Vissza a FÕMENÜ oldalra!
DénesT-FarkasJ: GONDOLATI RÍMPÁROK
Utolsó frissítés: 2024-05-28 2:45

---- Dénes Tamás - Farkas János

.A humán társadalom elmélete

. Multistrukturális modell alapján

- Gondolat Kiadó (2015)

 

- Tartalomjegyzék

- Elõszó (Vámos Tibor akadémikus)

- Vezérfonal a humán társadalomelmélethez


- TELJES ISMERTETÕ a kötetrõl


- Abstract and Table of Contents

 

 

 

 

 

 

 

A kötet már a könyves boltokban
NEM KAPHATÓ!

MEGRENDELHETÕ
a Szerzõ alábbi elérhetõségein!


"Ez a kötet a társadalomról való strukturális gondolkodás alkalmazásával, a következetesen egzakt, koherens elméletépítéssel új perspektívát mutat a társadalomelméletben.
A szerzõknek sikerült elkerülni a szokásos tudományos veszélyeket, sõt képesek voltak új utat törni a társadalmi valóság elemzésének, korunkban és a jövõnk számára kritikus területén. A hitekkel párosuló ideológiák csõdjeinek százada után, a válságok globalizálódását kísérõ krízisekkel terhelt idõkben, nagy szükségünk van a hasonló úttörõ szellemi kezdeményezésekre."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Vámos Tibor -Prof. Emeritus, az MTA rendes tagja)