanem ÉLNI kell!

No one knows beforehand,
how much is left.

... therefore

The Life is not measured,
but it have to LIVE!

020b.

Értékesebb a rövid ÉLET,
mint a hosszú VEGETÁLÁS.

More valuable is the short LIFE,
like the long VEGETATING.

020c.

 
020e.

 

Létkérdés az ÉLET.

020f.

 

Az egész ÉLETEDRE nem túl nagy vigasz,
ha végül rájössz, hogy a fele sem igaz.

020g.

Az ÉLET maga nem betegség,
mégis mindenki belehal.
Van aki sok évig vonszolja testét,
s van, aki boldogan ÉL,
aztán MEGHAL hamar.
020h.

Aki sok idõt fordít az
"egészséges ÉLETMÓD"-ra,
annak nem marad ideje az ÉLET-re.

Who spends a lot of time on a
"Healthy Lifestyle"
does not have time for LIFE.

020i.
A káros szenvedélyek megrövidítik
az ÉLETET,
de az sosem derül ki, hogy mihez képest?
020j.


Az ÉLET mint a halál, … olyan kegyetlen.
Egyszer játszható és megismételhetetlen.

020k.

Az ÉLET végén kiderül,
a HALÁL hogyan sikerül.
020m.


Akinek a FELTÁMADÁS adja a HITet,
a halálra tesz, és az ÉLETével fizet.

Whom the RESURGENCE gives the FAITH,
he puts him to death and pays his LIFE.

020n.


Aki HISZ a FELTÁMADÁSba,
annak az ÉLETben semmi se drága.

Whoever believes in the RESURGENCE,
to that man nothing expensive in the LIFE.

020p.

A SZÜLETÉST már csak
egy ÉLET választja el a HALÁLTÓL.
020q.
020r.

Tudom, hogy az ÉLETEM
lesz egyszer a végzetem!

I know that my LIVING
will be my fate once!

02l.

Ha vége az ÉLET-nek, kezdõdik a HALÁL.
De, ha a HALÁL henyél,
az ember egy ideig még ELÉL.
021a.

Ember …
a HALÁL semmi más,
mint csoportos ÉLET-beszedési megbizás.

021b.

Szól a HALÁL:
"Ejnye-bejnye.
Én vagyok az ÉLET rendje!"
021c.

Mindenki HALANDÓ - odabenn és idekinn!
Prédikál a lelkész - és kiáltja a müezzin.
022.
023.
Nem az a probléma,
ha más a VÉLEMÉNYED,
csupán az, ha azt gondolod,
hogy az az egyetlen.
024.

 

A jó KOMPROMISSZUM alapja a megértés,
a megértés alapja a GONDOLKODÁS.
Talán ezért születik olyan kevés
jó kompromisszum.

The good COMPROMISE is based on understanding,
the basis for understanding is THINKING.
Maybe that's the reason why so few born good compromise.

025.

 

A (jó) KOMPROMISSZUM nem a gyengeség, hanem a bölcsesség eredménye.

(lásd még Akrosztichonok!)

026.
Mondják, hogy "Nem az a legény aki adja, hanem aki állja."
...
De, egy kulturált társadalomban
NEM ADOK-KAPOK alapján dõl el,
hogy "ki a legény".
Mert a jó KOMPROMISSZUM
(hosszú távon) mindkét félnek többet ér,
mint az egyik fél által kivívott
(pillanatnyi) ERÕSZAKOS gyõzelem.

027.
Az ERÕSZAK a gyávaság hatalma
a kiszolgáltatottság felett.
028.

 

A GYÛLÖLET a gonosz ember (isten)hite.

028a.
GYÛLÖLETBÕL a kevés is sok,
SZERETETBÕL a sok is kevés.
028b.
A GYÛLÖLET olyan vegyszer,
örökké hat, ha bevetted egyszer!
028c.
GYÛLÖLNI sokkal könnyebb,
mint SZERETNI ... ezért
a GYÛLÖLET a primitív-gyáva emberek világa.
028d.
029.


Ha a más VÉLEMÉNY GYÛLÖLETTÉ fajul,
az ember már csak egy lépésre áll
a gyilkolástól.

030.

 

 

031.

 

Ha a hatalomba gonoszság
veGYÛL, ÖLET is egyszer!

032.

 

A GYÛLÖLETet a BOSSZÚ
örökre tartósítja.

