Vissza a FÕMENÜ oldalra!
DénesT-FarkasJ: GONDOLATI RÍMPÁROK
Utolsó frissítés: 2017-04-20 22:43

---- Dénes Tamás - Farkas János

-A humán társadalom elmélete

Kattints
a képre!

- Multistrukturális modell alapján

- Gondolat Kiadó (2015)

 

- Tartalomjegyzék

- Elõszó (Vámos Tibor akadémikus)

- Vezérfonal a humán társadalomelmélethez

Kattints
a képre!


- TELJES ISMERTETÕ a kötetrõl


- Abstract and Table of Contents

A kötet a Gondolat Kiadónál

vagy a webes könyváruházakban megrendelhetõ.

"Ez a kötet a társadalomról való strukturális gondolkodás alkalmazásával, a következetesen egzakt, koherens elméletépítéssel új perspektívát mutat a társadalomelméletben. A szerzõknek sikerült elkerülni a szokásos tudományos veszélyeket, sõt képesek voltak új utat törni a társadalmi valóság elemzésének, korunkban és a jövõnk számára kritikus területén. A hitekkel párosuló ideológiák csõdjeinek százada után, a válságok globalizálódását kísérõ krízisekkel terhelt idõkben, nagy szükségünk van a hasonló úttörõ szellemi kezdeményezésekre."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Vámos Tibor -Prof. Emeritus, az MTA rendes tagja)