Sosztakovics 7. (Leningrád) szimfóniája hallható
Fél az Ország a YouTube-on!
Országos Varázsló a YouTube-on!

Fél (1/2) az Ország

Még hajnal van,
de már gyûl a reggel sarja!

Álom helyett,
szeretnénk nem gondolni arra,
ahogy naponta tör magyar a magyarra!

Fél (1/2) az Ország, …
de nem úgy az egyik fél vezére,
cinikus vigyorral uszít fél "népe nevébe' ".

Fél Ország Vezérnek
még hüvelyben a kardja,
de kimondja már: a múltat törölni akarja!
Szörnyû játékában õ a Mindenható,
"Elûzi a rosszat, … csak õ tudja mi a jó"!

Ordítva Vágyja az áhított hatalmat,
mindegy mi az ára a már-már kivont kardnak, ...
Híveit látván felhevül a hangja,
Észre sem veszi(k),
hogy a jövõt is akarja!

 

 

 

Sok apró suttogás Ordító Vérváddá dagad,
"Takarodj! Dögölj meg! Akaszd fel magad!"

Még fél (1/2) Ország Vezérnek hüvelyben a kardja,
de kimondja már:
a másik felet törölni akarja!

Halljátok hát!
Hallja már az EGÉSZ is végre!


Fél Ország Vezérnek csak félhet a népe!
Mert a gyûlöletnek gonoszság a hangja,

ha fél Ország Vezér az agyakba marja!

Vigyázz hát a NINCSre!
Hogy majdan örülni tudj a VANnak!
Tudd meg, … hogy ebben az Országban,

Mind Magyarok Vannak!

 

mert ...
Nincs oly vezér,
kinek hatalma lenne annyi,
hogy õ mondja meg,
kié a múlt …
és kinek lehessen VANni!


Húzd ide az egeret! (Varázslatos jelenet)


Így hát megismétlem, hátha szájról-szájra terjed tovább:
Magyarországon "mára már OV az egyetlen T.É.M.A. , azaz
Totális És Magáértvaló Alkotmány! Az "emberek" kérdéseire csupán az egyre hatalmasabb, már-már óriás OV ,
azaz
Országos Varázsló, vagyis a fél Ország Vezér a válasz!

 

Már késõ, de még lehetséges NEM MEGTANULNI OV újbeszél (újmagyar) nyelvét!
... Inkább Ady, Arany, Kosztolányi, Karinthy és sok más valódi szellemóriásunk árnyalt magyar nyelvén elmondani mindenkinek (mert most még lehet), hogy

 

"E szûzi földön valami rág. ........
Hej, égig-nyúló giz-gazok, .........
Hát nincsen itt virág?" ..............
------------- (Ady Endre: A magyar ugaron)

 

 

"S a nép, az istenadta nép
. Oly boldog rajta, Sire!
. Kunyhói mind hallgatva, mint
. Megannyi puszta sir."

............---------..... (Arany János: Walesi bárdok)

 

"Most tudd meg ezt és tudd meg, merre mentek
. testvéreid, az emberek, szegények.
. De azt parancsolom neked utólszor,
. halál helyett kiáltsd ujjongva, élet.
. Mi elveszünk mind. Én is cihelõdöm
. és csomagolom csöndesen a ládám.
. De te maradj itt és beszélj helyettem,
. kit embernek neveztelek, kis Ádám.
"
...... (Kosztolányi Dezsõ: Úgy írom néked, kisfiam, e verset)


ORBÁNIA (MAgyarország), 2011-
2017. ... ???---- T.Dénes Tamás s.k.