033.

 

A GYÛLÖLETre nincs (jó) válasz,
csak egyetlen kérdés: MIÉRT ?

034.
A ROSSZMÁJÚ embernek
az a legnagyobb baja,
hogy méreggel van tele
minden gondolata.
035.

 

A TEHETETLENSÉG két forrásból fakadhat:
Vannak akik nem tudnak mit tenni,
és vannak akiket a félelem bénít meg.

 

036.
Az ÖNÁLLÓSÁG és FÜGGETLENSÉG gyakran szinonímaként használt fogalmak,
pedig ...
- az ÖNÁLLÓSÁG csak rajtunk múlik,
- a FÜGGETLENSÉG pedig sok-sok rajtunk kívülálló körülményen (is),

vagyis ...


Ha nem vagy FÜGGETLEN,
azért ÖNÁLLÓ lehetsz,
de önállótlanul sosem leszel független.
037.

 

Aki azt gondolja,
hogy az IDÕ mindent megold, ...
A tölcséres fagyit ne nyalja,
csak álljon ki vele a napra.

038.
A növény nem azért virágzik,
hogy gyönyörködjenek benne,
de azért gyönyörködhetünk benne,
mert virágzik.
039.

 

A POFON nem más,
mint eltúlzott simogatás.

040.

 

Ha a világ maga a kárhozat, ...
holnap az a BÛNÖS,
aki ma ÁLDOZAT!

041.

Ha ISTEN az embert saját képére
teremtette volna,
(talán) nem lenne az embernek semmi gondja.
De mivel az Ember teremtette
Istent saját mására,
ezért nem értik meg egymást az emberek.

042.
Az ATEIZMUS olyan hit,
ami nem feltétel nélküli
isteni dogmákra épül.
Vagyis HIT, a kérdéseken alapuló gyermekien nyitott GONDOLKODÁSBAN.
043.

 

A KIVÉTELek megértése
teszi világosabbá a már ismertet.

044.

 

A másik emberbe vetett BIZALOM
legszebb termése a BIZALOM.
Ha nem kel ki a termés,
a kapcsolat sivár sivatag marad.

045.

 

Úgy látod minden a régi,
de érzed,
hogy már semmi sem UGYANAZ.

046.

 

A FELFEDEZÉSEK úgy születnek,
ha valaki nem követi a sémákat.

047.

Aki szeretné tudni a JÖVÕjét,
annak meg kell érnie azt.

048.

A BETEGSÉG legpontosabb DIAGNÓZISA
a boncasztalon készül.
049.

 

Ha valaki SÖTÉT,
annak semmi sem VILÁGOS.

050.

Behunyt szemmel is szép a VILÁG,
de ha kinyitod a szemed,
talán minden világos lesz.

051.
Az igaz, hogy sötétben minden tehén fekete,
a baj csak az,
hogy világosban sem minden VILÁGOS.
052.

A BUTA embernek sötétben is
minden világos.
053.

 

ABORTUSZ helyett,
a gondterhességet kell megszakítani.

054.

Akárhány TÖRPE hiszi,
hogy együtt sámlira állva
könnyebb óriássá válni, ...
Az esély csupán csak annyi,
mint az esõn megnõni: MÁZLI.

055.

 

Aki vakon követ egy VEZÉRT,
késõbb már a sötétben sem tapogatódzik.

056.


A TAPASZTALAT jó iskola,
csak a tandíj drága.

057.
Mind, aki NÉPÉT élve meggyötörte,
alacsony növésû szellemi TÖRPE.
058.
Ha minden ember ZSENI lenne,
senki sem értené meg a másikat.
059.


Csak az lehet BÖLCS és igazi JELLEM,
ki VÉTÓT EMEL a hatalom ellen, …
Ha az népnyúzó, megosztó, cinikus, cudar,
és gyûlöletvezérelt, totális hatalmat akar!


060.

Nem az a BÖLCS aki mindent tud,
hanem az,
aki jól választ abból amit tud.
060a.

Az életkorral együtt jár a tapasztalat,
ami azonban nem azonos a BÖLCSESSÉGgel.
060b.
A fiatal BÖLCS olyan (lenne),
mint a nemes,
ám még éretlen gyümölcs.
060c.
Mire szert teszel a BÖLCSESSÉGre,
alkalmazni már nem,
csak továbbadni tudod.
060d.

