Vissza a FÕMENÜ oldalra!
DénesT-FarkasJ: GONDOLATI RÍMPÁROK
Utolsó frissítés: 2018-12-08 10:30

---- Dénes Tamás - Farkas János

.A humán társadalom elmélete

. Multistrukturális modell alapján

- Gondolat Kiadó (2015)

 

- Tartalomjegyzék

- Elõszó (Vámos Tibor akadémikus)

- Vezérfonal a humán társadalomelmélethez


- TELJES ISMERTETÕ a kötetrõl


- Abstract and Table of Contents

 

 

 

 

 

 

 

A kötet a Gondolat Kiadónál

vagy a webes könyváruházakban megrendelhetõ.

"Ez a kötet a társadalomról való strukturális gondolkodás alkalmazásával, a következetesen egzakt, koherens elméletépítéssel új perspektívát mutat a társadalomelméletben. A szerzõknek sikerült elkerülni a szokásos tudományos veszélyeket, sõt képesek voltak új utat törni a társadalmi valóság elemzésének, korunkban és a jövõnk számára kritikus területén.
A hitekkel párosuló ideológiák csõdjeinek százada után, a válságok globalizálódását kísérõ krízisekkel terhelt idõkben, nagy szükségünk van a hasonló úttörõ szellemi kezdeményezésekre."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Vámos Tibor -Prof. Emeritus, az MTA rendes tagja)