A feketében csak a BÖLCS lát megannyi színt.
060e.
A BÖLCS ember nem legyõzi,
hanem meggyõzi az ellenfelét.
Különösen igaz ez a bölcs politikusokra!
060f.
OKOS vagy,
ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz.
BÖLCS, ha tudod melyik felét.
060g.

 

 

061.
062.
063.
064.
064a.
064b.
065.


Sokan azt hiszik, hogy KÜLÖNBEK
mint a többi ember, ...
Mert belõlük csak egy van,
a többibõl pedig sok.

066.

Az ÖNZÕ csak magára gondol.
Az IRIGY másokra is!
067.


A HÜLYE ötletek
valósulnak meg a leggyorsabban.

068.

A PROBLÉMA nélküli világ olyan,
mint a sótlan étel.

Ám az elsózott étel már ehetetlen.

069.

Aki mindig csak a megoldást keresi,
annak nincs ideje
a PROBLÉMÁT megérteni.
070.

A legrosszabb az, amikor a HÜLYESÉG szorgalommal párosul.
071.


A CSEND minden hangnak rejteke.

072.

Végül mindennek az a vége, ... hogy VÉGE!
073.

A fény elûzi az árnyékot.
074.

A HALÁL olyan egyszerû és természetes,
mégse tudja senki megérteni.
De ha valaki megértené,
az is örök titok marad.

075.

Mit kaphatunk a LÉTért cserébe?
Egyetlen szót, mely így hangzik: VÉGE!
076.

Az EMBERISÉG egyetlen esélye,
hogy a TERMÉSZET nem az emberek fejével gondolkodik.
077.

A jó KÉRDÉS mindig pozitív.
A jó VÁLASZnak nincs elõjele.

078.
A NAGYOTMONDÁS ellen,
a nagyothallás az egyetlen védelem.
079.
Az ÕSZINTESÉG a hazug ember halálos betegsége!
080.
Az IGAZSÁGnak az az útja,
ha az ember azt hazudja, hogy hazudik?!
081.
CSODÁRA akkor van szükség,
ha már minden reménytelen.
082.
Eldönteni nem is tudom:
Humánus az emberiszony?
083.

Ha nem ennék, sem lennék étlen,
Ha nem szólok, nem leszek vétlen,
S ha a kérdés csak az, hogy "mért nem?",
Egyetlen válaszom annyi: "nem értem!"

084.


SEGÍTENI valakin annyit tesz,
mint meggyõzni arról,
hogy van remény,
amiért érdemes segíteni önmagán.

085.
A SEGÍTSÉG csak akkor jó,
ha mindkét fél akarja,
S aki adja, úgy adja,
hogy örül aki kapja!

(Ugyanez igaz,
ha a SEGÍTSÉG-et AJÁNDÉK-ra cseréljük!)
086.

A VILÁGban az a szép,
hogy mindenki ugyanazt nézi,
de mégsem ugyanazt látja.
087.
Ha bizonyos törvényeket
TÖMEGESEN BETARTUNK,
azzal megakadályozhatjuk,
hogy a hatalom ÕRÜLT TÖRVÉNYEKET
tartasson be velünk.
088.

A VÉGTELEN a tudomány "izé"-je.
Nem azt jelenti, hogy "sehol sincs vége",
inkább azt, hogy nincs jobb szavunk a világmindenségre.
089.

Minden ÚT VÉGÉN...
kezdõdik egy másik út.
090.
Az EMBEREKben az a szép,
hogy ugyanazt a világot nézik,
de nem ugyanaz a világ néz vissza rájuk.
091.

A MÉRLEG nem tehet arról,
hogy mit mérnek vele.
092.

 

Az igazán FONTOS történetnek
soha sincs vége.

093.

Minden megfejtetlen TITOK rejtély,
ám a megfejtés után rejTénnyé válik
094.

A MÚLT jelene, … a JELEN jövõje,
vagy a JÖVÕ múltja?
095.
Maximális BIZTONSÁG =
= Minimális EMBERI TÉNYEZÕ
096.

A BIZTONSÁG csekély valószínûségû bizonytalanság.

097.
A BIZTONSÁG az a bizonytalanság,
amit nem érzékelünk.
098.

Emlékezz a MÚLTra,
nehogy átéld újra!
099.
A társadalmi BIZTONSÁG
olyan egyensúlyi állapot,
amely a hatalom és az állampolgárok SZIMMETRIKUS viszonyán alapul.
100.

101.

 

Az EMBER nem azért "küzdötte fel" magát
a TÁPLÁLKOZÁSI LÁNC csúcsára,
hogy VEGETÁRIÁNUS legyen.

102.

Az ember által alkotott
TÖRVÉNYEK
nem ismerése nem mentesít a büntetés alól.
A VALÓSÁG törvényeinek
NEM (FEL)ISMERÉSÉT legfeljebb a tudósok tévedéseként minõsíti az utókor,
pedig ez a TÉVEDÉS
(és ennek tömeges terjesztése)
az egész
EMBERISÉG ELLENI BÛNTETT.
103.

 

Ne feledjük, hogy az ideálisként emlegetett ókori görög DEMOKRÁCIA.
egy rabszolgatartó társadalomban
a szabadok "kisebbségi" joga volt.

104.


Az
ÖKOLÓGIAI LÁB
az emberiség közös végtagja,
ami már alig gombásodik.

105.

 

Az ÖKOLÓGIAI LÁB-ra
egyre kevésbé lehet lábbelit készíteni.

106.

Az
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM
olyan a Földön,
mint elefánt a porcelán boltban.
107.

Az EMBER eredetileg gerinces állat.
Az igen hajlékony "gumigerinc"
olyan fejlõdési rendellenesség,
ami GERINCTELENSÉGhez vezet!
108.

Üzenet azoknak, akik nem jutottak a hatalom közelébe:

Ha tudod, hogy mit akarsz, ... tegyél le róla!

... különben ...

Addig nyújtózkodsz, míg beverik a fejed.
109.

 

Ha a fõnököd tudja, hogy mit akar,
az még neked is hasznos lehet.

110.

Ahogy a biológiai, úgy a társadalmi evolúció is létrehoz MUTÁCIÓKAT.
Ilyen társadalmi mutáció a GUMIGERINCÛ VÉGBÉLSZÁJÚAK csoportja. ... Egyetlen reményünk az evolúció egyik általános törvénye, amely szerint az egész populáció számára káros mutációk többsége eltûnik!
111.

 

A VILÁGVÁLSÁGról csak ez jut eszembe:
VILÁGtalanul, ... vajon világos lenne?

 

112.

 

Ha a fõnököd nem tudja,
hogy mit akar,

ne szólj, ...
de sürgõsen keress másikat!

113.

 

Az ÁLOM olyan, mint a csokoládé,
akkor olvad el, amikor a legédesebb lenne.

114.

 

Ha eleget ALSZOL,
a többit már ébren is kibírod.

115.

A SZEGÉNY ember adna,
de nincs mibõl.
A GAZDAG nem ad,
hogy gazdagabb legyen.
115a.

A GAZDAG ember a szegényektõl lesz gazdag,
a SZEGÉNY ember a gazdagoktól lesz szegény.
115b.


A GAZDAG lehet gazdagabb,
a SZEGÉNY lehet még szegényebb,

DE

akinek nincs SEMMIJE, az fokozhatatlan!

115c.


Aki a GAZDAGságával hivalkodik,
az belül nagyon SZEGÉNY.


Igaza volt Jókainak:
Szegény gazdagok
(film 1959)

115d.

 

A gõgös GAZDAG azt hiszi,
hogy mindent megvehet.
A bölcs SZEGÉNY tudja, ...
hogy mit nem lehet pénzért sem megvenni!

115e.
115f.

 

A kisemmizett HAJLÉKTALAN álma,
hogy egyszer legalább SZEGÉNY lehessen!

The dream of the needy HOMELESS,
so that once at least
will be a POOR PERSON.

116.

 

A HÁZASSÁGok már megkötésük elõtt elromlanak,
mivel a fiú a lány kezét kéri meg,
de az egészet kell elvinnie.

117.

 

Akinek nincs inge, nem veszi magára!

118.

119.

A hadüzenet a (had)VEZÉRnek
nem nagy ügy,
hiszen a HÁBORÚban NEM a (had)VEZÉR,
hanem a katonák pusztulnak el!
119a.

KONFLIKTUSOKAT nem lehet megoldani, legfeljebb létrehozni fegyverekkel.
119b.


BÉKÉT teremteni fegyverekkel, olyan mintha pofonnal akarnál megnyugtatni valakit.
Ezért értelmetlen elnevezés a BÉKEFENNTARTÓ erõ (hadsereg).

119c.

A világBÉKÉHEZ egyetlen út vezet:
a TELJES LESZERELÉS.
Mert ezután a konfliktusokat diplomaták
(a kompromisszumok mûvészetével),
nem pedig hadvezérek (háborúval) oldanák meg.
120.

Az ÖSSZEFOGÁSNAK nem az a feltétele, hogy "mindenben", ... csupán az,
hogy az "alapvetõ dolgokban" EGYETÉRTSÜNK.
121.


Ha valaki az adományért feltétlen ENGEDELMESSÉGet vár el,
az nem jótékonyság, hanem MAFFIA.

If someone is waiting for an absolute OBEDIENCE
for the donation,
it is not charity but MAFFIA.

122.

Egy NEMZETET a kultúrája,
nem a földrajzi határai tartanak össze.
123.


"NEM ..." kezdetû mondattal,
csak megTAGADNI lehet,
megEGYEZNI soha.

124.


Van aki azért választja az ENGEDELMESSÉGet,
mert egyszerûbb, mint a gondolkodás.
Van aki azért, mert kifizetõdõbb, ...

és van aki egyszerûen FÉL (1/2 ember).

125.


126.

A TERRORIZMUS minden formája,
azt a biztonsági rést használja ki,
amely az ugynevezett "fejlett civilizációkban"
a HATALOM és a CIVIL TÁRSADALOM között húzódik.

A HATALOM ugyanis alapvetõen a maga védelmére készül fel, miközben
"az állampolgárok védelme" zászlót lobogtatja, és erre a szlogenre egyre nagyobb összegeket hasít ki az ÁLLAMPOLGÁROK PÉNZÉBÕL,
azaz a költségvetésbõl!
127.A forradalom valóban "gyökeres változás",
de nem azoknak, akik megpróbálják
"a múltat végképp eltörölni"!

... mert

Minden DÖNTÉS (választás) a jelenben zajlik,
a múltból ered
és a jövõrõl szól.

128.


A nyárnak rengeteg elõnye van.
Talán a legnagyobb, hogy nem kell fûteni.
... aki pedig klímát használ, annak úgyis mindegy.

 

129a.

 

A BECSÜLETnek nincs mértéke,
csak ellentettje van: a BECSTELENSÉG.

Tehát, nem lehet valaki "kicsit becsületes",
mert aki méricskéli a BECSÜLETET ,
az a BECSTELENSÉGET mentegeti.

129b.


Aki mindig bólogat, annak nem csak a nyaka, de a gerince is meggörbül.

130a.
 
130b.

Két dolog bosszant igazán:
a BECSTELENSÉG és a BUTASÁG.
Nem csak a kezdõbetûjük azonos,
de az eredményük is!

A (b)ecstelen ember nem javítható!
A (b)uta ember nem tanítható!

. . .

Ugye az NINCS RENDJÉN, hogy az emberek többsége
mégis e két csoport valamelyikébe sorolható?!

Abba belegondolni is borzasztó,
hogy van aki mindkét csoportot erõsíti!

130c.

Ha mindenre bólogatsz, észre sem veszed, hogy kilóg a nyelved,
és már nem csak a szád szélét nyalod vele.
131.

Követi az éj a nappalt,
Látható a láthatatlant,
Hangorkán a csend szavát,
Minden EMBER önmagát.
132.

 

A trezorokban csak temérdek PÉNZ
(virtuális érték) található,
mégis a legjobban õrzik,
mintha az lenne a legfõbb vagyon.
A legnagyobb kincs az emberek fejében található,
mégis alig vigyáz rá a hatalom által birtokolt társadalom.

133.

 

A PÉNZalapú társadalomban az IGAZSÁGod akkor fogy el, amikor a pénzed.

134.


Eszter lányomnak szeretettel:

A SZOPTATÁS fontosságának felismerése,
nem azonos a köztéri szoptatás demonstrálásával.

The recognition of the importance of BREASTFEEDING
is not the same as demonstrating public breastfeeding.

135.

 

A hatalomnak döntési lehetõsége van.
Az embereknek
VÁLASZTÁSI LEHETÕSÉGE!

136.
Vissza a bloGondolatok oldalra!